Lenino sifilis nebeužkrečiamas

Neturiu laiko ilgai rašyti, bet trumpai replikai paskatino lrytas.lt diskusija apie Staliną. Priminsiu, kad turiu 5 metų stažą Sibire ir 15 – komjaunime, todėl turiu ir teisę pasakyti: žmonės, ko jūs bijote? Kad Stalino, Lenino idėjos (tiksliau – jų vardu pristatytos klapčiukų idėjos) vėl užkrės jaunimą? Nebijote? Tai kodėl nieko su jaunimu nekalbate, kokios buvo tos idėjos, kodėl buvo tiek daug tų idėjų šalininkų? Kodėl vėl turime tomų tomus uždraustų knygų? Pasakysite – neuždraustų! Taip, neuždraustų, bet duokite man paskaityti (nusipirkti) E. Mieželaičio “Žmogų”. Aha, nerandate… Bet juk taip buvo ir anais laikais: lyg ir neuždrausta, bet nėra…

Nebūkime juokingi: šiuolaikiniame pasaulyje idėjos vis tiek plinta, reikia kalbėti atvirai apie viską ir už nieką nereikia agituoti. Noriu skaityti Koraną, noriu skaityti Senąjį ir Naująjį testamentą, noriu dar kartą perskaityti Voinič “Gylį”, Gamzatovą, Solženicyną, Hitlerį, Kantą, Nyčę, Froidą, Staliną, Leniną… Noriu, kad mano vaikai ir anūkai viską mokėtų skaityti ir suprasti, pasirinkti. Kas čia toks viršininkas, kuris nusprendė, kad mano, MANO vaikai gali užsikrėsti kokiu nors politiniu marazmu? Nedrįsk tyčiotis! Mano vaikai protingi, o anūkai – dar protingesni!

Atsakymai

D., 2010-02-20 17:43:56

Man ir keista jog kažko yra bijoma. Kodėl tada neužsikrečiama lietuvišku patriotizmu, tiek knygų prirašyta, o vėliavėles tik per krepšinio rungtynes išsitraukia. Gal tos knygos ne taip parašytos, seniau įtaigiau rašydavo? 🙂

Darth Vader, 2010-02-20 18:41:00

Deja, šito kalmuko sifilis – pernelyg užkrečiamas. Žmogų reikia specialiai paruošti tokios litertaūros skaitymui. Kunigų seminarija ruošia žmones krūvą metų, išmoko senųjų kalbų – ir tik tada leidžia komentuoti Bibliją. Ne veltui išmintingi vokiečiai leidžia “Mein Kampf” spausdinti tik su istorikų komentarais.

O šiaip jau blogio propagandą – leninus, gebelsus, polpotus, hitlerius, stalinus – reikia drausti. Nes propaganda turi blogą savybę plisti – išplitusi ji gali vėl paskleisti blogį.

Rasa, 2010-02-20 18:46:57

Tai Vaderi, kad tu pats toks idėjinis, kad galėtum pasivadinti pav. Hitleriu II- uoju…

sonata, 2010-02-20 20:10:11

na ką dažyta blondinė gali pasakyt… tik tiek, kad draudžiamas vaisius – saldus… ir ačiū mano sūnaus močiutei, neišmetusiai “kalmuko” raštų… ir ačiū mano močiutei, neišmetusiai Maceinos raštų… jei norisi, reikia “pačiupinėt” pačiam viską, o ne iš nuogirdų su išankstine nuostata. Ir nepatikėsiu niekaip, kad p. Burgis, paskaitęs Koraną, įves KTUG pamaldas ant kilimėlio:)

V.R., 2010-02-20 20:36:23

Mieželaičio “Žmogų” tikriausiai bibliotekoje dar gautumėt paskaityt, bet kas ten tokio gero? Cituoju: “Komunistas-žmogus-aš”. Idėjinė komunisto poezija, tik tiek- todėl ir buvo verta Lenino premijos. Ne kitokios.

eismo, 2010-02-20 20:37:09

Kaip žinia Lenino idėja rėmėsi proletariato “išlaisvinimu” iš kapitalizmo jungo, buvo nuskriausta pusė- darbininkija, engėjai- buržujai ir pseudomesijas- Leninas. Ši antagonistinė situacija baigėsi, taigi Lenino sifiliui įgavome imunitetą (apie kainą nekalbėsiu), bet “progresas” nelaukia, štai Jums nauji nuskriaustieji (ne vieninteliai) ir jų gelbėtojai, bei didėjantis antagonizmas: http://www.balsas.lt/naujiena/375612/zydruju-smogiku-uzmacios

burgis, 2010-02-20 21:38:24

Taigi visa laimė, kad vaderiai dar neturi galios, o tai pasakytų man ne tik ką skaityti, bet ir ką valgyti, su kuo miegoti. Be to, primintų, kad už visa tai turiu būti dėkingas jiems… Ten aš jau buvau, negrįšiu.

