Mano mokytojai…

Jei jau aiškinamės, tai aiškinkimės kiekvieną niuansą iki galo…

Iš pradžių – keletas citatų iš šios svetainės ir iš FB:

*

V_. – V., Gegužės 8 12:54_

(Čia mūsų inicialai sutampa).

O jūs skaitėte KTUG pedagogų laišką „Delfyje“, „15.minučių“ ir „Kauno dienoje“ po šitų įvykių? Ir peticiją rektoriui? Atrodo, kad ne. Tai paieškokite archyve ir paskaitykite. Vadinasi kažkaip panašiai: „Trūko KTU gimnazijos mokytojų kantrybė“.

O dar, jūs žinote dabartinius įstatymus? Gal jau pora trejetas metų, kaip jokia mokykla NEGALI išmesti iš mokyklos jokio mokinio,nesvarbu ką jis būtų pridirbęs. Teismas grąžintų bet kurį išmestąjį atgal (precedentas Vilniuje jau buvo – mokykla išmetė, teismas grąžino).

O dar, ar jūs žinote, kad KTUG mokytojai gavo informaciją tik tada, kai reikalai pasistūmėjo tiek, kad direktorius posėdyje pasakė: šita mergaitė KTU gimnazijoje mokysis. Taigi, pirma susirinkite visą informaciją, o paskui jau galėsite dergti tuos „bestuburius KTUG mokytojus“.

*

„Šiaip keisčiausia ir pikčiausia, kad realiai niekas viešoje erdvėje p. Burgio neužstojo, turiu omenyje kartu dirbusius „pedagogus“. Toks elgesys – žemas ir negarbingas…“

Tikrai taip – kaip jūs, mokytojai toliau galėsite ramiai dirbti, kai padaryta tokia žala vertybėms, apskritai ugdymo idėjai, galų gale jūsų darbo „ekologinei aplinkai“?

*

Tai susirinkite visą informaciją, perskaitykite atvirus laiškus, peticijas ir t.t., o paskui jau “skalbkite”. Beje, aš esu viena iš KTUG mokytojų. Užguita kažkodėl nesijaučiu. Ką turi omenyje mūsų direktorius Burgis, vadindamas mus “vergais”, nelabai suvokiu. Ką, argi jis “vergams” vadovavo 25-erius metus?

*

Aš pradžioje galvojau,kad kils didžiulis triukšmas dėl vienos akiplėšos.Pasirodo tiek užguiti yra pedagogai[ir dar gimnazijos] ,kad net nejauku ir gėda už juos.

*

Tik norėjau pasitikslinti. Viešumoje skelbtas interviu su Burgiu, kur į atsakymą kodėl pavaduotojas negalėjo atleisti gimnazistes atsakymas buvo toks. Jog jisai negalėjo, nes pats praeityje padėjo sūnų „išsukti“, kuomet jisai buvo pagautas rūkantis. Kaip suprantu Narkevičiaus sūnus besimokindamas KTU gimnazijoje buvo pagautas rūkantis, bet nebuvo pašalintas? Nes jeigu taip buvo, tuomet nesuprantamas Burgio pasakymas pokalbyje klasėje (jau į pabaigą), kad tuoj jeigu neužilgo vėl pasitaikys atvejis, kuomet kažkas užsirūkys ar išgers ir pasakys, o kodėl jam negalima, jeigu Paulinai galima….Bet reiškiasi buvo galima jau anksčiau ir Narkevičiaus sūnui.

*****

O dabar – mano komentarai…

  1. Per 25-erius metus daug kartų keitėsi taisyklės, būdavo svarstymai, būdavo pasigailėjimų, būdavo aklaviečių (Palūšės istorija) ir pan… Mums reikėjo nueiti ilgą ir skausmingą kelią iki to supratimo, kad niekas „negaudys“ mokytojo, kuris „įkiša“ savo vaiką į gimnaziją, kad niekas neauklės mokytojų, kurie tik žodžiais gina gimnazijos vertybes.

