Mažoji švietimo mafija

Šįryt per radiją išgirdau, kad premjeras susitiks su švietimo profsąjungų (daugiskaita…) lyderiais, ir iškart išvažiavau į gimnaziją dirbti – nervų nuraminti. Vaikučiai su tėvais pramogauja Vilniuje ir Druskininkuose, tai aš nors savo projektą patobulinsiu…

*

Kas yra švietimo profsąjungų nariai, vadovai? Patys žinomiausi šalyje mokytojai, patys sumaniausi, daugiausia padarusieji? Kodėl nieko negirdėjau apie jų darbus? Ar mūsų gimnazijoje yra profsąjungų narių? Nežinau… Tikriausiai nėra, bet jei yra, jie nieko neveikia. Ar gimnazijoje nėra sąlygų profsąjungai? Kaip tai nėra!? O jei ir nebūtų, tai tam ji ir profsąjunga, kad tas sąlygas susikurtų.

*

Mat ją šunes, tą profsąjungą… Žvelkime plačiau. Kas dirba ministerijoje, švietimo skyriuose? Kaip ten patenkama? Kas  renkasi, kaip renkasi? Jei yra atrankos kriterijai, tai kokie jie? Kodėl tokie, o ne kitokie?

*

Kai valdžia susilieja su gaunančiais pelno, naudos, tai vadinama mafija. Švietime daug naudos gauna tik nedaugelis, todėl ir mafija mažoji. Bet taisyklės – kaip tikroje mafijoje: omerta, kuo mažiau viešumo, kuo mažiau aiškumo; aš globoju tave, tu globoji mane; mudu padedame tiems, kurie padeda mums išlikti postuose.

*

Jau pagalvojote, kad aš noriu priversti premjerą, ministrą kalbėti tik su manimi. Ot, ir ne! Jau dešimtis kartų kalbėjau su buvusiais ministrais ir įsitikinau – kol bus mažoji mafija, visos kalbos beprasmės.

*

Gal jau pamiršote PUPP?

Gal manote, kad kaip nors radikaliai pasikeis VBE?

Gal tikite, kad Kaunas teisingai pertvarkys mokyklų tinklą?

Gal įsivaizduojate, kad staiga nebeliks pratybų sąsiuvinių?

Gal numatote, kad bus atlikta radikali vadovėlių leidybos reforma?

Gal manote, kad sulauksime tikros mokytojų ir vadovų atestacijos?

*

Ne, mažoji švietimo mafija priešinsis kiekvienam iš galimų pokyčių šiose srityse. Todėl tegu profsąjungų lyderiai posėdžiauja, o aš dirbsiu…

Atsakymai

Burgis, 2013-07-26 08:16:41

Tikriems reitingams…

Darius, 2013-07-26 09:21:07

Tai ne mažoji švietimo mafija, o didžiosios partinės- politinės mafijos maža šakelė, kuiriai vadovauja mafijozai-seržantai. Paprastai mafija labai glaudžiai susijusi su profsajungomis…

skaitovas, 2013-07-26 10:27:03

Burgiui: gal galėtumėte nors trumpai paaiškinti kaip suprantate 3-6 klausimus? Kiek atsimenu iš Jūsų ankstesnių diskusijų čia su vienu mano kolega, kuris yra tikras profas vadovėlių klausimais ir kuris čia jau nebedalyvauja, vadovėlių, pratybų klausimu Jūs kaip tik siekėte stiprinti mafijozinių struktūrų pagrindus. Supraskite mane teisingai, aš Jūsų neįtariu, nekaltinu dalyvavimu tose struktūrose, bet kai kurios Jūsų mintys buvo keistokos…

Paaiškinsiu savo supratimą. Lietuvoje, esant panašioms į rinkos sąlygas, koks nors reguliavimas, reglamentavimas to, kas gali būti naudojama, o kas – ne, sudaro puikias galimybes pelnytis tiems, kurie tuos leidimus dalija.

Kol bus mokytojų, vadovų atestacija, tol bus galimybės pelnytis tiems, kas ją vykdys.

Kol egzistuos vadovėlių, pratybų sąsiuvinių visokių patvirtinimų, žymų “leista naudoti” mechanizmas , tol bus galimybių pelnytis tų leidimų dalintojams.

Kol Kaune iš viršaus bus dalijamos privilegijos gyvuoti vienoms mokykloms ir prievarta uždaromos kitos, tol bus sąlygos pelnytis tų sprendimų priėmėjams.

O kaip suprantate Jūs?