burgis, 2010-02-20 22:30:25

V.R.: E.Mieželaitis – vienas tobuliausių lietuvių eiliuotojų. Apie moterį: “… vienodai ir prasmingai nuodėminga – tokia tu man atrodai…”. Apie būseną: “…norėčiau, kad manęs nekęstų – tarsi didžių kėdžių…”.

Man sunku polemizuoti nežinant, kiek Jūs žinote poeto eilėraščių. Šiandien vieną deklamavau svečiams vilniečiams… Kažkada vaikystėje mokėjau gal pusę “Broliškos poemos” mintinai – jokios ten potekstės komunistinės nematydamas. Aklas buvau…

Pakartosiu: atskirkime ideologiją nuo literatūros!

Liutauras, 2010-02-20 23:00:43

nežinau, kokia tvarka dabar tvarka lietuvių literatūros kurse, tačiau iš savo praktikos (baigiau ’98) prisimenu Škėmą, Aistį, Nyliūną, gal dar Putiną, kurie buvo “į temą” ir tradicinius nuvalkiotus žemaites, donelaičius, maironius ir pan.

ir todėl pats 11-12 skaičiau tai, kas buvo “už programos ribų” – iš tarybinių Baltušį, Radzevičių (jo truputį buvo, nors Priešaušrio vieškeliai man yra antras geriausias lietuviškas Kūrinys po baltosios drobulės), kitus, kurie tikrai ne ką menkesni, o daugeliu atveju žymiai įdomesni.

o dėl propagandos – tik ne šiais laikais bijoti ar sugebėti ką nors paslėpti. kvailius visada kas nors sumeždios, protingi patys suras ir perskaitys. o bandančius slėpti ir vieni, ir kiti nurašys į užribį

Lina, 2010-02-20 23:01:36

O Stasio Krasausko Amžinai Gyvi? Man kaip patiko, taip patinka.

O dainų šventės su oratorijomis apie Tėvynę? Kuo geriausi prisiminimai, vaikas būdama dalyvavau.

Daug absurdų buvo tada, ale daug ir dabar. Manau, kas sugeba mąstyti ir vertinti, įgijo imunitetą visoms propagandoms.

Sako, kad pirmasis komunistas tai Jėzus Kristus, jis žadėjo vargšiausiems dangaus karalystę, o turtingi paklius į dangų tik po to, kai kupranugaris pralįs pro adatos skylutę.

O čionykštis Vaderis – jei ne Hitleris, tai bent Pavka Korčaginas, retorika panaši 🙂

Atsakymas, 2010-02-20 23:30:06

Liutaurui: autoriai nuvalkioti nebūna – juos nuvalkioja skaitytojai. Ypač nevykę skaitytojai.

Burgiui: o iš kur Jūs žinote, kad Lenino sifilis nebeužkrečiamas? Bandėte? 🙂

mama, 2010-02-20 23:33:15

Kai studijavau Šiaulių pedagoginiame institute, turėjome įdomų dėstytoją , kuris vietoj programinių Maironio ir Žemaitės mums dėstė Maceiną, Vydūną, Nyčę Šopenhauerį ir Škėmą. Esu dėkinga jam iki šiol. Kaip jam tai leido tuometinė valdžia, neįsivaizduoju. O paskutinių metų komjaunimas man įsiminė savo aktyvumu ir jaunimo skatinimu aktyviai veiklai.Pati tuo metu dirbau rajono komjaunimo komitete (1986-1988m.). Organizuodavome viktorinas, spartakiadas kaimo ir rajono centro jaunimui. Skatinome jaunuolių visuomeninį aktyvumą ir retai prisimindavome Lenino įdėjas. Ar tai blogai? Tą patį dabar daro skautai ir kitos jaunimo organizacijos. Svarbu pati įdėja, o ne jos idėjinis vadas. Laikotarpį, kai dirbau komjaunimo komitete, prisimenu su nostalgija. Šis laikotarpis išmokė mane nebijoti auditorijos, laisvai reikšti savo mintis ir organizuotumo. Sakysite pati įdėja klaidinga. Bet man ji davė labai daug. Saviraiškos laisvę, asmenybės pilnatvę, pagarbą atsidavusiems idėjai žmonėms.

burgis, 2010-02-21 11:18:22

Atsakymui: aš dabar turiu imunitetą ne tik Leninui, sifiliui, Stalinui, ŽIV, bet ir Seimui, Vyriausybei, Prezidentui… Esu žmogus, laisvas žmogus!

sonata, 2010-02-21 11:55:24

aga, bet dirbtinis aktyvus imunitetas (ką patvirtintintų biologijos mokytoja) atsiranda po skiepų:) gal ir gerai, kad mūsų kartą paskiepijo… atsparesni smegenų skalavimui.

