Negerk, broleli, negerk trečios…

Du malonūs, protingi šios svetainės lankytojai pasiūlė dvi geras temas: emigracija ir alkoholizmas.

Pradėsiu nuo antrosios.

*

Ką daryti, kad žmonės negirtuokliautų? Išgertų, bet protingai, saikingai, elegantiškai, o ne girtuokliautų?

Aš jau rašiau čia, bet būtina pakartoti: Lietuvoje nutilo dainos… Net išgėrusių, net girtų dainos nutilo. Geriama niūriai, piktai. Tai ir visas atsakymas, kodėl girtuokliaujama.

*

Tai ką daryti, kad žmonės negirtuokliautų?

*

 1. Būtina valstybėje nedelsiant padidinti teisingumo, atvirumo, lygiateisiškumo. Prieš ką skelbėsi kovojąs Sąjūdis? Prieš nomenklatūrą, prieš privilegijas. Tai ar kovojo? Kovojo, bet pralaimėjo?

Gyvenantys užgrobtoje valstybėje gėrė ir gers. Niūriai.

*

 1. Būtina visiems duoti darbo, visus priversti dirbti. Ir taip atlyginti (iš ko atlyginti? atėmus iš tų, kurie sau pasiskyrė daugiau nei protu suvokiama…) už tinkamą darbą, kad žmogus jį brangintų, saugotų. Negertų darbo vietoje, negirtuokliautų po darbo, kad kitą dieną galėtų vėl dirbti, mėgautis darbu ir užsidirbti.

Nenorinčius ir dėl iškrypėliško rėmimo nebemokančius dirbti reikia priversti dirbti. Alkiu. Skurdu. O ne lepinti pašalpomis.

*

 1. Reikia nuo jaunystės mokyti gėrimo kultūros. Mokyti negerti brendžio stiklinėmis ir neužkąsti šampano dešra. Negerti jokių savadarbių gėrimų. Bematant sutramdyti, sugėdinti pasigėrusius, kvailiojančius. Uždrausti bet kokius išgėrimus visose darbovietėse, įskaitant Seimą ir vyriausybę. Išmokyti, kad tostas ne pakeliamas, ne išgeriamas, o pasiūlomas. Ir net jei jis pasiūlomas su taure rankoje, tai darbovietėse, oficialiose vietose negalima tos taurės išgerti (negalima, negalima, negalima!), galima tik imituoti gėrimą.

***

Tai va.

„Alutį gėriau, dainavau…“

Gerk tik tiek, kad galėtum linksmai dainuoti!

Atsakymai

d, 2016-01-26 10:24:36

Paradoksas: “Būtina visiems duoti darbo, visus priversti dirbti”, ir “taip atlyginti už tinkamą darbą, kad žmogus jį brangintų, saugotų.” Jei kiekvienam bus darbo, niekas jo ir nebrangins. Sovietine iliuzija…

Sokolovas, 2016-01-26 11:31:22

REIKIA DYGLIUOTŲ PIRŠTINIŲ

Visiškai pritariu.

 1. Būtina atsisakyti gausaus pašalpų mokėjimo.

Reikia kurt naujų darbo vietų ( jei yra iš ko mokėt pašalpas, bus ir iš ko finansuoti darbo vietų kūrimo pradžią).

 1. Niekur nedirbantiems turi ilgainiui būt priskirtas veltėdžių statusas, už veltėdžiavimą turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 2. Teisė į darbą gali būti įgyvendinta tik vieninteliu būdu- per prievolę dirbti.

 3. Turi būti uždaryti naktiniai prekybos alkoholiu taškai, vadinamieji “mini-barai”.

 4. Transporto priemonių vairavimas išgėrus turi būti kvalifikuojamas kaip pasikėsinimas nužudyti, t.y. kaip veika, užtraukianti ne administracinę, o baudžiamąją atsakomybę. Eismo įvykį, kurį sukėlė nuo alkoholio ( ar nuo kitokių svaiginančių medžiagų) apsvaigęs asmuo, ir per kurį buvo sužalotų ar žuvusių žmonių, būtina kvalifikuoti kaip tyčinį nusikaltimą.

