Lietuvos vėliavos žmonės

Dabar mano kabinete gimnazijoje – dar jaukiau. Virš linksmo chaosėlio – dviejų mielų man žmonių nuotraukos.

Pasižiūriu į vėliavą, kurią Vasario 16-osios proga po gimnazijos langais suformavo gimnazistai, pasižiūriu į Emelie ir Luką – ir galiu našiai dirbti. Galiu nebematyti, kad kabineto siena suskilusi, seniai dažų nemačiusi. Nieko tokio! Iš čia kylama į žvaigždes, todėl vibracijos ardo…

*

Ta vėliava ir tie vaikučiai kasdien man patvirtina – mes esame pasaulio žmonės! Šiame kabinete niekas neišdrįs kalbėti nei kaip rasistas, nei kaip nacionalistas – Lietuvos vėliavą patikimai saugo vaikai. Lietuvos vėliava visada, amžinai mano anūkėlių bus gerbiama taip, kaip aš dabar gerbiu Lietuvos vėliavą ir Švedijos vėliavą.

*

Mūsų šalis yra ten, kur yra mūsų žmonės. Šią tiesą žinojo ir žino visi užkariautojai. Dabar laikas šią tiesą suprasti ir be užkariavimų. Pasidalytas gėris yra gėris kiekvienam. Džiaugiuosi, kad mano kabinete gimnazistai nesidrovi kalbėti apie savo planus tolimose šalyse. Džiaugiuosi, kad į šį kabinetą užsuka dešimtys buvusių gimnazistų, jau aplankiusių, jau gyvenusių įvairiausiose šalyse.

*

Taip, aš patriotas! Ne, aš ne toks patriotas, kokiu jūs norėtumėte mane paversti! Aš, pasaulio žmogus, geriau žinau, kaip reikia gerbti Lietuvos vėliavą. Man gera prie tų trijų nuotraukų. Išmokite šią pamoką.

*

Atsiprašau už įsakmų toną. Bet gal tikrai prieš mokydami mane pasimokykite patys?

Atsakymai

Burgis, 2011-11-14 20:01:50

Įvertinkite pamoką…

Ieva, 2011-11-14 21:00:20

ačiū, kad mokote mus griežtai. Tai svarbu ir tikra.

Smokas, 2011-11-15 00:25:09

Gerb. direktoriau, kur Jūsų išgirtas humoro jausmas ? 🙂

Burgis, 2011-11-15 08:17:59

Smokui: čia toks humoras… :-).

Iš tiesų – aš linksmas ir patenkintas! Bet toną ir stilių kartais reikia keisti vien dėl to, kad tave išgirstų. Pastebėjote, kad nuo „The Beatles“ laikų žmonės suprato – jei nori, kad tave išgirstų, turi rėkti!

petras, 2011-11-15 08:36:40

tai kaip suprantu, nacionalistai būtent ir pasisako prieš tuos atvykėlius (gal ir prieš vietinius), kurie negerbia tos vėliavos. tai išeina, kad jie realiai nesiskiria nuo pasaulio žmonių ?:)

Burgis, 2011-11-15 08:38:57

Ne, Gerb. Petrai, nacionalistai būtinai nori išskirtinumo!

petras, 2011-11-15 09:00:02

kuo labiau į kraštutinumus linkę, tuo didesnio išskirtinumo nori. bet šiaip nacionalistas, kaip suprantu, nori lygybės su “šeimininko” teisėm. juk pas jus į svečius užėjęs žmogus lygus su jumis ir tai jūs jam parodot, bet reikalaujat paklust taisyklėms ir kažkiek jaučiatės “viršesnis”. (čia nekalbu apie namus, nes tai jau labai privatus dalykas).

Smokas, 2011-11-15 09:08:33

… tai vis tik, kuuuuur buuuuvote Saaaausio 13 ?

juokauju :)))

Pasauliniai, patrydotai ir kiti. Koks skirtumas ? Pagrindinis klausimas yra:

http://www.youtube.com/watch?v=fw7-ObwFeMo

p.s. jonciko komentaras: šitą dainuodavau mokykloj gavęs dvejetą. nuotaika pagerėdavo iškart :))

Smokas, 2011-11-15 09:24:48

Ar įsivaizduojate tokį “draivą” šiandien pas mus ?

http://www.youtube.com/watch?v=t6ZsVKq5mSQ&feature=related

Burgis, 2011-11-15 10:55:29

Smokui: sausio 13-ąją aš buvau prie „Telekomo“ Kaune…

*

Tokios dainos yra tipiškos visiems laikams, visoms šalims: protestuojantys visada sulaukia daugiau šalininkų nei pritariantys. Tiesą sakant, gal ne daugiau, bet aršesnių.

Smokas, 2011-11-15 11:56:58

O aš tikriausiai už berželio stovėjau, nes nesupratau tų tautinių sentimentų. Galvojau, kad žmonės kovoja prieš korupciją aplamai, o pasirodo tik prieš svetimą.

Nesakykite, ir Jums pažįstama (ir dar kaip) ta protesto aistra, kai kraujas veržia gyslas ir sunku sulaikyti tą užtvanką.

