Mildutei padėkokite, Mildutei!

Šiandien vėl mokiau penktokus. Penktokai nenori mokytis, penktokai nori žaisti…

Po pusvalandžio eisiu į gimnazistų tėvų susirinkimą. Trečiokai nori geresnių pažymių…

Rytoj, tikiuosi, paskutinis mano praėjusio semestro studentas išlaikys egzaminą. Aš esu geras! Geras dėstytojas ir geras senelis…

Po savaitės prasidės naujas semestras. Aš būsiu geras informatikams, geras!

*

Visas gerumas iš to, kad šiandien Mildutei sukanka šešeri metai! Šešeri metai palaimos man! Šešeri metai mokymosi suprasti, pajausti, užjausti mažiausius, silpniausius. Šešeri metai mokymosi reikalauti ir padėti, galvoti apie kitus ir būti su kitais. Jūs, moksleiviai, studentai, net nežinote, kad už daug ką turite dėkoti Mildutei…

*

Et, dar kartą paskaitykite mano seniai parašytą eilėraštuką…

*

Vėjas pašėlęs rėksnį kiekvieną bematant nutildo,

Vėjas – pavasario balsas.

Žalias jau nugali baltą.

Meilės dievaitė ateina karališkai žengianti Milda!

*

Siūbteli aistros ir potvyniai nuneša tiltus…

Greitas gyvenimas, greitas!

Moterų užgaidos keistos.

Vienija mus ir prie židinio suburia Milda.

*

Rūmus valdovei – ne praeičiai statosi Vilnius,

Rūmus valdovei širdžių,

Linksmą jos juoką girdžiu,

Seną ir jauną pradžiugina saule nušvitusi Milda.

Atsakymai

Burgis, 2014-01-23 17:45:29

Norintiems pasveikinti…

Ice, 2014-01-23 19:08:09

Jei geresnių pažymių nori, reik daugiau pastangų įdėt. O ne tikėtis nuolaidų iš mokytojo ar pratinginiavus per pamokas norėt puikaus įvertinimo.;) Patikrinta!

Burgis, 2014-01-24 09:34:14

Ačiū jums už sveikinimus! Būtinai perduosiu Mildutei.