Lenkai ir musulmonai: problemų sprendimas

Meilė išgelbės pasaulį. Bet pirma reikia išmokyti mylėti. O tam pirma reikia išmokyti mokytis. O tam pirma reikia suprasti, kad  ne ginklai, ne religijos, ne politikai gali išspręsti gana skirtingas problemas – tik švietimas!

*

Pažvelkite – lenkai Vilniaus krašte. Islamo fundamentalistų atakos. Abiem atvejais įsivaizduokime, kad tie žmonės (abiejose problemų pusėse!) yra labai išsilavinę, išprusę, gerai mato visą pasaulį, gerai išmano istoriją, žmonių psichologiją, gerai dirba ir daug uždirba, negirtuokliauja (čia musulmonams netaikoma…), moka mylėti (čia musulmonams užuomina apie vienpatystę…). Ar būtų tiek daug aštrių kampų? Ne! Ar kas nors galėtų supriešinti vienus su kitais kalbos, religijos pagrindu? Ne!

*

Kartais per TV pamatau Afganistano vaikus. Tada aš noriu į Afganistaną, aš noriu juos mokyti! Negaliu patikėti, kad po mano mokymų iš tų vaikų išaugtų narkotikų prekeiviai. Ne, jie užsiimtų kitais verslais. Mokslu užsiimtų!

*

Pasiųskime į Vilniaus kraštą geriausius mokytojus: lenkus, rusus, lietuvius, anglus… Tegu jie moko kokia nori kalba, bet tegu moko gerai! Aš sutinku prisidėti pinigais (darbu – esu šiek tiek per senas…). Pamatysite, išsilavinę žmonės patys „integruosis“ visur ir į viską.

Atsakymai

Burgis, 2011-04-08 11:39:06

Reitingai…

Nepris, 2011-04-08 13:05:49

Labai teisingas pirmas sakinys. Ir antras labai teisingas. O tarp antro ir trečio yra loginis atotrūkis, kurį galima priimti tik įvertinant niuansus…

Taigi įsiterpčiau taip: Meilė išgelbės pasaulį. Bet pirma reikia išmokyti mylėti. O tam pirma reikia mokėti ir turėti sąlygas mylėti. Pažvelgus į moterų padėtį Trečiojo pasaulio šalyse, ne taip jau nuostabu, kad ten visi visada kariauja… Norint atnaujinti žmoniją, reikia išmok(y)ti gerbti ir mylėti mamas…

Nepris, 2011-04-08 13:09:52

Galim šaipytis, kad musulmonai turi taisykles kaip teisingai mušti žmoną, ir jiems nešti pažangias idėjas, kad moters mušti visai negalima. Bet tai tik teorija, viena iš milijono teorijų, kuriomis puikuojasi išsilavinę vakariečiai, bet pagal kurias retas kuris gyvena. Ir tie dvigubi standartai, apsimetėliškumas eina per visas gyvenimo sritis, nuo religijos iki tarptautinių santykių.

Nepris, 2011-04-08 13:22:31

Pabaigiant mintį, musulmoniški kraštai tas vakariečių ydas puikiai mato. Ir labai teisingai daro, kad tokią kultūrą ir tokį švietimą atmeta. Pirma įtvirtinkime aukštus idealus savo visuomenėje, savo šeimoje, SAVYJE, ir va tada jau rodykimės kitiems.

(eilinį kartą atrodys, kad gerb. B.B. prieštarauju… neprieštarauju… tik papildau kaip matau iš savo bokštelio)

loreta, 2011-04-08 14:40:44

Galima pasiųsti į Vilniaus kraštą geriausius mokytojus: lenkus, anglus, lietuvius, rusus, kaip Jūs siūlote. Bet liks tik lenkai ir rusai ir keli idėjiniai ar neturintys alternatyvos lietuviai. Jiems nereikia geriausių, jiems reikia tik savų.

giedrius_m, 2011-04-08 15:10:55

Lenkų problema – laikina, ir širdyje jie patys tai supranta. Visi rajonai mažėja, o centrai (miestai) stiprėja, Vilniaus kraštas tampa Vilniaus miegamaisiais rajonais, kur keliasi iš kitų rajonų šeimos. Kurių vaikai eis i Vilniaus, o ne rajono mokyklas.

Šių nuotaikų stiprinimas nėra kažkas išskirtinio. Su baime išnykti kovoja daug tautų. Kuo, pvz, paremta prancūzų neapykanta anglų kalbai? Tik beviltiškumo jausmu.

Daiva, 2011-04-08 16:03:39

Tai kad tai, ką vadinate atakomis (turbūt smurtiniai išpuoliai prieš visokius taikinius) buvo įvykdyti labai išsilavinusių žmonių. Žr. Mohamedo Ata biografiją (jis organizavo 911). Jei kažkas kasdien patiria skurdą ir diskriminaciją, nemato vilties gyvenime, tai seilėjimąsi apie meilę žmonijai priims kaip įžeidimą, ir suprantu, kodėl (kas nereiškia, jog sakau, kad tai puiku).

Tačiau štai kur išsilavinimas tikrai padeda:

– Jei esi raštingas, nebūsi parduotas už menamas tėvų skolas.

– Jei išmoksti išdėstyti, pristatyti ir apginti savo poziciją viešose situacijose (ginčuose su darbdaviu, teisme ir t.t.), dažniau apsiginsi nuo spaudimo, priekabiavimo ir neteisėtų lūkesčių. Net ir gebant Koraną ar kitą šventraštį perskaityti, jau lengviau, daug prieš ką galima pasipriešinti, kad ne taip ten rašo.

– Jei supranti politinės sistemos pagrindus, gebi atskirti, kur partija parūpino, o kur elementarios savivaldybės, centrinės valdžios ar kitos institucijos pareigos (o to supratimo trūksta Vilniaus krašte).

Šiaurės Afrikoje daug išsilavinusio jaunimo, ir ką? Neturi darbo, pyksta.

Dar norėčiau priminti, kad, kai Afganistano vaikai prasilavins, jie nenorės auginti kviečių ar siūti futbolo kamuolių jums. Jie norės mokytis JŪSŲ gimnazijoje, JŪSŲ KTU, ir ieškoti darbo Europoje, nes čia geresnės karjeros perspektyvos. Ar įtikinėsite politikus, kad įsileistų juos?

Matas, 2011-04-08 16:24:48

Yra skirtumas tarp išsilavinimo ir išmintingumo. Buvęs ne vienas atvejis, kai išsilavinę žmonės tyčia smarkiai kenkė kitiems. Kai kurie būna tiesiog psichiniai ligoniai, kiti silpnavaliai arba nebematantys vilties gyvenime.