Petras Ražanskas, 2011-11-16 15:32:22

Patriotizmas: įsitikinimas, kad viena tauta pranašesnė už kitas, nes tu joje gimei.

Rasa, 2011-11-16 16:57:33

Petrui: manyčiau, kad tai, kaip tu parašei, būdinga kraštutiniam nacionalizmui- šovinizmui. O patriotizmas, kai žmogus mėgsta, gerbia, tam tikra prasme myli, taigi gina savo tėvynę (dažniausiai tėvynę)

(nebe)nesvarbu, 2011-11-18 14:27:39

Patriotizmas savo esme reikalauja, kad vieną valstybę “mėgtum, gerbtum, tam tikra prasme mylėtum” (bala nematė, tegu bus vertintum) labiau nei kitą. Reikalauja, nes anoks čia patriotizmas, jeigu abi valstybes vertini vienodai. Taigi, kadangi patriotas valstybes vertina ne vienodai, logiška, kad pranašesnę vertina labiau. Nepamirškim, kad vienintelis kriterijus patriotizmui yra gimimo vieta – negali būti svetimos valstybės patriotu. Iš to seka, kaip vienintelė loginė išvada, Petro parašytas sakinys.

Patriotizmas yra blogis, nes jis panaikina galimybę vertint, o “nes aš čia gimiau” yra blogas kriterijus. Išmokim pagaliau “mėgti, gerbti, tam tikra prasme mylėti” tai, kas yra gerai, o ne tai, kas yra mano.

Rasa, 2011-11-18 15:04:21

(nebe) nesvarbu: 🙂 na, sekant Jūsų logika, tada turėtume skatinti mūsų žmones toliau bėgti iš savos šalies, nes net eiliniams užsienyje yra geriau ir lengviau ir užleiskime savo šalį kiniečiams, jiems visur “geriau”, jie visur moka gyventi… Nesu pernelyg didelė patriotė, tiesiog noriu gyventi (norėčiau ir išgyventi 🙂 savoj šaly, savoj mano dūšiai artimoj kultūroj, noriu susikalbėti su savais būsimais anūkais sava gimta kalba. Ar tai tikrai didelis blogis? Jei negalėsiu rinktis, tada kita kalba. O gerai… Kaip sako patarlė- “gerai ten, kur mūsų nėra…” 😀 Čia mano namai… Ir aš tai vertinu. Nesu čigoniškos prigimties, kad man visur būtų namai, kad būtų gerai ten, kur sotesnis gyvenimas… Bet visokių žmonių yra ir tai puiku. Neturiu nieko net prieš tuos, kurie mūsų šalies tiesiog nekenčia ir bėga, nes jiems visur kitur geriau.

petras, 2011-11-18 15:06:45

svarbu. tai tame ir dalykas. patriotui tėvynė yra “mano” + “gerai”. o taip pat galima gerbt ir mylėt tėvynę, vien dėl to, kad ji yra “mano”, kaip kad aš gerbiu savo tėvus nes jie “mano” + “geri”, bet gerbčiau jei jie būtų tik “mano”. o kaip nebesvarbu sako, jei už tavo tėvus yra geresnių, tai galima jų nebegerbt ir nebemylėt. įdomiai, gaila tada man tėvų būtų

(nebe)nesvarbu, 2011-11-18 16:08:22

Pagal mano logiką tada turėtume skatinti matyti kas yra gerai ten, kur tai yra gerai, nepriklausomai nuo to, kur tai yra. Jeigu Jonas darbą dirba geriau už Anuprą, abiem būtų geriau, jeigu Anupras nustotų kartot “O aš taip nedarysiu, nes aš darau kitaip” ir pasimokytų iš Jono. Pagal mano logiką niekaip neseka, kad “turėtume skatinti mūsų žmones toliau bėgti iš savos šalies”. Beje, kad nekiltų poreikio ilgai spėlioti ir ieškoti neva tai argumentų, sekančių iš mano logikos, nematau nieko blogo tame, kad žmogus išvyksta gyventi į “svetimą” šalį, nematau nieko blogo tame, kad lieka gyventi “savoj”, ir nematau nieko blogo tame, kad vieną dieną didžioji dalis Lietuvos gyventojų bus kinai. Arba čigonai, arba rusai, arba negrai, arba rudais plaukais, arba vilkės gėlėtus marškinius.

Rasa, 2011-11-18 16:22:25

(nebe) nesvarbu: 🙂 O gal Anupras darydamas kitaip vieną dieną pranoks Joną 10 kartų?… Gal jis tiesiog išradinėja? Gal jam tik reikia laiko, kad jis išmoktų “kitaip” daryti labai gerai? 😀

petras, 2011-11-21 09:59:04

nesvarbu.

tu nematai, o kiti mato. smokas va ėjo kovot prieš sistemą Sausio mėn., kiti ėjo kovot prieš okupantus, kiti gal šiaip pabimbinėt 🙂 čia viskas normalu. tik kažkaip nesmagu, kad žmonės suplaka į vieną krūvą nacionalistus, patriotus, rasistus, tipo jie visi vienodi.