Matilda, 2010-02-21 12:31:09

Nematau prasmės ką nors drausti. Jau ir taip daug metų gyvenome draudimais. Studijavau VU, tai kai reikėdavo gauti kokio lietuvių rašytojo emigranto kūrinį, turėjai gauti spec. leidimus, kad galėtum, tam tikroje vietoje, dabartinėje M.Mažvydo bibliotekoje, paskaitinėti, nes doram skaitymui nebūdavo sudaromos sąlygos. Ačiū, Dievui, kad kai kuriuos kūrinius buvo išsaugoję giminaičiai, tai galėjau ramiai perskaityti. Todėl man labai skaudu, kad iš mokymo programų ,,dingo” ir I.Simonaitytė, ir J. Baltušis, ir E. Mieželaitis, ir kiti Lietuvoje kūrę rašytojai. Kuo jie nusikalto, kad likę gimtajame krašte turėjo iškęsti visą pragarą? Niekas man neįrodys, kad egzodo kūrėjai yra geresni, vien jau tas faktas, kad jie dezertyravo, palikę Lietuvą ir jos žmones, nelabai gražiai juos apibūdina. Tegul sako, kas ir ką nori, bet aš lieku prie savo nuomonės- likusiems Lietuvije buvo žymiai sunkiau, ir ačiū jiems, kad sugebėjo ir kurti, ir išlikti žmonėmis. O klaidų darome visi- didesnių ar mažesnių.

Regina, 2010-02-21 14:06:30

O ar esate skaitę S.Nėries “Poemą apie Staliną”? Taip, tą pačią, už kurią ją vis dar vadina išdavike, Atgimimo metais išbraukė kaip autorę iš mokyklinės programos? Paskaitykite… Ir pasakykite, ko bijome, jei šitą ištrauką išmetė net iš dviejų mano rengtų knygelių…

Salomėja Nėris

ištrauka iš poemos

Kieno tu, žeme, ak kieno tu,

Penėtoja, maitintoja?

O, kad galėtų – ji bylotų,

Ugnim ji spjaudyt imtų!

Tyli, nepasakai… Gal tų,

Kurie tave išniekino?

Gal tų, kur laistė prakaitu?

O gal tu žemė niekieno?

O Lietuva! Kieksyk parduota

Ir išmainyta tu buvai!

Erškėčių dygiais vainikuota,

Vergijos dainas dainavai.

Ir kojos baudžiavoj suskirdę:

Po jungu svyravai sulinkus.

Kapų garsai tau ,,guodė” širdį

Ir nebylė naktis aplinkui.

Grandinės vis sunkyn, storyn,

Sugniuždė tavo liaudį.

Užgriuvo priespauda carinė:

Jaunimą į rekrūtus gaudė…

Ir caro batas mindė knygą,

Ir žodį gimtąjį užgynė,

Letargu Lietuva užmigo…

Naktis juodyn, naktis ilgyn.

eismo, 2010-02-21 14:12:31

Na va kaip gražu, po to atjoja brolelis stalinas ir išvaduoja Lietuvėlę iš grandinių… plojimai… užuolaida nusileidžia (tik vaikai lieka stovėti po langais su pakeltomis vėliavomis) … aplodismentai

Matilda, 2010-02-21 15:14:13

Eismui- o gal ponas galėtų įvardyti tikruosius šios poemos užsakovus, ir tuos, kurie privertė poetę tai parašyti? Jie labai smagiai leido laiką užjūriuose ir šaipėsi iš tų, likusių Lietuvoje? Ar istorinė atmintis trumpa?

egi, 2010-02-21 15:20:19

Eismui: ne PO TO atjoja Stalinas, jis jau buvo ir esamojo laiko veiksmažodžių formos rodo rašomojo laikotarpio situaciją, o ne praeitį, ne ateitį. Veiksmo tąsą reiškiančios formos “juodyn”, “ilgyn” rodo visišką negatyvą, jokio tikėjimo šviesesne ateitimi… Puikios eilutės, manyčiau, kad Brazdžionio, dar geriau už “Šaukiu aš tautą”.