  2. Taip, V., aš iškart supratau, kad turiu išeiti iš gimnazijos, kurioje nebėra tinkamo atkirčio pažeidėjams, kurioje nėra vienos nuomonės dėl vertybių, kurioje manęs jau neremia dauguma… Ne, aš ne vergams vadovavau, bet visą tą laiką mokiau jus, kad negalima būti vergais, negalima būti įkaitais. Prisiminkite, kiek kartų apie tai kalbėjau.

  3. Melas, kad jokia mokykla negali išmesti jokio mokinio! Licėjus išmetė, tėvai apskundė teismui, bet Licėjus laimėjo. Kauno Jėzuitų gimnazija Juozą išmetė? Išmetė! Ši gimnazija kasmet išmeta…

  4. Pirmajame posėdyje po incidento aš mokytojus įspėjau, kad gali ateiti momentas, kai aš nebegalėsiu kalbėti, nebegalėsiu nieko komentuoti. Ir prašiau, kad tada mokytojai elgtųsi taip, kaip dera KTUG mokytojams, kaip liepia jų širdis. Ir tas momentas atėjo. O iki tol prašiau neplėsti tos istorijos, nes mes juk dirbome rinkos sąlygomis, bet kokia neigiama informacija (net apie netikusį direktorių) gimnazijai labai nenaudinga.

  5. Straipsniai, peticijos – gerai. Ačiū jums! Bet juk jūs mokyti žmonės, turėjote suprasti, kad be konkrečių jūsų veiksmų (ne žodžių) niekas nepasikeis…

*****

Dabar paklausiu:

  1. Kiek mokytojų dalyvavo atviruose teismo posėdžiuose? O juk ten parodymus davė tie, su kuriais jūs dirbate ir dirbsite. Vien iš profesinės kvalifikacijos kėlimo motyvo būčiau atėjęs…

  2. Kodėl auklėtoja nepakeitė auklėjamosios klasės? Taip auklėjo, taip auklėjo, kad auklėtinė pažemino visą gimnaziją, bet… ir toliau taip auklėja.

  3. Ką per pusę metų jūs padarėte, kad gimnazijos vertybės teisiškai ir faktiškai būtų apgintos?

*****

Dabar – svarbiausia! Gimnazijoje buvo ir yra daug puikių Mokytojų, daug puikių žmonių! Žinoma, yra ir tokių, kuriems ten ne vieta. Bet per ketvirtį amžiaus aš gerai supratau – idealo neidealioje valstybėje, neidealioje aplinkoje būti negali. Bandydamas iki tobulybės pagerinti Gimnaziją, aš būčiau ją pražudęs. Norėjau, kad kiekvienas mokytojas iki galo pats suprastų, kiek jis naudingas, o kiek jis kenksmingas gimnazijai.

Aš nieko nesmerkiu! Aš neprašau, jau neprašau, jokios pagalbos. Aš esu niekas gimnazijai. Žmonės yra tik žmonės. Jiems reikia dirbti, užsidirbti, auginti savo vaikus. Ne visi gyvenime patirs tokių sunkių (fiziškai) valandų (V. jau patyrė…) kaip aš, niekam to ir nelinkiu, bet sunkiausių valandų metu mes iš naujo įvertiname save ir kitus.

Įvertiname gyvenimą.

Atsakymai

Burgis, 2015-05-08 18:34:38

Gerumas nesunaikinamas, bet niekšybė – kaip rūdys…

Irmantas, 2015-05-08 19:50:30

Jaučiuosi taip, lyg skaityčiau savo paties mintis ir žvelgčiau į savo paties patirtį. Silpniausia grandis visoje šioje istorijoje, manyčiau, yra KTU gimnazijos mokytojai. Silpnesnė, nors žymiai skaitlingesnė grandis yra esami KTU gimnazistai – silpna grandis ( stipresnės grandies tikėjausi). Buvę KTU gimnazistai – stipresnė grandis, bet …. ? Yra kaip yra. Žmonės yra TIK žmonės. Nors mano parašymas lyg ir dvelkia prėsku pesimizmu, bet … Saulė teka rytuose, o leidžiasi vakarų horizonte.

