„Metų mokytojai“ – mūsų viltis?

Kas jie, šiemet pagerbtieji?

*

Andrius Porutis – Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos istorijos mokytojas ekspertas.

*

Rasa Rugelienė – Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė.

*

Roma Ruočkienė – Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė.

*

Aldona Šventickienė – Vilniaus Žemynos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

*

Surdopedagogė Aldona Vieliūtė – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pradinių klasių mokytoja.

***

Sveikinu, šauni komanda! Jokių abejonių, kad jie verti „Metų mokytojo“ titulo. Kaip ir šimtai kitų, bet juk visų neapdovanosi…

*

Kodėl temos pavadinimą parašiau su klaustuku? Todėl, kad į akis krito vienas faktas: keturi iš penkių apdovanotųjų – mokytojai ekspertai. Jokių abejonių, kad jie ir yra ekspertai! Teisinga ir tai, kad „Metų mokytojo“ garbė labiausiai ir tinka tiems, kurie yra savo darbo ekspertai. Bet nerimas yra dėl to, kaip jiems buvo pripažinta eksperto kvalifikacija. Nejaugi jie kūrė veiklą įrodančius aplankus? Nejaugi kažkokie plebėjai stebėjo jų pamokas? Nejaugi jie ir jiems pildė bukagalvių parengtas įsivertinimo ir įvertinimo lenteles („geba“…)? O jei viso to nebuvo, tai man smalsu, koks yra tikrasis kelias į Olimpą?

*

Tikriausiai buvo… Tikriausiai nusižemino ir prisitaikė. Bet dabar, kaip jau tapo „Metų mokytojais“, gal išdrįs, gal sugebės padaryti „Metų mokytojų“ vertą darbą – pakeis absurdišką ir žeminančią atestavimo tvarką? Turiu viltį! Bet nedidelę…

Atsakymai

Burgis, 2013-03-14 11:24:14

Viską įvertinkite…

ak, 2013-03-14 13:39:30

Aišku jie bestuburiai nes tarnauja sistemai. Bet o ką mes galime pasiūlyti? Be abejonės jie yra geri specialistai – visiško debilo ŠMM nesiūlytų į tuos geriausius. O kas toliau? Na jie tiesiog geri eiliniai darbinikai kuriems kapitalistai primeta priedą už nuolankumą.Gi renkame geriausią mokytoją, o ne geriausią švietimo sistemos vadybininką. Debilams paaiškinsiu, kad geriausia banko valytoja vis tiek netaps geriausiu pretendantu į banko direktoriaus postą…

Indrė, 2013-03-14 16:55:27

drąsos jiems! drąsos mums, visiems!

(vakar atsainiai dirbo savo darbą iškviesta greitoji..sukaupiau drąsą, paprašiau atidžiau įvertinti senolės būklę (gyd.užpildė apsilankymo lapuką ir jau važiuos). Gyd. mandrai pasijuokė iš manęs, ‘specialistės’. Paprašiau pasisakyt vardą ir pavardę, ji nepasisakė. Įspėjau, kad susižinosiu pasinaudodama iškvietimo adresu ir atvykusio ekipažo numeriu. Pagaliau gydytoja atliko savo darbą ir išvežė senolę, ji dabar reanimacijoj. Rytoj jos gimtadienis.)

Darius, 2013-03-14 20:06:32

O kodėl šiandien keliose klasėse ant lentos Jūs užrašėte “Vagys” ir pasirašėte? Vaikai nesupranta, išsigandę ir jaučiasi įžeisti.

sonata, 2013-03-14 20:12:49

Spėjimo būdu: “Vagys”- gal nusirašinėjo?

Burgis, 2013-03-14 20:51:13

Dariui: ar tik nebūsite vaiko tėtis? Jei taip, tai aš jaučiuosi įžeistas! Dvi klasės, pilnos vaikų daiktų, atviros ir tuščios! Kai ką nors pavagia (negirdėjote?!), visi pradeda aikčioti ir ieškoti, kas (aišku kas – direktorius!) kaltas, o kad bent šiek tiek dėmesio skirti savo turtui, tai nėra kam. Jei vaikai išsigando – aš labai patenkintas! O Jums siūlau rimtai pakalbėti su savo atžala.

ginte, 2013-03-14 22:07:10

Viltis miršta paskutine. . bet tikrai jie nieko nepakeis, nes neimanoma, manau.Sulauksit dar absurdiškesnių laikų mokytojai atestacijai..o eksperta gauti, manau puikiai sovokiate ko reikia?išleisk pratybas ar vadovėlį, laimės mokinys medalį , kažkur kažkokia paskaitą paskaityk ir jau “kietas”- ekspertas..bet jei kasdien į to eksperto pamokas nuėjus?!Paklausus jų pačių mokinių, kiek tobulos, įdomios pamokos? mokinukai būtų turbūt patys geriausi vertintojai. . .nors kažin?!jie neturi teisės vertinti. . .

Darius, 2013-03-14 23:45:54

Bet gal šios gimnazijos vaikams net į galvą negali ateiti, kad kas nors gali pasisavinti ką nors svetima? Taip aš esu vieno iš moksleivių tėvas. Ne kartą lankiausi gimnazijosje ir žinau, jog svetimiems į ją patekti sunkoka. Negi Jūs manote, kad daiktus gali savintis kažkas iš savų?

