Nežinojimą galima pateisinti. Veidmainystės – ne!

Ką sutvėrė Dievas?

Bedievius.

Ateistus.

Savo sūnaus žudikus.

***

Gal prieš porą savaičių per TV pamačiau du vieną po kito pateiktus žinių siužetus ir negaliu pamiršti…

  1. Kažkurios Vilniaus bažnyčios požemiuose rado kažkokių seniai palaidotų žmonių palaikus.

  2. Mokslininkai aptiko bene prieš tris milijonus metų gyvenusių mano protėvių palaikus.

Na, aš jums pasakysiu, tie mano protėviai visai į mane nepanašūs!

Noriu, kad mano protėviai būtų tie, kuriuos Dievas sutvėrė į mane panašius.

Bet ką daryti su tais mokslininkais?

Ką jūs, prisiekusieji katalikai, galvojate ir apie tuos mokslininkus, ir apie tuos neskoningai laidas sukomponuojančius TV specialistus?

*

Reikia apsispręsti.

Reikia pasirinkti.

Dėl mūsų vaikų reikia.

Negalima gyventi apytiksliai. Reikia aiškiai įvardinti, ko mes nežinome. Reikia aiškiai įvardinti, kuo kviečiama tikėti be žinojimo. Reikia rasti takoskyras tarp žinojimo ir tikėjimo. Reikia sudaryti sąlygas mūsų jaunimui ramiai, drąsiai, apgalvotai pasirinkti. Jokiu būdu negalima versti veidmainiauti! Gana jau veidmainių šalyje! Per juos – daug netiesos, neteisybės, skriaudų, pažeminimų…

*

Ir jūs pasirinkite. Galbūt visai kitaip nei aš. Bet pasirinkite aiškiai, tvirtai, be veidmainystės.

Atsakymai

petras, 2015-09-23 11:02:54

Veidmainį žmogų įtikinti elgtis ne veidmainiškai, tai kaip su pliku pešiotis. kitaip sakant žmogaus prigimties nepakeisi. na, būna retais atvejais, kai žmogus “atsiverčia”, bet tada dažniausiai į kitą kraštutinumą palinksta. 🙂

Vytas, 2015-09-23 12:17:25

Tai, kad gyvybės formos keičiasi bėgant laikui yra neginčijamas faktas, aiškiai matomas nagrinėjant fosilijas. Mechanizmas [natūrali atranka] kodėl tai vyksta žinomas nuo 19a. [Ch.Darwin]. Visa gyvybė žemė yra vieno tipo — naudoja tapatį genetinį kodą [A, G, C, T koduoja baltymus]. Visos gyvybės formos yra susiję tarpusavio giminystės ryšiais — žmogus ne tik turi bendrą protėvį su beždžionėm [kuris yra labiau panašus į beždžionę, nei kad į žmogų], bet ir su banginiais [protėvis nepanašus nei į žmogų nei į banginį], medžiais [tai nereiškia, kad žmogus išsivystė iš medžių], vienalasčiais organizmais [primenančiais bendrą mūsų protėvį, kuris pats primityviausias buvo molekulė gebanti daryti savo kopijas].

Viskas kas parašyta aukščiau yra žinoma ir neginčijama, todėl kad tai grįsta ne įsitikinimais, tikėjimu, religija, šventom knygom, bet ĮRODYMAIS. Alternatyva visam šitam supratimui yra pagrįsta ne įrodymais, bet žinių trūkumu, tradicijom, iliuzijom, nenoru suprasti pasaulio tokio, koks jis iš tikrųjų yra.

Miegapele, 2015-09-23 12:43:39

O kaip atsirado molekule, gebanti daryti kopijas? Ar dabar nauju molekuliu, gebanciu daryti kopijas, irgi atsiranda? Jeigu taip, tai kodel sios molekules toliau nesivysto? Jeigu siais laikais tokiu gebanciu darytis kopijas molekuliu neatsiranda, tai is kur zinome, kaip ir kodel atsirado pirmoji besidauginati molekule? Atsiprasau, kad be lietuvisku raidziu rasau.

