Matematikos VBE? Nesiparink! Neišlaikyti neįmanoma!

Kai aš kalbu apie švietimo vadų patyčias iš mokslo ir mokymosi, jūs galvojate – įrodymų, įrodymų!

Kai jūs, mokytojai, dūsaujate, kad moksleiviai prarado motyvaciją mokytis, ar tikrai ieškote priežasčių?

*

Aš rinksiu, kaupsiu ir skelbsiu įrodymus, kol moksleivių tėvams atsivers akys ir jie sukels maištą!

Pasižiūrėkite, aš išlaikiau 2008 metų matematikos VBE! (Užduotys – www.nec.lt)

*

Jokių logaritmų!

Jokios trigonometrijos!

Jokių išvestinių!

Jokių integralų!

Jokių kvadratinių, rodiklinių, iracionaliųjų nelygybių!

Jokios stereometrijos!

Jokių grafikų!

*

Kiek klasių reikia baigti, kad išspręstum šiuos uždavinius?

Kiek mėnesių, po aštuntos klasės visiškai nustojus mokytis matematikos, užtenka padirbėti su korepetitoriumi, kad išspręstum šiuos uždavinius?

*

O juk aš dar pernelyg gerai išlaikiau egzaminą! Galite, moksleiviai, iš to rinkinio išmesti 2-3 jums nepatikusius uždavinius – vis tiek išlaikysite!

Ir į daugelį Lietuvos universitetų lengvai įstosite…

Atsakymai

Burgis, 2015-03-02 09:34:28

Vis tiek kas nors padėkos…

Sokolovas, 2015-03-02 10:21:14

TAI DAR TIK “ŽIEDELIAI”

Tikrasis pasityčiojimas iš matematikos prasidės tada, kai bus įvestas “privalomas matematikos egzaminas”. Nors apibūdinimas “privalomas” itin prieštarauja deklaruojamoms išlygoms, esą “privalomas tik tiems, kas pretenduoja į valstybės finansuojamas studijas”.

Egzamine matysime maždaug tokias užduotis:

  1. Prie skaičių 1/2 ir 1/4 sumos pridėkite jų sandaugą

  2. Lygiašonio trikampio vieno kampo didumas 100 laipsnių. Apskaičiuokite kitų dviejų kampų didumus

3 Penkių obuolių masė yra 800 g, kitų trijų- 400 g. Apskaičiuokite šių obuolių masių aritmetinį vidurkį.

Ir t.t.

Tai kieno gi studijas žada finansuoti valstybė?

P.S. Ir dar. Iš tų uždavinių, kuriuos čia pateikė gerb. Burgis, “statistiškai vidutinis” abiturientas teisingai išspręstų gal tik pusę. Tokie uždaviniai, kaip 2, 4, 6, daugeliui atrodytų be galo sunkūs. Mąstyti daugelis tiesiog nemoka…

Sakalas, 2015-03-02 11:24:34

18.1 dar reikėjo parašyti, kad įvykiai yra nepriklausomi. Neduočiau visų taškų!

Burgis, 2015-03-02 11:36:24

Sakalui: todėl ir tikiuosi, kad Jums niekada niekas neleis vertinti abiturientų darbų… Labai tikiuosi!

Sakalas, 2015-03-02 11:50:36

Problema yra ta, kad studentai vėliau universitete daugina net ir priklausomų įvykių tikimybes. Mokykloje jie išmoksta dauginti, bet niekas neišaiškina kodėl ir kada jas dauginti galima. Mokiniai nemato big picture!

Sakalas, 2015-03-02 11:53:03

P.s. Abejoju, ar mokinių darbų vertinimas ar egzaminų užduočių vertinimas mane domintų. Esu mokslininkas, o ne vid. mokyklos mokytojas.

Sokolovas, 2015-03-02 11:56:35

Sakalui

Kur kas didesnė spraga yra UŽDAVINIO SĄLYGOJE. Ten neparašyta, kad monetos yra SIMETRINĖS. Ten jos įvardintos kaip “senovinės”.

Sokolovas, 2015-03-02 12:34:09

APIE VIENO VBE UŽDAVINIO TRAGEDIJĄ

(apie tai visi tyli)

2002-jų metų VBE pagrindinė sesija. Uždavinys 9:

Automašinų kolona, kurios ilgis 10 km, juda pastoviu 60 km per valandą greičiu. Iš paskutinės mašinos siunčiamas pasiuntinys-motociklininkas į kolonos priekį. Jam pavedama per 1 val. pasivyti priekinę mašiną ir, perdavus laišką, grįžti į kolonos galą.

