Nejubiliejinis džiaugsmas

Šiandien sukanka 41-eri metai, kai mudu kartu!

O šiam atvirukui, kaip matote, netrukus bus 40…

Šiandien jame pakeisti norėčiau visai nedaug:

*

Viena man Žemė,

Viena man Saulė,

Viena Tu, Meile,

Visam pasauly.

Atsakymai

Burgis, 2015-02-23 08:21:46

Galite sveikinti!…

Jūratė, 2015-02-23 09:07:24

Sveikinimai…

Esu kaunietė, bet gimusi ir augusi Klaipėdoje. Mokiausi K.Donelaičio mokykloje, myliu žemaičius, jų kalbą ir niekam nepataikaujantį būdą…

Vilniete, 2015-02-23 09:40:03

Romantiska ir jautru. Sveikinimai!

Sokolovas, 2015-02-23 09:51:19

Sveikinu Gerb. Burgį. Linkiu visko, ko sau palinkėtumėte…

Rasa, 2015-02-23 10:39:46

Dvi miegančios akys –

tartum du užlipinti laiškai.

Tu sapnuoji dabar,

tu toli.

Tu man laiškus rašai.

Aš bijau pajudėti.

Aš bijau tavo mintį nutraukti.

Man reikia budėti.

Man reikia budėti ir laukti.

Laukti tavo laiškų –

laukti tavo akių.

Viskas bus kaip kiekvieną rytą:

atsimerkus, įteiksi tu man du laiškus.

Juose parašyta: “Nebijok!

Ir tenai, iš kur aš grįžtu, mes buvom kartu”.

Dvi miegančios akys –

tartum du užlipinti laiškai.

Tu sapnuoji dabar, tu toli.

Tu man laiškus rašai…

/Just. Marcinkevičius/

Tegul taip būna Jums kas rytą… 🙂

Burgis, 2015-02-23 10:59:27

Ačiū, sveikintojai! Jei jūs jaučiate tokios sukakties gėrį, tai jau nebegalite būti nelaimingi…

Launė, 2015-02-24 09:04:46

Aš manau,kad reikėtu sveikinti ne Burgį,o Albiną….

Burgis, 2015-02-24 11:10:15

Ech, taip gražiai balsavote, bet pabudo pacientai ir sugadino… :-).

Vis tiek jūs ir meilė laimi!