Darius, 2013-03-15 00:01:17

P.S. Vaikai suprato, jog kažkur kažkas dingo ir jog vagis yra moksleivis iš tų dviejų klasių. Gal geriau reikėjo užrašyti “Atsargiai, vagys” ir nebūtų tų nesusipratimų ir nemalonaus jausmo, jog esi kaltas?

Arvydas, 2013-03-15 07:42:20

….expertas? štai aš ,pvz,expertas (pasaulinio lygio),toje pačioje srityje ,kaip ir prof. Landsbergis-kas atsakys ,kokia tai galėtų būti sritis? na,-“TŪKSTANTMEČIO VAIKAI”! Klausimėlis ,kaip tik -jums.

Arvydas R., 2013-03-15 09:25:38

Arvydai, spėju – meistriškai naikinate įvairių valstybių žemės ūkį?*

*laikau sukryžiavęs pirštus dėl teisingo atsakymo 🙂

Arvydas, 2013-03-15 09:36:55

Arvydai R-ne,atsakymas neteisingas-kapstykite GILIAU !

Arvydas, 2013-03-15 09:40:11

…”pasufleruosiu”-arčiau menų -toliau nuo ŽEMĖS ŪKIO ir pilkos kasdienybės…

Arvydas, 2013-03-15 09:43:10

…nors tam tikra sąsaja su žemės ūkiu yra (geriau pagalvojus),viena sąsaja…

Saula, 2013-03-15 17:34:18

Nesureikšminčiau to veiklą įrodančio aplanko. Mėgstu dirbti, bet popierėlių rinkti – ne. Specialiai jų nerinkau, kokį trečdalį praradau, bet kai ir tie, kurie patys sukrito ir pradėjo nebetilpti į patį didžiausią segtuvą, nusprendžiau, kad eksperto kategorijos esu verta :-).

Seminarus mokytojams vesti mane kviečia, aš pati nesisiūlau. Tai gal naudingi jie būna?

Ir tegul eina į mano kiekvieną pamoką stebėti! Koks man skirtumas, ar koks plebėjus sėdės ar vazonas?

Nei aš tarnauju sistemai, nei ką. Aš dirbu savo darbą. Mėgstamą darbą. Tai mano hobi.

Niekada niekam nesižeminau. Stuburą turiu, Ir ne bet kokį, su išvarža:-) Nesu „patogi“, nesitaikstau su neteisybėmis. Taip kad p. Bronislovo ir Ak`o išsakytų minčių sau nepriimu 🙂

Burgis, 2013-03-15 19:28:51

Dariui: kai kas nors dingsta, kaip įrodyti, kas paėmė, savi ar svetimi, jei visur „atvirų durų dienos“? Jūs savo aukselį saugote nuo visko, net nuo nemalonaus jausmo, o aš tam ir parašiau, kad visi pajustų kaltę. Kartais reikia pajusti kaltę, pajusti baimę. Reikia!

Burgis, 2013-03-15 19:30:11

Saulai: Jums gerai, tegu ir kiti prisitaiko? Dėl to niekas ir nesikeičia… Bet kodėl man tai rūpi? Nesuprantu…

ak, 2013-03-15 19:43:48

Na mat – geriausieji ir oficialiai geriausieji. Jeigu Saula yra oficialiai geriausioji -aš jos nesmerkiu. Ji yra nebloga mokytoja, bet Burgio gimnazijoje dirbti negalėtų. Kaip ir Panevėžio teatre vadovaujant Miltiniui negalėjo dirbti nusipelnę LR aktoriai. Ir šiais laikais ir visada buvo žmonės kurie pritampa prie sistemos ir būna “geriausieji”, o taipogi būna žmonės, kurie maištauja prieš sistemą, nesilaiko taisyklių, yra už tai smerkiami – bet tai jau genijai, novatoriai, tikri ŽMONĖS, ką, čia bendro gali turėti Š… malūno geriausių tarnų apdovanojimas?

Povilas, 2013-03-16 12:25:57

Man asmeniškai nėra nieko bjauriau, kai kiti (garsiai) mano, jos esu “geras”, “geresnis” ar “geriausias” už kitus. Jei jaučiu, kad būsiu kaip nors paminėtas, tokiame renginyje niekada nebūnu – mane tai slegia. Kažkuris vokiečių filosofas yra aiškinęs: prigamina valstybės skardelių, pavadiną juos medaliais ir ordinais, kabinėja juos vienas kitam ant krūtinių arba net siunčia į mirtį… Man svarbiausia pažinti savo mokinius, gilintis į savo sritį ir stengtis atlikti savo pareigas: išguiti valdiškumą iš tarpusavio santykių su visais.

Dėl dingimų: o kada jų nebūna? Kodėl iš to daryti tragedijas? Buvo ir man atvejis. Pasikalbėjom, aš ir pamiršau. Gal po savaitės radau ant stalo padėtą “daugiafunkcinį” rankinį laikrodį: rodė laiką ir mėnesio dienas 🙂