Maitvanagiai žiemoti neišskrenda

*

Maitvanagiai – žmonės. Šiurpiausias instinktas žmonėse – maitvanagio instinktas. Žinoma, tikri žmonės tą instinktą įveikia, bet daugelyje laimi maitvanagis.

Minios žmonių susirinkdavo pažiūrėti, kaip bus sudegintas gyvas žmogus. Kaip žmogus bus ketvirčiuotas. Kaip jam bus nukirsta galva.

Kristus buvo nukryžiuotas žmonių akivaizdoje. Žmonės nepuolė veidu į žemę, kad nematytų. Žmonės žiūrėjo.

Jonas sukišo pirštus į žaizdą Kristaus šone, nes reikia gi įsitikinti…

***

Pažiūrėkite į komentarus temoje „Diena prieš nuosprendį“. Kiek maitvanagių suskrido!

Taip, aš tyčia parašiau provokuojantį pavadinimą.

Bet jau pirmu sakiniu įspėjau, kad čia ne apie mane.

Iš devynių diskusijai pateiktų situacijų penkios yra tokios, kuriose ir aš buvau.

Neabejoju, kad ir jūs sau pritaikytumėte bent po penkias situacijas.

Aš norėjau, kad jūs pajustumėte tokių situacijų kančią, kad mes visi padiskutuotume apie jas, rastume stiprybės dieną prieš nuosprendį…

*

Bet maitvanagiai užpuolė mane. Tai sunkiai sergi? Gal jau miršti? Tave jau nuteisė? Išteisino? Kas išteisino, kada? Sakyk konkrečiai, nereikia čia bla, bla, bla! Štai teismo posėdžių datos!

***

Tupėkite maitvanagiai, laukite.

Taip, aš sunkiai sergu. Jau daugiau kaip dešimtį metų… Bet aš sunkiai, tačiau sėkmingai įveikiu savo ligas. Ir vis tik po šlykštaus melo atakų, po banditiško antpuolio, po šiurpaus psichologinio teroro, po pusmečio, praleisto tylos kalėjime, mano ligos pereina į recidyvą… Net gelžbetoninis žmogus neišlaikytų to, ką su manimi daro nusikaltėliai, teisėsauga ir žiniasklaida. Aš nesu gelžbetoninis. Laimė, mano gydytojai yra fantastiški!

*

Tupėkite maitvanagiai, laukite.

Antradienį su manimi klinikose bus atlikta skausminga procedūra. Trečiadienį aš ateisiu į teismą. Po to klinikiniai ir teisminiai (ne teisiniai!) procesai lenktyniaus, kuris pirmas mane pribaigs arba išteisins.

Tupėkite maitvanagiai, laukite.

*

Beveik kasdien važiuoju į klinikas. Kartais po kelis kartus per dieną, kartais į kelias klinikas per dieną. Man patinka – laiko turiu! Sutinku jaunus gydytojus, savo gimnazistus, ir mano širdis dainuoja! Adomas net pajuokavo: „Dešimt metų nesimatėme, o dabar kasdien susitinkame…“ Adomas- gimnazistas žavėjo  mane grodamas saksofonu… Tik aš susipainiojau dėl jo šeiminės padėties – juk mes giminės! Adomo žmona yra mūsų marčios giminaitė… 🙂

*

Taip, mane jau išteisino! Mane išteisino Prisiekusiųjų teismas. Garbei prisiekusiųjų teismas. Kur einu, kur važiuoju, ką skaitau, randu dešimtis tūkstančių prisiekusiųjų garbei. Ir tada suprantu – niekšai manęs neįveiks!

*

Bet jūs tupėkite, maitvanagiai, laukite…

Atsakymai

Burgis, 2015-04-02 08:42:28

Atsiprašau žmonių. Maitvanagių neatsiprašau…

Jonas, 2015-04-02 09:01:49

“Dramatizmas traukia idiotus” Taip kažkada universitete yra pasakęs vienas dėstytojas. Nereik didinti ugnies, kai jau ir taip dega. Bent man taip atrodo. Jeigu visi nebesireiškiantis būtų tiesiog ignoruojami, įdomu ar jie išviso reikštųsi. Jeigu nebūtų dramatiškų pauzių, o tiesiog “jokių komentarų” ir nuėjimas niekam nebūtų įdomu. Niekada nereikia teisintis, nes kas teisinasi visada yra kaltas, čia pas mus LT taip priimta…

Čia niekam konkrečiai netaikau, šiaip mintys, tiesiog gal kas nors pagalvos apie tai.

