Mėlynoji Evelina – KTUG žvaigždė!

Prisnigo

Gulbė nespėjo išskristi

Žmonės nespėjo pamilti

***

Vakar mudu su žmona nekantriai laukėme LTV laidos „Auksinis protas“, nes iš anonsų žinojome, kad joje dalyvaus KTU gimnazijos absolventė Evelina. Tos mėlynplaukės gydytojos su niekuo nesupainiosi!

Ir Evelina mus pradžiugino! Ji buvo geriausia, jokių abejonių! Tik likimas ir nelabai pavykęs laidos formatas sutrukdė jai laimėti finale.

*

Po kiekvieno teisingo Evelinos atsakymo mano Albina sakė: „Matai, matai, ką reiškia gimnazija!“ Aš labai norėjau, kad visi žiūrovai žinotų – Evelina Neverdauskaitė-Rudzikienė yra mūsų gimnazijos Evelina!

*

Kodėl laidos formatas nelabai pavykęs? Kalbėdamas, rašydamas apie testus, egzaminus aš jau daug kartų pabrėžiau: 1) reikia iki minimumo sumažinti atsitiktinumo faktorių, galimybės atspėti faktorių; 2) reikia leisti žmogui parodyti, ką jis moka, kas jam svarbu, o ne vien „pataikyti“ žinoti tai, ko kiti klausia; 3) reikia atsakinėjančiajam leisti rinktis, leisti jam parodyti, kad moka pasirinkti.

Žinoma, žaidimui tos taisyklės nebūtinos, bet pagal mano taisykles Evelina tikrai būtų laimėjusi!

*

Kaip su Evelina susijęs tas trumpas gražus eilėraštis šio teksto pradžioje? Tai KTU gimnazijos moksleivės Evelinos Preišegolavičiūtės 2004 metais parašytas eilėraštis, bet prieš porą metų prie Kuršių marių sutikęs Mėlynąją Eveliną aš susipainiojau ir padeklamavau šį eilėraštį kaip jos kūrinį. Tą patį padariau ir šį rudenį per KTUG jubiliejinę fiestą. Tik po to pasižiūrėjau į savo knygą „Minėk maldoj manąsias nuodėmes, o nimfa!“, kurioje išspausdintas šis eilėraštis, ir supratau savo klaidą. Bet kodėl Mėlynoji Evelina manęs nepataisė? Gal dėl to, kad ji – puiki gydytoja? Mįslė…

Atsakymai

Burgis, 2015-01-15 08:46:50

Ir jūs pasidžiaukite…

Rita, 2015-01-15 11:41:47

Vakar, net nežinodama šio fakto, gėrėjausi ir žavėjausi Evelina… O šiandien džiaugiuosi dvigubai:-)

Evelina, 2015-01-15 12:50:12

Direktoriau, nepataisiau, nes pažadėjau Elijui saugoti Jūsų širdį.

Dėkui už puikius žodžius

Dominykas, 2015-01-15 12:51:30

Mano gydytoja buvusi, tikrai labai malonu būdavo pas ją lankytis 🙂

aina na, 2015-01-15 13:13:45

Dabar visos gimnazistės turi nusidažyti mėlynai galvas…

Rita, 2015-01-15 13:53:39

Mėlyna ir mėlynoji…yra skirtumas:-)

Burgis, 2015-01-15 13:59:14

O, Evelina, kaip smagu, kad Tu perskaitei! Ir ačiū Tau už mano širdį!