Leisti ar neleisti pensininkams dirbti?

Vienas po kito mūsų draugai ir bendradarbiai išeina į pensiją… Vieni tai daro noriai, kiti išvaromi. Valdžia nuomonės neturi. Mes padiskutuokime! Pateikiu po keletą argumentų vienos ir kitos nuostatos šalininkams.

1. Neleisti dirbti!

1.1. Dirbantys pensininkai gauna ir algą, ir dalį pensijos, o jauni žmonės, jaunos šeimos turi kurti savo gyvenimą, auginti vaikus, gaudami nedidelius atlyginimus.

1.2. Pensininkas nedirba iš visų jėgų, aistringai, su perspektyva, nes jis neišvengiamai galvoja ir apie „atsarginį variantą“ – išėjimą į pensiją, ir apie „plėšymosi“ beprasmybę – gyvenimas tai baigiasi.

1.3. Pensininkas dažnai yra nepaklusnus vadovams, nes jo suvokimas apie darbą, žmones dažnokai jau yra keistai pakitęs, o „atsarginis variantas“ senoliui suteikia drąsos.

1.4. Daugybė pensininkų per gyvenimą sąžiningai arba nelabai susikūrė vardus, laipsnius, įsitaisė gerai apmokamuose postuose, todėl jauniems žmonėms „šiltų“ vietų labai sumažėjo.

1.5. Jauniems žmonėms nemalonu dirbti su plepiais, įkyriais, keistų įpročių ir manierų, apsileidusiais ir net nevalyvais senoliais.

1.6. Vidutiniškai pensininkai dažniau serga, mažiau paslankūs (važiuoti į komandiruotes), mažiau linkę mokytis naujų dalykų, fiziškai mažiau pajėgūs. Pensininkų darbovietėse daug stagnacijos.

***

2. Leisti dirbti!

2.1. Visi, kuriems pasiseks, būsime pensininkai. Amoralu skriausti žmogų vien dėl jo amžiaus.

2.2. Pensininko patirtis, metų metus kaupta išmintis yra vertybės, kurių negalima atsisakyti.

2.3. Pensininkas yra mažiau suvaržytas, mažiau bijo vadovų, todėl gali laisviau pasakyti tai, ko jauni pavaldiniai nedrįsta.

2.4. Pensininkas neprašo dekretinių atostogų, dažniausiai neturi bėdos slaugyti susirgusius vaikus, vesti juos į darželius, šventes, pas gydytojus.

2.5. Pensininkas dirba noriai, nes dirba ne kaip dirbti verčiamas vergas, o savo noru. Pensininkas turi tikslą dirbti kuo ilgiau, todėl dirba kuo geriau.

2.6. Daug pensininkų yra geri kaip močiutės ir seneliai, todėl jiems labai tinka dirbti su vaikais.

***

Abu sąrašus galima tęsti ir tęsti… Žinau, kad pagrindinis daugelio vadovų teiginys yra toks: pensininkas pensininkui nelygu. Tai tiesa, bet juk turi būti kažkokie objektyvūs kriterijai, taisyklės, įstatymai, tvarka. Neužtenka pažiūrėti į žmogų, pamatuoti kraujospūdį, patikrinti klausą, akis – juk ir jauni ne visi sveiki, ne visi protingi, darbštūs, išradingi…

Tai ką daryti?

Atsakymai

Burgis, 2012-01-21 16:40:17

Temos reitingams…

Andrius, 2012-01-21 17:01:38

Sveiki,

dirbti, tikriausiai, nėra nusikaltimas, tad kam ir kaip tai drausti?…

Eimantas, 2012-01-21 18:11:42

Be abejonės, leisti dirbti! Renkuosi 2.2.

