Mokytojau, laikas mokytis!

Supykau ir skelbiu:

*

Taikomosios fizines veiklos organizavimo ypatumai specialiojoje mokykloje

Alytaus rajono Simno specialioji mokykla

Socialinio pedagogo veiklos organizavimas

Druskininku savivaldybes Vieciunu pagrindine mokykla

Sekminga specialiuju poreikiu vaiku integracija mokykloje

Elektrenu savivaldybes Vievio pradine mokykla

Mokiniu kurybiniai darbai 11- 12 kl., ju vertinimas ir isivertinimas

Kelmes r. Kra˛iu gimnazija

Socialinio pedagogo darbo organizavimas. Formu ir metodu ivairove  ugdant mokiniu socialines kompetencijas bei skatinant asmenybes vystymasi ir tobulejima

Kretingos rajono Darbenu gimnazija

Inovatyviu metodu taikymas specialiuju poreikiu mokiniu ugdyme

Lazdiju raj. Veisieju gimnazija

Individualizuotas vaiko, su Dauno sindromu, integruoto i bendrojo lavinimo mokykla ugdymas

****Marijampoles „Saules“ pradine mokykla

Gyvenimiškuju igud˛iu formavimo metodai ir formos kartu ugdant pradinukus ir paauglius

Raseiniu rajono Vidukles Simono Staneviciaus gimnazija

Keiciame vertinima – tobuliname ugdymo procesa

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija

Skaitymo mokymo metodika pradiniame ugdyme

Rokiškio r. Ju˛intu Juozo Otto Širvydo vidurine mokykla

Pamokos u˛davinio pamatavimo strategiju kurimas ir panaudojimas vertinant pa˛anga pamokoje  bei diferencijuojant ugdymo turini

Skuodo rajono Mosed˛io gimnazija

Mokykla – daugiakulturines bendruomenes edukacinis ir kulturos centras.

Šalcininku r. Baltosios Vokes „Šilo“ vidurine mokykla

Šiuolaikines pamokos planavimas ir organizavimas

Švencioniu r. Švencioneliu Mindaugo gimnazija

Sveikatos ugdymas pradineje mokykloje

Vilkaviškio pradine mokykla

Sritis-Sekmingo vadovavimo klasei patirtis. Programa „Grudas prie grudo – jau ir aruodas“

Akmenes rajono savivaldybes Akmenes gimnazija

Gerosios patirties sklaida ugdant sutrikusio intelekto mokinius dalines integracijos forma

Alytaus Dzukijos pagrindine mokykla

Specialiuju ugdymo(si) poreikiu vaiku integruotas ugdymas pradinese klasese

Anykšciu Antano Vienuolio gimnazija

Kitokios pamokos pradinese klasese

Anykšciu Antano Vienuolio gimnazija

Mokytojo e-darbo vietos kurimas

Jonavos Neries pagrindine mokykla

Klases vadovas – vyresnysis mokinio draugas.

Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindine mokykla

Geroji patirtis -pradiniu klasiu mokytojams

Kaišiadoriu Vaclovo Gir˛ado pagrindine mokykla.

Teigiamo mokiniu po˛iurio i save skatinimas, mokymosi motyvacijos didinimas ir mokymosi efektyvumas

Kruonio gimnazija

Nauju metodu taikymas pamokoje – mokymosi motyvacijos pagrindas

Kaišiadoriu rajono Rumšiškiu vyskupo Antano Baranausko vidurine mokykla

Projektines veiklos mokykloje organizavimas

Kauno Aleksandro Puškino vidurine mokykla

Mokiniu vertinimo ir isivertinimo metodu kritine analize

Viešoji istaiga Kauno technologijos universiteto gimnazija

Kurybingumo ugdymas ir vertinimas mokykloje

Kauno Martyno Ma˛vydo vidurine mokykla

Interaktyviu mokymo metodu taikymas ugdymo procese

Kauno „Santaros“ gimnazija

Integruotas verslumo ugdymas mokykloje

Kauno „Saules“ gimnazija

Gyvenimo igud˛iu ugdymas, mokiniams turintiems elgesio ir emociniu problemu

Kauno „ˇiburio“ vidurine mokykla

Geroji patirtis, ugdant specialiuju poreikiu vaikus

Kauno Martyno Ma˛vydo vidurine mokykla

Projekto metodo taikymas dailes ugdymo pamokose

Kauno Juozo Grušo meno vidurine mokykla

Mokiniu savivaldos itaka mokyklos veiklai ir kaitai.

Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

Antros kartos saityno (Web 2.0) technologijos mokymui ir mokymuisi.

Klaipedos Simono Dacho pagrindine mokykla

Kry˛kele – sta˛uote skirta socialiniams pedagogams, karjeros konsultantams, klasiu aukletojams.

Klaipedos Vites pagrindine mokykla

Mokiniu savivalda: kurybiškumo, demokratiškumo ugdymas

Klaipedos „Varpo“ gimnazija

Aktyvios komunikacijos itaka mokytoju,  mokiniu,  tevu bendradarbiavimui

Klaipedos r. Priekules Ievos Simonaitytes gimnazija

Mokiniu savivaldos itaka mokyklos bendruomenes gyvenime, mokyklos kulturos formavime

Ma˛eikiu Kalnenu pagrindine mokykla

Aktyviu mokymo metodu taikymas pagrindinio ugdymo dailes ir technologiju pamokose

Ma˛eikiu rajono ˇidiku Marijos Peckauskaites vidurine mokykla

Moletu gimnazijos mokytoju aktyviu mokymo/si metodu taikymo patirtis formaliajame ir neformaliajame ugdyme

Moletu gimnazija

Kurybiniu darbu (teatro) savaite

Palangos pradine mokykla

Kurybinio  potencialo ugdymas mokykloje: teoriniai ir praktiniai aspektai

Plunges „Saules“ gimnazija

Sekmingas projekto metodo taikymas ugdymo procese

Plunges „Saules“ gimnazija

IT taikymai mokant matematikos

Prienu „ˇiburio“ gimnazija

Šiuolaikine kuno kulturos pamoka

Prienu „ˇiburio“ gimnazija

Klases aukletojo vieta mokyklos ugdymo sistemoje

Radviliškio Vai˛ganto gimnazija

Specialiuju poreikiu mokiniu ugdymas inkliuzineje aplinkoje

Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija

Mokyklos tradiciju puoselejimas ne-pamokineje veikloje

Šakiu „Aukuro“ pagrindine mo-kykla

Prevencines veiklos itaka  kuriant mokykloje saugia ugdymo/si aplinka

Šakiu „Aukuro“ pagrindine mo-kykla

Netradicines lietuviu kalbos pamokos

Šakiu r. Kriuku vidurine mokykla

Nauju metodu sekmingas taikymas vidurines mokyklos ivairiu dalyku destyme

Šiauliu Did˛dvario gimnazija

Ugdymo tobulinimo organizavimo modeliai ir formos

Šiauliu Did˛dvario gimnazija

Mokiniu savivaldos organizavimas

Šiauliu Lieporiu gimnazija

Nauju metodu sekmingas taikymas pagrindines ir vidurines mokyklos ivairiu dalyku destyme

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

Kompleksines  socialines-psichologines pagalbos teikimas U˛upio gimnazijoje

Vilniaus  U˛upio gimnazija

U˛upio gimnazijos bendruomenes burimas

Vilniaus  U˛upio gimnazija

Sekmingo vadovavimo klasei patirtis

Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurine mokykla

Sekmingo vadovavimo klasei patirtis

Vilniaus „At˛alyno“ pradine mokykla

Inovainis pradinis vokieciu kalbos mokymas

Vilniaus Filaretu pradine mokykla

Geroji patirtis ugdant specialiuju ugdymosi poreikiu turincius vaikus

Vilniaus r. Marijampolio vidurine mokykla

*****

Kas tai? Tai projektų mokytojų kvalifikacijai kelti sąrašas. Kodėl taip bjauriai išspausdintas? Todėl, kad originalas buvo  „Excel“ terpėje, perkeldamas taisiau, taisiau klaidas, o paskui supykau ir skelbiu taip, kaip „konvertavo“. Koks skirtumas, ar ne?

*

Čia gal ir nėra skirtumo, čia tik galima apžvelgti, ko mokyklos mano galinčios mokyti (atkreipkite dėmesį, kad ir KTUG (jos direktorius…) siūlosi…). Bet mane nustebino, kad projektų pateikėjai nesivargina rašyti lietuviškų kabučių. Kur ten! kabutes pustuzinis komykl7 ra6o taip: prieš žodį – du kableliai, o po žodžio – du apostrofai… Kiti nežino, kad nereikia kelti žodžio parašant brūkšnelį. Kiti palieka klaidų net temos pavadinimuose. Ir tai – mokytojų mokytojai?! Tai gal aš galiu štai taip, kaip matote, mokyti tekstų konvertavimo?!

