Mylėsiu tą grožį ir gėrį, mylėsiu!…

*

Šiandien sutikome mano pusbrolio dukrą, vieną iš dvynukių. Nebuvau matęs jos (jų) nuo to laiko, kai abi nešiojau ant rankų – vieną ant kairės, kitą ant dešinės. Dabar jų vaikai – dvidešimtmečiai…

*

Taip lekia Laikas…

Šiandien abiturientai laikė valstybinį egzaminą. O man atrodo, kad aš laikiau. Vėl…

Negaliu patikėti, kad tiek daug žmonių mano valstybėje paniekino vaikus, užmiršo vaikus, paliko juos be meilės ir be pasigėrėjimo jais!

Uždrausti! Jie – laukiniai, bukagalviai, niekšai, jie patys nemoka gyventi, nemoka pasirinkti.

Uždrausti! Uždrausti jiems mokytis orumo, tiesos, garbės, uždrausti jiems klysti ir pasitaisyti. Ne lemtingai klysti, o lemtingai pasitaisyti.

Uždrausti! Jais negalima pasitikėti. Jei jau Seimo nariais, vyriausybės nariais negalima pasitikėti, tai neaiškinkite mums, valdžios žmonėms, kad galima pasitikėti pienburniais.

Uždrausti! Tu neturėjai jos mokyti, tu turėjai ją pašalinti ir užmiršti. Mokei – vadinasi gąsdinai. Rodei teisingą kelią? Kas tu toks, kad žinotum, kur tas kelias?

***

Aš žinau!

Žinau, kad reikia juos mylėti nuo pirmos jų dienos pasaulyje.

Žinau, kad reikia suprasti mūsų gyvenimo prasmę – būti su jais, būti jiems.

Žinau, kad Laikas – Vyriausias Teisėjas ir Generalinis Prokuroras – niekada dar nedovanojo tam, kuris gyveno sau, o ne jiems.

*

Pavasaris pakvietė juos sužydėti. Ir aš gėriuosi! Savo anūkėliais gėriuosi, jūsų anūkėliais, jūsų vaikais, jumis, abiturientai, gėriuosi! Todėl ir gyvenu…

Atsakymai

Sokolovas, 2017-05-20 22:04:09

PAGAL JŲ DARBUS BUS JIEMS ATLYGINTA

Vanagų-reformatorių slaptieji talkininkai trina skaitytojų komentarus gerb. Burgio portale…

Gyvename vėl inkvizicijos laikais. Tik inkvizicija kur kas labiau pridengta…

B. Burgio byla tęsiasi…JIE jau laimėjo globaliu mastu. Ir todėl JIE nepasiduos…

Bet, manau, jog JŲ atakos bent jau kol kas rodo JŲ baikštumą…

Pagal jų darbus bus jiems atlyginta…

Burgis, 2017-05-21 08:52:54

Gal ir čia neleidžia komentuoti?

Darius, 2017-05-21 10:11:11

Komentatoriai po žiemos yra išsiilgo saulės ir šilumos. O be to miestuose tiek daug renginių (dauguma iš jų nemokami, taigi ir pensininkai dalyvauja). O kur dar sodai, daržai, vasarnamiai, pajūrys…

Subjurs orai, sugrįš ir komentatoriai…

Burgis, 2017-05-21 10:15:04

Dariui: ne, čia problema tokia – ėmė ir dingo 50 buvusių komentarų… Tiek to, ir aš einu degintis!

Sokolovas, 2017-05-21 21:24:31

Blokuojami komentarai…Jau ir aš nesuprantu, kas čia vyksta….

Random, 2017-05-21 22:04:03

Panašu, kad kažkas padarė, jog rodytų tik paskutinius 50 komentarų, bet pamiršo įdėt funkcionalumą pakeist puslapį 🙂

sonata, 2017-05-22 22:14:10

na gerai, bus tas komentaras matomas ar nebus – rasiu būdą – parašyt į FB ar tiesiog pakalbėt su žmonėm. Kaip mus mokė šviesios atminties KTU profesorius Povilas Vanagas, vienas nepatenkintas klientas blogą žinią perduoda mažiausiai 12, taigi tuo remdamasi ir porinu – šiandien kalbėjau su 10 žmonių emigracijos tema. Problema iškilo natūraliai, nes kiekvieno (!) iš jų užsienyje buvoja brolis, sutuoktinis, duktė, sūnus, anūkai. Ne šiaip sau buvoja – dirba, uždirba, atostogauja, remia čia likusius giminiečius ir net negalvoja grįžti. Iš 3 iš 10 mano pašnekovų su visam Lietuvą apleisti susiplanavę per artimiausius 2 mėnesius. Sutinku, statistiškai nepatikima, nes n mažiau kaip 30. Dabar galvoju, ar man toliau plėtot tą sociologinį tyrimą, ar tiesiog planuotis, ką susidėt į lagaminus netolimoj ateity.

petras, 2017-05-23 07:45:25

kaip ten sako, tuščia vieta ilgai nebūna ar kažkaip panašiai.

Sonata, kadangi tyrimą darot, gal domėjotės, kiek tų žmonių apsisprendimą emigruoti lėmė jų pačių norai ir ateities vizija ir kiek artimos aplinkos raginimai ir įtaka ?