Burgis, 2015-09-23 12:51:32

Vytui: stop, stop, stop… Nereikia taip kategoriškai. Eidamas atgal, atsiremsite į Didįjį Sprogimą, ir tada aš paklausiu:

petras, 2015-09-23 13:20:47

miegapele, tame ir reikalas, kad žmonės tiksliai nežino nei iš kur atsirado, nei kaip atsirado pirmoji ta molekulė (ar kažkas panašaus). yra tik spėjimai ir prielaidos. užtat kaip Vytas sakė, žmonės žino, kad visa gyvybė kilusi iš vieno šaltinio vieną kartą ( kol kas žmonės nerado alternatyvų) ir dabar naujų “gyvybės” formų neužsimezga arba tiesiog jų niekas neaptinka.

bet kokiu atveju, kaži ar kas iš čia esančių tau galėtų atsakyti į tokius plačius klaisimus vienu ar keliais postais 😀 net ir didūs mokslininkai yra specai dažniausiai tik gana siauroje srityje gamtos moksluose ir pasaulio pažinime.

petras, 2015-09-23 13:37:54

miegapele, net ir klystantis bei visko nežinantis mokslas žymiai geriau paaiškina (racionaliai) aplinką, nei alternatyva – pvz. religija, kuri apie aplinką išvis nieko realiai nepasako. manau tai norėjo Vytas pasakyt :))

o religija iškart imasi nuo pačių sunkiausių ir nesuvokiamiausių dalykų. juk lengviausia yra skelbti tai, ko niekas negali paaiškinti. todėl ainant atgal į kampą spaudžiasi ne mokslas (kuris visada atranda kažką naujo ir kažką naujo paaiškina), bet religija.

manau tikėjimas yra gerai, tačiau jis nieko nepaaiškina apie aplinką. aš ne ekspertas, bet tikiuosi yra tokių “tikėjimų”, religijų ar kažkokių dvasinio pasaulio pažinimo būdų, kurie neuždavinėja ir juo labiau neatsakinėja į tokius fundamentalius klausimus.

Rasa, 2015-09-23 14:06:32

🙂 Burgiui: sakot: “Noriu, kad mano protėviai būtų tie, kuriuos Dievas sutvėrė į mane panašius.” O biblija sako: “27 Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą,

pagal savo paveikslą sukūrė jį;

vyrą ir moterį; sukūrė juos.”(Pradžios knyga) Gal ne ten panašumų ieškome? Gal ne kūnuose tas panašumas, o esmėje- dieviškume, kuris kiekviename mūsų? 🙂

Burgis, 2015-09-23 14:35:03

Rasai: kiekvienas perskaito taip, kaip nori perskaityti… Pasakyta gi „… pagal savo paveikslą“, o ne pagal savo esmę. Tūkstančius metų neišprusę tikintieji matė Dievą kaip senelį su barzda, todėl ir buvo parašyta, kad taip matytų ir tuo tikėtų. Dabar bandoma išsisukti…

Sokolovas, 2015-09-23 15:09:51

TIKĖJIMAS PRIEŠ “ŽINOJIMĄ”, “ŽINOJIMAS” PRIEŠ TIKĖJIMĄ. . PRIEŠYBIŲ VIENYBĖ

Mistika? Anaiptol….Apskritai, ar yra “mistikos absoliutas”? Manau, jog būta tik NEPAŽINTŲ REIŠKINIŲ.

Tikėjimas prieš “žinojimą”. Ne, tai nėra joks vulgarus prieštaravimas, neva pašauktas ugnimi bei kardu sunaikinti “alternatyvą”. Tai- nuostabi SIMBIOZĖ. Tai- priešybių vienybės išraiška…. Ir nuostabių pavyzdžių begalė…

Paparčio žiedas. Tai tik paprotys? Ar tikrai papartis nežydi? O gal mes tiesiog dar neradome jo žydinčio? Gal dar nesugebėjome rasti Kelio, kuriame sugebama ne tik “rasti” ( pragmatizmo nekantrumas), bet ir ieškoti (romantizmo veržlumas). Sąsaja su Laime? O juk čia ir esmė!