 5. Ištirti Seimo narių, kuriuo nors laikotarpiu pasisakydavusių ( balsavusių) prieš kokius bebūtų prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimus, galimus korupcinius ryšius su alkoholio pramonės magnatais.

qwerty, 2016-01-26 11:44:58

Sokolovai, baudžiamoji atsakomybė už veltėdžiavimą)))

Burgis, 2016-01-26 12:03:24

d.: gal Jūs pastebėjote, kad darbas darbui nelygu ir atlyginimas atlyginimui nelygu? Man pasisekė, kelis kartus turėjau tokios veiklos, kuri man buvo vienas džiaugsmas ir už kurią dosniai mokėjo! Tai aš ir branginau tą veiklą, stropiai dirbau.

skaitytojas, 2016-01-26 12:44:59

Sokolovui: manau, ” baudžiamoji atsakomybė už veltėdžiavimą” buvo sovietmečiu,gal jau užteks? Tiesiog reikia keisti bedarbių pašalpų mokėjimo politiką.Esi darbingas ir nori gauti pašalpą- dirbk visuomenei naudingą darbą .

Vytas, 2016-01-26 13:09:23

Norėčiau pateikti analogiją alkoholizmo problemai su uždaviniu iš matematikos. Uždavinys yra toks — turime kvadratinę skaičių matricą ir reikia rasti jos elementų maksimalią sumą taip, kad iš kiekvienos eilutės ir stulpelio būtų pasirinktas tik vienas elementas. Matricos pavyzdys:

7 53 183 439 863

497 383 563 79 973

287 63 343 169 583

627 343 773 959 943

767 473 103 699 303

Analogija plėtosis taip, kad vienos problemos sprendimas bus perfrazuotas kitai — tai galbūt geriau padės suprasti sudėtingesnį reiškinį.

Taigi,

 1. “Būtina valstybėje nedelsiant padidinti teisingumo, atvirumo, lygiateisiškumo”. Matematikos uždaviniui tai, man atrodo, skambėtų taip — kiekvienas asmuo, norintis jį išspręsti, turi būti protingas, gudrus, gebantis susikaupti. Pastebėkite, kad tai pasiekti yra atskira problema ar tikslas, kuris neaišku kaip pasiekiamas, ir nepadeda spręsti to uždavinio, kurį dabar nagrinėjame.

 2. “Būtina visiems duoti darbo, visus priversti dirbti” — būtina visus versti spręsti uždavinius, o tie kurie nenori priversti. Vėlgi, tai atrodo pagrįsta ir ėjimas teisinga kryptimi, bet kiek tai užtruktų, iššauktų kitokių problemų neaišku ir nepagalvota, tad rezultatai nebūtų garantuoti, didelių išvadų daryti neišeina.

 3. “Reikia nuo jaunystės mokyti gėrimo kultūros” — reikia nuo jaunystės visus mokyti spręsti uždavinius, išmokyti pagrindinius sprendimo būdus ir metodus. Tai nevisai padėtų, kai susidurtai su tokia problema, su kokia iki tol nebuvau susidūręs.

Ar nemanote, kad visi buvę problemos/uždavinio sprendimo būdai yra nekonkretūs, neapimantys visos situacijos sudėtingumo, be įsigilinimo į detales, aiškaus ir gilaus jos supratimo?

Dar vienas uždavinio sprendimo pavyzdys būtų toks, koks vyrauja pas mus valstybėje — ministerija pasiūlytų, kad reikia iš trečios eilutės į sumą įtraukti elementą 583. Sprendimas labai konkretus ir kažkuria prasme atrodo logiškas, nes jis didžiausias iš tos eilutės, bet nepagalvojama, kad jo pasirinkimas nulemia ir tai, kad paskutiniame stulpelyje esantys didelės vertės skaičiai jau nebus galimi pasirinkti, taigi tolimesni pasirinkimai apribojami, įtaka galutiniam rezultatui neaiški ir nesuprasta.

