Milijonieriai. Siaubas!

Kelios dešimtys teisėjų – milijonieriai! Seime daug milijonierių! Tarp bandančių pateikti į Seimą – daug milijonierų! Siaubas! Prieš pat rinkimus žiniasklaida išmetė šį kozirių tūzą – siaubas, siaubas, siaubas…

*

Tikrai siaubas. Ir net dėl dviejų priežasčių. Dėl visai skirtingų priežasčių…

*

  1. Jei valdžios viršūnėse, teisėsaugoje žmonės nesąžiningai lobsta ir niekas to nesiima arba jau nebegali pakeisti, tai šalį valdo mafija. Pati tikriausia mafija. Jei iš parduotuvės pavogsi kepalėlį duonos – tave baus. Jei iš valstybės, iš kitų žmonių pavogsi milijoną – mafija tave apsaugos? Siaubas! Visi tie neteisėtai pralobusieji turi sėdėti kalėjimuose! Kitaip – siaubas. Neužtenka pajėgų įrodyti jų kaltę ir pasodinti? Už tuos pinigus, kuriuos valstybė atsiimtų, – vis tiek neužtenka jėgų? Tai ir yra mafijos požymis…

*

  1. Vaikams, savo pasiturinčiai gyvenantiems vaikams sakau: „Ar jūs nebijote, kad ateis bolševikai ir viską atims?“

„Bet jau būsime pagyvenę gerai!“ – juokiasi sūnus.

Dabar manęs juokas jau neima… Bolševizmas lenda pro visus plyšius. Pasirodo, kad sąžiningai dirbti ir daug uždirbti, išmintimi, gebėjimais, išsilavinimu sukaupti turto ir pasiturinčiai gyventi yra negerai! Pasirodo, kad nepriklausomybės mes siekėme, kad visi vienodai blogai gyventume. Pasirodo, kad tinginiai, girtuokliai, paleistuviai, bukagalviai į mano turtą turi tokias pačias teises kaip ir aš pats.

Vakar bandžiau įsivertinti, ar mudu esame milijonieriai. Gal taip, o gal ir ne. Bet jūs, pašlemėkai, žinokite, kad kiekvienas mūsų litas, kiekvienas mūsų daiktas yra įgytas sąžiningai, uždirbtas, o ne pavogtas! Todėl prireikus aš ginsiu savo turtą, savo gerovę ne taip, kaip Rusijoje gynėsi tie, kurie matė bolševikus lipant per Žiemos rūmų vartus… Matyt, tie pasidavusieji neturėjo teisingumo atramos savyje. Aš turiu.

*

Aš nežinau, kas iš mano draugų, bendradarbių yra milijonieriai. Tik numanau. Jų turtai man netrukdo bendrauti, jei tik esu įsitikinęs, kad jų praturtėjimas teisėtas ir sąžiningas. O su vagimis nebendrauju.

Atsakymai

Burgis, 2012-10-11 08:44:46

Taip!…

max, 2012-10-11 09:29:37

na jei aš turto turiu už milijoną, bet esu pasiėmęs paskolą du milijonus, tai aš milijonĖrius, ar kaip? Esu beveik tikras, kad 99,9 % mūsiškų turtuolių , įskaitant ir esančių valdžioje , yra BŪTENT tokie milijonĖriai. O visą tą kipešą sukėlė būtent TŪPI (labai tūpi) žurnaliūgos. Ir nebijokime to pasakyti.

dArt, 2012-10-11 10:22:49

Na gal būt didelė dalis tą milijoną uždirbo sąžiningai. Bet vėl čia minimi teisėjai tai turbūt jie ne verslininkai o didžiąją dalį dirbo kažkokį darbą valstybėje.

Kiek reikia uždirbti per mėnesį norint uždirbt milijoną remiantis vidutiniu atlyginimu.

Vidutinį atlyginimą Lietuvoje tikrai uždirbą mažiau nei pusė žmonių geriausių atveju ~40 %

Jei nuo 1990 (nuo 1995 duomenis oficialūs, 1990-1994 parinkti maždaug) uždirbtumėt vidutinį atlyginimą (į rankas) tai 2012 pabaigoje turėtumėt. ~230 000 LT.

