Lyrinė deklaracija

***

Žeme, tu mane nuvesk

tiesiu keliu per gūdų mišką.

Aš pats turiu praeiti pro vaiduoklius,

turiu surasti laukiančią laukymę,

dar vieną kitą aušrą nusiskinti.

Turiu surasti vėją padėjėją

ir triskart išmiegoti su žvaigžde…

*****

Bet jei suklupsiu – apkabink,

priglausk ir nusinešk…

*

(Gimė šiandien, važiuojant į Vilnių, užrašyta prie Elektrėnų, supratus, kad reikia esminio posūkio…)

***

Tai ką deklaruoju?

Daugiau niekada nesiteisinsiu prieš niekšus ir pašlemėkus!

Ir išgamos tegu nesitiki, kad įrodinėsiu esąs nekaltas.

Nesupratai – nereikia. Nori suprasti – klausk manęs.

Supratai, kad esu nekaltas, bet negali padėti? Pusbalsiu sau pasakyk:

– Savo šalyje, po 25-erių nepriklausomybės metų, aš negaliu padėti nekaltai užpultam žmogui.

Aš nė nesiruošiu pasikeisti!

Ketvirtį amžiaus aš kalbėjau su savo moksleiviais savo kalba, ir norinčių su manimi būti vis ateidavo, ateidavo!

Savo šalyje aš kalbėsiu savo kalba! Galite mane pakarti!

Teismas neatsakė į esminį teisės klausimą, žinomą nuo Romos imperijos laikų: „Kam tai naudinga?“ Apkaltino mane taip, lyg aš būčiau idiotas, norintis pakenkti sau pačiam, savo kūriniui – Gimnazijai, jos auklėtinei.

Tik lakios (…) fantazijos prokuroras gali teismui pateikti įtarimą, kad norėjau nunuodyti (užmigdyti? apsvaiginti?) gimnazistę savo kabinete, duodamas jai tabletę. Ir teismas nagrinėjo tai! Ir teisėja įrašė tai į nuosprendį!

Tik lakios (…) fantazijos prokuroras gali įsivaizduoti, kad Lietuvoje ketvirtį amžiaus veikia valstybinė Gimnazija, išduodanti valstybės patvirtintus atestatus, bet neturinti jokių patvirtintų veiklos dokumentų.

Tik prokuroras iš Mėnulio gali nežinoti, kad Lietuvoje veikia mokyklos, turinčios teisę priimti atrankos būdu ir teisę pašalinti ne tik už nepažangumą.

***

Aš daugiau nesiginsiu! Jei šalyje neatsiras žmonių, norinčių ir galinčių apginti mane, apginti dorus ir teisę pripažįstančius gimnazistus, mokytojus, tai turėsime pripažinti, kad šalyje yra daugybė pareigas ir postus, galią ir teisę turinčių žmonių, kurie iš tiesų yra neįgalūs.

Ne man dabar reikia, kad mane apgintų!

Jums reikia apsiginti.

Jums reikia apginti vertybes, principus, struktūras.

Linkiu jums sėkmės!

Atsakymai

Valdas, 2015-08-24 21:44:02

Sveiki, p. Bronislovai,

Teismas Lietuvoje garso įrašus kartais traktuoja kiek kitaip. Apeliacinis teismas praėjusių metų pabaigoje išteisino korupcija kaltintus du buvusius Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius, kurių kaltę įrodė slapta darytas garso įrašas. Bet, teismo manymu, kaltinimai buvusiems politikams grįsti garso įrašu, kuriam daryti negauta teismo sankcija, todėl šie duomenys nėra teisėtais būdais surinkti įrodymai ir jais negali būti remiamasi.

Citata iš teismo nutarties: “Teismas pabrėžia, kad iš neteisėtos informacijos negali gimti teisėtas rezultatas, t. y. jais negali būti grindžiamas apkaltinamasis nuosprendis.”

P.S. Manoma, kad politikai iš verslininkų reikalavo 200 000 Lt. už tam tikrus veiksmus.

Irena, 2015-08-24 21:48:43

Puiku.Vadinasi duoneliautojai(taip sakydavo Poetas Širvys apie menkystas) padarė jus ne tik protingu, bet ir išmintingu-NESITEISINKIT! Be to, Jūs juk buvęs tremtinys(o tai tikrai kokybės ženklas, nors ir ne visiems), žemaitis(ne pavarde) ir kietas riešutėlis menkystoms.Lai jie gyvena ir džiaugiasi pliušiniais meškiukais….