Pragmatikas- cinikas tars- “mokslas įrodė, jog to nebūna”. Bet….Ar ties tuo nesama ribotumo? Juk mokslas tėra abstrakcija, negalinti įrodyti visiškai nieko. Įrodo, ar bent jau mano tai padarę,- ŽMONĖS, įtikėję , jog “užvaldė mokslą”.

Bet, sakykite, ar tikrai tiek “gero” mums padarė “mokslas”, kad jo vardu mes skubame paneigti TIKĖJIMĄ ? Tegu ir pagonišką, bet….nepripažįstantį “mirties datos”.

Ar tikrai mokslą ( neva) užvaldę žmonės, už pinigus išrandantys mums “naujausių technologijų”, verti to, kad, remdamiesi jų už pinigus pirktu autoritetu, atstumtume TIKĖJIMU GRĮSTAS VERTYBES?

Ir…Kas yra tos “mokslo biznierių” vis “tobulinamos” “naujausios technologijos”? Tai tokie “objektai”, kurie kol kas mums “kepa pyragus”, tačiau ilgainiui už mus ir valgyt pradės. Tai dirbtinis intelektas, slepiantis didžiulį destrukcinį veiksnį- mes savo gerąja valia leidžiame “mokslo biznieriams” kurti sau VARŽOVUS po “pagalbininkų” priedanga….

O štai nuostabaus Gamtos reiškinio,- kamuolinio žaibo,-paslaptis neįminta iki šiol. Nes…Tai neva “niekam neįdomu”. Ir už tai nemoka pinigų….

Mokslas, pinigai, ir “pasaulio galiūnai”….Destruktyvi simbiozė. Jau išrastos pasiklausymo, sekimo, stebėjimo priemonės. Mes jų nematome, apie jas negalvojame. Tikime, jog jos “padeda tarnyboms”. Tačiau čia slypi priešingų polių “anti-simbiozė”. Aišku, kad padeda. Bet kartu ir atpratina dirbti protu bei VADOVAUTIS ANALITINE DEDUKCIJA.

Legendinis Šerlokas Holmsas, turėjęs, be abejo, daugybę tikroviškų prototipų, taip pat ir nūdienos spec.tarnybų pirmtakės, dirbo kur kas moraliau bei…patikimiau.

Bet tai dar ne viskas. “Mokslas”, iš pradžių “Paparčio Žiedą” mitu išvadinęs, o vėliau padovanojęs mums mus naikinančių “technologijų”, nosies tiesumu eina link to, kad “protingasis elitas” įgys galimybių FIKSUOTI ŽMONIŲ MINTIS, ir tai per atstumą. Tai sunkiai įsivaizduojama, apie tai nenutuokiama, apie tai TYLIMA. Tačiau tokie darbai, per “biolaukų” tyrinėjimą, JAU VYKSTA ! JAV CŽV bei GMŽV jau “išmėsinėjo” daugybę vadinamųjų “ufonautų” (“ateivių”) smegenų, tyrimai yra įslaptinami.

Žmonių minčių, ir tai per atstumą, fiksavimas….Būtent tai, o ne “branduolinis karas”, gali tapti Apokalipsės preliudu . Nes …žmonijos gyvavimas savo ankstesniąja forma taps neįmanomas, ir geriausiu atveju prilygs egzistavimui “zombių pavidalu”. Daugelis mėgindavo sulaikyt kvėpavimą….O pamėginkite sulaikyt ilgesniam laikui GALVOJIMO VYKSMĄ ! Ir bus ganėtinai aišku…

Aišku,- MOKSLAS, JEI JIS YRA VALDOMAS NE PINIGŲ, O MORALĖS PRINCIPŲ,- netaps naikinimo ginklu. Juk daro ne “mokslas”, daro žmonės. Ir tereikia, kad jie išties Žmonėmis liktų.

Teigiamoji TIKĖJIMO IR ŽINOJIMO simbiozė yra įkūnyta toje erdvėje, kuri kupina istorinių Žmonijos lūkesčių bei slapčiausių svajų…

Paparčio Žiedas. Žinome,- dar niekas nerado jo. Bet tikime,- “o štai ši vidurvasario naktis kitokia bus…”. Tiesiog….yra JIS ir JI. Juk ir Naktis dviem vardais pavadinta….