1995 vidutinis uždarbis buvo 362 LTL į rankas

2000 – 692

2005 – 1100

2008 – 1650

2010 – 1552

Taigi atitinkamai norint uždirbti milijoną reikėjo nuo 1990 kas mėnesį uždirbti bent 5 vidutinius atlyginimus

Tuomet 2012 pabaigoje būtų ~1 115 000

Vidutinis atlyginimas X 5

1995 – 1813

2000 – 3461

2005 – 4583

2010 – 7762

Dar reikia iš kažko pragyventi taigi iki milijono labai toli.

Na aišku gal gali būti ir išimčių verslininkai su genialiom idėjom, galima gauti palikimą namą, butą ir pan. gal dalis pinigų, turto uždirbta užgyventa iki 1990.

Gal čia skaičiuojamas šeimos turtas ir vyras ir žmona uždirbo po puse milijono, o turtas ant vieno vardo.

Šiaip ar taip šiai dienai milijonas uždirbtas (o ypač sąžiningai) Lietuvoje yra daug.

Burgis, 2012-10-11 10:48:49

dArt: tais laikais, kai be visų kitų darbų dar nuotoliniu būdu visai legaliai, mokėdamas visus mokesčius, dirbau vertėju Londone ir Taline, kartą per vieną šeštadienį uždirbau 1500 litų. Taigi neskubėkite visų kaltinti nesąžiningumu…

laisvamanis, 2012-10-11 10:58:16

šaunu, kad dirbote, ir uždirbote. puiku. bet žodis “pašlemėkai” skamba nemaloniai.

Burgis, 2012-10-11 11:02:37

laisvamaniui: o, tai „pašlemėkai“ yra net per švelnu! Niekšų skatinamas gali sukilti tamsiausias visuomenės gaivalas – tada suprastumėte, kas jie tokie…

dArt, 2012-10-11 11:14:31

Na aš niekur VISŲ nekaltinu.

“gal būt DIDELĖ DALIS tą milijoną uždirbo sąžiningai.”

Greičiausiai taip ir yra, o gal ir ne aš nežinau.

” šiai dienai milijonas uždirbtas (o ypač sąžiningai) Lietuvoje yra daug.”

Na čia tik konstatuojamas faktas.

Jeigu jūs sugebėjote milijoną ar arti jo uždirbti (sąžiningai) sveikinu tokių (uždirbusių milijoną) yra tikrai nedaug. 1 iš 20 ar 50 ar 100.

Nežinau kada tie laikai buvo. Bet vėlgi jūs dirbote Taline, Londone taigi tie pinigai ne visai Lietuvoje uždirbti, nors mokesčiai ir čia sumokėti.

Tikrai nevisi milijonai Lietuvoje uždribti sąžiningai.

Iš arčiau, 2012-10-11 11:38:19

Statistiškai nemilijonierius bet pagal turtą, indėlius ir finansus turbūt pagal savo metus turėčiau vadintis gana turtingu 🙂 Turbūt ką nors nervinu, kad galiu sau leisti ko kiti ne visada gali, ir į koncertus nueit, ir į varžybas krepšio pan. Ir kai šildymas ateina nedejuoju. Bet aš dirbu, dirbu sunkiai, man už tai moka pinigus. Ko čia pikt. Ypač nėmėgstu trijų galima sakyti kategorijų:

  1. Internete burbančių, kad oj įjungs šildymą teks badaut. Kaip tie žmonės turi šitiek laiko rašinėt panašius dalykus? Greičiausiai bedarbiai, dirbtų mažiau burbėtų, arba skaičiuotų.

  2. Pensininkų kurie dejuoja kad neturi pinigų vaistams šildymui ir t.t . Kai kurie gal ir neturi, tačiau kiek Kaune yra tokių kur gyvena laisvės alėjoje vieni trijų kambarių bute kuris minimum 80 kvadratų, vaikai emigrantai prisiunčia pinigų, o vis tiek dejuoja, verkia, valdžia keikia. Jeigu jau taip sunku tai bent jau į mažesnį butą kelkis. Nors koks čia mano reikalas.

  3. Žmonių kurie lygina: va tas tai turi va tiek, o aš turiu va tiek, kodėl turime mokėti vienodai. Idiotai, atsiprašant 🙂

Ta tiek.

