Neišmoktos mirusiųjų pamokos

Šiandien sukanka lygiai 90 metų nuo tos dienos, kai mirė Leninas. Neišgyveno vargšas nė 54-erių, o pasekmės jaučiamos iki šiol… Atkreipsiu jūsų dėmesį į vieną esminę pamoką, kurios neišmokome iki šiol.

*

Aš buvau nuoširdus leninietis. Aš perskaičiau visus Lenino raštus. Aš stengiausi suprasti, kuo leninizmas skyrėsi nuo kitų ideologijų, teorijų. Pavyzdžiui, kodėl bolševikai kovojo su eserais, nors SR („es-er“) reiškia ne ką kitą, kaip „socialistas revoliucionierius“? Kaip galima kurti socializmą, kovojant su socialistais?

*

O tai kuo nuo eserų skiriasi mūsų socialdemokratai? Juk tai „socialistai demokratai“, jei vis dar vienodai baigtume žodžius: traktoristai, pacifistai, pianistai, socialistai…

*

Nuklydau… Tai kokia gi ta neišmokta pamoka? Neišmokome nebijoti oponentų. Neišmokome neužblokuoti jaunų žmonių savo, tik savo, tik valdančiųjų, tik dominuojančiųjų teorijomis, ideologija, menu…

Kodėl aš buvau nuoširdus leninietis? Todėl, kad apskritai buvau nuoširdus, paklusnus, atviras, tai ir „krovė“ į mane valstybė viską, kas jai buvo naudinga. Kodėl suaugusieji nuo to manęs neapsaugojo? Po stalinizmo visi, įskaitant mano tėvus, visko bijojo. Ar galiu smerkti tėvus, gavusius penkerių metų pamoką Sibire? Kas iš tautiečių, kaimynų apsaugojo ar bent bandė apsaugoti mus nuo išvežimo? Niekas…

*

Leninas mirė, socializmas žlugo, bet istorija kartojasi. Kas dabar drįsta ką nors pasakyti prieš religiją? Ne prieš Tikėjimą, o prieš teisę į mano ir tavo Tikėjimą pasisavinusią bažnyčią. Vienas kitas drįsta, bet tuo tikrai pablogina savo padėtį visuomenėje, praranda daug karjeros galimybių ir pan.

*

Iš mokyklų išgujome daug rašytojų, poetų, kurie buvo „ne tokie“. Kodėl išgujome? Todėl, kad valdžia vėl bijo užkrėsti jaunąją kartą bacilomis. Anais laikais bijojo mane užkrėsti kapitalizmo bacilomis, dabar bijo net literatūros…

*

Anais laikais klestėjo veidmainystė: suaugusieji vienaip galvojo, kitaip kalbėjo. Dabar ta veidmainystė dar baisesnė, nes kapitalizmas veidmainiams atvėrė daugiau galimybių.

*

Tai ką gi tokio teigė tas Leninas, ko nebeteigia social(istai)demokratai? Deja, Lenino nebepasiklausi…

Atsakymai

Burgis, 2014-01-21 10:13:33

Įverčiams…

sonata, 2014-01-21 10:28:18

Nuo kai kurių nuo “bacilų” padeda vakcinos, kurios, imituodamos natūralią infekciją, parodo imuninei sistemai sukėlėją, prieš kurį pats organizmas įjungia gynybos mechanizmą. Arba – senas karalių metodas – mikrodozėm naudoti nuodus, kad didelė dozė neatidarytų vartų pas šventą Petrą. Visko reikia po truputį – žmogaus protas tada įjungia savo “antikūnius” – mąstymą. Skaityti, lyginti, vertinti, ieškoti vertintojų nuomonės. Kitaip bet kuri propaganda gali taip užvaldyti, kad iškyla grėsmė ne tik tapti užkrato nešiotoju, bet ir platintoju.

petras, 2014-01-21 11:36:19

Manau ne visai taip su tuo Leninu. Jo dauguma tikrai nepalaikė, atvirkščiai, priešinosi. Kaip ir jauniems žmonėms ne visi primetinėja savo tiesas.o baimė, patiklumas, siauras požiūris, tai žmonių savybės, kriomis pasinaudojus galima juos valdyti (čia mokykis nesimokęs, prieš prigimtį nepašoksi).

qwerty, 2014-01-22 02:08:42

Aš nebuvau nuoširdus leninietis.Priešingai.Antileninietis. Nuo vaikystės. Toks disedituojantis spaliukas.Nors spaliuku ar pionieriumi nebuvau.Iš principo.Nes mačiau akivaizdų melą.Tinklaraštininkas gi buvo nuoširdus leninietis. Vadinasi nematė akivaizdžių dalykų, vadinasi aš buvau išmintingesnis.Bet kodėl nesijaučiu tokiu?Kažkada tikėjau, kad žmonės, kurie tiki Dievu ir eina į bažnyčią turi būti geri. Dabar taip negalvoju.Netgi priešingai… Kažkada maniau, kad visi komunistai, leniniečiai yra negeri, blogi žmonės. Dabar taip negalvoju.Netgi priešingai…

nuoba, 2014-01-22 22:20:24

aktuali tema, tik gaila, kad labai greitai atsidūrė sandėliuke

qwerty, 2014-01-22 22:47:06

Nuoba, tema greitai atsidūrė sandėliuke todėl, kad tinklaraštininkas kiek išsigando savo paties atvirumo:”…aš buvau nuoširdus leninietis!”. Normalus žmogus viską supras ir piktam nenaudo, o piktavaliui, negeranoriškai tinklaraštininko atžvilgiu nusiteikusiam, tai fantastinis materiolas…

Nuoširdus leninietis!

Ar gali kas būti geresniu taikiniu pilnaties valdomam nacionalistui, patriotui ar kitokio plauko neapykantos grupės marginalui?

Todėl gerai padarė, kad nugrūdo sandėliukant. Reikėjo dar į patį kampą kur užkišti ir pamirtš.

Burgis, 2014-01-23 08:11:20

nuobai ir qwerty: ačiū jums! Ne, neišsigandau! Temą perkėliau į sandėliuką tik dėl to, kad beveik niekas nekomentavo, nereitingavo…

*

Aš niekada, niekada nesigėdysiu savo praeities, nesigailėsiu dėl to, kad buvau toks, o ne kitoks! Ar aš pats save padariau pionieriumi, komjaunuoliu?! Tegu gėdijasi tie, kurie padarė! Tik visiškas idiotas gali sakyti, kad jis nebuvo pionierius dėl savo politinių pažiūrų.

*

Taip, sutinku, tokia tema pilnaties žmonėms bematant duoda pagrindą mane užpulti. Bet ar man rūpi jų nuomonė?! Aš visada juokiuosi, kai interneto platybėse randu komentarų, kuriais pilnaties žmonės bando vieni kitiems priminti mano praeitį. Ne, aš nieko neslėpiau ir neslėpsiu – turiu penkerių metų stažą Sibire ir penkiolikos metų stažą komjaunime, todėl niekam netikau ir netiksiu. Man patinka!

Qwerty, 2014-01-23 09:01:12

Bet pionieriumi aš tikrai nebuvau dėl politinių pažiūrų…