Nebūkime tolerantiški bukagalviams!

Šio ryto radijo kalbos valandėlės rengėjai žmonių klausė, kuo skiriasi skaičius ir skaitmuo. Ne vienas bukagalvis pasakė, kad tai tas pats! Lituanistės paaiškinimas, kad „skaitmuo yra skaičiaus rašmuo“ bukagalviams tikrai nepadės…

*

Dabar mes visi, turintys automobilius, turėsime „susimesti“, kad žmonės atgautų pensijas. Bukagalviai sukuria tokias sistemas, kad iš europarlamentaro 20 000 litų mėnesinio atlyginimo nieko negalima paimti, o iš pensininko, turinčio automobilį, galima. Bukagalviai verčia šelpti bukagalvius, kurie visą gyvenimą tinginiavo, nesimokė, girtuokliavo, o dabar reikalauja didesnių pensijų.

*

Eikite jūs po velnių, bukagalvius šelpiantys bukagalviai! Aš savo pensiją užsidirbau sąžiningu darbu ir neprašysiu, kad mane kas nors šelptų. Tai kodėl turime arba turėsime šelpti tuos, kurie skaičiaus nuo skaitmens neskiria?! Iš jų balsų buvo aišku, kad tai dar gana jauni žmonės. Tai ką, jiems nebuvo vietos mokykloje? Ar jie gyveno sunkiais pokario metais?

*

Vienas toks rašytojas čia jau rašė, kad žmonės nekalti, jei gamta jiems nesuteikė kai kurių savybių. Absurdas! Gamta man nesuteikė muzikinės klausos, gebėjimo piešti ir dar daugelio savybių (ūgio, smūgio…), bet aš dirbau, mokiausi, lavinau save tose srityse, kuriose galėjau geriausiai save išlavinti. Jei tau ką nors iš mokyklinių dalykų sunku išmokti (kuo skiriasi skaičius ir skaitmuo…), tai privalai dirbti du, tris kartus daugiau, ilgiau – tada pateisinsiu tavo vidutinius gebėjimus. Tai ne, jie dabar gyvena taip, kaip jiems smagiau! O paskui juos šelpk!

*

Ne, niekada nebūsiu tolerantiškas bukagalviams ir tinginiams, nebūsiu!

Atsakymai

Burgis, 2014-02-13 09:17:16

Žinokitės… 🙂

Rasa, 2014-02-13 10:05:36

Pažiūrėjus į temos pavadinimą pagalvojau apie kitką. Apie įstatymus, kuriuos priima “protingi” ir “pažangūs”.

Laikas nuo laiko ir čia pasikalbam apie eutanaziją. Kaip Jums tai?

“Belgija žengė žingsnį vaikų eutanazijos link. Senatas ketvirtadienį didele balsų dauguma pritarė, kad eutanazijos taikymas būtų leidžiamas ir nepilnamečiams”

“Įstatymo projekte numatyta, kad vaikai galėtų paprašyti eutanazijos, jeigu jų liga yra mirtina, jie kenčia didelius skausmus ir nėra tinkamo gydymo.”

Darius, 2014-02-13 10:16:09

Aš už eutanaziją.

Rasa, 2014-02-13 10:19:24

Dariui: ir vaikų?

Burgis, 2014-02-13 10:52:47

Rasai: aš už eutanaziją. Net vaikų. Suprantu, kaip šiurpiai tai skamba, bet pagalvokime taip: štai mano vaikas kenčia baisiausius skausmus, visi bandymai juos numalšinti yra bevaisiai, visi kelių valstybių gydytojai už visus mūsų turėtus pinigus jau viską ištyrė, letalinė baigtis niekam (niekam pasaulyje!) nekelia jokių abejonių, bet aš užsispiriu ir sakau – gyvenk! Kentėk, stauk iš skausmo, bet gyvenk! Tu nenori, bet aš noriu, mes norime!

*

Ne, tai neteisinga! Tai baisus egoizmas! Jei tuo atveju mano vaikas mane prakeiktų – jis būtų teisus…

ak, 2014-02-13 11:09:34

Na, iš principo automobilių mokestis yra pažangus dalykas, Deja, tik ne LR – mat čia jis reikalingas pensijoms kompensuoti. Visų pirma nereikėjo tų pensininkų apiplėšinėti. Visų antra, o kam Butkevičius skolinasi iš “Švedbanko” 10, 5 milijardo litų? Biurokratų išlaikymui?

Šiaip jau Japonijoje automobilių mokestis įprastas dalykas – bet jo lėšos naudojamos ekologiniams reikalams, kelių tvarkymui, priežiūrai. Ten mokesčio dydį lemia ne automobilio kaina, bet jo techninė priežiūra – kuo automobilis senesnis ir techniškai netvarkingesnis, tuo mokęstis didesnis. Deja, LR tas mokęstis tebus tik eilinis būdas kažkam pasipelnyti…

chemikas Rimas, 2014-02-13 12:38:02

eutanazijai pritariu, kelių mokesčiui – ne.