Kiek sudėtingiau dėl pirmų dviejų klausimų. Čia visokių leidimų, draudimų sistema neegzistuoja. Tikriausiai turėjote galvoje tai, kad dėl visokių projektų pinigų PUPPai ir brandos egzaminai nuolat reformuojami taip, kad niekas nieko nebesuprastų. Svarbu, kad pinigai būtų įsisavinami. Aš bent taip galvočiau…

Burgis, 2013-07-26 10:48:49

skaitovui: labai teisingai viską išdėstėte! Turiu šį tą paaiškinti.

*

  1. Taip, senų senovėje, prieš 20 metų ir mes stengėmės gauti savo leidiniams vadovėlio ar bent mokymo priemonės grifą. Nes norėjome, kad tie leidiniai lengviau pasiektų mokyklas. Negavome… Nei „Kompiuterija“, nei „Matematika moksleiviams“, nei „Abituriento atmintinė“, nei „Moksleivio žinynas“ (vėliau – „Universalus žinynas“), nei „Attractive English“, nei „Interneteka“ jokių grifų nenusipelnė… Tiesą sakant, po pirmųjų bandymų buvo aišku – mes nepriklausome kastai. Teko tas knygas parduoti patiems. Ir pardavėme, ir uždirbome!

*

Ką aš dabar, šiuo metu veikiu? Rengiu internetinį matematikos projektą. Bet ne aš vadovas. Mane nusamdė. Ačiū ir už tai! Pats jau jokių projektų nesiimsiu…

*

  1. Gimnazija neturėjo ir neturi jokių privilegijų! Atvirkščiai, mes priversti dirbti tikrosios rinkos sąlygomis, kai kiti glaudžiasi po valstybės sparnu ir gyvena net blogai dirbdami.

*

  1. PUPP ir VBE rengiami taip, kad pinigai būtų paimti (dideli pinigai!), o rezultatas… Kam rūpi tas rezultatas? Kas jį supranta?

mokytoja, 2013-07-26 11:12:17

Ar žinojot, kad daugiau nei 800 abiturientų tiesiog nepaspaudė mygtuko įkelti atestato duomenis… Kalba, kad šiandien bus aptariamas ir šis atvejis.

Burgis, 2013-07-26 12:28:26

Mokytojai: nieko nežinau apie mygtuką… Bet ar mes nežinome, kokių išleidžiama abiturientų?

surskis, 2013-07-26 13:32:38

nežinote švietimo vadų darbų? Paklauskite telšiškių apie p.Jesiną – papasakos apie jo “žygdarbius”pamokose (patyčias, smurtą prieš mokinius), apie jaunų mokytojų bedarbystę – jis geriausias “pavyzdys” tą problemą sprendžiant mokykloje ir rajone

mokytoja, 2013-07-26 17:14:41

Žinome, kokius išleidžiame mokinius. Tiesiog patingėjo paskaityti nurodymus, pagalba pildant prašymą LAMA svetainėje ir nepaspaudė mygtuko įkelti atestato duomenis. O šiandien sėdi prieš mane ir klausia: ką daryt? Graudu, gaila, juokinga…., o pasiima brandos atestatą…

Regina D., 2013-07-26 20:14:55

Mokytojai: nieko nedaryt, po metų jau paspaus tą ir kitą mygtuką, ir instrukcijas skaitys, nes įsitikins, kad realybė – tai ne mama ir ne klasės auklėtoja, kuri sužiūri, sulaksto, sužino, jei reikia – ir padaro…

Burgiui: palietėte tik mažą dalelę didelių švietimo mafijos darbų. Štai ministras “netyčia” prasitarė, kad dėl lenkų dabar KASMET iki lapkričio 1 d. keis lietuvių kalbos VBE vertinimo normas. Tai reiškia, kad tik tada, jau prasimokę pagal programą daugiau nei metus, sužinosime, ką egzamine vertins. O juk egzaminas diktuoja “žaidimo” taisykles (tiesa, KTU gimnazija pagal jas nežaidžia, bet todėl ir nelaimi…), tad kiekvienais metais po lapkričio 1-osios prasidės naujų seminarų už ES SF lėšas vajus – kito būdo sužinoti vertinimo virtuvei juk nėra. Vienas benderiškas projektas jau numatytas šį rudenį – vėl bus bandomasis lietuvių kalbos egzaminas, tarsi NEC neturėtų ką tik parašytų VBE darbų ir negalėtų jų tyrinėti :). O pinigų finansuoti rimtai veiklai nėra. Rašyti vadovėlius ar metodikos knygas neapsimoka, nes techninės galimybės dabar leidžia viską kopijuoti, dauginti, atgaminti, taigi pelnas už knygą bus vos pora tūkstančių (o tai yra dviejų – trijų vestų seminarų kaina).

