Mongolų pasakos

Naujokus lydėjo senyvas žmogus, jau per keturiasdešimt metų.

***

– Užmuškite mano dukterį, – paprašė jis.  – O kad aš žinočiau, jog tikrai taip padarėte, atneškite man jos dešinę ranką.

***

Liepė jis išdurti jauniausiai pačiai akį, nukirsti ranką ir koją ir pririšus prie karvės uodegos išguiti iš rūmų.

***

Seniai seniai gyveno pasaulyje chanas ir turėjo jis tarnaitę. Septynerius metus ji laukėsi, o aštuntaisiais pagimdė stambų ir sveiką kūdikį.

***

Pasigailėjo tigrė kupranugariuko, suėdė savo tigriuką, o našlaičio nelietė.

***

Lekia žirgas – nulėks, užsigeidė ko šaunuolis – pasieks.

***

Jei žmogui prakaituoja kojos, jis dėl to jų nenusipjauna.

***

„Medžiotojo sūnus“. Mongolų pasakos

***

Norint kovoti su priešu, norint draugauti su žmogumi, norint prekiauti su pirkliu, norint eiti pas žmogų į svečius, reikia jį pažinti. Ką mes žinome apie mongolus? Mažai… Perskaitęs pasakų knygą sužinojau nedaug, bet jausmas, įspūdis gilus. Kam man to reikia? Tam, kad mokyčiausi pažinti tuos, kuriuos pažinti gyvenimas verčia.

*

Seime šeimininkauja V.U. Jis, žinoma, ne mongolas, bet taip akivaizdu, kad daugelis jo nepažįsta, taip akivaizdu! O aš dar kartą perskaičiau A.Čechovo apsakymų rinktinę ir drįstu teigti, kad V.U. tipo žmones dar labiau pažįstu. Pravers…

Atsakymai

Burgis, 2012-11-26 12:38:11

Įvertinkite…

burokelis, 2012-11-26 12:51:56

Kokius A.Čechovo apsakymus vera perskaityt, kad pažinti tokius kaip jie?

Burgis, 2012-11-26 12:56:57

Aš perskaičiau rinkinį „Dama su šuniuku“ ir visus to rinkinio apsakymus rekomenduočiau perskaityti, visus! Žinoma, skaitantysis jau turi šį tą žinot apie Rusiją, rusus, nes kitaip ne viską supras, pajus…

petras, 2012-11-26 15:21:16

O tai 19 a. pabaigos ir dabartiniai (ar net 50 metų atgal) rusai vienodi. gerai užsikoncervavo 🙂

Burgis, 2012-11-26 15:25:16

Petrui: tautos, nacijos, regiono gyventojų tradicijos, charakteris, dvasia formuojasi net ne šimtmečius, o tūkstantmečius. Pavyzdžiui, aš labai matau Aukso Ordos įtaką rusams…

Filo, 2012-12-01 16:16:18

Musulmonai puristai, su Al Qaeda priešakyje, “naujaisiais mongolais” vadina JAV ir visus jų sąjungininkus. Taigi, ir mus.

Argi ne nuostabu, kaip viskas reliatyvu, sąlygina, cikliška…