Šis samprotavimo būdas pasitelkiant analogiją nevisada tinka ir yra tikslus, bet kartais jis padeda suvokti sudėtingesnius procesus, išeiti iš įprasto mastymo, pamatyti problemą aiškiau kitu kampu — mano nuomone, taip yra iš šiuo atveju.

Andrius, 2016-01-26 13:47:38

Atleiskit, jei ne visai į temą, tačiau ar nedelsiant didindami teisingumą ir atvirumą, rasime drąsos atsakyti ir į nevisai patogius su mūsų visų istorija susijusius klausimus?

Klausiu ryšium su nauja R.Vanagaitės knyga:

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/surinko-irodymus-kaip-is-tiesu-zudeme-zydus-nuo-r-vanagaites-nusisuko-gimines-ir-draugai.d?id=70205706

Paskaičius kelis pirmus delfio komentarus – atsakymas aiškus: `jie patys kalti`, `mes irgi aukos`, `visose tautose buvo žydšaudžių` etc. Daugiau straipsnio komentarų neskaičiau, nes neverta.

Kaip reguliarus ir ištikimas šios svetainės skaitytojas norėčiau pasiūlyti Direktoriui dar vieną temą – ne kiek apie patį holokaustą Lietuvoje kaip istorinį faktą, bet apie dabartinę valstybės poziciją ir jos žmonių požiūrį į jį. Turime IX-ą fortą, Vilijampolės getą, istoriją apie Sugiharą, tačiau visa tai lyg ir `sau ir pavieniui`ir visai neaišku, tai kaip ten buvo iš tikrųjų?

Man aišku tik tiek, kad ši valstybė nenori pažinti savo ‘herojų’, nes tyla – gera byla… O ką galvoja kiti?

Sokolovas, 2016-01-26 15:00:47

GRIAUTI LENGVIAU, NEI KURTI

Skaitytojui:

Kada mes pagaliau suprasime, kad ne viskas, kas buvo tarybiniu laikotarpiu, buvo blogai?

Nes…Tada ir mus visus, anuomet užaugusius, užbrokuoti reikėtų…

Pavyzdžiui, švietimas bei aukštasis mokslas buvo aukštumoj, su nostalgija menu anuometinius vadovėlius, reikalavimus, bei mokymo programas…

Mes savo šešėlio praeityje bijom, viską, kas buvo anuomet, neigiam bei smerkiam. O dabarty blaškomės, kaip pašautos gulbės.

Sugriaut lengviau, negu sukurt…

petras, 2016-01-26 16:22:26

Sokolovai, skaitytojas manau visai ką kita minty turėjo. jis nesako, kad viskas blogai buvo sovietų laikais. tiesiog jūsų siūlymas veltėdžius bausti yra baisus. nes vėliau gali minia pasiūlyti bausti galvojančius kaip sokolovas 😉 ir t.t. ir tada jau tektų prie Andriaus temos grįžti.

Burgis, 2016-01-26 19:39:00

Andriui: ačiū už temą! Ryt arba poryt parašysiu.

qwerty, 2016-01-26 20:16:25

Kas buvo tie aktyviausi NKV-distai, lietuvių sąrašus tremtin sudarinėję? O kas NKVD aršiausi tardytojai? Kankintojai? Potvarkių, nurodymų, įsakymų ištremti, kankinti, sušaudyti, rašytojai? Pasidomėk…Ir apie Lietuvos žmones, kurie, po viso to ir nepaisant to, nuo mirties gelbėjo žydus nuo mirties pasidomėk Mokykloje rašiau tikrais faktais paremtą rašinėlį apie žydų šaudymo baisumus (kurie realiai buvo). Vėliau gal papasakosiu.

Arvydas, 2016-01-26 21:51:23

”Negerti jokių savadarbių gėrimų”…..va cia Jus ne visai teisus. Jau apie 35 metai , kai gaminu ”savadarbius” gerimus. Bet vis maziau ir maziau, nes vis sunkiau gauti KOKYBISKO spirito, mano gaminamu likeriu ir trauktiniu gamybai.”Samagono” nenaudoju. Gamybos procesas uztrunka ne maziau 6 menesiu. Tai net ne ”gamybos procesas”, o tam tikras ritualas.

