Negaliu nepasidžiaugti

„Edukologijos mokslo nėra!“ – savaitraščiui „Dialogas“ sako profesorius Eugenijus Butkus.

„Lietuvoje sukurtas edukologijos mokslas, nors pasaulyje tokios krypties iš viso nėra. Aš aiškinu, kad tai nesusipratimas, netgi skandalas, bet Lietuvoje visi su tuo jau susitaikė ir rašo neva kažkokius mokslinius darbus. Bet iš tiesų ten jokio mokslo nėra.“

*

„Jei kalbėsime apie mokslo darbuotojus, didžiausia bėda yra ta, kad nemaža dalis jų neįneša jokio įnašo į mokslą: vieni tenkinasi pedagoginiu darbu, kiti tiria ypač lėtai ir dirba neefektyviai. Taigi apibendrindamas galėčiau teigti, kad tikrų, pastebimų mokslininkų Lietuvoje tėra mažiau nei tūkstantis, arba penktadalis visų popierinių mokslininkų“, – tvirtina Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas.

***

Pagaliau! Gal jau nustosime iš bezd… iš dūmų virves vyti? Gal nustosime mokytojus, dėstytojus muštruoti, iš savo „mokslo“ aukštumų nenusileisdami? Gal pagaliau kas nors sės į kalėjimą už štai tokių disertacijų patvirtinimą (ačiū „Dialogo“ straipsnio komentatoriui!):

*

– Rizikos grupės vaikų pozityvios socioedukacinės raiškos galimybės teritorinėje bendruomenėje realizuojant neformalaus ugdymo programas

– Pedagogų didaktinės kompetencijos raiška kintant edukacinei paradigmai

– Vaikus globojančios šeimos kaip edukacinės institucijos požymiai transformacijas patiriančioje šalyje

– Dėstytojo racionalaus imlumo pedagoginėms inovacijoms raiška neuniversitetinio aukštojo mokslo aspektu

– Mokyklos vadovo lyderystės ypatumai švietimo subjektų interesų ir mokyklos efektyvumo raiškos aspektu

– Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukaciniai ypatumai

– Edukacinių novacijų diegimo barjerų nustatymo metodologija ir jos taikymas sisteminės novacijos atveju

– Matematikos mokymosi techniškajame universitete kaitos prielaidos ir ribotumai edukacinės paradigmos virsmo kontekste

– Universitetinių studijų Kūno kultūros ir sporto programų studentų gyvenimo stiliaus projektavimas vertybinių orientacijų kontekste

– Priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo funkcijų teorinis-prakseologinis kontekstualizavimasis Lietuvos švietimo politikos kaitos procesuose

– Mokytojų profesinis stresas ir jo redukavimo prielaidos švietimo vadybos bei edukacinėmis priemonėmis

***

Džiaugiuosi ne piktai, džiaugiuosi nuoširdžiai už visus, kurie moko, ugdo, o ne karjeros laiptais kopia.

Atsakymai

Burgis, 2013-02-04 14:54:22

Įvertinkite…

NiekurNeiva, 2013-02-04 16:22:28

pašmaikštavimas (tipo, nepriimkit už gryną pinigą):

  1. Kam reikalinga kariuomenė? Gal tam, kad sumažintų bedarbių skaičių rinkoje? Tiesiog tas žaidimas taip užima dalį vyrų ir nuleidžia “karingumą” kontroliuojama vaga…

  2. Kam reikalingi “tie 4/5” mokslo darbuotojų? Pirma, vėl tam pačiam tikslui – mažiau galvotų rinkoje. Antra, bent tuo metu, kol rašo/mąsto savo darbus tikrai niekam nuo to nėra blogai. Trečia, kad apsigynus būtų “nuleistas” jų mokslinis/profesinis aktyvumas, jiems tiesiog padidinamas atlyginimas. Šeimom gerai, popieriaus/pieštukų daugiau reikia, na, tikrai daug visokių netiesioginių naudų yra…

ak, 2013-02-04 16:59:42

Nieko keista – neseniai mano žmona vertė kažkokį “mokslinį” darbą į anglų kalba, tai pirma davė man, kad išversčiau jį į “žmonių kalbą” mat net lietuviško teksto prasmės suvokti buvo beveik neįmanoma. Mėginau iššifruoti teksto prasmę bendraudamas su darbo autoriumi – po poros dienų vargo jis man sumokėjo 200 litų ir paprašė tekstą redaguoti ir jam suteikti logikos savo nuožiūra.