Burgis, 2015-04-02 09:11:04

Jonui: ačiū! Labai teisingai parašėte!

Parašiau šią temą vien dėl to, kad tas maitvanagių idiotizmas pasiekė tokią ribą, kai jau nebegaliu tinkamai vairuoti šios svetainės…

Stebėtoja, 2015-04-02 09:28:04

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ

Lk 6

Tiesumas ir dvasinis sveikumas

“39 Jis pasakė jiems palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į duobę?! 40 Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. 41 Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! 42 Ir kaip gali sakyti broliui: ‘Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, – pats nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.”

petras, 2015-04-02 09:44:57

Maitvanagiai kaip ir kiti gyviai – svarbi ekosistemos dalis 🙂

qwerty, 2015-04-02 10:53:56

Jaučiuosi maitvanagiu…taip man ir reikia.Dar kartą pasitvirtina tiesa, kad abejingumas ir poker face, kuomet tavęs neprašo yra tinkamiausias dalykas.

Stebėtoja, 2015-04-02 12:41:45

Taip, qwerty, tikrą yra tik tai, ką pats jauti. Galima save plakti ar gerėtis, bet kaip jautiesi, taip ir yra. Netgi kiti gali tave peikti ar girti, bet tik savo paties jausmas yra tikras. Manau neturėtum jaustis maitvanagiu.., bet jei taip rašai ir nuoširdžiai..

Rasa, 2015-04-02 12:43:15

Qwerčiui: nepasitvirtina jokia tiesa dar kartą. Ne abejingumas žmonėms reikalingas, o atjauta. Bet atjauta nėra tai, kai kiši nuolat ranką į svetimą žaizdą, kad vis iš naujo pakrapštytum ir įsitikintum, ar jam vis dar skauda. Kaskart sukeldamas dar didesnį skausmą savo geru noru “pasitikrinti” ir “pasidomėti” jo skausmu prieš būnant tipo geru ir užjaučiančiu. Jau net nekalbu apie tuos, kurie išties sugeba dar ir pasimėgauti tuo.

Aš čia apskritai tiesiog, tau ar kažkam konkrečiai to netaikau. Tiesiog abejingumas- nelabai geras dalykas. Ramus priėmimas daugelio dalykų yra gerai, bet tai anaiptol nėra abejingumas 🙂

qwerty, 2015-04-02 12:48:47

Rasa, manai, kad tinklaraštininkui yra labai reikalinga kokio tai qwerty ar Rasos atjauta? Jam artimų žmonių-tai be abejonės.Tačiau mūsų su tavim…Todėl ir vadina maitvanagiais beveik teisingai. Esame panašūs į durnelius su iniciatyva. Šiuo atveju tokia nekalta-atjausti norime…Pasijuokim)

Burgis, 2015-04-02 13:01:31

qwerty; na, šį kartą tai Jūs parašėte nesąmonę… Kaip tai man nesvarbi gerų žmonių atjauta?! Svarbi! Aš nepažįstu daugelio žmonių, kurie man siunčia gerus žodžius, bet aš jiems dėkingas, iš širdies dėkingas! Nes nėra man lengva iš bailaus kiškučio, koks buvau vaikystėje, tapti tuo, kuris nebebijo fizinio skausmo…

Vilniete, 2015-04-02 18:33:45

Žmogus, sukūręs vieną stipriausių gimnazijų Lietuvoje, negali būti nevykėlis. Ir nėra. Tiesiog padarė klaidą. Neveidmainiausiu – man gaila ir tos mergaitės, ji jauna, o susidūrė su tokiomis problemomis… Per jauna, sakyčiau, kad ją narstytų, smerktų visokios davatkos :-). Šioje istorijoje abi pusės nukentėjusios.

Burgis, 2015-04-02 18:37:00

Vilnietei: ne, aš nepadariau jokios klaidos! Kokią, Jūsų manymu, klaidą aš padariau?

Temidė, 2015-04-02 18:55:42

Esu buvęs pacientu, tai dabar dar ir kažkokiu maitvanagiu gal tapau? Nesuprantu.

Vilniete, 2015-04-02 18:56:39

Nenoriu jūsų įžeidinėti ir skaudinti. Dievaži.