Kai savo pagamintus gerimus pasiulau sveciams, tai buna ne gerimas, o smaguriavimas ir ”protmushis” apie ingradientus ir sudedamasias dalis. Zinoma , galima ir ”prisilakti”, bet tai nutinka tik tiems, kurie mano zinantys viska apie viska.

Vieni sugeba megautis gero vyno taure, kiti sugeba megautis stipraus gerimo stikleliu. Bet tiek vienu , tiek kitu atveju kalba eina apie taure, stikleli, bet ne apie butelius ar litrus ”ant galvos”.

sonata, 2016-01-26 22:53:25

Paskaičiau Andriaus komentarą. Kažkodėl šmėkštelėjo filmo “Kitų gyvenimai” scenos – apie VDR štazi, kuri irgi plentvoliu ėjo per gyvenimus. Verta pažiūrėti, kad pasitvirtintum sau – vieni tamsiose aplinkybėse dar labiau pajuosta, kiti, atvirkščiai, išbąla. Tuomet šviesiuosius lengva pastebėti ir sunaikinti. Dangui prašviesėjus taikiniais tampa juoduliai. Kažkoks mutaboras. Bet, pasak Hesės, yra milijonai tiesos veidų ir tik viena tiesa. Bet abejoju, ar būtent tą tiesą skelbti yra įgalus naujasis kūrinys. Na, o jei tikslas buvo sensacija – užskaitau. Apie kitus tikslus neetiška spėlioti.

qwerty, 2016-01-26 23:27:04

sonatos mintys tokios aiškios, artimos, suprantamos. man labai patinka

ainana, 2016-01-27 14:03:17

SMM ministre turejo gera laika:

http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/ministre-audrone-pitreniene-per-zinias-pribloske-savo-komentaru.htm

Sokolovas, 2016-01-27 14:31:49

DĖL TO, KO “NEREIKĖTŲ GERTI”

Tikrai nepatariu gert brendžio. Labai nesveikas gėrimas…

Geriausias gėrimas ( jei jau tenka …) – škotiškas viskis. Šviesus…:)

Iš šalies, 2016-01-27 14:38:59

Apie alkoholizmą. Besikapstant po archyvus, kartą radau apie alkoholizmo problemą – vyrai geria todėl, kad jų žmonos jiems nepadaro skaniai pavalgyt. Ir rimtai buvo svarstoma, kad miestelio (atrodo, tai buvo Garliava) moterys turi nuo šiol pradėti labai skaniai gaminti.

Launė, 2016-01-27 17:36:48

Jei visi geri,tai ir tu geri :))

REGINA, 2016-01-27 21:11:26

Nu va, tema baigiasi nesąmonėm, bet visi geria individualiai,- tokia išvada.

nuoba, 2016-01-27 22:18:13

Nesulaukiu holokausto temos pratęsimo.

Aš savo mąstymu gan dažnai nulaviruoju nuo vyraujančio supratimo. Būtų įdomu, kad Sonata kiek plačiau išvystytų savo komentarą, nors daugumai matosi kad jis labai aiškus (pradedant qwerčiu).

Mano teksto supratimo spragos be intelektualaus žydšaudžių pateisinimo ne ką daugiau leidžia perskaityti.

Simona, 2016-01-27 22:58:11

Su visa pagarba tam, ką parašėte ir jei teisingai supratau, bet vistik alkoholizmas yra liga, ne tiesiog ar vien elgesio ar gyvenimo būdo problema. Yra ir kitų panašaus pobūdžio ligų, susijusių su įvairiomis priklausomybėmis (pvz. rūkymas) ir be jų, o gal ir su jomis (?) (pvz. depresija). Yra ir dar kitokių ligų, pvz. gripas, alergijos ir t.t.