Rasa, 2014-02-13 12:47:59

Burgiui: mhm. Galima pagalvoti taip. O galima pagalvoti ir kitaip. Kiek vaikų neturi tokių tėvų, kurie įvertintų, kad “visi kelių valstybių gydytojai už visus mūsų turėtus pinigus jau viską ištyrė”, kiek vaikų visai neturi tėvų, bet turi šalia ligos ir visai neblogų organų? O kaip tai, kai įvyksta stebuklingi išgijimai? Vaikų organizmai yra ypač nenuspėjami. Kaip tikėjimas ta pačia medicina ir tuo, kad daug kas joje eina priekin? Jei jie (vaikiukai) nenori gyventi, jie ir patys moka numirti. Turbūt žinot, kad “Statistika rodo, kad pirmaisiais gyvenimo metais staigi mirtis ištinka 5–6 mažylius iš 1000. Rodos, jokių traumų ar sveikatos problemų neturėję vaikai tiesiog užmiega ir nebeatsibunda. Nepaisant to, kad labai stengiamasi nustatyti šios patologijos priežastis, mokslininkams pavyko aptikti tik keletą būdingų jos bruožų.” Kita vertus, vaikus lengva paveikti. Ar manot sunku įkalbėti vaiką norėti numirti? Vaikui paprastai neleidžiama pačiam spręsti, kiek saldainių jis gali suvalgyt per dieną (o “nerodysim pirštais kieno” vaikams neleidžiama eiti miegoti vėliau jo nustatyto laiko), bet jiems turėtų būti “geranoriškai” leidžiama numirti, nes jiems mat per sunku gyventi? O gal tėvams per sunku (nepatogu, vargina) į juos žiūrėti? Prisimenu vieną mamą, kuri nebuvo prie mažo sūnaus po operacijos, nes pasak jos, jai buvo mat labai sunku jį tokį matyt, ji mat paskui verkia ir paskui ji negalinti naktimis ramiai miegot…

Kiek tai turės įtakos apskritai vaikų, jaunimo mąstysenai? Kam kentėti jei galima nekentėti ir… Paskatins pasirinkti tiesiog suicidą, nes jie nuspęs, kad jie irgi gerai žino, ko nori. Kuo skiriasi fizinis skausmas nuo dvasinio? Kas gali nuspręsti, kuris didesnis?

Darius, 2014-02-13 13:18:27

Ir ypač vaikų. Jiems mažiausiai reikia kentėti.

ir, 2014-02-13 13:37:32

‘Rezultatai nustebino net visko mačiusius gydytojus.

Auglys buvo dar labiau sumažėjęs, apmirusios smegenų pusės veikla suakyvėjusi, išryškėję naujų vingių. Gydytojas nesugebėjo paaiškinti, kodėl auglys sumažėjo. Sakė, kad per jo praktiką taip dar nėra buvę, kad apie tai jis buvo tik skaitęs. Mediciniškai auglys neturėjo sumažėti. Po šių žinių mūsų šeimoje prasidėjo šventės, – neslėpė emocijų E.Mačiukas.’Visas straipsnis:

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/padeka-uz-sunaus-gyvybe-akvariumai-ligoninems-489923#.UvyuomdWFkg

Burgis, 2014-02-13 13:57:51

Rasai: skausmas skiriasi nuo nepakeliamo skausmo. Diagnozė skiriasi nuo galutinės diagnozės. Vaikai, kurių tėvai neturi pinigų, niekada nesužinos galutinės diagnozės, todėl jiems eutanazija negresia…

Rasa, 2014-02-13 14:43:50

Burgiui: manau mes tiesiog skirtingai žiūrime į gyvybę 🙂

Ir ar daug žinote “teisingų” įsakymų, kurių neįmanoma “apeiti”? Tokio įsakymo įvedimas sudaro dar daugiau sąlygų įvairiems nešvariems dalykams.

O dėl skausmo… Skirtingų žmonių ir skausmo supratimas skirtingas. Jei skausmas ne-pa-ke-lia-mas, vadinasi žmogus jo ir nepakelia. O jei pakelia, vadinasi pakeliamas.

Rasa, 2014-02-13 14:47:49

Ir dar, net jei manyčiau ir aš, kad eutanazija yra gerai, tai šitas Jūsų “paaiškinantis” pasakymas : ” Vaikai, kurių tėvai neturi pinigų, niekada nesužinos galutinės diagnozės, todėl jiems eutanazija negresia…” parodo, kad iš anksto aišku, kad bus “lygūs” ir “lygesni” 🙂 Tai ar galima kalbėti apie norą pagelbėti apskritai vaikams?