Juk senyvo amžiaus žmogus turi neišsemiamos kalbos, patirties apie praeitį, apie galbūt net kito amžiaus glūdumas. Tad mes, jauni žmonės, tik klausykimės ir klausykimės tokių žmonių pasakojimų iš praeities. Ir net nebijokime, ir net nenusiteikime priešiškai dėl to, jog galėtų skirti mums netinkamą žodį, frazę, nes pensininkas žmogus žino (o jeigu nežino – tai jaunas yra buvęs „skaniai ragavęs“) šią anglų literatūros kritiko, rašytojo Cyril’o Connolly’io mintį: „Visada elkis gerai su jaunesniais už tave, nes kuris nors iš jų apie tave rašys“.

surskis, 2012-01-21 18:21:00

Kolegės (43 m.) kaimo pagrindinėje mokykloje artimiausių 3 metų perspektyva: mokykla tampa pradine mokykla, netenkama darbo, įsidarbinti savivaldybės centro mokykloje – šansų jokių, nes matematikų ir taip per daug, o kur dar dirbantys pensininkai? Šeima – mokyklinio amžiaus vaikai, vyras, uždirbantis mažiau nei žmona. Išeitis? Jie jau galvoja apie emigraciją. Gal ir kvailai nuskambės, bet, išsaugodami vieną pensininką mokykloje, mes netenkame ir jaunesnių (kurie turi 20 m. darbo stažą yra vieni iš jauniausių mokyklose) kolegų, ir jų vaikų – mokinių. Dar viena emigravusi arba prašanti valstybės paramos šeima. Na matematikai, lituanistai gal dar padirbės korepetitoriais. O etikos, kūno kultūros mokytojai?

RascalLT, 2012-01-21 18:36:56

Jei jau išvis imamės reguliuoti, tai pradedam nuo šaknų: konkrečios specialybės/profesijos/lygio darbuotojų poreikio ir paklausos kreivių. Šiais internetu aprūpintais laikais tikrai nėra būtinybės visus mokytojus ir ministerijų darbuotojus, mūrininkus ir inžinierius sugrūsti į vieną standartą.

O idėja tokia: pensiją užsitarnavusieji turėtų suprasti, kad jie savo būtinąją tarnybą jau atliko, ir arba yra tokie geri, kad (vis dar) nepakeičiami, arba eina į “atsargą”, kur jais bent iš dalies pasirūpinama, o jei jėgų ir entuziazmo dar yra, galima tapti lobistu, rašyti blogą ar veisti sodą (sąrašas nėra baigtinis).

Arvydas, 2012-01-21 19:06:06

Leisti ar neleisti dirbti senjorams – tai daugiau viešojo sektoriaus problema. Panašu, kad privačiajame sektoriuje ši situacija išsisprendžia savaime. Jei žmogus geras specialistas ir atsidavęs darbui, darbdavys savo įmonėje jį norės išsaugoti. Kita vertus, jei senjoras neberodo noro, nededa pastangų išsaugoti savo darbo vietą, jis bus pakeistas. Man atrodo, jog viešajame sektoriuje viskas ne taip paprasta. Gal čia veikia man nežinomos srovės – pažintys, nerangi įstatyminė bazė, kuri neleidžia žmogaus pakeisti kitu, jei šis pats nenori, sustabarėjusi hierarchija? Kadangi viešajame sektoriuje nesu dirbęs, todėl ir negaliu pateikti objektyvių patarimų, kaip reikėtų spręsti viešajame sektoriuje dirbančių senjorų klausimą.

Kas liečia apmokėjimą – aš esu už tai, kad dirbantiems senjorams būtų mokama jų užtarnauta pensija bei su darbdaviu sutartas atlygis už darbą. Savaime aišku, pensija neturėtų būti apmokestinta, o nuo atlyginimo turėtų būti mokami tokie patys mokesčiai kaip ir jaunesnių žmonių atveju.

Algis, 2012-01-21 20:27:27

Labai gera tema. Šiuo atveju kaip jaunas žmogus neleisčiau dirbti pensininkams. Vis dėlto jaunimas yra ateitis ir reikia užleisti vietą jaunimui, kad jis nepabėgtų iš Lietuvos. O pensininkai galėtų pakelta galva išeiti į užtarnautą pensiją.

