Metų knyga. „Metų knyga“. Likimai…

Kai šioje svetainėje parašo mūsų pirmosios laidos gimnazistas Gediminas, mano krūtinę užlieja džiaugsmo banga…

Anądien pagalvojau: „Kodėl iš trijų Gedimino dukrelių dar nė viena nesimoko KTUG? Na, tai kas, kad jos gyvena Vilniuje! Bet gal dar per jaunos? Nebesuskaičiuoju…“

*

Todėl ir reikia pradėti rašyti „Metų knygą“. Šiemet reikėtų ją pritaikyti gimnazijos ketvirčio amžiaus jubiliejui. Todėl norėčiau, kad knygoje būtų skyrius „Likimai“. Didelis skyrius! Jau iš anksto mėgaujuosi, matydamas tame skyriuje mūsų dinastijas (Jūratę, Eglę, Aistę; Kristiną, Viktorą, Tadą ir kt.), mūsų „gimnazijines šeimas“ (Aušrą ir Audrių; Mariją ir Audrių; o, daug tų šeimų!), mūsų universalus (matematiką ir kompozitorių; fiziką ir rašytoją…), mūsų daugiavaikius, mūsų žmones pasaulyje…

*

Mes bandysime pasiekti jus, mielieji, bet ir jūs parodykite iniciatyvą: patys prisistatykite, apie kitus papasakokite. Juk ketvirtis amžiaus – tai oho! Direktoriaus atmintinė paseno…

*

Žinau, kad mūsų absolventų širdys dosnios, todėl tikimės, kad kas nors parems tos knygos leidybą… Bet svarbiausia – aiškiau pamatyti likimus. Nes tai – ir mūsų jaunos šalies likimas.

Atsakymai

Burgis, 2013-12-02 10:19:52

Bandymas pasiekti…

petras, 2013-12-02 11:22:19

pasiūlymas iš šalies.

galėtumėte kurti knygą ar jos skyrių likimai internete, kurią galėtų papildyti visi išsibarstę ir buvę gimnazijos moksleiviai (galėtų turėt ir testinumą daugeliui metų į priekį) būtų lengvai papildoma ir redaguojama. taip pat būtų ir reklama ir šiaip naudingas dalykas norintiems mokytis gimnazijoje.

na o fainiausias istorijas jau būtų galima ir spausdinti.

Burgis, 2013-12-02 12:30:00

Petrui: ne, internete netinka… Yra dvi priežastys: 1) ne visi sutiktų, kad tai būtų skelbiama visiems, o skelbiant su prisijungimo slaptažodžiu būtų visai nepatogu; 2) internetinė knyga dar nesuteikia tokio jausmo, jaukumo,kaip spausdinta.

ainana, 2013-12-02 16:29:33

Adefalija, kokia tamstos nuomone?

Ant V. Janukovyčiaus atvaizdo šlapinosi ir lietuviams pažįstama feministė

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ant-v-janukovyciaus-atvaizdo-slapinosi-ir-lietuviams-pazistama-feministe.d?id=63428852#ixzz2mKOeCIM9

Adefagija, 2013-12-02 19:24:33

Ainana, čia yra tema ne apie Janukovičių ir besišlapinančias panas, todėl reikia gerbti Šeimininką ir rašyti į temą.

*****

Tokiai šiuolaikiškai ir techniškai gimnazijai kaip KTUG, leisti popierinio formato knygą, būtų visiška kvailystė ir atsilikimas. Taigi informacija kasdien sensta,….kasmet mokyklą palieka vis nauja laida gimnazistų,…..Tai taip ir gadinsit popierių?

Be to kaip mokyklai, 25-eri metai, tai yra labai jaunas amžius….esate tiesiog dar geltonsnapiai!

O Virtualią knygą galit pildyti kad ir kasdien, kaip ir šitą dienoraštį.

**

Vat mano mokykla, tai yra išleidusi knygą su savo istorija ir visomis gimnazistų laidų vinjetėmis ( iki kokių 2002 metų, o vienoje puikuojuosi ir aš). Ir savo muziejų turi…

Bet tai mokykla, su didžiule istorija!

Ji yra Lietuvai davusi daug žymių žmonių: lituanistų, rašytojų, poetų, revoliucionierių, kunigų, politikų, gydytojų, teisininkų,…..

Aš galiu sakyti, kad su tais žmonėmis sėdėjau tose pačiose klasėse, žinoma, tik skirtingais amžiais…Užtai ir tokia protinga esu!

Bet visi mes mokėmės tais laikais, kai mokslas buvo vertybė, o mokytojai buvo labai gerbiama

visuomenėje profesija.

Aš prisimenu, dar laikus,kai privilegiją naudotis vidaus tualetais turėjo tiktai mokytojai….O mes visi varydavom į lauką sisiot….

Būdavo tokios mūrinės būdos su betonuotom grindim ir skylėmis jose….Ir jokių durų! Oi, kaip baisu būdavo! Oi baisu!

Bet tuo ir skyrėsi mokytojai nuo mokinių… Visi žinojom savo vietą ir žinojom, kas leidžiama jaučiui, neleidžiama Jupiteriui!

O dabar, Es pinigais išremontavo mokyklas, padarė viduje tualetus ir sulygino mokytojus su mokiniais….

Del to ir dingo visa pagarba.

Dabar tik lenktynės, reitingai, krepšeliai, balai, testai, PUPAI, …..

Vat jums ir prašom!