Mamos, būkite kaip Mama!

Netinka taip šventinę dieną, bet kitaip negaliu – pagalvoju ir apie tas mamas, kurios paliko savo vaikus, tas, kurios kalėjimuose, tas, kurios išdavė savo šeimas… Pagalvoju ir apie nevalyvas, nemokšas, tingines, apsileidėles, pasileidėles… Pagalvoju tam, kad pasakyčiau: žvaigždės ryškiausios tamsiame danguje.

*

Aš baltai pavydžiu jums, mamos-žvaigždės! Aš juk geras tėvas, geras senelis? Kas iš to! Tik šiek tiek jiems sunkiau, tik šiek tiek jiems liūdniau, tuoj vaikai – pas mamą, anūkėliai – pas mamas. Akivaizdu, kad jūs – neišsenkantis gėris, kad jūs pranašesnės už visus žemėje ir danguje…

*

Suprasdamas jūsų galią pasauliui, aš prašau – būkite tobulos! Vaikai ima iš jūsų viską: žodžius, žvilgsnius, manieras, aprangos stilių, patiekalų receptus, etiką ir estetiką. Jūs mokote tūkstantį kartų įtaigiau už mus! Todėl prašau: barkitės logiškai; pykite pagrįstai; mylėkite teisingai; gėrį dalinkite ne po lygiai, bet teisingai; saugokite vaikus nuo alkoholio, narkotikų, paleistuvysčių, vagysčių, vulgarybių, nešvankybių ir kt….

*

Kas jums už tokį pasiaukojimą? Amžinas vaikų, anūkėlių, vyrų ir senelių dėkingumas, paklusnumas, atlaidumas…

Būkite laimingos!

Atsakymai

Burgis, 2012-05-06 14:14:08

Ir jūs padėkokite…

esu, 2012-05-06 21:52:26

Esu, kad pasakyčiau savo mamai, amž. močiutei ir visoms savo giminės moterims Ačiū, kad su meile, nuoširdumu auginote mus, kurios dabar didžiuojamės savo vaikais.