Ar važiuodamas VIDUTINIU 72 km/h greičiu jis spės atlikti užduotį?

Regis, paprastas uždavinys, su atsakymu “SUSPĖS, nes kelionės laikas 10/11, t.y. mažiau už 1 (val.) )

Bet…Tai teisinga tik tuo atveju, jei motociklininkas judės PASTOVIU 72 km per val. greičiu, o ne VIDUTINIU, kaip buvo pateikta sąlygoje.

Atlikau skaičiavimus. Paaiškėjo štai kas. Jei, pavyzdžiui, motociklininkas pirmyn važiuotų 69 km per val. greičiu, o atgal- 138 km per val. greičiu, tai jo vidutinis greitis ( motociklininko nuvažiuoto kelio ir laiko santykis) būtų tas pats- 72 km/h ( skaičiavimų čia nepateikiu), tačiau užduoties atlikt jis NESUSPĖTŲ !

Ir visi tylėjo. Niekas nesigilino, nepastebėjo…

Burgis, 2015-03-02 12:41:31

Ei, jūs, „matematikai“! Tas uždavinys apskritai nesuprantamas, nes neaišku, nei kokios vertės tos monetos, nei kurios šalies monetos, nei kurioje vietoje jos mėtomos, nei koks ten vėjo greitis ir oro drėgmė!…

*

Pilnatis…

Sakalas, 2015-03-02 13:06:18

Burgiui: Juk sąlygos nepateikėte, tik sprendimą. Ar aš turėčiau pats ją susirasti?

Sokolovui:

Uždavinys apie automašinų koloną seniai išnagrinėtas. Štai 2003 metais apie šį uždavinį buvo paskelbtas toks straipsnelis:

http://web.vu.lt/mif/v.stakenas/a+o/2003-1/2003-1-84-85.pdf

Netiesa, kad visi tylėjo, niekas nepastebėjo ir nesigilino. Arba tamstos atmintis šlubuoja, arba prisiskaitęs svetimų seniai publikuotų straipsnelių bandai mums pasirodyt protingas ir pastabus. Gėda, Sokolovai!

Sokolovas, 2015-03-02 13:19:59

Sakalui

NETURIU DĖL KO GĖDYTIS

Tikrai neskaičiau to straipsnio. Dėkui. Nežinojau, kad “tylus tyrimas” jau atliktas. Beje, atliktas jau po to, kai šimtai abiturientų blaškėsi egzamino metu dėl “vidutinio greičio”, ir būtent GABIEMS MOKINIAMS BUVO SMOGTA DĖL NEMOKŠŲ “SPECIALISTŲ KLAIDOS.

Mano skaičiavimai buvo visai kitokie. Dar sugebu ištirt uždavinius, išvengdamas brutalaus plagijavimo.

Tad, šiuo atveju gėda turi būti ne man. O “specialistui”- uždavinio autoriui, iš didelio rašto išėjusiam iš krašto.

P.S. Jei gabiems vaikams reikia mažint pažymius dėl tokių uždavinių neįveikimo, tai iš jų autorių reikia atiminėt mokslinius laipsnius. Nes tokių “klaidų”, sudarant VBE uždavinius, darymas prilygsta intelektualiajam banditizmui.

Jonas, 2015-03-02 14:31:33

sakalas :

tu tai jau matai „big picture“ …

labiausiai cia atsilikes, mokslininkas atsirado, siauros sryties kapstytojas, knislius, o ne mokslininkas.

Jonas, 2015-03-02 16:48:23

Du Jonai negali būti vienoje svetainėje 🙂

Sakalas, 2015-03-02 19:33:08

Sokolovui: Kaip tu įsivaizduoji “netylų tyrimą” 2002 metais? a+o buvo pagrindinė priemonė matematinei informacijai skleisti..

Tuo mes ir skiriamės – jauni dėstytojai ir senukai. Senukai vis tiria ir tiria tuos pačius dalykus, o jauni dėstytojai – greitai randa ir numeta link’ą….

Jonai: Taip, aš – mokslininkas. O tu – menkavertis niekutis.

Burgis, 2015-03-02 20:20:06

Sakalui: vargšiukas tu, štai kas… Daugiau čia tavęs nebus.

Jonas, 2020-05-07 02:58:42

Jei čia užeina mokiniai, siūlau pasimokyti http://www.vbemath.com

Puiki vieta pasiruošti matematikos VBE

Sėkmės testuose!