Burgis, 2015-04-02 19:24:00

Vilnietei: nieko tokio, nieko tokio, per pusę metų pripratau… Kita vertus, aš nesunkiai atspėčiau, kas, Jūsų manymu, yra mano klaida. Bet tai Jūsų manymu. Aš visą gyvenimą gyvenau taip, kad tai nebūtų klaida, o būtų garbė.

Vilniete, 2015-04-02 19:40:14

Jei situacija išsivysto į konfliktą, kažkur buvo klaida. Jei konfliktas peraugo į teisminius ginčus, klaidos nebuvo taisomos, arba pavėluotai taisomos. Tokia mano nuomonė. Šiaip, žinau per mažai ir tik iš spaudos. Kita, ne mažiau svarbi, šio reikalo pusė: kaip suaugę žmonės (tiek tėvai, tiek pedagogai) gali taip traumuoti jauną žmogų, už kurį jie lyg ir atsakingi? Spaudoj rašė, kad mergina nualpo, kelias dienas praleido ligoninėje. Suaugę žmonės (kartojuosi) nesukontroliavo, nesuvaldė situacijos. O jos niekas negailėjo ir negaili. Dėl jauno žmogaus širdies niekam neskauda…

Burgis, 2015-04-02 19:43:24

Vilnietei: taip, Jūs klystate, labai klystate! Tai aš visomis savo išgalėmis saugojau tą mergaitę nuo to, kas dabar jai atsitiko. Gelbėjau ją! Taigi nė nepradėkite nieko svarstyti, kol nežinote esmių esmės…

Vilniete, 2015-04-02 19:47:44

Nezinau. Todel ir nenorejau detalizuoti.

Sokolovas, 2015-04-02 20:08:54

ĮVYKIO ESMĖ- PRETEKSTO KOMPONAVIMAS

Nuolat bei nuosekliai ( nors irgi nenutuokiu detalių, ir man nebūdingas perdėtas smalsumas) teigiu, jog tai, kas įvyko, buvo tik sudėtinė grandis proceso, per kurį buvo siekiama neutralizuoti KTUG vadovą B. Burgį, kuris vienintelis tapo Gimnazijos kaip alternatyvos vanagų-reformatorių diegiamai švietimo sistemai puoselėtoju.

Dedukcijos principas hipotetiškai atskleidžia štai tokią seką. Vanagams-reformatoriams ėmė trukdyti Alternatyva, kaip jų “reformų” absurdiškumo gyvasis įrodymas. Nutarta Gimnaziją “integruoti į sistemą” ( “darysim genijus iš balasto”). KTU rektorius iš principo sutinka atsisakyti savo Gimnazijos akademinės globos. Galimai rengiama “penktoji kolona” ir KTUG viduje. Po to- įvykio komponavimas. Juodųjų technologijų amžiuje detalės yra svarbios tik “perdėtam smalsuoliui”, ne tokių įvykių komponavimą mena naujausių laikų istorija….Po to….Na, o po to KTUG gavo bene “jauniausią vadovą”. Kas gali paneigti, kad pastarasis bus tik svertas kur kas galingesnių jėgų rankose? Na, o įvykio rezonavimas reikalingas ir toms jėgoms, kurios vykdo KTUG “integravimo į sistemą” planą…

Adomas, 2015-04-02 21:01:56

Gerb. B. B.

Aš esu vienas iš Jūsų minimo Prisiekusiųjų teismo.

Linksmos ir jaukios (kaip banalu, bet aš nuo dūšios) pavasario šventės (Velykų). Viskas bus gerai. Ne. Viskas jau yra gerai.

Burgis, 2015-04-02 21:39:54

Adomui: ačiū. Ryt važiuosiu į Vilnių prasiblaškyti, tai įsivaizduoju, kiek čia visi visko prirašys. O juk Didysis penktadienis…

sonata, 2015-04-02 22:42:56

Sokolovui: nesuprantu aš tų Jūsų matematinių vingrybių, bet po paskutiniu komentaru pasirašau be išlygų. O kaip norėčiau būti suklydusi. Barstyčiaus galvą pelenais ir gal net į kokią bažnyčią, sinagogą ar mečetę nueičiau. Bet teko pasikapstyt Sistemoj iš vidaus, tai empiriškai sprendžiu, kad Jūsų požiūris teisingas.

skaitovas, 2015-04-03 09:52:05

Sokolovui: atrodo, tai ir nepaaiškinote, kas tie vanagai – reformatoriai. Nors kažkurioje temoje ir klausiau. Bent – kur jų lizdas?

Jei pražiopsojau atsakymą – iš anksto atsiprašau.