Lina, 2013-02-04 17:00:50

NiekurNeiva, čia kaip Bastiato teorijoje, kur dėl vaiko išdaužto lango laimi visa ekonomika? 🙂 Langų statytojai, stiklo pramonė iš karto turi darbo, toje pramonėje dirbančių darbininkų šeimos turi iš ko pragyventi ir pan. 🙂 Žodžiu, visuotinis gėris, ne kitaip…

Egidijus, 2013-02-04 23:23:06

Verkia mano širdis…kur aukojami ir kaip švaistomi, mano – kuklaus inžinieriaus, uždirbti ir sąžiningai sumokėti mokesčiai valstybei.

d, 2013-02-05 08:33:58

Visa zmoniu veikla ne kazin ko verta. Kas is to, kad Butkus kokia nors molekule isnagrineja, kurios niekas niekada nenaudos gamyboje? Tas pats ir su ta edukologija.

ak, 2013-02-05 09:22:49

nesutinku su d – tikras išradimas yra tikras išradimas ir vėliau ar naksčiau jis bus panaudotas praktikoje, jei ne mūsų tai kitoje šalyje. Na o iš visokių beprasmių kliedesių sukompiliuota disertacija, ar kitoks “mokslinis darbas” kurio prasmę net autorius sunkiai tegali paaiškinti yra bevertis šlamštas. Beje, niekams nėra pasalaptis, kad didžiokji dalis “mokslinių darbų” LR rašoma vienu tikslu – norin gauti mokslinį laipsnį, kartu šiek tiek didesnę algą.

x, 2013-02-05 09:54:47

  1. Edukologijos mokslas “atsirado” NE Lietuvoje. Apie jo kilmės ir raidos FAKTUS galima pasiskaityti G. Mialeret darbe “Introduction to the educational science” (UNESCO).

  2. Antra komentarų pastraipa gali būti pritaikyta bet kuriam mokslui LT ar už jos ribų.

  3. Už mokslinio darbo rašymo kokybę atsakingas kiekvienas jo autorius prieš save. O tai priklauso nuo individualių vertybių.

Burgis, 2013-02-05 11:25:59

x: pakomentuosiu tik paskutinį Jūsų teiginį. Tai visiškas absurdas! Už mokslinius vardus ir laipsnius mokami pinigai, mūsų visų pinigai! Tai gal kiekvienam niekšeliui bukagalviui leisime juos, tuos pinigus pasiimti?!

ak, 2013-02-05 21:30:31

Taigi, kad jau leidžiame. Leidome ir leisime. Nes o kaip tam galima sutrukdyti? Burgis gali nepriimti įsavo gimnaziją mokytojo eksperto ar metodininko jeigu jie nesugeba gerai dirbti su mokiniais. Tačiau tų laipsnių jis panaikinti negali. Dirbdamas kokioje provincijos mokykloje “ekspertas” vis tiek gaus dvigubai didesne algą nei geras, bet paprastas “mokytojas” neturintis vardų…

d, 2013-02-06 13:30:34

Beje, mokslo taryba paskelbė konkursą akademinės etikos kontrolieriui. Be abejo, to žmogaus atlyginimas bus didesnis už profesoriaus, o darbo reikalingumas…. Taip, kad patys juokiasi iš edukologijų, o daro tą patį.

Ausrius, 2013-02-07 03:53:42

O štai mano žmona iki šiol neapsigynė tų pedagoginių laipsnių. Nors veža ten už tris. Nes jai vis nėra kada. Jau patikėkit, kad aš, jos vyras, gerai žinau, kiek nemigo naktų jai kainuoja tie pasiruošimai pamokoms vis iš naujo, tie nesibaigiantys kontroliniai ir visokios kitokios pedagoginės veiklos… Ji galvoja tik apie darbą. Apie karjerą jai nėra kada. Bet ji net nepavydi tiems, apsigynusiems. O aš ja didžiuojuosi. Aš tikiu, kad visose mokyklose yra panašių Mokytojų. Bet labai nedaug. Tik po kelis.