keista, 2010-02-21 15:25:05

O Just. Marcinkevičius ir neprašomas rašė: “Turim iš savęs kažką išmesti, kad Leninas tilptų širdy”. Ir nieko, laiko jį mūsų tautos sąžine ir dvasia. Nors tos “dvasios” darbelius gražiai atskleidė iš emigracijos grįžęs vienas poetas…

burgis, 2010-02-21 15:38:18

Atriškite akis! Aš jums turiu pareikšti,

Kad saulei niekados aš nenusikaltau…

Aš saulę ir dabar, pro jūsų juodą raikštį,

Aš ją ir užrištom akim matau…

Atriškite akis, aš visada į saulę,

O ne į naktį, ne į tamsą čia žvelgiau.

Aš taip norėjau, man numirštantis pasauli,

Kad tektų tau šviesos kiek galima daugiau!..(E.Mieželaitis)

***

Nepatikėsite – radau internete! Bet tik tiek ir dar su klaidomis…

O juk pabaiga – geriausia:

***

Atriškite akis! Aš noriu dar išvysti

Akis, kurios mane nušauti įsakys.

Ir įsitikinti, kurios stipresnės vis tik

Ar tos, ar mano bus.

Dabar – atriškit man akis!

***

Matai, Vaderi, sunku bus su mumis, sunku…

Burgis, 2010-02-21 16:46:26

keista: stebėkitės – man visai nesvarbu, ką, kam ir kaip negerai padarė komunistas Justinas Marcinkevičius, man tik svarbu, kad Just. Marcinkevičius mūsų poezijoje yra antras po S. Nėries (čia ne mano, čia profesionalų nuomonė!).

***

Tarp medžių parke slapstėsi ruduo…

Bet rožė matė ji – visa drebėjo…

Mums tik atrodė, kad ji bėgo –

Ji tyliai ėjo pasiduot

Ir tik todėl ji dar žydėjo.

(Just. Marcinkevičius)

***

Va, kai taip parašysi – galėsi kitus teisti.

Matilda, 2010-02-21 17:53:50

Burgiui- didieji kūrėjai nesuvedinėja sąskaitų ir nepriekaištauja, kad kitų knygas greičiau išleidžia. Jie TYLIAI kenčia ir tyliai švenčia. Tik nevykėliai save kelia į padanges ir kitus maišo su žemėmis.Prieš keletą metų, stebint Just. Marcinkevičiaus sukurtos dramos ,,Daukantas” pastatymą ,teko išklausyti kažkokio nesuprasto ,,genijaus” bambėjimą, kad stato tik ,,visokius marcinkevičius”. Pasiūliau jam parašyti geriau, kad ir jo kūrinius statytų. Deja, laiko prabėgo daug, o ,,genijaus” kūrinių nesimato. Grafomanų didėja geometrine progresija, o tikrų rašytojų, deja, maža.

Regina, 2010-02-21 20:06:22

Burgiui: bet Jūs negalite nematyti, kokie nevienodi kriterijai taikomi poetams, šiuo atveju – S.Nėriai ir Just.Marcinkevičiui. Be abejo, ne Jūs tokius kriterijus taikote, antraip ir šitos temos Jūsų puslapyje nebūtų. Bet aš vis mąstau KODĖL? Ir nerandu atsakymo.

Burgis, 2010-02-21 21:29:55

Reginai: kodėl nevienodi kriterijai? Kokie kriterijai? Mano kriterijai paprasti:

***

Bėga žalčio vaikai,

Pasiilgę namų,

Svetimi čia takai

Tarp žmonių svetimų.

Trobelytė menka

ir ugnelė skaidri –

Atiduotum kažką

Kam tu jos neturi…

(S.Nėris)

Kiek skynė – nenuskynė,

Kiek rovė – neišrovė…

(Just. Marcinkevičius)

***

Absoliučiai vienodi kriterijai – tai poezija, tai muzika, tai siela! Atsikabinkite nuo manęs su bet kokia ideologija ir politika! Aš žinau – tai poezija!

