Liepos penkioliktoji

Šiandien minimas S.Dariaus ir S.Girėno skrydis per Atlantą. Kalbame ir apie nesutvarkytą lakūnų memorialą Kaune. Kas manęs prašė 100 litų prisidėti prie sutvarkymo? Niekas. Ar būčiau davęs? Žinoma! Bet su sąlyga, kad nebus statomas auksinis tualetas…

*

Šiandien minime Žalgirio mūšio metines. Norėčiau paminėti ten žuvusius – apie 100 tūkstančių žmonių. Šimtas tūkstančių – viename lauke! Patylėkime, pagalvokime apie žmonijos kančių kelius, apie progresą ir regresą, apie karų prasmę, apie pasididžiavimą ir gėlą…

*

Liepos penkioliktąją aš visada galvoju apie Edviną. Mūsų draugą. Šiandien – jo gimimo diena. Jis dabar gyvena JAV, bet dažnai aplanko Lietuvą. Aš jam neskambinsiu, nes tai būtų kopija – jis visada paskambina, pasveikina. Kadaise jis reikalaudavo iš mūsų, draugų, draugus sveikinti kuo anksčiau ryte. Šis metas būtų jau labai vėlyvas…

Šia proga aš nenoriu banaliai sveikinti Edvino. Dauguma jūsų jo net nepažįsta. Noriu kartu su jumis ir su juo pamąstyti apie gyvenimo vingius…

Kodėl Edvino šeima gyvena JAV? Nežinau… Kodėl Edvinas, beveik mano bendraamžis, iki šiol žino daugiau už mane apie visus ir viską Lietuvoje? Visada žinojo. Ką Edvinas laiko savo gyvenimo prasme, svarbiausiais darbais? Nežinau. Kodėl aš iki šiol manau, kad jis yra vienas geriausių žmonių, kuriuos sutikau gyvenimo kelyje, nors jau daug metų matomės rečiau kaip kartą per metus? Ką tokio reikia padaryti jaunystėje, kad gėrio užtektų dešimtmečiams?  Kiek Edvinas savęs paaukojo žmonai, trims sūnums? Daug! Ar ta auka prasminga?

Jie – pirmoje po nepriklausomybės atkūrimo emigrantų bangoje. Nemanau, kad jų vaikai kada nors gyvens Lietuvoje. Bet tikrai nemanau, kad ir Edvinas, ir jo šeima yra Lietuvos praradimas.

*

Apibendrinkime. Lakūnai neatskrido į Kauną. Žalgirio mūšis vyko ne Lietuvoje. Edvinas gyvena Lietuvai Jungtinėse Valstijose. Toks pasaulis.

Atsakymai

petras, 2011-07-15 11:15:49

sėkmės Edvinui. tik va negaliu patikėt, kad 100 tūkst. žuvo tame mūšyje 🙂 o tiesa, kaip lenkų kibicai, ar nesukėlė mūšio vakar Kaune ?

Burgis, 2011-07-15 11:22:38

Petrui: na, aš čia nurodžiau didžiausią skaičių, kurį galima rasti žiniatinklyje. Kiti šaltiniai skelbia mažesnius, pavyzdžiui:

*

Žalgirio mūšis buvo vienas didžiausių Viduramžių riterių kariuomenių mūšių ir nuo XIX a. tapo Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniu mitu. Įvairūs šaltiniai vertina, kad pusantros paros trukusiame mūšyje dalyvavo 25 000–85 000 žmonių, o žuvo – 15 000–50 000. Lietuvių−lenkų pusėje dalyvavo samdytos totorių, moldavų, čekų pajėgos, kryžiuočius parėmė riteriai iš įvairių Vakarų Europos šalių.

*

Bet ir, tarkime, 20 000 yra siaubas!

Darth Vader, 2011-07-15 12:54:04

Oi, Burgi – o kas yra siaubas? Jei būtų laimėjęs Ordinas, lietuvių tautos nebūtų likę. Pralaimėjo Ordinas. Istorijoje kartais milijonai žmonių nieko nereiškia (antrame kare iš Blogio imperijos pusės ~20 mln. žuvo – ir visi veltui). Šiaip jau apie Žal;girį rašė Svenas Ekdalis, reikia jo veikalus skaityti.

petras, 2011-07-15 14:15:52

na veideri, ko taip perdedi. būtų pralošę, būtų ta mūsų tauta išlikus. latviai, va per amžius valdomi vokiečių buvo 🙂 ir išlikę, viskas tvarkoj 😀

Smokas, 2011-07-15 15:42:11

ir man draugas visada lauktuvių iš Šveicarijos atveža. 🙂

AŽ, 2011-07-16 00:33:42

Vaderiui: 1569-1795 Lietuvoje buvo didžiulė lenkų įtaka, 1795 -1915 – pas rusus, 1940 – 1991 dar pas rusus. Ir tauta neišnyko, tad, manau, nieko nesikeistų jei dar tie vokiečiai kažką padarytų

Vygandas, 2011-07-16 09:38:52

Žmonės, niekada nesakykit, kad nieko tokio jei dar kas nors ką nors mūsų tautai padarytų. Panašu į “avelės” mąstymą…

Petras Ražanskas, 2011-07-16 13:00:13

Ordinas 1410 metais jau buvo persiritęs per savo galios piką, tad jei Žalgirio mūšis ir būtų pasibaigęs lygiosiomis ar Ordino naudai, iš esmės tai būtų reiškę tik šiek tiek ilgesnę jo egzistenciją. Nepamirškime, kad visgi mūšis vyko „svetimoje aikštelėje“.

1410 metais didžiausia grėsmė Lietuvai buvo Lenkija. Bandėm išvengti taikiais metodais, rezultatus (Wilno nasze) srebiam iki šiol.