Antanas Ly, 2015-05-08 20:00:56

Teko ir man teisme savo garbę ginti. Ir apgyniau, tik deja, draugų nesimatė nė vieno, kažkur visi staiga dingo… Užsiėmę staiga tapo visi… Darbo vietos visiems pasidarė aukso vertės… Gaila, kad idealai sutampa tik šnekose, bet kai reikia veikti atsiranda visokių pasiteisinimų, išimčių, tingėjimo. Nusiteikite, kad teismo procesai gali vykti labai ilgai. Užsiimkite kuo nors, kas padėtų atsipalaiduoti, o šita susmirdusi byla te būna tik šalutinis procesas, kaip ėjimas į tualetą. Laikykitės Bronislovai. Pagarba Jums už Jūsų darbus.

o vilniuje…, 2015-05-08 20:20:01

Į temą apie išmetimą.

Vienoje Vilniaus gimnazijoje, praeitą savaitę, mokinys pasišvaistė peiliu per pamoką. Išsitraukė ir puolė kitą mokinį. Mokytoja laiku sureagavo, užstojo ir šiaip ne taip konfliktas baigėsi. Gimnazijos taryba nubalsavo, kad mokinį reikia šalinti. Po dviejų dienų gaunamas oficialus savivaldybės raštas, kad direktorius viršijo įgaliojimus ir nuo pirmadienio mokinys privalo sedėti klasėje.

V., 2015-05-08 21:54:33

Kiek žinau, visai neseniai, gal prieš porą metų, priimtas įstatymas, kad mokinio iš mokyklos pašalinti negalima. Jei pašalintas mokinys kreiptųsi į teismą, teismas įpareigotų leisti mokiniui mokytis. O Licėjaus atvejis gal buvo anksčiau. Nors – jei taip, tai logiška būtų, kad to (mikro)rajono mokykla negali pašalinti. O specializuotos mokyklos, arba tokios, į kurias kokursai, turėtų turėti tokią teisę. Bet dabar visur madoje “Vaikų teisės”, iki išsigimimo.

Mindaugas J., 2015-05-08 21:57:42

Sveiki, gaila, kad nuo pat pradžių daugiau tikėjau viešomis e-žiniasklaidos antraštėmis, smerkiančiomis Jus. Gal ir porą komentarų nelabai įsigilinęs parašiau. Bet šiandien pasitaikė proga perklausyti 3 paviešintus pokalbius tarp Jūsų ir mergaitės, Jūsų ir tėvų ir Jūsų ir klasės.

Dabar man labai gėda savo komentarų ir savo ankstesnių minčių. Labai norėčiau, kad mano paties dukros mokytusi tokioje gimnazijoje kur Toks vadovas. Nors tai jau ir neįmanoma. Ką čia kalbėti – aš pats norėčiau ten mokytis ir gyventi pagal tokius standartus, nors laiką tektų atsukti keliasdešimt metų atgal. Džiaugiuosi, kad apskritai toks esate, kad rodote pavyzdį savimi, kad įkvepiate. Bent jau mane įkvepėte. AČIŪ.

Laima, 2015-05-08 22:32:56

Į temą apie mokytojus.

Esu buvusi KTUG mokytoja. Pasirašiau po peticija, visada pritariau pozityvioms mintims apie gerb. Direktorių. Deja, neturiu galimybės dalyvauti posėdžiuose ar kitaip padėti. Bet galiu viešai pasakyti, kad tai buvo mano pats geriausias Vadovas, kuris leido dirbti ir kurti. Jis tikrai troško, kad jo vadovaujamos Gimnazijos moksleiviai gautų tik tai, kas jiems geriausia. Sveikatos ir ištvermės!

Random, 2015-05-08 22:40:52

Atsakyme, panašu, kad kažką žinai, bet ne viską iki galo. Sėkmės tau erezijas skleisti, šiais laikais dar ir į sektas užsirašo žmonės 🙂

kipšas, 2015-05-09 02:49:43

Kažkas yra pasakęs, nebijok draugų, blogiausiu atveju jie tave išduos; nebijok priešų, – blogiausiu atveju jie tave užmuš; bijok abejojančių, nes tik jiems tyliai pritariant Žemėje klesti niekšybės.

