Mokytojams ir moksleivių tėvams

Pristatau jums vertingą metodinės medžiagos paketą:

Aplanko viduje mokytojas randa šešis skirtingų spalvų kreidinio popieriaus lapus, kurių viena pusė balta, o kitoje išdėstyta:

 1. Mokėjimo mokytis kompetencijos pažangos vertinimas

 2. Komunikavimo kompetencijos pažangos vertinimas

 3. Asmeninės kompetencijos pažangos vertinimas

 4. Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos pažangos vertinimas

 5. Socialinės kompetencijos pažangos vertinimas

 6. Pažinimo kompetencijos pažangos vertinimas.

***

Kiekviename puslapyje yra penki stulpeliai su tokiomis antraštėmis:

Pirmieji žingsniai

Einama teisinga kryptimi

Jau arti tikslo

Įgyjama kompetencija

Dar labiau tobulėjama

***

Kiekviename puslapyje yra po penkias eilutes, o kiekvienoje eilutėje – po vieną teiginį ties kiekvienu stulpeliu. Taigi kiekviename puslapyje yra po 5 x 5 = 25 teiginius.

***

Dabar parašykite, kurių puslapių kuriuose stulpeliuose įrašyti šie teiginiai:

 1. Kartais saugiai veikia.

 2. Inicijuoja sprendimus, planuoja ir įgyvendina įvairias veiklas bendruomenėje.

 3. Siūlo idėjų atrankos kriterijus.

 4. Atpažįsta savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

 5. Komunikuodamas atsižvelgia į temą.

 6. Savarankiškai pasirenka mokymosi strategijas.

***

Nepamirškite, tėveliai, kad šie teiginiai yra apie jūsų penktoką, šeštoką… Būtinai tėvų susirinkimo metu paklausinėkite mokytojų apie savo vaiko kompetencijas, pasirinkę keletą iš 5x5x6=150 teiginių. Įdomu juk!

Atsakymai

D., 2010-11-04 11:46:18

Viršelio kampe esantis ženkliukas viską pasako. Kaip yra pasakęs ne vienas veikėjas, jei nepasinaudosim Europos pinigais – juos reikės grąžinti. Tai ir spausdina visokią makulatūrą, rengia beverčius seminarus. Kažkas gauna darbą, užsakymus ir t.t.

Burgis, 2010-11-04 19:45:05

Ačiū, „nesvarbu“, klaidą ištaisiau…

Regina A., 2010-11-05 00:41:15

Gal irgi iš tų pačių:

Lapkričio 11–12 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (LVJC) vyks III resp. pedagogų forumas „ Kompetencijų ugdymo galimybės ir patirtis Lietuvoje“.

Lektoriai: viceministras V. Bacys ir kt.

Vienas pranešimų: „Kompetencijų ugdymas PATIRTINIU būdu“. Mat, kokia naujovė 🙂