Na, ir kas!

Iš 1007 apeliacijų NEC patenkino 23. Maždaug du iš šimto pradžiugino. Apie nuvertinimus nepranešama. Bet juk tai patyčios iš vertinimo sistemos! Na, ir kas!

*

Žuvo 298 nekalti keleiviai. 10 proc. žuvusiųjų rugsėjo 11-osios atakoje. Na, ir kas! Matysite, niekas jokių esminių bausmių nepatirs.

*

Gali būti, kad šis popiežius atšauks celibatą. Gal sušvelnins. Tai ką, bažnyčia Dievo vardu kelis šimtus metų klydo? Na, ir kas! Klydo su inkvizicija, klydo su celibatu. Na, ir kas!

*

Viceministrus atleido ir, geresnių neradę, vėl priėmė. Net ir tuos, kurie buvo šiuo tuo įtariami. Na, ir kas! Geresnių nėra!

***

Jūs pasakysite, kad tai labai skirtingo kalibro faktai. Faktai – taip, bet principas tas pats: „Na, ir kas!“

Vaikystėje mane siutindavo kaimo bernų pasakymai: „Ką tu man padarysi?“ Aš suprasdavau, kad nieko nepadarysiu penkiskart stipresniam, bet fantazijose kurdavau siaubingo keršto planus… Gerai, kad nė vieno nerealizavau.

*

O dabar jau reikėtų… Nes tas principas „Na, ir kas!“ kaip vėžys ėda visuomenę. Vieni kiti jau neiškentė ir keršto planus pradėjo realizuoti. Bet kaip tame kaime – ką tu padarysi penkiskart stipresniam?…

Atsakymai

Burgis, 2014-07-19 20:09:08

Vis tiek matau!…

Giedrius, 2014-07-19 20:25:59

Įveikti penkis kart stipresniam, reikia penkių stiprių… Vakar vakare susitikau su senais pažįstamais, pakalbėjo apie Rusijos politiką, numuštą lėktuvą, dar gale pridurdami – “nieko nepadarysi…”. Toks pavargęs parėjau po tokių kalbų…

NiekurNeiva, 2014-07-19 21:38:44

Sunku vertinti, ar apeliacijų “imtis yra reprezentatyvi”, kai nežinai apeliacijos taisyklių. Todėl laisva improvizacija.

Štai ginčijant turto vertinimą, pagal kurį skaičiuojamas turto mokestis, apeliacinis vertinimas nuo “valdiškojo-pradinio” turi skirtis daugiau kaip 20 proc. Jei skiriasi mažiau, paliekamas galioti senasis vertinimas. Gal ir čia, jei skiriasi 2-6-12-19 proc., rezultatas nekeičiamas?

P.S. Gal ir logiška, kad rezultatai į neigiamą pusę neperžiūrimi, pvz. analogija iš Baudžiamojo Kodekso…

P.P.S. Procentiškai 1007 apeliacijos iš visų (suma visų egzaminai x laikiusieji) nėra daug, tikrai daug mažiau nei 1 procentas?..

qwerty, 2014-07-19 21:48:28

Lietuvoje vidutiniškai 1 procentas išteisinamųjų nuosprendžių baudžiamosiose bylose. Ar tai reiškia patyčias iš baudžiamosios jurisdikcijos?

Burgis, 2014-07-19 22:04:20

Gerbiamieji, lyginti egzaminus su baudžiamosiomis bylomis – iš fantastikos srities!

*

Pirma, jūs patys pastebėjote, kad apeliuota maždaug dėl vieno procento egzaminų. O kiek apeliuoja teisiamųjų? Beveik visi! Nes nusikaltėliai beveik visi nekalti (jų nuomone)… Gi dėl egzamino neapeliuojama šiaip sau, nes ankstesniųjų metų patirtis karti – gali ir sumažinti!

*

Antra, kur baudžiamasi kodeksas, o kur vertinimo instrukcija („geba“, „teisingai parodo“…). Kur teisėjai ir kur subjektyvūs vertintojai!

*

Trečia, nusikaltimai kasmet panašūs, egzaminai kasmet kitokie…

***

Et, pilate vandenį ne ant to malūno…

Priekinis Stiklas, 2014-07-20 13:04:07

Laba diena. Šiandien, besiilsėdamas prie upės, mėgavausi Aloe Vera gėrimu ir man iškilo klausimas, kodėl tirščiai šiame gėrime nenusėda ir neišplaukia į gėrimo paviršių, o tiesiog “levituoja” gėrime. Ar tai reiškia, kad jie yra identiško tankio kaip ir skystis? Ar būtent dėl to jie išsidėsto skirtingose gėrimo vietose ir išlaiko savo poziciją? Numanau, kad man čia sunkiai sekėsi nupasakoti situaciją, geriausia būtų tiesiog turėti Aloe Vera gėrimą prieš akis. Iš anksto dėkoju už atsakymą!

Ema, 2014-07-21 21:09:02

Geriau klysti (klaidas galima taisyti), nei likti abejingais. Gal klystu, bet kartais atrodo, kad užsižaista su tolerancija. Juk iš esmės tolerancija – tai slydimas paviršiumi, patogumo siekis, drungnas buvimas. Abejingumas – tai tik kitas tolerancijos atspalvis.

Laimėtojai niekada nepasitraukia iš kovos, o pasitraukusieji niekada nelaimi (neatsimenu, kas tai pasakė).