Lina, 2015-05-09 07:32:45

Yra posakis ” Mes gimėme trise: tingulys,aš ir sąžinė. pastaroji mirė gimdymo metu.” Manau posakį galima pritaikyti mergaitės tėvams.

Temidė, 2015-05-09 12:00:57

Man pasigirdo, ar iš tikrųjų kažkuris iš tėvų prieš pokalbį su įjungtu diktofonu dar į WC užsukt spėjo?

susitikusi laike, 2015-05-09 13:21:30

Kadangi mergina tebelanko Gimnaziją, reiškia jos klasiokai ir jų tėvai neišlaikė taip pat tam tikro egzamino (gal iš baimės,gal iš neryžtingumo,o gal pačių vertybės “kliba”).O gaila-tokia proga pasitaiko ne kiekvienam, ir gal tik kartą gyvenime.

petras, 2015-05-11 09:18:41

susitikusi laike, o kodėl manot, jog mokytojai ar moksleiviai privalo kištis į šią istoriją ? manau tai kiekvieno individualus reikalas. gali moksleivis mokytis, koncentruotis į mokslą, o mokyklos administracija jam gali net nerūpėti. be to, kaip tam tikros vertybės buvo skiepijamos, toks ir rezultatas. jeigu daugumai moksleivių ši istorija nepasirodė svarbi, reiškias jiems ir direktorius bei mokykla nebuvo svarbi, t.y. nesugebėjo jų “prisijaukint” ar įdiegti jiems “meilės” gimnazijai ar tam tikrų vertybių. ką pasėsi tą ir pjausi. kita vertus, jie realiai nieko ir negalėjo padėt ar padaryt. negi revoliuciją keltų mūsų valstybėje ?:DD aišku, nebent galėjo visi išeit iš gimnazijos, bet vėlgi, kur eisi ? kas priims ?

susitikusi laike, 2015-05-11 12:37:14

Petrai,tikrai nemanau,”jog privalo kištis”.Ir nemanau,jog turėjo “ginti” Direktorių, ir ne “iš meilės gimnazijai”.Tačiau ginti Vertybes Idealus-vertėjo(galima buvo kad ir tylint parodyti, kad mergina jau nebeklasiokė ,nebebendrakeleivė. Juk įžūlu yra “pirmą kartą rūkyti Gedimino pr. ir prie auklėtojos,dar įžūliau yra raštu pasižadėjus išeiti ir to nedaryti, niekšiška eiti su diktofonu įrašinėti(kaip “tokios kritinės sveikatos būklės” ir atlaikė?).

Klasiokų tėvai šioje situacijoje galėjo pamąstyti,kad,jei ne Direktoriaus principingumas-daugelis vaikų gal ir nebūtų mokęsi Gimnazijoje( kiti būtų “suėję” su pinigais ir ryšiais).Taigi,turėjo progą kai ką paaiškinti savo vaikams.Gal tokių ir buvo, bet, matyt, per mažai, jei merginai ten komfortiška (jei būtų kitaip-išeitų)

O “dėl susitelkimo į mokslus”-kompiuteris “protingesnis” už daugelį žmonių, bet jis neturi Garbės Sąžinės Padorumo Atjautos ir t.t.Todėl ir nėra “bendrakompiuterinių” vertybių- yra bendražmogiškosios.Direktorius 25 metus jas stengėsi ugdyti, iki pat paskutinio pokalbio su klase…

Direktoriau,gerbiu Jus,išgyvenu dėl tokios situacijos ir palaikau iš visos širdies!

petras, 2015-05-11 12:49:58

Tai taip išeina, kad neišugdė, jei niekas nieko nedaro, jei niekam nerūpi 😀

susitikusi laike, 2015-05-11 13:17:14

Direktorius ugdo pagal situaciją (nes tokie kontaktai su gimnazistais).Už išugdymą arba -ne, atsakingi:(kaip manot, Petrai, kas?).