Matilda, 2010-02-21 21:49:06

TAIP. TAI POEZIJA. Ir tegul bombos krenta ant mano galvos, vis tiek tvirtinsiu: Tai poezija.

eismo, 2010-02-21 22:25:50

ir čia poezija …

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

**я –

гражданин

Советского Союза.**

http://www.vmayakovsky.ru/book/77/

Rasa, 2010-02-22 08:58:39

Eismo: NA IR KĄ? Ar Majakovskio nereikėtų net atsiversti? Jei tavo nuomone, nereikėtų, KODĖL? Suprantu, kad tiesiog smaginies prieštaraudamas, tai pabandyk paaiškinti, kodėl mes turėtume neskaityti?

Pažiūrėjus iš šalies, jis bent tikėjo tuo, ką daro, o kuo tiki dabartiniai mūsų “patrijotai” ir “kūrėjai”, kurie dažniausiai nori “daryti” tik pinigus iš savo darbų ir kūrybos?

O iš kitos pusės, neseniai perskaičiau daugelio rašytojų biografijas ir pati sau pasijuokiau, kad jei atsižvelgtume skaitydami kūrybą į jų asmenis, beliktų skaityti tik Konan Doilį… Puikus žmogus buvo… 🙂 Bet man neužtenka vien detektyvų… 🙂

eismo, 2010-02-22 09:15:00

aš be jokio pasmerkimo cituoju Majakovskį, jo poezija žavi, kaip ir Salemutės, bet man vien žvelgti į tekstą ir žavėtis žodžių žaismu nebepakanka …

Giedrius, 2010-02-22 09:25:45

eismo: V. Majakovskis nėra poetas, V. Majakovskis…yra genijus:) Ankstyvoji V.Majakovskio lyrika nusileidžia tik B.Pasternakui…Beje, kodėl kalbama apie Leniną, Hitlerį ir t.t.? Kodėl kalbame apie prisukamus triušiukus, kurie visą dieną (gyvenimą) mušė būgnelį? Kalbėkime apie tuos, kurie prisuko raktelį…

Nuomonė, 2010-02-22 09:47:49

Poezija vien neatsakysi…

Boria neša vėliavėlę/B…. aš Leniną nešu irgi galima laikyti eilėraščiu, ir netgi į temą.

Į istoriją reik žvelgt rimtai, nes be istorijos ir tos pačios matematikos nebūtų, niekas nebūtų pritaikęs dabar galiojančių dėsnių ir t.t

Rasa, 2010-02-22 09:51:51

eismo: tada ne į temą paklausiu, o kas tave žavi ne vien žodžių žaismu? Kas toks pilnokai tobulokas? Konan Doilis nesiskaito, aš pirma pasakiau :)))))))))))

eismo, 2010-02-22 10:01:45

šiuo metu asmeniškai žavi du: Joseph Alois Ratzinger ir Clive Staples Lewis, bet čia man …

Rasa, 2010-02-22 10:08:07

Eismo: gal savotiškas, bet neblogiausias pasirinkimas 🙂

Burgis, 2010-02-22 11:28:00

eismo: parodau Jums pirmąją geltoną kortelę. Šioje svetainėje galima ginčytis, bartis, bet negalima įžeidinėti pašnekovų.

eismo, 2010-02-22 11:49:24

Burgi, kur čia aš toks negeras buvau?

Burgis, 2010-02-22 13:05:45

eismo: teisėjas, rodydamas gelltoną kortelę, pražangos nekomentuoja, bet padarysiu išimtį: moterims negalima siūlyti valerijono…

eismo, 2010-02-22 13:12:13

Burgi: pyktis yra labai gera aistra, jis indikuoja, kad kažkur yra blogis, dabar tik reikia susivokti, kur tas blogis, ar viduje asmens, ar išorėje. 90 proc. blogis gludi mūsų viduje …

Giedrius, 2010-02-22 14:01:23

eismo: tai tamstelės viduje tik 10 proc. gėrio…Mažoka.

sonata, 2010-02-22 14:03:54

eismo, o vaikų darželyje “Kodėlčiukas” “Boružiukų” grupėje buvo populiari dainelė “Kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako…”. Pykčiui užtenka vietos Delfyje.

eismo, 2010-02-22 14:16:48

aš ant Jūsų nepykstu, Jūs čia manimi piktinatės už skaudžią kritiką, gal … už kandų jumorą, ar už sudrumstą egzistenciją puikybėje ???