Man atrodo, kad “gėrimo kultūros” neturėtų būti mokoma ir jos neišmokstama.  Ir nereikia nieko drausti suaugusiems (!), reikia gydyti – galima ir priverstiniu darbu, taikant ir kitas priemones (pvz. vaistai). Ir dabar draudžiama iki pilnametystės, iki kurios ir turi vaikai suprasti, kas tas alkoholis yra. Taip pat iki pilnametystės turėtų suprasti ir daug kitų dalykų: būtina teisingai maitintis (jei kas nors iki galo žino, kokia tiesa), rengtis, elgtis, dirbti, mokytis ir t.t. Nuo to juk irgi priklauso, kiek ir kaip sirgsi?

O tiems, kas nesuprato ir turi elgesio ar gyvenimo būdo problemų, tikrai tinka visi Jūsų išvardinti punktai…

sonata, 2016-01-27 23:11:13

nuoba, jei tai tieisogiai man – nieko neteisinu ir neteisiu, nes turiu didelę asmeninę bėdą – nepasiduodu “viešosios nuomonės formavimo” įtakai ir nuo pat paauglystės man už tai “užvožia per sprandą”. Mano mylimiausią dabar jau šviesios atminties lietuvių kalbos mokytoją anuometiniai švietimo inspektoriai “teriojo” už tai, kad ji vietoj privalomo anų laikų herbo ir bent vieno kurio nors vadų portretų prie klasės lentos buvo pakabinusi S.Nėries ir V. Mykolaičio Putino portretus. Mokytoja man tik pasiguodė per literatūros būrelį, o aš puoliau į isteriją – “Mokytoja, bet tai nesąmonė, kreipkimės kur aukščiau”. Ji tik nusišypsojo mįslinga šypsena – “Geriau jau mes pažiūrėkim, kaip rašomi haiku”. Pažiūrėjom haiku, bet grįžus namo parašiau “aukščiau”. “Per kuprą” po to gavo daug žmonių. Žinoma, tai per silpna aliuzija žydšaudžių temai, bet primesti visiems tuometiniams Lietuvos gyventojams ir dabartiniams jų palikuonims kaltę… Negi tokiems dalykams galioja “kolektyvinė atsakomybė”? Smerkiu ir skauda dėl paties gyvybės naikinimo fakto (lietuvio, žydo, ruso, romo, ukrainiečio, palestiniečio, irakiečio), bet ar iš tiesų ieškom kaltų, ar tik atpirkimo ožių? Kai mus mokė karo medicinos, tai pirma taisyklė buvo pirmiausia gelbėti tuos sužeistuosius, kurie tyliai dejuoja, o tik po to rinkti garsiai rėkiančius. Ir kaip įrodyti (ne)gerbiamai Vanagaitei, kad mano giminėj tuo metu šautuvo niekas rankoj nelaikė – nei už tuos, nei už anuos, nes našlė prosenelė su 7 vaikais buvo išsiųsta į “Sibiro sanatoriją”? Aš ne prieš bet kokio nusikaltimo detalų nagrinėjimą, aš prieš absoliutinimą. Nusikaltimas prieš žmogaus gyvybę – čia turi būt atskaitos taškas, nes daugelio savo tautiečių žudynes inicijavo tos pačios tautos atstovai. Absoliutinant yra grėsmė nusiristi iki anų laikų anekdoto, iš kurio kažkodėl visi labai juokdavosi – “Žydas kolūkietis”. Negi leisim, kad vardan neaiškių vienos ponios tikslų įsigalėtų frazė “Lietuvis žydšaudys”?

nuoba, 2016-01-27 23:36:00

Sonata,

aš tai teisiu.

Ir gal netiek tiesiogiai vykdytojus, bet ypač protingesnius, turtingesnius ir labiau išsilavinusius, kurie jais pasinaudojo.