Neatrodo, kad kas žinotų būdą, kaip tokią mafiją įveikti.

mokytoja, 2013-07-26 23:51:26

Apie lietuvių kalbos VBE… Mokinys gauna 37, olimpiadų nugalėtojas, rašantis įvairius straipsnius. Mama – VBE vertintoja jau labai daug metų, sūnaus darbą pagal visas instrukcijas vertina apie 95. Apeliacija nieko nepakeičia. Važiuoja į Vilnių, peržiūri su kita lietuvių kalbos eksperte darbą. Darbe daug stiliaus klaidų… dviejų vertintojų įvertinta gramatinė klaida, kuri nėra klaida… per daug moksliškas stilius…. ir t.t.

Rytoj pirmojo stojimo rezultatai, vaikinas stoja į lietuvių filologiją, trūksta pagal pernykščius rezultatus vienos šimtosios…

Studentas, 2013-07-27 16:25:16

mokytoja, jei trūksta šimtosios tai trūksta, yra kam netrūksta 😉

Daiva, 2013-07-27 17:05:24

Koks mygtukas? Tai kad nebuvo jokio mygtuko, šių metų atestato duomenys patys atsirado prašyme, o dėl senesnių viskas paaiškinta.

sonata, 2013-07-27 18:41:39

Ufff… atrodo baigiau gimnaziją… įstojau ten, kur noriu… oi, čia gi ne aš, čia sūnus… ups:))))

ak, 2013-07-27 19:55:12

Kodėl Burgio gimnazijos mokytojai nesukuria tikros, vakarietiškos profsąjunginės organizacijos? Gal per daug yra užuiti ir bijo “šefo”?

Regina D., 2013-07-28 10:17:32

Mokytojai: per daug mokslinis stilius – tokios klaidos nėra ir būti negali, nebent vaikui nepavyksta išlaikyti to mokslinio stiliaus ir jis “pjaunasi” su kitu stiliumi, tada kiekviename susikirtimo taške žymima stiliaus klaida. Be reikalo pažymėta gramatikos klaida gali atsirasti dėl kelių priežasčių: arba darbą vertino “mažumų” mokytoja (jie stilių žymi kaip gramatiką, o gramatiką kaip stilių), arba vertintoja tiesiog nežinojo, kas yra klaida, o kas ne – juk dabar nėra atskiro kalbos kultūros kurso, kaip buvo seniau, mokyklos neturi klaidų sąvado, vertintojams liepta žymėti tas klaidas, kurios yra aptartos 5 – 10 kl. vadovėliuose (iš kur mokytojams, dirbantiems gimnazijose, žinoti, kas yra pagrindinės mokyklos vadovėliuose?). O dėl apeliacijų, tai juk šįmet mirk gyvenk reikia įrodyti, kad egzaminas visais aspektais buvo tobulas ir patikimas…

Burgis, 2013-07-28 10:47:12

Sonatai: informatika?

sonata, 2013-07-28 12:40:35

Gerb. Direktoriau, VU programų sistemos;) Ar pritariat?

Burgis, 2013-07-28 16:02:25

Sonatai: pritariu, bet mokytis reikės daug ir reikės pamėgti tas sistemas…

mamukas, 2013-07-29 15:16:18

Ir aš stojau, tiesiogine prasme:) Nes, kol sūnus buvo Maskvoj, iki paskutinių minučių pateikinėjau LAMA’i visokius įrodymus, kad jis yra visokių olimpiadų laureatas. Dėl tarptautinės nepatikėjo… O juk jų formoje nurodyta, kad įrodymus reikės pateikti tik universiteto priėmimo komisijai. Maniškiui tų balų ir taip su kaupu, bet nuoširdžiai užjaučiu šiemet stojančius į mediciną, jiems kiekviena šimtoji svarbi. Kita vertus, nuo vietos eilėje ateity gali priklausyti stipendija 🙁

O Latvija tuo tarpu savo tarptautiniams olimpiečiams premijas tūkstančiais latų skiria.

Ech, bet juk įstojom :)))

chemikas Rimas, 2013-07-29 18:18:51

mamuk, Jūsų sūnus chemikas? Sveikinu su sidabro medaliu. O apie latvių premijas dar negirdėjau.

Jūratė, 2013-07-29 21:22:10

KTU Žmonių išteklių vadybos magistras VF, po politikos mokslų ir psichologijos studijų. KTU magistro programų sistemos, ar pritariat? 🙂

Burgis, 2013-07-29 21:56:03

Jūratei: pritariu, jei yra kam vadovauti…

mamukas, 2013-07-30 12:11:08

chemikui Rimui: ačiū už sveikinimus. Sūnus sakė, kad latviukai olimpiečiai jau ruošiasi mašinas pirkti už premijas 🙂

petras, 2013-07-30 16:19:05

nestrategai latviai. nusipirks olimpiečiai mašinas ir išvažiuos už jūrų marių. gali ir nebegrįžt :))