***

Ką darysime, kai nebebus (jau nėra?) kam kvalifikuotai rengti mokytojus? Juk kai kurios pasiūlytos temos tiesiog akis bado: duokite pinigų, greitai duokite pinigų, visai nesvarbu, kad mes nieko nemokame – duokite pinigų! Visi mėgsta „greitus pinigus“… Noriu ilgo ir sunkaus darbo mėgėjų. Aš savo temai rengsiuos ilgai ir sunkiai. Patikrinkite, kaip pasiseks.

Atsakymai

Povilas, 2011-03-04 20:29:17

Specialiuju poreikiu mokiniu ugdymas inkliuzineje aplinkoje

Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija

Nutvėriau pirmą pasitaikiusią tobulėjimo temą. Kai skaitai kokios nors tiksliųjų ar gamtos mokslų srities darbo pavadinimą, ne specialistui tikrai sunku jį suprasti. Žinoma, galima pasiaiškinti, kas ta “inkliuzinė aplinka”, bet ar toks mandrumas čia būtinas? Kiek žinau, inkliuzas yra priemaiša skaidrioje medžiagoje, pvz., vabzdys gintaro gabale, arba kristalo defektas. Kokia yra “inkliuzinė aplinka” mokiniui? Gerb. Burgi – paaiškinkit man, nelabai gudriam bakalaurui.

Regina A., 2011-03-05 01:23:21

Kabutės – tai dar smulkmena. Aišku, ne su kableliais “pagamintos” ir ne MS Word`e. Aš pati dabar rašau su beviele klaviatūra, nėra skaitmeninės dalies. Atsiprašau už “angliškas” kabutes.

P.Burgi, ar Jūs kada žiūrėjot ŠMM raštus su “slapuku” (Show/Hide)”? Štai ten tai “išradingumas”:-)

Regina A., 2011-03-05 01:36:50

Jūsų tema man primena išorinį (brrr) auditą: “Mokiniu vertinimo ir isivertinimo metodu kritine analize”.

O šiaip aktuali tema. Nes dažnai trupmena, kurios vardiklyje mokinių norai, o skaitiklyje – galimybės, nykstamai mažas dydis 🙂

Labai neteiskite tų seminarų – kartais jų labai reikia jauniems mokytojams. Ateina baigę mokslus, o kiekviename žingsnyje klausimas…

Burgis, 2011-03-05 09:59:42

Reginai A.: tiksliai pataikėte! Pasiaiškinsiu – rašiau taip, kaip turėtų būti rašomi moksliniai, tiriamieji ar bet kurie kiti dėmesio verti dalykai. Reikia ir mokykloje dirbti taip, kaip dirba tikri mokslininkai. Nenoriu iš dūmų (čia turi būti kitas žodis…) virvę vyti ir kitiems nerekomenduoju.

mokytoja, 2011-03-06 21:15:35

Laukiu Jūsų seminaro kovo 17 dieną.

Pavadinimai dar ne taip baisu, kaip pirmi lektoriaus ar lektorės žodžiai: Jūs labai užimti, medžiagą galėsite persikelti, seminaras truks 2 valandas… Ir visų seminaro dalyvių veidus nušviečia plačios šypsenos.

Andrius, 2011-03-07 10:22:42

Ar yra kur nors nors bent pusiau oficialia forma paminėtos kompiuterinio raštingumo taisyklės? Panašu, kad nėra, o jei yra jų niekas nežino ir nesilaiko.

9-oje klasėje mane mokė informatikos mokytojas: skyrybos ženklas dedamas iškart po žodžio ir tik po to dedamas tarpas. Nes jei kompiuteris automatiškai lygiuoja tekstą ir kelia žodžius į naują eilutę, tai teisingai parašytame tekste žodžius nukels kartu su skyrybos ženklu, kaip ir turėtų būti.

Ar atkreipėte dėmesį, kaip rašoma internete, televizijoje?

Vinge, 2011-03-07 21:03:04

🙂

O juk informacines technologijas padarė pasirenkamu dalyku. Kodėl? Todėl, kad kažkam aukštai atrodė, kad visi raštingi 🙂

Pradinukų mokytojai veda būrelius “linksmoji kompiuterija”, tai paskui labai linksma :).