Jeigu dabar panašūs dalykai pasikartotų, aš ir save kaltinčiau, kad ne viską padariau, kad to nebūtų.

sonata, 2016-01-27 23:54:54

nuoba, sutinku 100 proc. Bet… (čia mane sudirbtų Bernas, parašęs knygą “Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės” – ‘bet’ nereiškia sutikimo) Visgi – bet. Bet ar tie, Jūsų įvardinti “protingesni, turtingesni, labiau išsilavinę” tikrai buvo tik lietuviai? Norimo primesti žaidimo esmė ir yra : “Lietuvis? Muškis į krūtinę ir kartok- mea culpa”. Tegul man taiko ir viduramžių kankinimo priemones įskaitant ir “geležinę mergelę” – na neatgailausiu už tai, ką darė “įrankiai”. Pažiūrėkit, ką kalba kariavę ir atsitokėję “įrankai” Michael Moor dokumentikoje ” 9/11 Farenheit”. Nesiūlau prieš naktį. Nusikaltimas neturi tautybės.

Sokolovas, 2016-01-28 00:29:01

Šiaip tai visose tautose buvo “žydšaudžių”. Kam draskyt žaizdas dėl dalelės išsigimėlių?

O kas dėl trėmimų į Sibirą, tai…būkim “biedni bet teisingi”- kaimynas kaimyną skųsdavo. O po kelių dešimtmečių išsivertė, ir su žvakutėmis lakstė prie savo apšmeižtų žmonių kapų. Ar ne taip buvo?

O svarbiausia…AR TAI NESIKARTOJA DABAR?

Sokolovas, 2016-01-28 00:54:52

VISŲ NUTYLIMA TIESA APIE KOMPLEKSINIUS SKAIČIUS

Jų Laimė- ne “kvadratinė šaknis iš neigiamo skaičiaus”. O tai, kad JIE NEPRIPAŽĮSTA ŽENKLO, t.y. kraštitutinumų.

Ir būtent tai lėmė, jog jie išvadavo sinusą bei kosinusą iš narvo [-1; 1. Ir daugelį kitų dalykų..

Tačiau vadinamieji matematikai- kai kurių universitetų katedrų vedėjai,- nutarė, kad kompleksinio kintamojo analizė nereikalinga. Jie, galimai prie brendžio taurelės su dekanais sutarę, atėmė pažinimo Laimę iš tūkstančių besimokančiųjų širdžių….

Rūta, 2016-01-28 06:14:46

Apie alkoholio vartojimą. Mano nuomone – kainas kelti reikia, ir kelti tiek, kad taptų prabangos preke, randama tik atskirose specializuotose parduotuvėse… Kaip ten bebūtų, kai gerokai šoktelėjo akcizas, ne vienas pažįstamas metė rūkyti todėl, kad… brangu. Na ir gerai, tebūnie brangu ir gerti. Atsiras pogrindiniai verslai – kai nori, tai išgaudo, taip, kaip aptvarkė cigarečių kontrabandą, aptvarkytų ir pilstukininkus, tik reikia geros motyvacijos gaudytojams ir labai griežtos bei neišvengiamos atsakomybės nelegaliems prekeiviams. Jeigu kažkam atrodo, kad čia taip žudomos tradicijos ir kulinarijos šedevrai – lai būna tokia veikla, kaip naminio alkoholio gamyba, tik lai būna ji licenzijuota… Aš iš tų keistuolių, kurie negeria nei lašo alkoholio, pas mus šeimoje niekas negeria per jokias šventes, o jos vis tiek ateina. Ir gyvenam nuo to nei kiek ne blogiau. Galbūt todėl manau, kad alkoholis kasdien (pvz. vyno taurė ar alaus buteliokas) ir netgi kas savaitgalį, jau yra alkoholizmo pradžia, o gal ir toliau nei pradžia. Ir to nereikia skatinti šeimose… Dėl dainų plačiąja prasme – taip, jeigu žmogus turi kuo užsiimti – mylimą darbą, hobį, kuriam reikia blaivaus proto, jam mažiau pagundų kyla svaigintis. O priversti šituos sugadintus bėdžius dirbti kažin ar iš viso įmanoma (nebent už nugaros stovės su bizūnu kas nors). Iš dzūkiškos realybės – vietiniai girtuokliai dažnai grybauja su svarstyklėmis. T.y., tam, kad nepersidirbtų, renka grybų tik tiek, kad juos pridavus į supirktuvę užtektų geidžiamo rašaliuko buteliui :).