ŽINOME, , kad Žemė yra apvali. Štai nukrito nuo palangės gaublys. Įskilo. Tai niekis, bet mes nenorime, kad tai nutiktų Planetai. TIKIME, jog nenutiks…

Ne, niekas neneigia ŽINOJIMO, esą Žemė yra apvali ir todėl bekraštė. Tačiau…Kai JIS ir JI , pirmąjį kartą suradę SAU tą Paparčio Žiedą, pasižada kartu keliauti NORS IR Į PASAULIO KRAŠTĄ, – tą akimrką jiedu TIKI, jog Pasaulio Kraštas, tegu tik jiems skirtas, yra! Ir kalbama ne apie rengimąsi tolimai kelionei, kuomet Žemė atkartotų seniai ir nuobodžiai pažįstamą gaublį, o apie pasiryžimą , jei tik reikės, šį Kraštą patiems susirasti….

Burgis, 2015-09-23 15:29:06

Sokolovui: parašėte knygą? Tai kodėl čia ją skelbiate? Pardavinėkite! Niekas neperka? Tai kodėl mes turime skaityti?

Žibute, 2015-09-23 15:47:50

Siaubas.. Kas, Čia, per nesąmonė? Rašoma apie tikėjimą , dievą, meilę ir kažkokias tikėjimo ir žinojimo simbiozes.:) Ar čia psichinių ligonių palata?:) Ar čia taip “elitas” reiškiasi ir bendrauja?:) O kokia PONAI JŪSŲ REALYBĖ? 🙂 Ar liūdna ir be meilės, be tikėjimo , be sveikatos ir be gyvenimo..? Rašyti rašinėlius yra viena, o gyventi visai kita.:)

Burgis, 2015-09-23 16:03:16

Žibutei: prašyčiau patikslinti – čia man taikote ar Sokolovui?

*

Jei man, tai užtikrinu Jus, kad mano tikėjimas yra tikresnis ir tvirtesnis už bet kurio kataliko, bet kurio musulmono tikėjimą! Panašu, kad ir už jūsiškį… Panašu, kad kaip tik dėl to aš, ko gero, laimingesnis už Jus…

petras, 2015-09-23 16:18:42

žmonės, ramiau 🙂 pilnatis tik 7dienį nusimato

Burgis, 2015-09-23 16:21:45

petrui: kelintą komentarą šiandien šioje svetainėje parašėte? Gal jau gana?

Rasa, 2015-09-23 17:51:02

Aš tai pagalvojau pagalvojau ir pasirinkau. Aš žinau tik tai, kad išties nieko nežinau. Nes visas vadinamas “žinojimas” vis vien tėra tik tikėjimas. Visumai aprėpti žmogaus galimybės per menkos, o tai ką vadiname vienu ar kitu “žinojimu” tėra tik kaip siūliukų traukymas iš nuostabaus rankomis austo persiško kilimo. Ten raštų raštai persipynę į begalinį grožį, o mokslininkai ir religingieji aiškina- štai čia atomų eilutė, štai čia natūrali vilna, štai čia raudona, šitas geras, o šitas pagedęs, šitas negražus, šitas tobulas… O išties mums tereikia baigt traukyt siūliukus, atsimerkt plačiai ir žiūrėti. Gėrėtis ta visuma. Džiaugtis. Ir pasistengti pavalyti, jei kur išsiteps. Ar užadyti, jei kur prakiurs 🙂

Visa kita tik žmonių susigalvoti žaidimai.

Dalius, 2015-09-23 22:25:01

Oho, kad įsiusiūbavo diskusijos!:) Mat jautrią ir neišsemiamą temą šiandien Bronislovas užkabino. O su “Sokolovu” tai tikrai kažkas negerai:)

Vytas, 2015-09-23 22:53:06

Jei šiuo metu nežinoma kaip atsirado DNR molekulė, arba jei negalima atsakyti kodėl įvyko Didysis sprogimas, tuomet jūs pasirenkat ir manot turit teisę neigti net tuos tvirtai žinomus ir pakankamai įrodytus faktus dėl to, kad viskas derintųsi prie jūsų išankstinio požiūrio? Man atrodo čia visai netvirta logika.

