Nemokykite manęs mylėti!

*

Bengališkoji kobra dažnokai įkąsdavo pro šalį einantiems kaimiečiams. Vieną dieną išminčius įtikino kobrą, kad kandžiotis negerai. Kobra pažadėjo liautis, taip ir padarė. Tačiau netrukus kaimo berniukai ėmė gyvatę skriausti, mušti. Apdaužyta, kruvina gyvatė nušliaužė pasiskųsti išminčiui:

– Štai kuo baigėsi pažado laikymasis…

– Aš tau sakiau negelti, – tarė išminčius, – bet nesakiau nešnypšti.

*

Mes turime dvi ausis ir vieną burną, tad jomis ir reikia proporcingai naudotis: daugiau klausytis, mažiau kalbėti.

***

Baigiu skaityti Susan Cain knygą „Tyla“ apie introvertus, bet kol kas tik šias dvi išmintis įsidėmėjau…

Mane erzina! Daryk taip. Daryk labiau taip. Nedaryk taip. Kartais daryk taip. Gali retkarčiais padaryti taip. Būna, kad gali daryti taip. Pasitaiko, kad jie būna tokie. Dauguma jų yra tokie. Kartais jie elgiasi ne taip…

*

Vėjai! Aš niekada nerašysiu 400 puslapių knygos, kad pasakyčiau štai tiek, kiek ir yra toje knygoje:

  1. Vaikai būna labai įvairūs. Kai kurie būna labai introvertai, kai kurie – labiau introvertai, kai kurie – labiau ekstravertai, kai kurie – labai ekstravertai.

  2. Visi tie vaikai, visi iš jų užaugę žmonės gali būti ir laimingi, ir nelaimingi, gali padaryti stulbinamą karjerą, bet gali ir nepadaryti, gali būti puikūs šeimoje, bet gali ir nebūti…

  3. Vaikus reikia mylėti! Viską mokėsi su jais padaryti ar nepadaryti, jei juos mylėsi. Dar kartą – vaikus reikia labai, labai, labai mylėti!

***

O mylėti nereikia mokyti, rašant apie introvertus ir ekstravertus. Manęs apskritai nereikia mokyti mylėti, aš jau moku. Bet kitus reikia mokyti. Bet ne dirbti su vaikais, ne pažinti juos, ne pritaikyti jiems tą ir aną, ne! Reikia mokyti mylėti tuos vaikus. Reikia mokyti rasti motyvacijos juos mylėti, reikia mokyti rasti kažko savo širdyje, savo galvoje, savo rankose, kad galėtum, norėtum, mokėtum juos mylėti…

Atsakymai

Burgis, 2014-03-21 15:52:01

Aš noriu!…

qwerty, 2014-03-22 01:19:43

Kaip gaila, kad mano draugės komentarus trinate. Jie tokie mieli…(

D., 2014-03-22 01:37:35

qwerty: o gal jūsų draugė nemoka šnypšti? 🙂

Burgis, 2014-03-22 08:33:19

qwerty: negalima tyčiotis iš neįgaliųjų.

Indra, 2014-03-22 09:38:12

Apie meilę kalbėti – taip pavasariška, žmogiška, natūralu. Mokėti mylėti, galvoju, – tai Dievo ar Likimo dovana. Neišmylėtas, bet išdresuotas žmogus nemokės ir neišmoks kito mylėti… Tai įgimta, pajausta su pirmu prisiglaudimu prie motinos. Turbūt motinos ir yra sūnų tikrosios meilės mokytojos? Man mylėti vaiką – kaip mylėti gyvenimą – visad yra už ką: už apgamėlį, garbanėlę, už šypseną, už ašarą, už klaidą, už Tikrumą. Baikit kovoti, paklausykite, apie ką šiandien kalba paukščiai 🙂

qwerty, 2014-03-22 12:03:15

Indra, būtent! Dar galite pridėti:Man mylėti savo žmogelį (vyrą) – kaip mylėti gyvenimą – visad yra už ką: už apgamėlį, garbanėlę,plikę, už šypseną, už ašarą, už klaidą, už Tikrumą. Baikim kovoti)

bio, 2014-03-22 19:05:00

Sveikinimai Laurynui laimejus auksa!

Buvęs Jūsų studentas, 2014-03-27 11:14:14

Susan Cane yra intravertė ir knygą rašė intravertams. Daugeliui intravertų tai kaip šventas raštas. Jūs direktoriau esate stiprus ekstravertas, kuriam aplamai nereikalinga kieno nors nuomonė. Ir aplinkiniai Jums reikalingi tik tam, kad Jus girdėtų 🙂 Ir Jus įdomu klausyti!

Burgis, 2014-03-27 11:45:00

Studentui: man smagu, kad mane prisimenate, bet pasiginčysiu…

Pirma, tos knygos gale trumpai diskutuojama apie terminus intravertas, introvertas, ekstravertas, ekstrovertas. Vertėjai pasirinko (bet motyvų nepateikia) introvertas ir ekstravertas. Man geriau tinka intravertas.

*

  1. Ne, aš nesu ekstravertas. Vienintelė nauda iš tos knygos, kad ji patvirtino tai, ką ir pats žinojau: knygoje plačiai rašoma apie intravertus, kurie vaidina ekstravertus. Va, toks aš ir esu! Kodėl jie vaidina? Todėl, kad tokios jų pareigos, tokia jų vieta visuomenėje. Vaidindamas aš suprantu, atrandu, kad taip daugiau pasiekiu, geriau jaučiuosi. Bet širdyje, prigimtyje aš tikras intravertas, nė neabejoju! Ilgai turėjau su savimi kovoti, kol išmokau vaidinti ekstravertą. Dabar jau neblogai sekasi… 🙂