Pentium100, 2012-01-21 22:42:16

Algiui:

O ką daryt, jei pensijos per mažai duoda? Jei žmogus uždirbo x Lt/mėn, o dabar gauna 0.4x Lt/mėn? Jaunimas tai nesušelps. Be to, ir emigruoti pensininkui sunkiau (bent jau dabar, nežinau, kaip bus, kai aš būsiu pensininkas). Nereikia užsiimti diskriminacija pagal amžių – visiems lygios teisės. Ir taip jau dirbančiam pensininkui yra sumažinama pensija (išvada – dirbti nelegaliai, nemokėti mokesčių, sutaupytus pinigus pasidėti į banką ar pensijų fondą, tada bus geriau (nes bankas mokės tiek pat nesvarbu ar dirbsiu ar ne), nei būt doram piliečiui ir mokėti tuos mokesčius arba esant pensininkui ieškotis nelegalaus darbo – valstybei matyt geriau taip, nes kitaip nubaus – sumažins pensiją).

Iš kitos pusės, galim pasirūpinti, kad pensijos būtų pakankamo dydžio tam pensininkui gerai pragyvent (taip pat gerai, kaip ir tada, kai jis dirbo), tada galbūt jis nebenorės dirbti.

O emigruot visi gali – kuo daugiau emigruos – tuo daugiau vietos man liks 🙂

Algis, 2012-01-21 22:51:53

Tikrai ne diskriminuoju pagal amžių. Manau reikia gerbti ir branginti mūsų senolių išmintį. Ir tikrai sutinku, kad pensija turiu būti tokio dydžio, kad nereiktų gyventi nuo pensijos iki pensijos. Bet kaip ir sakiau, šiuo metu svarbiausia išlaikyti jaunus žmones Lietuvoje, nes tik jie dabartiniams pensininkams uždirba pensijas 🙂

Arvydas, 2012-01-22 11:15:58

Algi, drįsčiau paprieštarauti, jog dabartiniai pensininkai patys užsidirbo sau pensijas. Kad jų uždirbti pinigai nukeliavo kitoms reikmėms, tai ne senjorų problema. Tai nekompetetingo valstybės valdymo pasekmė.

Aš taip pat esu jaunas žmogus, bet jausčiausi ne kaip, jei kažkas man privalėtų užleisti savo darbo vietą/pareigas. Jaunas žmogus turi išsikovoti/priaugti gerą darbo vietą, o ne kilti karjeros laiptais kažkieno kito sąskaita! Asmeniškai aš nenorėčiau, jog valdžia nuspręstų, kad aš esu niekam tikęs, nes nesugebu pats nukeliauti ten, kur reikia, ir darbo vietą atimtų, pavyzdžiui, iš Jūsų tėčio.

Martynas, 2012-01-22 14:08:14

Dirbantys pensininkai konkuruoja nesąžiningomis sąlygomis su jaunesniais žmonėmis, nes gauna ir pensiją, ir algą. Pasiimdamas dalį pragyvenimui reikalingų pajamų iš mokesčių mokėtojų, pensininkas gali nebereikalauti oriam gyvenimui pakankamos sumos iš savo darbdavio. Tokiu atveju sužvėrėjęs lietuvis darbdavys, kuris darbuotojams nevengia kasdien priminti, kad „už durų eilės laukiančių tavo vietos“, turi galvoje ir tokius pensininkus, kurie mielai padirbėtų šiek tiek prisidurdami prie pensijos. Kad vaikui litą kitą duotų, o gal kad tiesiog nesurambėtų. Tokie pensininkai iškraipo darbo rinką – pensininkai dempingu pasiūlo savo darbo jėga ir palaiko algas žemesnes, nei jos turėtų būti. Ir tai tik vienas šio klausimo aspektas, nekalbant apie kitus.

Aš nieko prieš dirbančius senus žmones, vertinu jų patirtį ir praktinę išmintį. Bet jie neturėtų būti pensijos gavėjai. Nori dirbti – atsisakyk pensijos. Lietuviškame pensijų kaupimo modelyje niekas neužsidirba pensijų, tik tam tikru metu gauna teisę gauti pensiją. Ir ta teisė nėra absoliuti bei pamatinė.