Matilda, 2010-02-22 17:06:18

Eismo: ir vėl nepataikei. Kad tik negautum antros geltonos kortelės.

shalikas, 2010-02-22 17:37:57

O aš Jums siūlyčiau paskaityti Eduardo Mieželaičio “Miško pasaką” 🙂 tai pasak vaikam, bet… Ten visai netrūksta simbolikos. Beje, skubantiems smerkti tokius autorius kaip S.Nėris ar E.Mieželaitis, tai turėkite omeny, kad jie turėjo užsitarnauti pripažinimą. Turėjo rašyti veikalus atitinkančius komunizmo propagandą, taip iš esmės būdavo įvertinti visuomenės, “praslįsdavo” pro tam tikrus filtrus. Taip galėdavo ir kitus darbus publikuoti, bent aš taip manau 🙂 Juk niekam nepaslaptis, kad kai kurie rašytojai buvo verčiami savo veikaluose idealizuoti komunizmo idėjas…

eismo, 2010-02-22 18:34:17

Matilda, patark, kaip man elgtis, kad negaučiau antros geltonos kortelės?

Audrius, 2010-02-22 19:02:22

Eismo, as patarsiu: kai pamatai, kad puse pasisakymu sudaro taviskiai,- stabdyk arklius 🙂 Is tiesu cia visiems tinka 😉

Matilda, 2010-02-22 20:01:56

Eismo. Pristabdyk arklius- galvok, ką ir kaip sakai. ,,Pasakytas žodis- sidabras, nepasakytas- auksas”. Liaudies išmintis. Remkis ja.

Ramunė, 2010-02-23 08:36:32

Audriui: 100 balų!

Povilas, 2010-02-23 09:25:42

Nepasakyta mintis yra bevertė, pasakyta – šio to verta, o parašyta- brangintina. Arba kitaip: norima pasakyti mintis- nieko verta, pasakyta – aukso vertės, o parašyta – neįkainojama. Jeigu rašo homo sapiens – homo erectus palikuonis (kad neįsižeistų eismo ir kt., save priskiriu prie homo nullis coloris).

Emilija, 2010-02-23 23:02:31

Mano nuomone, negalima smerkti kad ir didziausio komunisto vien del to, kad si teorija nepasitvirtino ar kad ja bande igyvendinti ne tie zmones, ne tais tikslais ir ne tuo laiku. Juk komunizmo pradzioje stovi grazi ideja, troskimas visu gyvenima padaryti geresni.

petras, 2010-02-24 09:01:01

Čia manau ir yra problema. Jog žmonės vadovaudamiesi kažkokiom idėjom jas bando įgyvendint ir tiki, kad tai įmanoma. deja, jokios gražios idėjos neįmanoma įgyvendint 100% nenuklystant ir nedarant nieko blogo. aš ir nesmerkčiau komunisto, demokrato, ir t,t, jei jis stengtūsi įgyvendint idėjas kompromiso būdu, o ne per jėgą 🙂

petras, 2010-02-24 09:04:17

ir dar manyčiau, kad kokie bebūtų siekiai, kokia bebūtų valdymo forma, valdžios ir galios troškimas prasimuša dažniausiai į viršų, tai yapč akivaizdu galingesnėm valstybėm. truputi į pievas nuvariau 🙂

laisvas, 2010-02-24 10:23:35

Idėjos! Idėjos! Idėjos! Kai mano sūnui buvo 15 metų, man pareiškė, kad nekenčia RUSŲ. Paklausus kodėl, atsakymo neturėjo: nekenčiu ir tiek… Darth Vader, štai dabartinės ideologijos produkcija.

laisvas, 2010-02-24 16:01:04

Super! Stai ir atsakymas apie uzkrata: http://www.lrytas.lt/-12670056401264970335-istorikas-v-klumbys-tik-pri%C4%97m%C4%99-sovietmet%C4%AF-kaip-sav%C4%85-gal%C4%97sime-teisti.htm

shalikas, 2010-02-24 17:47:07

Aš tai sovietmetį ir šiuos laikus esu lygęs tapatinti ideologijos atžvilgiu, tik sovietmečiu mes buvom verčiami tapti ideologijos vergai, o šiais laikais žmonės savo noru tampa vergais… Ir tas keistas nusistatymas prieš sovietų kultūrą ir aklas noras bėgti į vakarus, kuris ardo mūsų tradicijas, dergia mūsų kalbą… Juk tai tas pats yra. Kas iš tos galimybės būti laisviem, kai žmonės to nenori : )

Laurnas, 2014-12-12 09:53:42

Galiu pasakyti tik tiek, mūsų visuomenėje pilna Lenino sifilio

sifilio. O laisvam galiu pasakyti… Na, spėju dabar Jūsų sūnus jau turėtų pasakyti dėl ko nekenčia rusų. 🙂