Nenusišaukite! Aš jūsų prašau…

Jūs skaitėte – verslininkas pateko į problemų ratą, pas jį atvyko daryti kratos, o jis ėmė ir nusišovė…

Nedarykite taip, aš jūsų prašau! Mums paskui sunku mokyti vaikus, kad viskam reikia būti pasirengus, kad visas negandas galima įveikti. Ar aš galėčiau sėsti į kalėjimą? Galėčiau! Ar aš galėčiau elgetauti? Žinoma, ir daryčiau tai išradingai! Ar aš galėčiau badauti? Žinoma, net norėčiau!

Ar galėčiau nusižudyti dėl verslo, buities, finansinių problemų? Niekados! Jūs jau žinote – pripažįstu eutanaziją, bet tik ne savižudybę dėl pasaulio tuštybių tuštybės. Esu išdidus, pasipūtęs, bet tos savybės skatina atmesti, o ne rinktis savižudybės kelią.

Pasakykite tai sau ir perduokite kitiems: materialus pasaulis nevertas tavo gyvybės!

Atsakymai

eiyou, 2010-07-01 14:36:05

Greičiausiai jis taip padarė, ne dėl to kad nepakeltų problemų pats, o tam kad apsaugotų šeimą nuo elgetavimo. Iš jo norėjo atimti viską ir dar palikti su skolomis, dabar iš mirusio greičiausiai nieko nepavyks išreikalauti.

Persona Grata, 2010-07-01 14:46:08

Kodėl sakote, kad nepavyks? Jis mirė, o jo turtas liko. Tikėtina, kad iš to turto MG Baltic sieks patenkinti savo reikalavimus, o našlė gaus tai, kas liks (jei liks). Toks scenarijus tikėtinas, jei ieškovai įrodys savo kaltinimų ir reikalavimų pagrįstumą.

eiyou, 2010-07-01 14:52:04

Gal būt, bet kiek skaičiau kad jis svarstė įvairius variantus ir kelis kartus prasitarė kad būtų geriau jeigu jo nebūtų, matyt be jo įrodyti kad jis išeikvojo bus žymiai sunkiau (nors manau, kad jis visiškai nekaltas o čia paprasčiausias puolimas norint atsiimti pinigus kuriuos prarado MG Baltic neįvertinus rizikos)

kliuška, 2010-07-01 16:10:47

“kad visas negandas galima įveikti”

O kaip įveikti tuštumą? Kai viltys žlugę, meilė mirus, o galvoje kasdien sukasi “o kaip norėčiau dabar tyliai numirti”. Tuomet sveikas protas būna aklas ir kurčias.

Markas, 2010-07-01 16:48:28

Taip, kai žmogus nužudo savo kūną dėl turto, tai visada sukrečia subtilesnės ir šviesesnės sielos žmones. Jie šūkteli: kokia beprotybė! Koks baisus nuostabaus pasaulio sugriovimas! (Bet 3 ankstesni komentarai yra apie turtą, o pop svetainėse – šimtai: visuomenės, prietamsių sielų, balsas, kuriam jie visiškai paklūsta.) Prašyk neprašęs, bet nieko nepakeisi… Net jei šauktum per megafoną. Jei lemta, tai tą dieną turi mirti. Ateina angelas juodais drabužiais ir išsiveda. Šansas buvo anksčiau… buvo suteikti mažyčiai šansai, kuriais žmogus galėjo pasinaudoti, kad keistų savo karmą (tamsiąją energetiką), kad valytųsi, šviesėtų… Manau, kad gal visgi ateidavo lemties angelai (reguliuotojai) juodais drabužiais ir bandydavo jį pristabdyti, nukreipti kitu keliu… Bet žmogus tuo nepasinaudoja. Tada lemties angelai susitaiko: turi vėl pasikartoti tai, kas jau buvo, kartotis, kas pragaištingai kartojasi. Gal kitame gyvenime žmogus iš to ištrūks ir pasinaudos mažais šansais? Juk žmogus gyvena… be kūno… ir toliau eina Savo keliu.

V.R., 2010-07-01 17:58:45

Na na, ir kaip gi tie mirties angelai atrodo – tokie jaunuoliai su juodom suknelėm ir sparnais?

Burgis, 2010-07-01 18:43:29

kliuška: kai tokios mintys sukasi galvoje, reikia pakalbėti su manimi. Akis į akį. Kitas svarbus patarimas: tokias mintis reikia priimti kaip natūralią reakciją, nepanikuoti ir nieko nedaryti!

Rasa, 2010-07-02 08:53:18

Markui: tai gal reikėtų konkretizuot: ar savižudis į pragarą nueis, kuris, tavo nuomone yra, ar gyvens kitą gyvenimą, kol pasitaisys? Jei vis gyvens, kol pasitaisys, kas tada nueina į pragarą? Ar pragaras žemėj?

Kliuškai: kaip įveikt tuštumą? Imtis ją užpildyt iš naujo, dar geresniais dalykais negu buvo 🙂

Markas, 2010-07-02 11:30:24

Rasai: kokia tu smalsi 😉 nežinau, ar savižudis į pragarą nueis… nors manoma, kad savižudybė sunkesnis nusikaltimas už žmogžudystę… nežinau, kaip atrodo pragaras… ir mano draugai nežino… šviesesnės sielos nenueina iki pragaro, nepamato, nes kitos vibracijos… kaip žemų vibracijų sielos nepakyla į aukštesnes sferas… beveik fizika… ne veltui daugelis kvantinės fizikos specialistų – giliai tikintys… 🙂 Ir galiu pagal tavo norą konkretizuoti, nes prieštaravimo nėra: žmogaus siela ne iškart gyvena kitą gyvenimą, ji turi išbūti Ten nemažai laiko, 10-15-20-25… metų, išbūti vienoje iš buveinių (erdvių), o paskui vėl kūniškai gyventi… Beje, nesu apie tai skaitęs jokioje knygoje, ne iš knygų tai 😉