Filo, 2012-10-11 13:03:13

Reiktų gerokai paieškoti tokio milijonieriaus, kuris nesigultų kryžium, kad jis uždirbo sąžiningai, ir viskas, kas jo, yra JO ir nieko kito.

Kiekvienas žemgrobys, besiartinantis išvaikyti JO paežerėje besikuriančių poilsiautojų, tiesiog žaižaruoja gaspadoriška aura. Viskas čia JO. Jus UŽDIRBO. Jis NUSIPELNĖ. Visi pašlemėkai VARYKITĖS iš kur atėję! 🙂

Taip kad ne, teisuoliškas stotas nėra kriterijus atskirti vagis ir buržujus nuo normalių darboholikų.

Burgis, 2012-10-11 13:06:34

Filo: tai aš vagis?…

Iš arčiau, 2012-10-11 13:27:50

Reitingas tik parodo, kad šneki teisybę, už ją visada pyksta 🙂

Filo, 2012-10-11 14:36:15

Nea, kodėl gi. Aš sakau tik tai, ką sakau — kad a) vagiantys iš liaudies vagimis nesijaučia, ir b) aršumas nebūtinai įrodo teisumą.

Filo, 2012-10-11 15:04:18

Kalbu apie tai, kad, atidžiau paanaalizavus, tuo teisumo jausmu neina per daug pasikliauti.

Patys didžiausi nusikaltimai prieš žmogiškumą buvo padaryti su begaliniu teisumo pojūčiu — ar iš “žinojimo” kaip viskas turi būti, ar su kitojo “nuodėmių” giliu pramatymu, ar iš baimės už savo ir savo pero gerovę, ar iš keršto… Visur galima jausti kad visi jautėsi savaip “teisūs”. Taip, galima drąsiai sakyti, kad kiekvienas pašlemėkas jaučiasi savaip teisus, ir tuo net neverta stebėtis — tai žmogiška natūra.

Ir todėl gal vertėtų dažniau atsiminti žodžius nėra teisaus, nėra teisaus nei vieno

Burgis, 2012-10-11 15:21:30

Filo: priminėte marksizmą… Revoliucijas turi kelti proletarai, nes jie neturi ko prarasti, išskyrus savo grandines.

*

Buvo ir yra tikinčių, kad proletarai visada teisūs.

sonata, 2012-10-11 17:08:20

Neilgai trukus visi būsim milijonieriai. Stebukladarė Infliacija.

Filo, 2012-10-11 21:30:01

Aš priminiau tik Apaštalo Pauliaus laišką romiečiams. 🙂

Tikriausiai ne man vienam įdomu štai kas: ar Jūs save laikote kapitalistu?

Vladas, 2012-10-11 21:55:00

Filo: “Ir todėl gal vertėtų dažniau atsiminti žodžius nėra teisaus, nėra teisaus nei vieno…”

Galima suprasti, kad esant poreikiui išbuožinti, nušauti ar ištremti galima kiekvieną:((

Autodafe – Dievo garbei,

Išbuožinimas – proletarų džiaugsmui.

Filo, 2012-10-11 22:13:31

Vladai, dar to nebuvo, kad esant poreikiui kažką nušauti ar išbuožinti, nebūtų rastas pagrindimas — evoliucinis, filosofinis, ekonominis, socialinis, poetinis, religinis… koks tik nori.

Ne, aš į Apaštalo Pauliaus žodžius taip siaurai nežiūrėčiau. Tą pasakymą sau ir kitiems čia priminiau pirmiausiai tam, kad kiekvienas pabandytume prisitaikyti jį sau: kas bus, jei a priori priimsiu, kad AŠ nesu teisus? Juk negali taip būti, kad būčiau (visada) teisus. Kad jaučiuosi teisus, tai dar nieko nereiškia. Taigi kiekvienas tironas, teroristas, iškrypėlis gali akimirksniu įtikinti save, ir panašius į jį — “mes teisūs”! Jau nekalbant apie tuos, vadinamuosius, normalius žmones.