Jūsų auklėtinių laiškai byloja Tiesą, kuri yra Jumyse.Negaišinkit laiko duoneliautojams.O Jums linkiu sveikatos ir gražaus gražaus Rudenio-juk jis čia pat…Sėkmės,(tik neuždarykit svetainės)

Burgis, 2015-08-24 21:59:18

Irenai: o, kaip puikiai Jūs mokate parašyti! Ačiū, ačiū!

qwerty, 2015-08-24 22:10:01

Niekšai.Pašlemėkai.Išgamos. Tokia retorika, tai įrodymas, kad jie nugalėjo….

Burgis, 2015-08-24 22:21:08

qwerty: aš nugyvenau netrumpą gyvenimą, viską vadindamas tikraisiais vardais. Ir toliau taip gyvensiu. Jei Jums atrodo, kad jie nugalėjo, tai jūs kalbate jų, o ne mano kalba. Ką padarysi… Jie niekada nenugalės!

qwerty, 2015-08-24 22:29:34

Būtų lengva ir paprasta, jei būtų geranoriški, savi ir suprantantys iš vienos pusės bei negeranoriški, pašlemėkai, niekšai ir išgamos, iš kitos. Pasaulis būtų paprastas ir lengvai paaiškinamas. Tau blogai? Tai žinok, kad kalti niekšai, pašlemėkai ir išgamos.Ana, žiūrėk, matai, eina jie, parazitai…vaiposi…Deja, yra kitaip. Blogis nėra kažkokia būty ė, kuri tūno kažkur atskirai, savo guolyje, žibėdama akimis. Blogis ir gėris yra tavyje ir manyje. Žmogus padarytas iš gėrio ir blogio.Svarbu tik, kas dominuoja, tačiau čia jau atskira, labai gili tema

qwerty, 2015-08-24 22:52:06

Dabar galvoju.Geriau, kad neišteisintų.Kad aukštesnės instancijos teismai surastų tokius argumentus ir motyvus, jog neliktų jokių abejonių, kad kaltas. Baisiausia tuštuma bus, kuomet išteisins, kaltų dėl proceso neliks, viską visi pamirš, o tinkaraštininmas liks vienas su išteisinamu nuosprendžiu jr savo skausmu…

mama R, 2015-08-25 03:14:00

Na, žinot, mane šokiravo Alytaus exmero pokalbio įrašai. Bet jam už tai nieko ypatingo neatsitiko. O iš KTUG burbulinės bylos įrašų labiausiai nustebino klasėje darytas įrašas, kuriame “ligonė” šaiposi iš direktoriaus. Galvoje netelpa: ko ji ėjo į šią gimnaziją? Direktorius, rūpestingas būdamas, pasiūlo tabletę (šitas reikalas negeras), nes, pasak tėvų, dukra baisingoj padėty.. o pasirodo, žvengia ir smaginasi žmogui sveikatą gadindama. Tai čia išeina “muštas nemuštą neša”. Labiausiai nejauku dėl absurdo bylų LT (už maximos maišelį, už rašymą kreidelėmis, už Garliavos bylą, už p.Burgio bylą. Net skaičiau, kad nepatenkinti būrėjos paslaugomis, padavė ją į teismą ir dabar visi turi “rimto” darbo, tiria ar buvo kokybiškos paslaugos, ar nekokybiškos…). Ar dar dirba kas nors rimtus darbus LT, ar čia jau taip visą laiką ir bus?

Matilda, 2015-08-25 08:26:17

O taip norėtųsi, kad byla subliukštų, kad jie pralaimėtų. Negalima teisti už nieką. Protingi ir garbingi žmonės supranta, kad tai absurdo byla. Kad taip negali būti. Bet gyvename tokioje visuomenėje, kur dar , kaip gaila, laimi ne gėris, bet blogis. Ir tai tęsis tol, kol žmonės nesupras, kad nuo jų bei jų požiūrio priklauso, kaip jie gyvens, kur jie gyvens. Taip, purvo, melo, blogio daug. Bet nuo mūsų pačių priklauso, kad jų nebūtų. Man nepatinka toks gyvenimas, kai žmogus niekinamas, kai paminamos jo teisės, kai paminamos vertybės. Gaila darosi savęs, padorių žmonių.