rasa-kita, 2015-05-11 13:21:03

Petrai, kaip netinka šypsenėlė Jūsų komentaro gale… Jei iš tiesų taip, tai liūdna, o ne linksma.

rasa-kita, 2015-05-11 13:42:55

Esu ta, kuri patikėjo žiniasklaida ir manė, jog p. Burgis šioj situacijoj pasielgė neleistinai, negarbingai ir kad jis yra labai susireikšminęs. Paklausiusi įrašų supratau, jog buvau suklaidinta ir nors tos neteisingos „informacijos“ niekur neplatinau, bet jaučiu, jog turiu atsiprašyti. Prašau man atleisti, p. Bronislovai. Visos „Jūsų pasakytos“ bjaurybės bei nesąmonės ištrauktos iš konteksto, pritemptos, iškreiptos… (Manyčiau, jog tuo, kad žiniasklaidos buvote apšmeižtas viešai ir dideliais tiražais, derėtų susidomėti žurnalistų etikos komisijai.) Pati turiu tris paauglius, jie mokosi dvejose taip vadinamose prestižinėse mokyklose Vilniuje. Todėl šią istoriją sekiau. Visus įrašus perklausiusi, supratau, jog norėčiau, kad mano vaikai būtų mokęsi KTUG. Nors jų mokyklos reitinguose gal ir yra aukščiau, bet tokių direktorių neturi. Laikykitės. Tikiu, kad sveiko proto dar vis yra ir teisėsaugos institucijose, todėl Jūs laimėsite. Linkiu Jums sveikatos.

petras, 2015-05-11 13:58:19

O man pvz. liūdna, kad kai kurie žmonės kažką išgirdę iš žiniasklaidos iš kart už gryną pinigą priima, net nepabandę pamąstyt patys.

susitikusi laike, už vaikų ugdymą ir mokymą ir priežiūrą ir t.t. mano manymu labiausiai atsakingi yra tėvai.

kadangi vaikus mokyklose kaip jūs sakot direktoriai ir mokytojai ugdo pagal situaciją, tai ir grįžtamasis ryšys pagal situaciją 🙂 tad manau labai normali situacija susidarė (kalbant apie moksleivių reakciją).

o kad mums visiems trūksta ryžto, drąsos, laiko, užsispyrimo, vertybių ir t.t. tai akivaizdu, bet tai niekas to nepakeis per greitą laiko tarpą. gal kai istorija pasikartos, žmonės nebebus tokie pasyvūs ?

Burgis, 2015-05-11 19:13:38

rasa- kita: ačiū Jums! Jei man bus leista birželio 8 d. duoti parodymus, aš norėčiau juos pradėti esmine teze, Romos teisės teze: kam tai naudinga? Tegu kiekvienas pagalvoja, kaip jis galėtų dirbti 25 metus, jei kiekvienas pašalintas moksleivis taptų gimnazijos ir jo asmeniniu priešu? Juk tai būtų baisi antireklama ir viskas žlugtų! Todėl aš niekada nežeminau pašalinamųjų, todėl ir nekenkiau Gimnazijai, sau.

Vaida, 2015-05-11 19:33:37

Sveiki,

Patikėkit, nėra lengva surašyti jaumus taip, kad jie būtų teisingai suprasti. Ši svetainė yra dovana tiems, kas nori kokybiško ir pozityvaus bendravimo.

Esu viena iš tėvų gimnazisto, besimokančio klasėje, kurioje turime šią skaudžią pamoką. Nežinau, ar patikės tie, kurie bando rasti vis kaltų, bet mums – labai skauda širdį. Ši šeima atėmė iš mūsų vaikų ir mūsų labai didelę gyvenimo dovaną – galimybę turėti 4 nuostabius gimnazijos gyvenimo metus ir viso gyvenimo Direktorių. Mes to buvome verti ( bet Jūs laisvi galvoti kitaip). Ar mes turėjome palikti gimnaziją?

