Nesipriešink…

Štai per radiją kalba žymus politologas. Kalba ramiai, monotoniškai. Jis visada taip kalba. Neįmanoma patikėti, kad jį bent kiek jaudina tai, apie ką jis kalbą: apie karą, apie neteisybes, apie… Nesvarbu, apie ką.

*

Ar galima tą žmogų smerkti? Jokiu būdu! Jis toks yra. Jo tokia prigimtis. Jis net mokslą, darbą pasirinko pagal savo prigimtį. Jis taip ir nugyvens savo gyvenimą: ramiai, lėtai, savo minčių vingiuose, bet ne savo jausmų verpetuose…

*

O kiti (aktoriai, muzikantai, sportininkai, aistringi įsimylėjėliai, keršytojai, nervingi mokytojai, aš…) visą laiką ant emocijų bangos, visą laiką jausmų vergai, visą laiką atsakingi už visą pasaulį, visą laiką kovoje… Gydytojai sako: „Nesiparink! Taupyk sveikatą!“ O aš sakau – gyvenk kaip gyvenasi. Nesipriešink savo prigimčiai. Pasitikėk Likimu. Nesistenk būti panašus į kitus – vis tiek nepavyks.

*

Žinoma, jūs prisimenate mano jaunystės formulę, taisyklę ieškant gyvenimo palydovės: jausmas turi eiti į žvalgybą, bet protas turi stovėti sargyboje. Apskritai, tas protas turi stovėti sargyboje visą gyvenimą, bet jausmai kartais jį nuveja iš sargybos posto. Ką padarysi… Nesikrimsk. Tai – tavo gyvenimas. Tai – tavo prigimtis.

*

Ne aš vienas tai supratau…

*

Gyvenimo giesmė

*

_      Gyvenimas mano – vėjas palaidas!_

_      Kaip sakalas skrieja per tyrus laukus._

_      Gyvenimas mano – pavasario aidas._

_      Gyvenimas mano – tai sapnas klaikus._

_      Aš myliu gyvenimą – jauną, ugningą,_

_      Kaip myli pavasarį lauko gėlė!_

_      Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą, –_

_      Stipriai – kaip jaunystė temoka mylėt._

_      O žeme, o motina mano brangioji!_

_      Mielai tu puošiesi žiedais ir krauju. –_

_      Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum,_

_      Tai būtų ilgu man, ilgu man be jų!_

_      Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!_

_      Gal būt kaip žvėris tu mane sudraskysi? –_

_      Vis tiek –  aš ir mirsiu šypsodamos saulei,_

_      Ir saulė degs mano akyse!_

*

(Salomėja Nėris)

Atsakymai

Burgis, 2015-01-26 08:56:19

Paskutinis posmelis mane įkvepia!…

Marius, 2015-01-26 16:51:11

,,Apskritai, tas protas turi stovėti sargyboje visą gyvenimą, bet jausmai kartais jį nuveja iš sargybos posto”.

Pavyzdžiui, vaikinas įsimylėjo merginą, o tėvai sako: sūnau, kur tavo protas, juk pas ją du vaikai, abu nuo skirtingų vyrų, nebaigusi mokslų ir t.t.

  1. Pagal šį faktą galime drąsiai įšvęsti formulę: kai įsijungia jausmas, išsijungia protas. ( Yra sakoma: meilė akla ir kurčia).

  2. Tėvai mato, kad jų sūnus brenda į pelkę, o sūnus atvirkščiai, to nemato. Tai įrodymas, kad egzistuoja žmogaus ir proto uždarumo dėsniai.

  3. Jeigu tėvai mato, kad jų sūnus brenda į pelkę ir jie dėl to kenčia tai kas kaltas?

a) Sūnaus protas

b) marti

c) švietimo sistema

d) blogas auklėjimas

e) KTU gimnazija ir mokytojai

f) jų pačių protas

  1. Jeigu tėvai nori ištraukti sūnų iš pelkės ir patys nebekentėti, nuo ko jiems reikia pradėti?

a) Dėti visas pastangas, kovoti, kad sūnus praregėtų teisybę.

b) Kovoti prieš marčią, kad ji paliktų jų sūnų ramybėje.

c) Pripažinti, kad jų pačių protas ir yra pelkė.

LeON, 2015-01-27 04:03:37

  1. Jei tai įprastas protas, ko gero. Nes su jausmais dera sunkiai. Greičiau, juos blokuoja.

  2. Toli gražu ne įrodymas.

Egzistuoja jūsų pamėgtas/siūlomas realybės traktavimo modelis ir tiek.

Įspūdis, jog stengiatės prakišti jį bet kokia kaina 🙂

  1. Jeigu tai – tikrai pelkė (pvz, jei jūsų “tt” = alkoholikė ir/ar narkomanė – čia, kad jums maža nepasirodytų – esu matęs tokių atvejų), niekas nekaltas. Prie ko čia kaltė apskritai.

Pas jus tokios versijos net nėra. Pridėkime ją. Bus tų merginų. Čia siūlymas.

Gal dar papildomai – intuityvus tėvų saugos instinktas.

Kas nori lai eina į pelkes, nardo po kanalizacijas.

Tėvų misija, ko gero, – perspėti, vaikų – rinktis.

Tėvų misijos esmė, manau, – pastebėti ir teisingai įvertinti socialinių treniruočių amplitudę, grūdinant vyrišką charakterį.

Ir situacijų sudėtingumą, treniruojant ir ruošiant gyvenimui moterišką charakterį.

Peržengus ribą, jaunas žmogus gali palūžti, panašiai kaip paėmus per sunkią štangą treniruoklių salėje.

Tam (ir) yra protas – naudingas sistematizuojantis instrumentas.

  1. d)

Žiūrint, kas yra (pagal apibrėžimus):

d.1) kova, teisybė

d.2) marti, ramybė

LeON, 2015-01-27 04:06:29

d.3) protas, pelkė