NEC: kuprotą tik kapas išties…

„Kas jums rūp, – tarė jis, – jūs provninkai maloningi,

Kad, varnienos kartais aš išsikept užsigeidęs,

Varnų ben porelę sau pietums nusišauju?“

(K.Donelaitis. „Metai“)

*

Iš tiesų – kas man rūp tie VBE?

Įprotis… Šitiek metų bandžiau atvesti NEC vadus į protą – nepavyko. Štai ir dabar: mokykloje puikiai išmokusių anglų kalbą yra tik maždaug penki procentai, o visai neišmokusių – tik 0,3 proc. Vėl tas pats – nuskriauskime geriausius ir pamaloninkime blogiausius…

*

Bet dabar man rūp tie 0,3 proc. ir tie, kurie buvo labai arti neišlaikiusiųjų. Kas sės į kalėjimą už tai, kad per 12 metų vaikas visai nieko neišmoko? Tėvai kalti? Mokytojai kalti? Pats vaikas pasityčiojo iš mokslo, iš tėvų, iš mokytojų?

*

Ne, kalti bukagalviai švietimo vadai! O, kaip užvakar stengėsi mano prokuroras įtikinti, kad Lietuvoje negali būti mokyklų, iš kurių galėtum pašalinti moksleivį! Tai prokuroro žinios apie mokyklas! O juk tas vyrukas, kuris minimas byloje ir kuris dalyvavo rūkymo akcijoje, prieš tai buvo pašalintas iš KJG! Prokuroras nežino…

*

Baisiau, kad švietimo vadai niekaip negali pamatyti, kad laikas baigti tyčiotis iš mokslo, mokymosi. Kad laikas sudaryti sąlygas visiems iki 16 metų mokytis tiek ir ten, kiek ir kur jie gali, pajėgia, nori mokytis, o ne versti mokyklas, NEC ir visas aukštąsias mokyklas apsimetinėti, kad jis mokėsi.

*

Bet kas man rūp?

Atsakymai

Sokolovas, 2015-06-20 12:25:05

EGZAMINŲ CENTRAS IŠLEPINO ABITURIENTUS

Tik 0,3 procento neišlaikiusiųjų…Aišku, tai dar ne riba. Ateity bus toliau artėjama prie nulio. Procesas juk begalinis, kaip ir pati “švietimo reforma”: 0,3, 0,03, 0,003….Nykstamoji GP. Nyksta, kad neišnyktų…Kad vėl ir vėl turėtų darbo “vanagai-reformatoriai”…

Panašiai yra ir su matematika. Moksleivių žinios- tragiškos. Egzamino kasmet neišlaiko vis mažiau moksleivių. Išlaikymo “riba” nustatoma bei koreguojama jau taisant darbus!

Nes NEC, kaip ir tas ne į savo sritį kišantis nosį prokuroras, tarsi aidu atkartoja- “negali būti egzamino, kurio abiturientai neišlaikytų”.

Ar tokios nuostatos nejaučia moksleiviai? Dar ir kaip jaučia! Ir kasmet deda vis mažiau pastangų mokymuisi…

Burgis, 2015-06-20 12:44:55

Sokolovui: absoliučiai teisingai parašėte!

mama R, 2015-06-21 14:52:16

Prieš 9nerius metus rinkausi temą magistro darbui. Turėjau tokią mintį: tėvai ir ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Kiek yra buvę atvejų, kad būtų kreiptasi į teismą dėl sutarties sąlygų nesilaikymo? Ar šalys, pasirašiusios sutartį laikosi jos? Viesiem, juk aišku, kad toks sutarties “pasirasymas” – daugiau formalumas. Čia būtų buvusi hipotezė. Darbo vadovė pritarė, kad tema įdomi, tačiau paprašė pagalvoti kas man dar būtų įdomu. Tuomet norėjau tyrinėti vyresnių nei 60 m mokytojų darbo “našumą”. Tačiau dėl etikos atsisakiau šios minties pati. Ir nuėjau lengviausiu kelių. Ką dirbau ir buvo aišku, iš to ir rašiau. Taigi, darbo imitacija švietimo sistemoje labai madinga ir naudinga. Tik ne mokiniams naudinga.. o mokyklos, tai, juk, sugalvotos vaikams, o ne suaugusiems, kad pastarieji darbo turėtų.