Mūsų epas – Baltijos epas

Laikas pratinti Luką prie epo lygio istorijų…

***

Stebisi mergaitės,

Žiūri visos trys:

Tūno susiraitęs

Marškiniuos žaltys.

***

Eglė – ta švelnutė,

Nuotaka jauna –

Ji skirta man būti

Mylima žmona.

***

Kai devintą sykį

Saulė nusileis,

Jūs prie jūros grįšit

Tais pačiais keliais.

***

Bet pabaiga bus gera ir Lukui, ir jo mylimajai, ir jo keturiems vaikams! (Šiaip jau ir pasakoje, gerai įsiklausius, pabaiga gera: kas nenorėtų amžių amžiais medžiais linguoti, žmones džiuginti?)