Pentium100, 2016-01-28 07:05:15

Aš manau, kad reikėtų pradėti nuo pašalpų kaimo gyventojams sumažinimo. Gyvenant kaime ir neturint darbo galima pačiam užsiauginti maisto (bent jau kad sau užtektų), taigi tokios didelės pašalpos nereikia. Taip pat galima būtų vietoj eurų dalį pašalpos duot kaip lengvatas elektrai ir pan, t.y. už ką neišeitų nusipirkti alkoholio. Gal tada nebeužteks alkoholio visą laika būt girtam ir kada nors išsiblaivys? Arba norės daugiau, teks dirbt žemę, kad dar ir pardavimui užtektų.

Andrius, 2016-01-28 08:34:35

Net pažiūrėjau į kalendorių. Tikrai pilnatis. Labai jaučiasi iš komentarų. Per pilnatį daugelis tampa sokolovais. 😀

Iš šalies, 2016-01-28 09:37:33

Pentium100, alkoholio žmones sugeba nusipirkti net tada, kai jo neišeina nusipirkti. Kartą mačiau, kaip dažnai išgerianti moteris dažėsi lūpas. Lūpdažis buvo seniai pasibaigęs, moteris paskutinius dažo likučius krapštė pirštu ir tepė sau ant lūpų. Kaip tik turėjau naują lūpdažį, ir jai padovanojau. Kitą kartą, kai susitikom, ji man labai dėkojo, nes lūpdažis buvęs labai geras, net du buteliai jį pardavus išėjo.

Sokolovas, 2016-01-28 12:17:39

Andriui: Ačiū, prajuokinai…

REGINA, 2016-01-28 12:33:34

Iš šalies: :DDDDD

Jeigu Moteris dažosi lūpas, tai man atrodo, kad ji dar yra perspektyvi (tiesiog negali būt nurašyta).

O jeigu ji tą lūpdažį išmainė į jos manymu vertingesnę prekę, tai čia jau yra strategija ir komerciniai sugebėjimai…:DDDD

Raimonda, 2016-01-30 16:34:51

Galvoju, kad alkoholizmas ryškiai sumažėtų jei iš ekranų ir ministerijų, seimo dingtų pitrėnienės, iš l.ryto ir panašių išimtų visus propagandinius, užsakytus straipsnius, o kometarams uždėtų cenzą. Bet čia ilgalaikės alkoholizmo mažinimo strategijos sudėtinė dalis. Įgyvendinsim, dar po 20 metų.

Dar pagalvojau, kad kiekvienas esame savaip “nuprotėję”: kas geria, kas narkotikus vartoja, kas lošia, kumčiais mojuojasi kiekvieną vakarą, o kas pamišę, dėl žūklės, medžioklės, apsipirkimų prekybcentriuose, kartingų, kaitingų, bėgiojimo, dviračio mynimo, matematikos, t.t.. Yra keli skirtumai tarp šių dviejų, – vieni “pomėgiai” griauna tavo ir aplinkinių gyvenimą, o kiti tikrai niekam blogo nedaro, o tik prideda sveikatos, gerų emocijų. Kitas skirtumas- vienų pomėgiai dar finansinškai valstybei kainuoja (pašalpos, gydymas, policija, teismai), o kitų – įsuka verslus ir biudžetas pilnėja.

andrius-2, 2016-02-02 14:02:23

Raimondai:

ką turite galvoje sakydama ‘komentarams uždėtų cenzą’. Niekaip nesugebu suprasti, net žodyne pasitikslinau 🙂

Nuomonę apie visokius cenzus ir ypač jų ‘uždėjimus’ turiu, ji, įtariu, nesutampa su jūsų. Bet šiuo metu klausiu būtent šio teiginio prasmės. Ačiū.