Todėl. Kai kitą kartą jausiuosi “teisus”, iš visų jėgų pasistengsiu nustumti tą primityvų impulsą į šoną, ir ieškosiu tvirtesnio pagrindimo, aiškesnio orientyro. Aš tą orientyrą turiu. Linkiu ir kitiems jį sau rasti.

Burgis, 2012-10-11 22:17:25

Filo: ne, aš nesu kapitalistas, nes neturiu privataus verslo, kuriam samdyčiau žmones. Ir, žinoma, išnaudočiau juos…

Filo, 2012-10-11 22:41:58

Puiku, tai ir antiburžuaziniai sentimentai neturėtų gąsdinti. 🙂 O kad kažkuri visuomenės dalis (liumpenatas) visada pasiruošusi deginti, plėšti, dergti, tai jokia ne naujiena. Apie tai net nėra ką filosofuot — tuo klausimu padės geras šautuvas. 🙂

Vladas, 2012-10-11 23:17:57

Filo, kiekvienas turime savo orientyrą. Naivu tikėtis, kad kažkas atras lygiai tokį patį kaip tavo. Lygiai taip pat galima sakyti, kad kiekvienas visada atras pateisinimą bet kuriam savo poelgiui. Tik įnikus į tokias rimtas filosofijas, teisingumo sąvokos kasdienine, buitine reikšme, nebelieka visai.

Gal galėtum pakonkretizuoti apie kurį žemgrobį tu kalbi ir ką iš ko jis pagrobė. Nes lygiai taip pat galima sakyti, kad kiekvienas liumpenas pasiryžęs įsikabaroti ne tik į žmogaus privatų kiemą, virtuvę, bet ir į lovą. Ir dar šaukti, kad čia viskas proletarų rankomis pagaminta ir aplaistyta jų prakaitu.

Filo, 2012-10-11 23:47:31

Vladai, aš savo orientyrų ir neperšu per daug. Nes orientyru reikia rinktis tai, ką gerai matai iš bet kur ir bet kada,o matymas juk pas kiekvieną skirtingas. Dėl to sutinku.

Aš neabejoju, kad kiekvienas žemgrobys turi visus reikiamus dokumentus, įrodančius, kad perėmimas vykdytas pagal įstatymą. Dėl įstatymo taikymo ginčytis daug nėra ką.

Kodėl buvo išleisti įstatymai leidžiantys įsigyti rezervatus, draustinius, ežerus, nacionalinius parkus — kitas klausimas. Kiekvienas daugiau mažiau raštingas pasakys, kad tuos įstatymus ponai patys sau ir saviems išsileido — bet čia taip pat nuvalkiota tema.

Kad eilinis apsinešęs liumpenas pasiryžęs daug visko negero nuveikti, aš jau ir pats pasakiau. Ir sprendimą pasiūliau. 🙂 Gaspadoriška logika teigia, kad savo turtą reikia ginti. Kaip gi kitaip.

Matai, tame lygyje diskusija visada banali.

O jei diskutuoti kitame lygyje, tai “buitines reikšmes” reiktų atidėti į šoną. Reiktų apsibrėžti kas tas turtas. Kas tas žmogus. Ko mes čia. Kiek ir ko mums čia reikia. Kiek toli galim žengti gindami tai, kas “mūsų”… Ir taip kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Bet problema ne temos plotis. O tai, kad filosofavimas nieko iš esmės nekeičia. Net nepaliečia. Todėl čia ir baikim. 🙂

Vladas, 2012-10-12 08:04:52

Filo, aš laikraščius irgi skaitau. Neišvengiamai tai formuoja ir mano nuomonę apie įstatymus ir jų leidėjus, bet tiek kiek įstengiu save reflektuoti, gyvenime stengiuosi vadovautis savo patirtimi ir tuo ką matau savo akimis, todėl ir klausiau ar iš tavęs kas nors ką nors pagrobė. Neabejoju, kad Lietuvoje tikrai yra asmeniškai nuo to nukentėjusių, bet ar tu esi vienas iš jų?

Filosofija, mano manymu, kažkiek keičia filosofuojančio požiūrį į milijonierius, liumpenus, žemgrobius, pinigus, darbą, turtą, žmogų ir daugelį kitų dalykų. Tai keičia vieno žmogaus gyvenimą ir tuo pačiu visą situaciją (nors ir kaip nedaug).