Airidas, 2012-01-22 18:37:28

Reikia emigruot į Indiją. Nėra ten jokių dirbančių pensininkų, ekonomika sparčiai auga ir išsilavinusiam žmogui pilna galimybių pasireikšti. Absolučiais pinigais gal ir nelabai daug uždirbsi, bet užteks nuosavam namui, porai automobilių, vairuotojui, sargui, tarnaitei… Atostogaut gali važiuot į Himalajus ar Maldyvus, visai netoli.

Bet ne, kas čia manęs klausys… lietuviui su aukštuoju geriau iš vidurinės klasės Lietuvoj kraustytis į žemuosius anglų visuomenės sluoksnius, vietoj to kad į Indijos aukštuomenę.

giedrius_m, 2012-01-22 20:55:50

Leisti dirbti, jei tai leidžia sveikata ir yra noras. Sveikatą pamatuoti, manau, galima. O pakankamai darbo kokybei ir konkurencijai užtikrinti galima truputi sumažinti saugiklius, esančius DK, nes žmogus, turintis garantuotas (kad ir ribotas) kitas pajamas galėtų būti paprasčiau atleistas jei jo darbo kokybė ženkliai suprastėjo, o jis pats to nebepastebi.

Martynai: jei sukamasi tokiame darbe, kur žmogus iš gatvės su ribota sveikata yra potencialiai geresnis darbuotojas už jauna, reikia keisti specialybę ir kelt kvalifikaciją.

Margarita, 2012-01-25 09:31:05

Algiui: Jūs sakote, kad reikia atverti duris jaunimui, o pensininkus lauk. Turiu klausimą: ar norėtumėte operuotis pas kardiochirurgą Sirvydį ar pas jauną kardiochirurgą N-ą, kuriam 30 metų, jis tik ką pradėjo dirbti, kupinas entuziazmo išbandyti naujoves (juk kažkas turi atlikti bandomųjų triušiukų vaidmenį, kodėl gi ne Jūs).

petras, 2012-01-25 09:41:34

Margarita, man tai pvz. nesvarbu būtų. nes aš nei sirvydžio nepažįstu, nei N-to. o metai ne taip ir svarbu gal.

Rasa, 2012-01-25 17:09:50

Margarita, jei jau apie medikus… Štai draugo mamai senas profesorius praeidamas mestelėjo- šitai koją pjaut.. O jaunas chirurgas, priėjęs prie sūnaus tyliai pasakė: “aš pabandysiu…”. Ir vaikščioja moteris iki dabar 🙂 Todėl, kad jaunas pabandė kažką kitaip padaryti… 😉

Taigi kaip jau pažiūrėsim. Abi pusės turi ir privalumų ir trūkumų.

Laima., 2014-01-29 10:05:08

pensininkai neturi dirbt.tam ir yra pensijakad galetu eit ilsietis.ir doti dirbti jaunesniems.jaunos seimos neturi darbo o pensininkai gauna ir pensijas ir algas.tai tada reikia padaryt toki istatyma kad pensininkai rinktusi ar alga ar pensija.

laura, 2014-05-09 01:18:00

aisku, kad neleisti! mazai dar jaunimo isvaziave i uzsieni? ka mums daryt, kai reikia vaikus islaikyt, o darbo padoraus nera? beje, per tokius “darbstuolius” valstybe prailgina pensijos metus, nes mato, kad dar pajegus kai kurie dirbt net ir 70 m.sulauke.

laura, 2014-05-09 01:29:04

2.4. taip iseina, kad jaunimui nereiketu tureti vaiku, jei norisi dirbti? absurdas kazkoks. jau ir taip mamos su mazameciais vaikais diskriminuojamos isidarbinant. o tie nukvakeliai (buvo pas mus mokytojas 80 m., tai ir zodziais, ir veiksmais parodydavo, koks nukvakes ir nebetinkamas darbui) dirba ir uzima vietas,skirtas jaunimui