Burgis, 2014-02-13 15:04:27

Rasai: na, nesivelsiu į ilgus ginčus, bet negaliu nepastebėti, kad mirties akivaizdoje niekada visi nebuvo lygūs ir niekada nebus… Mirties akivaizdoje į kovą metamos visos jėgos, visos lėšos, o tai šeimose niekada nebus vienoda. Kažkas turi tėtį ir mamą, o kažkas turi turtingą dėdę. Kažkas turi daug pinigų, o kažkas turi daug įtakingų giminaičių, draugų. Manęs niekas negydo ir negydys kaip, pavyzdžiui, V. Adamkų…

Egle, 2014-02-13 15:16:37

Sakyčiau atvirkščiai, mirties akivaizdoje visi esame lygūs.

Sutinku su Rasos mintimis, bet aš už eutanaziją.. Medicina per daug pažengusi ir atima iš žmogaus galimybę oriai palikti šį pasaulį. Vaistais gali palaikyti širdies darbą, aparatūra vėdinti plaučius, išvalo perpila tavo kraują, nors Žmogaus jau seniai nėra:( Praeilgini žmogaus buvimą, bet kartu ir kančią. Senovėje žmonių kelionė būdavo trumpesnė, būtent dėl cheminių vaistų nebuvimo. Dabar kartais matai daktarų komercinį požiūrį į ligonį. Juk kol yra ligonis, tol reikalingos paslaugos, vaistai..

chemikas Rimas, 2014-02-13 15:31:37

lygybė, nelygybė, eutanazija …. Kuo dažniau tenka lankytis VUOI, tuo daugiau prasmių atspalvių šie žodžiai atspindi.

Gintare, 2014-02-13 16:20:26

Tas, kas nors kartą stovėjo prie beviltiško ligonio lovos, žino, kad viltis visada miršta paskutinė. Nors pas mus eutanazija neįteisinta, realybėje yra būdų, kaip palengvinti ligonio išėjimą. Kai mums juos pasiūlė, blaškiausi tarp netikėjimo ir vilties. Ir kai viskas baigėsi, ilgai sau negalėjau atleisti netikėjimo, nors puikiai supratau, kad vilties nebuvo. Jaučiausi visiška egoistė, norinti nutraukti tą klaikią kybojimo tarp gyvenimo ir mirties būseną. Jeigu būčiau sutikusi įvykius paspartinti, sau turbūt būčiau neatleidusi niekada. Tad iš tiesų nėra viskas taip paprasta, nors ir įteisinta įstatymu.

Burgis, 2014-02-13 16:24:05

chemikui: kas yra VUOI?

Egle, 2014-02-13 16:41:07

Gintare, bet yra atvejų, kai pats beviltiškas ligonis išreiškia norą, o negalima.. Suprantu, kad šalia esančiam sprendimą priimti labai sunku, o ar turim teisę?… Aš neišdrįsčiau.. Apie vaikus nekalbu..

Gintare, 2014-02-13 20:32:08

Egle, aš visgi manau, kad net beviltiškiausioje situacijoje stipriausias žmogaus instinktas yra gyventi.

Rasa, 2014-02-13 21:05:20

Gintarei: Manau tikrai ne visų. Stipriausias instinktas- gyventi. Nemažai žmonių “priauga” iki to, kad nebijo mirties. Kai kas laukia. Kai kas- nori. Visokie dalykai tam įtakos turi- tikėjimai, šio gyvenimo kokybė ar, kaip sako Franklis, gyvenimo prasmės turėjimas. Jis, sako, daro stebuklus 🙂

chemikas Rimas, 2014-02-13 21:21:30

Vilniaus Universiteto onkologijos institutas

chemikas Rimas, 2014-02-13 21:24:10

ačiū, Rasa, paminėjote nuostabų autorių – V.E.Frankl.

http://goo.gl/veDMEB

r.s., 2014-02-14 00:23:42

Tiesos gerb. Burgio žodžiuose tikrai yra, bet nemanau, kad apie žmonių protinius gebėjimus nėra labai objektyvu spręsti vien tik iš tokios smulkmenos.

Aišku, kai kuriems žmonėms būna tiesiog ant kaktos užrašyta “aš bukas”. Tą išduoda įvairios smulkmenos pvz.: kalbėjimo, elgesio manieros ir pan.

Dėl automobilių mokesčio. Taip, tai eilinis valdžios pasipinigavimas iš mūsų kišenių, einant lengviausiu keliu. Tam daug proto nereikia. Beje, kaip tik šią savaitę išlaikiau vairavimo egzaminą ir gavau teises (valio :-)). Ir še tau per galvą…

Na o apie mūsų valdžios vyrų ir moterų intelekto ir išradingumo fontanus mūsų anūkai pasakos anekdokus savo anūkams…

Monika, 2014-02-16 10:37:58

Laba diena, norėčiau paklausti gerb. direktoriaus ar bus penktasis MLT?

Burgis, 2014-02-16 10:40:07

Monikai: žinoma, bus! Kovo 8 d. bus ketvirtasis, o balandžio mėnesį (diena dar nepaskirta) bus penktasis.

chemikas Rimas, 2014-02-17 12:25:27

gaila, kad kovo 8 d., nes jame, ko gero, nedalyvaus 8-tokė, LitChO dalyvė tarp devintokų (kovo 8 – olimpiados uždarymas).