Ar “pasišaudymus” žodžiais šiuose komentaruose galime vadinti filosofija…? Na, bet kokiu atveju čia filosofijos kiek daugiau nei daugumoje “Delfio” komentarų, nors kartais gali būti ir priešingai.

burokėlis, 2012-10-12 08:11:16

Aš manau, kad milijonieriumi laikomas tas žmogus, kuris milijonu gali bet kada naudotis, t.y kad bet kada jį išgryninti ir panaudoti. Turint paskolų, nekilnojamo turto, ar kitokių inveticijų, kur pinigai išaldyti nelaikau milijonieriumi. Kiek daug milijonierių buvo prieš krizę, o dabar jų liko kur kas mažiau.

Vladas, 2012-10-12 08:22:12

Filo, dėl savo turto gynimo. Savo turtą esu gynęs ne tik nuo liumpenų, bet ir nuo “inteligentiškų” keturratininkų. Į kelnes nepridariau ir panaudojus visą komplektą priemonių, jie mano sodybą aplenkia jau treti metai (beldžiu į medį).

Tau (gal ir Burgiui) matyt neteko realiai, fiziškai ginti savo turto, todėl labai tvirtai deklaruojate savo ryžtą.

Ar pagalvoji kur realiai veda tas kelias (aiškinimas, kad įstatymai neteisingi, kitų, turinčių daugiau nei aš, turtas įgytas neteisėtai ir viską galima išspręsti asmenine valia bei jėga, nes filosofavimas nieko iš esmės nekeičia)?

Filo, 2012-10-12 10:55:14

Vladai, aš nieko nesakiau apie turto perskirstymą. Revoliucine karštine nesergu.

Žinau, kur veda ta linija “ar iš tavęs kas ką paėmė”. Toliau seka — nepaėmė, tai ir tylėk. O jei paėmė, reiškia esi mažas, žioplas — irgi tylėk. 🙂

Jei kažkas turi daugiau, nei pajėgia apžergti, tai pasiūlyčiau kažkaip kukliau įsitaisyti. Konvertuoti viską į aukso luitus ar pan. 🙂 Tas galioja tiek gyvenimo saulėlydį prestižiniame 5 kambarių bute leidžiantiems, tiek muflonus ir lapes savo fazendoje šaudantiems.

Nes džiunglių įstatymas sako, kad stipresnis ir didesnis gali iš tavęs paimti ką tik užsimanęs. Tarp žmonių — lygiai tas pats. Žinoma, galim užsimerkti, atsipalaiduoti, ir trumpam įsivaizduoti, kad gyvenam “civilizuotoj visuomenėj” su neginčijama teise į “privačią nuosavybę” ir t.t., ir pan. Bet ateina agresyvesnis elementas, prigrasina, pakankina ir atia, atia tėvonija. 😀 Ginkdie, nelinkiu, bet pasakykit, kad taip nebuvo, nebūna, nebus?..

jurgis, 2012-10-12 16:38:47

Kaip manote, kokia dalis milijonierių Lietuvoj yra sąžiningai praturtėję?

Rimvydas, 2012-10-13 16:54:04

Jurgi:

O ką gi reiškia ,,sąžiningai”?

Kas buvo prieš dešimtmetį leidžiama- dabar jau ne, ir atvirkščiai…

Kitas klausimas: o ar įstatymai visi sąžiningi?

Vladas, 2012-10-13 17:39:50

Rimvydai:

Neapsimetinėk. Negi nežinai, kad sąžiningi yra tie kurie pinigus uždirba taip pat kaip ir aš, ir turi panašų jų kiekį (+- 15 proc.). Visi kiti tai arba vagys ir sukčiai (kurie uždirbo ir sukaupė daugiau), arba tinginiai ir valkatos (kurie uždirbo ir sukaupė mažiau).

Įstatymai (ypač Lietuvos) nėra ir negali būti sąžiningi, nes jų turinį stipriai įtakoja tie kurie turi daugiau už mane, t.y. vagys ir sukčiai.

Burgis, 2012-10-13 21:34:29

Jurgiui: nedaug, tikrai nedaug… Bet kokia laimė, kad yra!