Vilkas, 2015-08-25 14:15:43

Poezija labai patiko. Išsiverčiau i tengwar kalbą ir lapelį pasidėjau į albumą. Kažkada nustebęs jį surasiu ir paprašysiu vaikų iššifruoti – bus jiem užsiėmimas kokiai valandai… o galbūt tiesiog bus apie ką pakalbėt.

Komentaras, 2015-08-25 18:17:30

Man labai būtų gaila jeigu taptumėte antra Venckiene, tikiuosi niekada taip nenutiks 🙂

tikras lietuvis, 2015-08-25 18:20:26

Nepamirškim: čia buvo tik pirmas raundas.

Nei viena rimta teisinė kova nesibaigia pirmame raunde.

Dėstytojas, 2015-08-25 20:58:49

<> Ne nuo Romos imperijos, o nuo Romos respublikos. Kai Ciceronas sakė tą kalbą (spėju, Paulina žino, kokią :), Roma dar buvo respublika, ne imperija.

Burgis, 2015-08-25 22:01:43

Dėstytojui: ačiū! Reikėtų man pasikartoti istoriją, bet kad dabar užsiimu matematika… 🙂

Vidmantas, 2015-08-25 23:20:09

P. Bronislovai Burgi,

Džiugu, kad dar liko žmonių galinčių ir mokančių pastovėti už savo įsitikinimus bei vertybes. Jūs – vienas didžiausių to pavyzdžių. Šiais laikais žmogus yra tik mažytis sraigtelis didžiulėje visuomenės mašinoje… Jei sraigtelis veikia ne taip, kaip iš jo reikalaujama – jis pakeičiamas kitu. Atrodytų, kad vienas žmogus yra nepajėgus ką nors iš esmės pakeisti visuomenės suvokime… Bet tai netiesa! Jūs tai galite. Be abejo, tai neįvyks iš karto – turės praeiti nemažai laiko… O niekšai toli gražu nenugalėjo (priešingai nei minėjo vienas komentatorius)… Sveikas protas būtinai paims viršų!!! Linkiu Jums išlikti savimi ir nepasiduoti “destruktyviai mašinai”.

Ir trumpas eilėraštis Jums:

“Nemokėjo jis lenkt prieš didžiūnus galvos,

nemokėjo jis niekint mažųjų,

nemokėjo kaip nendrė pavėjui linguot,

o, vėjui nutilus, ir vėl atsistot.” – Julius Janonis.

Žmogus iš Lietuvos :), 2015-08-25 23:55:31

Gerbiamas B.Burgi,

Pirmiausia noriu pasakyti, kad Jus gerbiu. Dėl šios priežasties kitados norėjau įsidarbinti Jūsų gimnazijoje ir netgi buvome keletą kartų susitikę tame pačiame kabinete, kur “nuodijamos” mergaitės :))

Akivaizdu, kad esate išmintingas žmogus ir turite neeilinių retorinių gabumų bei ypatingą charizmą. Kaip žmogus iš pedagogikos stebiu šią istoriją su dvejopu vertinimu: gaila, kad jums teko skirti šiai istorijai tiek daug energijos, laiko, sveikatos etc. Kita vertus, čia yra užkoduota kažkokia žinia Jums asmeniškai. Kažkas tokio, ko nenorite sau pripažinti. Tokio, kad ne viską gyvenime galime suvaldyti, sukontroliuoti, kad turi likti vietos abejonei, antikategoriškumui. Ypač pedagogikoje, kur turime reikalą su brestančiais žmonėmis. Šitoj situacijoje nėra laimėtojų, jūs abu su ta mergaite pralaimėjote. Tos Jūsų įrašytos kalbos iš dalies įkvepiančios, o kita vertus aišku, kad darote spaudimą savo autoritetu. O kur yra spaudžiamasis veiksmas, gali būti ir toks pat atoveiksmis (kaip šiuo atveju). Beje, rašote, kad “Aš daugiau nesiginsiu!”. Tai jau nebeskųsite šio teismo nuosprendžio?

Burgis, 2015-08-26 06:55:50

Žmogui iš Lietuvos: paskaitykite kitus komentarus…

Nuosprendį, žinoma, skųsime. Bet aš jau laimėjau žmonių, kuriems svarbi moralė, būryje.

Burgis, 2015-08-26 06:56:08

Vidmantui: ačiū Jums!