Muitininkai

Paskaitykime Evangeliją:

***

Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“.

***

Mt 9,11: Muitininkus izraelitai niekino ne tik dėl jų godumo bei suktumo, bet ir už tai, kad tarnavo pagonių romėnų valdžiai.

***

Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

***

Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę.“

***

Jį išgirdusi visa tauta, taip pat ir muitininkai, pripažino Dievo teisingumą, krikštydamiesi Jono krikštu.

***

Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?!

***

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju’. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui! ‘Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

***************

Dabar, svarstant biudžetą, daug kalbama apie muitininkus. Kalbama, kad jiems reikia rimbo ir pyrago, nes kitaip dirbs blogai, vogs… O mokytojai, pavyzdžiui, turi gerai dirbti ir be rimbo, ir be pyrago. Kodėl?!

Tai buvau sugalvojęs schemą: sukeiskime muitininkus su mokytojais. Paskirkime kokį 100 milijonų litų mokytojams išmokyti dirbti muitinėse. Mokytojai nemoka vogti – nevogs, o muitininkai vaikus mokydami irgi neturės ką vogti…

***

Bet paskui prisiminiau, kad pirma reikia paskaityti Knygą. Prisiminiau, kad senuosiuose raštuose muitininkai dažnai minimi. Tada savo idėjos atsisakiau, nes net Dievo galios neužteko perauklėti muitininkus. Kur jau ten mūsų Vyriausybei… Tegu valdžia laikosi rimbo ir tešlainio politikos – muitininkai vis tiek nepasikeis. Amen.

Atsakymai

Nepris, 2010-10-22 20:54:12

Čia bendra visos žmonijos problema, kad reikalingi muitininkai ir kitokie prievaizdai. Taigi ne vien muitininkai, bet visi mes prašomės vienokio ar kitokio rimbo.

sonata, 2010-10-22 21:02:20

Paskaičiau Neprio komentarą ir pagalvojau – kokio rimbo man reikia? Na nereikia… Dirbu, nes patinka, gyvenu čia, nors nepatinka, bet turiu įsipareigojimų artimiesiems… Aga, visi reikia rimbo – greitį ribojančių ženklų. Ech, Nepris kaip visad teisus:)

NiekurNeiva, 2010-10-22 21:21:31

Biblijiniai „muitininkai“ – tai mokesčių surinkėjai prie miestų vartų. IŠ VISŲ. Įskaitant ir kitų tikėjimų keliauninkus, tipo, netikėlius. Imdamas pinigus iš anų – „susitepi“ tuo kitu tikėjimu, tampi ne visai „tikras“ tikintysis, … bet dar ne beviltiškas. Toks ir buvo Matas.

Nesu švento rašto žinovas, greičiau vadovaujuosi stereotipais, bet tą metaforą apie biblinius “muitininkus“ gal ir ne visai korektiška lyginti su šiuolaikiniais muitininkais, kurie įtariami VISAI KITOKIOMIS nuodėmėmis.

Bet man patiko idėja apie „pasikeitimą“…