Rasa, 2015-09-23 23:39:52

Daliui: Ar tikrai? Su Sokolovu negerai? Ar tu tiesiog nesupranti apie ką jis kalba? 🙂 Ir todėl tau tai atrodo nesąmonės. Tai skirtingi dalykai. Taip jau mes įpratę- kas žiūri į pasaulį bent kiek kitu kampu nei mes, tas kvanktelėjęs, ar ne? Ir dažnas mūsų kartais vis susimąsto: kas išprotėjo- ar aš ar pasaulis? 🙂 Bent jau aš dažnai tai girdžiu iš žmonių. Žinoma, kiekvienas slapta dar sau pagalvoja- aš tai manau, kad ne aš… 🙂 Man tai šiek tiek lengviau šitu klausimu, aš seniai esu susitaikius, kad esu kvaiša. Tai man su pasauliu atrodo viskas tvarkoj. Ir su žmonėmis, kurie tokie skirtingi 🙂

Žydrūnas, 2015-09-24 21:49:13

Tai, kad sokolovas gaišta čia laiką rašydamas tokio ilgio rašinėlį, jau parodo, kad jam ne viskas gerai…

buvo čia ir daugiau tokių rašinėtojų kadais taip ir neprisistačiusių…

Burgis, 2015-09-24 21:53:00

Žydrūnui: oho, ir Jūs prisimenate Nepri… 🙂

Žydrūnas, 2015-09-24 22:01:33

prisimenu,bet ką rašė tai ne 🙂 menu, kad rašė daug :o) o kur jis dingo kažin?

Rasa, 2015-09-24 22:03:21

Neprisius buvo geriausia, kas yra nutikę šitoje svetainėje (be pono Burgio, žinoma). Jis buvo tiesiog nerealus. Visom prasmėm. Aš jo pasiilgstu. Labai. Bet jo nebėra. Daugeliui mūsų, čia rašančių, iki jo toli kaip iki mėnulio… O gal ir dar toliau- pagalvojau. Bent jau man tai tikrai 🙁

Žydrūnas, 2015-09-24 22:08:40

Rasa, nepaliko jokių kontaktų? ką reiškia nebėra???

Rasa, 2015-09-24 22:29:03

Nebėra, tai reiškia, kad čia nebėra. Neprisiaus. Jo tokio, kuris buvo Neprisium.

Žydrūnas, 2015-09-24 22:38:29

vajė 🙂 aš maniau, kad tu pati sau rasa 🙂

Žydrūnas, 2015-09-24 23:17:18

Rasa, na man nieko nesinori 🙂

tiesiog man keistas žmonių garbinimas kažkoks (tu ir neprisius tarkim :)) vien iš to ką, kiek ir kaip rašo žmogus gi daug kas matos…

pas mane teorija tokia – kuo daugiau žmogus kalba (rašo) tuo mažiau jis daro realybėje…

Rasa, 2015-09-24 23:40:23

Ne, Žydrūnai, aš nieko negarbinu. Sakyčiau greičiau atvirkščiai- aš labai pritariu Krišnamurčiui, kuris buvo išties išskirtinis žmogus ir kuris sakė:„Bet kokie autoritetai, ypač minties ir supratimo srityje, yra labiausiai destruktyvus, blogiausias dalykas. Lyderiai žlugdo pasekėjus, o pasekėjai žlugdo lyderius. Turite būti savo pačių mokytoju ir savo pačių mokiniu.“ (Krišnamurti )

Bet tai netrukdo matyti žmones. Girdėti juos. Džiaugtis bendravimu. Grožėtis jais. Mokytis žiūrint į juos. Ir, žinoma, nepamirštant pasižiūrėti į save 😀

Žydrūnas, 2015-09-24 23:58:02

Krišnamurtis? pirmą kart girdžiu :o)

p.s. Rasa, džiugu, kad tu dar nedingai su tuo nepriu 🙂