Mes esame labai patenkinti!

Ir žmogus džiaugėsi, kad vasarą, birželio mėnesį, PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra) jo nesuglumino. Ir mes nekritikuojame jokių šv. ministerijos sprendimų!

*

Tik, va, iš kur po to gauti tos motyvacijos mokytis?…

Atsakymai

Burgis, 2014-06-12 10:26:04

Et…

Darius, 2014-06-12 10:27:42

Čia PUPP 5 ar 6 klasės? :-))))

Iš arčiau, 2014-06-12 10:30:33

Mano laikais šitie vadinosi kitaip ir buvo privalomi po 10 klasės, tiek lietuvių, tiek matematika. Čia 2002. Bet jau tada buvo cirkas. Prižiūrėjo egzamino (?) eigą pradinių klasių mokytojos, o norėdamos kad pažymiai būtų geresni prieidavo ir paklausdavo gal kas neaišku. Ir tada konsiliume išspręsdavo ir atnešdavo atsakymą! Gavau 10. Tėvai pagyrė, seneliai pagyrė, auklėtoja pagyrė.. O kas man…

Praėjo 12 metų, taip pagalvoju jau geriau būčiau kokią knygą perskaitęs, negu ėjęs į tokį egzaminą…

petras, 2014-06-12 10:43:57

Na va, pagaliau uždaviniai iš gyvenimo

ainana, 2014-06-12 16:50:49

TIKRAI tokie lengvi buvo ?

Tokius ir mudu su Adefalija issprestume?

Ema, 2014-06-12 17:20:42

Rimti žmonės dirba. Pvz., rengia 10-okų patikros užduotis. Atsakingai. Jiems už tai moka algą (įdomu, – kiek?). Bet jie pluša ne dėl algos, o ,,dėl tos Lietuvos”. Kaip mes be jų gyventume?

Bėda, bėda…

Random, 2014-06-12 19:12:09

Penktą baigęs jau be vargo tokius kramčiau.

O dėl tūrio – labai jau priminė šį išgarsėjusį vaizdo įrašą 😀

https://www.youtube.com/watch?v=H6_7qpHN7bs

Simonas, 2014-06-12 19:20:49

Man čia kažkada nepatiko, kad jūs savo studentam duodat mano manymu per lengvus uždavinius (gimnazijos septyniolikmečiai padarė) ir abstrakčios algebros antram kurse informatikų nemokot. Jūs sakėt, kad čia klasika, klasika, kol jos idealiai neišmoks, tol negalima nieko kito duot. Tada aš ginčijausi, o jeigu niekada idealiai nepadarys, tai kada pradės daryt ką nors rimto ir taip toliau.

Gal “šv. Ministerija” irgi taip atsikalbinėtų, atseit, kol atsiras žmonių (tarp kitko, 20-30%) nesuskaičiuojančių gretasienio tūrio, tol ir neduosim nieko rimtesnio.

*

Kas mane tikrai knisa tai yra kaip jie nesugeba sugalvot uždavinių, kurie primintų gyvenimo, man rodos tas labiausiai demotyvuoja vaikus (sako baimė – irgi prastas motyvatorius). Jeigu 10s klasės egzaminas, tai šiltnamio durys kvadratinės, jeigu 12os – tada parabolinės ir t.t.. Paskui tenka teisintis žmonėm “ne ne ne, matematika normalus mokslas, galima ją panaudot…”

Burgis, 2014-06-12 19:43:28

Simonai, Jus apleido realybės jausmas…

D., 2014-06-12 20:53:16

Ir tokius uždavinius reikia užanspauduotus laikyti seifuose, bei atiduoti mokykloms tik patikrinimo dieną? 🙂 “labai ekonomiška”.

Indra, 2014-06-12 21:31:02

Galbūt tai Merfio dėsniai… Gal koks užkeikimas… Beveik visad taip būna – kai nieko negali pakeisti, samprotauji kaip Aristotelis, o kai patenki į situaciją, kurioje nuo tavo sprendimų daug kas priklauso, kažkodėl tampi absoliutus besmegenis.

Patekę į valdžią maištininkai žūva… Tegyvuoja drakonai?

Aš, 2014-06-13 10:59:10

Man tai su tomis egzaminų užduotimis gaunasi paradoksas: PUPP vos ne šeštokų lygio, o po poros metų valstybiniam ar mokykliniam vaikai turi toooookius uždavinius spręsti… Kaip šuoliuose į aukštį – 1.50 metro, o paskui iš karto imam 2.10…. Gal pavyks…

miklis, 2014-06-13 21:45:31

10 klasės egzaminuose žmonės turi mokėti pritaikyti daugybą gyvenime, 12 klasės – matematinius ,,žaidimus” su trigonometrija, logaritmavimu, integravimu ir diferencijavimu, o universitete – keliskart daugiau ,,žaidimų”, ir ,,mašininės” įrodinėjimo kalbos perpratinėjimas. Pagal programą atrodytų, kad tik nuo devintos – dešimtos klasės prasideda staigus šuolis proto vystymesi. Nors medicininiu požiūriu tai net paauglystė užsibaigus.

Regina D., 2014-06-13 22:56:52

O kaip jums lietuvių kalbos PUPP? Pernai buvo apie gaidžio kiaušinius (niekas iki šiol nesupranta, kas tai), o šįmet užduoties rengėjai patys nesuprato teksto ir blogai jį interpretavo – tai rodo klausimai, pavyzdžiui, klausia apie veikėjo (vns.) ir pasakotojo ryšį, o novelėje yra daug veikėjų ir pasakotojas su jais nesutampa, nes visame tekste nėra pasakojimo AŠ vardu. Baisiausia, kad teisingo atsakymo į tokį klausimą būti negali, tad kaip vertinti? NEC jau dvi dienos “formuluoja mums atsakymą raštu” (citata).

Arba klausiama, koks veiksmas – išorinis ar vidinis – tekste dominuoja, o norėta paklausti, kuris veiksmas svarbesnis. Įdomu tai, kad DOMINUOJA išorinis veiksmas – jo daug daugiau, o svarbesnis – vidinis. Bet instrukcija nurodo neteisingą atsakymą. Ir vėl dilema mokytojui: ar aklai paklusti instrukcijai, nes pats nemoki galvoti, ar būti profesionalu…

Dar vienas įdomus testo klausimas apie tai, ar dera interviu klausimas ir atsakymas į jį (klausiama, kas PIRMIAUSIA iškyla atmintyje išgirdus žodį “vaikystė”. Atsakoma, kad niekas neiškyla, nes apie vaikystę pašnekovas negalvoja, nejaučia su ja jokio ryšio). Vertinimo instrukcija liepia duoti tašką tik tuo atveju, jei mokinys atsako NEDERA. Bet juk tai netiesa – prastas interviu klausimas, o ne atsakymas – juk jeigu jūsų kas paklaustų, ką labiau mėgstate -braškes ar žemuoges, o jūs atsakytumėte, kad nei vienų, nei kitų neragavote, tai ar čia dera jūsų atsakymas su klausimu? Manau, labai dera. O dešimtokai privalo (?) atsakyti NEDERA. Ir t.t.

Čia tik maža dalis visų PUPP nesąmonių… Ir tai rodo ne ką kita, o ŠMM ir NEC POŽIŪRĮ į mokytojus, mokinius, mokyklą.