Kas iš to laimėtų? Mes kategoriškai nepalaikome šio susidorojimo akto. Mūsų atsakas buvo pareikšta peticija, tėvai ignoruoja mergaitės tėvus. Tai, kad jie susivoks ir paliks bendruomenę turi būti jų pačių sprendimas.

Kita vertus, juk Direktorius yra visų brandžių žmonių direktorius. Galima jam dabar dėkoti, apgailestauti jei juo suabejojome ( o mes neabejojome ir tai liūdijom, nes negirdėję pilnų įrašų), bet ką realaus galime padaryti? Juk mūsų tarpe yra protingų, tai patarkite, ką daryti, kaip sumažinti skriaudą, kaip atstatyti teisybę, kaip nuraminti Direktoriaus širdį? Jau sakėmė, jog jis davė mums neįkainuojamą dovaną – vertybių, savo žodžio vertinimą. Daug kalbėta su vaikais. Taip, jie gal ir nereagavo taip audringai, kaip norėtų visuomenė ir mes tėvai, bet jie skaudžiai tai išgyvena. Jie nepasmerkė mergaitės, bet tikrai netoleruoja jos tėvų atakos. Deja, jų gyvenimiška patirtis per maža, kad suprastų kaip tai žiauriai, neteisingai ir pavojingai pasielgta ne tik Direktoriau bet ir visų mūsų atžvilgiu. Jie neranda žodžių savo jausmas išreikšti. Manau, mūsų vaikai nenusipelnė tokios patirties, bet kai kas apie tai nė nepagalvojo.

Mindaugas, 2015-05-12 09:31:22

Vaidai: kad padėtumėte sau ir savo vaikams, reikėtų ne verkšlenti, o įgyvendinti Direktoriaus pokalbiuose prognozuotą scenarijų (visišką izoliaciją). Jei kitkas neveikia, kodėl nepaskelbus streiko ir neiti į pamokas, kol prasižengusi moksleivė nebus išbraukta iš sąrašų? Kodėl nepareikalavus naujojo direktoriaus užbaigti nebaigtą darbą? Juk pažeidimas niekur nedingo, taisyklės ir sutartis liko nepakeistos. Manau, Direktoriaus advokatai mielai padėtų sudėlioti teisinę dalį. Vilniaus licėjuje buvo panaši istorija, vienas jos auklėtinis advokatas pakonsultavo, du mokiniai buvo išmesti ir pasaka baigta. Mitas, kad esant sutarčiai, jos negalima nutraukti.

O Direktoriui irgi galite padėti veiksmais, o ne pagraudenimais. Pavyzdžiui, gaukite vaikų patvirtinimus, kad trečiojo įrašo (klasėje) pabaigoje juokiasi ir sako „matei, kaip išsigando“ ta pati prasižengusi moksleivė. Tai turėtų padėti byloje.

Čia pradžiai. Jei turite noro ir ryžto, tikrai sugalvosite ir daugiau.

Vaida, 2015-05-12 10:46:27

Ačiū, Mindaugai, už kryptį. Ar palaikysite mus?

Mindaugas, 2015-05-12 11:26:21

Vaidai: iš moralinės pusės jus palaikys visi mąstantys žmonės. Dėl teisinės siūlyčiau gauti iš Direktoriaus jo advokatų kontaktus ir susisiekti su jais. Jie geriausiai žino visus teisinius niuansus ir nematau kodėl turėtų nepadėti.

qwerty, 2015-05-12 20:35:21

“…kodėl nepaskelbus streiko ir neiti į pamokas, kol prasižengusi moksleivė nebus išbraukta iš sąrašų…”

_______________

Man baisu, kuomet visi prieš vieną.Visuomet stoju to vieno pusėn. Nebent jis ar ji žudikas koks būtų.

Burgis, 2015-05-12 20:42:38

qwerty: štai kodėl šalyje ir yra tų pavienių anarchija…

qwerty, 2015-05-12 20:48:03

Taip ir žinojau, kad dėl visko Lietuvoje kalčiausias esu aš)