Norėčiau tau padėti, bažnyčia…

Kadaise šioje svetainėje aprašiau tokį eizodą, trumpai pakartosiu…

*

Savo svečią iš JAV, Idaho valstijos, mokyklos direktorių, aukšto rango žmogų mormonų bažnyčioje, nusivedžiau į Petro ir Povilo bažnyčią Vilniuje. Kai apžiūrėję išėjome, išgirdau neįtikėtiną komentarą: „Kristus būtų nepatenkintas. Jis mokė gyventi kukliai…“

*

O dabar ta popiežiaus istorija… XXI amžius. Jozefas Aloizas Racingeris, kuriam žmonės – pabrėžiu – žmonės, o ne Dievas! – suteikė šventenybės rangą, sukėlė aistras, pakurstė fanatizmą, davė peno vulgariajai žiniasklaidai, kuri dabar aptarinėja batų spalvą, peleriną, žiedą…

Atrodo – čia, pas mus atrodo, – kad visi užmiršo: krikščionių yra tik trečdalis visų tikinčiųjų (tikinčiųjų, ne visų pasaulio gyventojų, kuriuos į Žemę pakvietė Visatos Valdovas…), o Romos katalikų – nėra nė ketvirtadalio. Ką dabar turi matyti, ką turi galvoti kiti pasaulio tikintieji? Kaip dabar viena „jo šventenybė“ atrodo kitų „jų šventenybių“ pulkelyje? Tikriausiai tai mano bėda, kad be Dalai Lamos aš net nežinau kitos šventenybės…

*

Bažnyčia yra gerai visuomenę stabilizuojanti jėga. Tu gali išpažinti kurią nori religiją, gali neišpažinti jokios, gali matyti religijų žalą, bet nematyti stabilizuojančio visuomenę religijos poveikio gali tik ateistiniai fanatikai. Matantys, tokie kaip aš, labai norėtų, kad tas poveikis būtų gražus, orus, didingas, šiuolaikiškas, ramus, įtaigus…

*

Gal tu, bažnyčia, galėtum ir norėtum išklausyti tokius kaip aš? Gal tu galėtum šiek tiek pasikeisti, kad įgautum didesnį poveikį tokiems kaip aš, kad būtum patrauklesnė tokiems kaip aš? Suprantu, kad tu nori būti tarpininkė tarp Visatos Valdovo ir manęs. Man tarpininkų nereikia, bet aš juk pripažįstu, tikrai pripažįstu, kad milijonams žmonių tų tarpininkų reikia! Tai todėl ir rūpinuosi tavimi, bažnyčia.

Atsakymai

Burgis, 2013-02-28 09:18:59

Reitingams…

ak, 2013-02-28 09:46:52

Na, nežinau – man ta bažnyčia niekada jokio poveikio nedarė ir jokios stabilizuojančios reikšmės neturėjo. Įvairių religijų šventyklose esu lankesis daugybę kartu, kai kur net apeigas stebėdavau. Pažinojau keletą kunigų draugavau net su vienu dabartiniu vyskupu, bet tik kaip žmogus. Kaip istorikas puikiai žinau, kad pasaulyje nebuvo žiauresnės ir baisesnės nusikaltėlių organizacijos už Romos katalikų bažnyčią. Jos istorija – tai žudymas, žudymas ir dar kartą žudymas. Tie vargšai musulmonų teroristai tėra tik naivūs vaikai. Milijonai sudegintų raganų ir eretikų. Kryžiaus žygiai dievo garbei nusiaubiant miestus ir sunaikinant ištisas tautas. Kaip jūs įvertintumėte vaikų kryžiaus žygį vykusį dvyliktame amžiuje, kai Kristaus karsto vaduoti vyko šimtai tūkstančių nekaltų vaikų kurie buvo musulmonų išžudyti arba paversti vergais. Pavartykite “Raganų kūjį” ir sužinosite kaip katalikų vienuoliai kankindavo raganas – esesininkai ir stalino enkavedistai jums pasirodys tik nekalti vaikučiai. Paskaitykite Bernardino de Saaguno kronika, kur jis pasakoja, kaip konkistadorai šventė Kalėdas – Kristaus gimtadienį – dvyliką indėnų paguldė ant laužų ir degino iš lėto pradėdami nuo kojų, o tryliktąjį prikalė prie kryžiaus. Indėnų kariai ištvermingi, bet vistik klykė iš skausmo ir tai dievo kariams teikė dangišką malonumą. Katalikybė visur buvo brukama prievarta. Religiniai karai Olandijoje ir Vokietijoje – nepaprasto žiaurumo pavyzdys. Du šimtus metų trukęs karas tarp Pabaltijo tautų ir vienuolių ordinų, kurie iš tiesų buvo Katalikų bažnyčios kariuomenė. Priminsiu, kad kalavijuočių tikrasis pavadinimas buvo “Fratre militaris Christi” (kariaujantys Kristaus broliai), o kryžiuočiai buvo švenčiausios mergelės Marijos ordinas. O gal paskaitykite aPIE hUGENOTŲ SKERDYNES Paryžiuje? Visa katalikų bažnyčios istorija – skerdynės ir melas. O jūs norite, kad žudikas kurio rankos kruvinos iki alkūnių atrodytų oriai?

Burgis, 2013-02-28 10:01:55

ak: taip, aš noriu, kad inkvizicija negrįžtų, kad kryžiaus žygiai nepasikartotų, kad „Gott mit uns“ vardu nebebūtų žudoma… Todėl čia ir rašau, kad bent vienas kitas į bažnyčią pradėtų žvelgti be religinio ir be ateistinio fanatizmo, kad niekas nebūtų sudievinama iki dangaus, kad bažnyčiose sumažėtų šamanizmo…

ak, 2013-02-28 12:17:48

O kam iš viso į tą bažnyčią žvelgti? Beje, mano žmonai viešint Japonijoje labai patiko šintoistų šventyklos ir budistų pagodos. Ten apie šventyklas auga tūkstantmečiai medžiai, pasodinti dar šventyklos statymo laikais. Ten gali pajusti kažkokią aurą. Mes kartais nueiname į Telšių pravoslavų bažnytėlę pasiklausyti gražaus giedojimo… Beje, pravoslavai, net eretikų nedegino… Nekalbant apie budistus, kurie visai nieko nežudė, nes žudymą ne žodžiais bet iš tiesų laiko nuodėme… Katalikų katedros gi skirtos valdžiai, priespaudai, jėgai, jos stengiasi žmogų sumenkinti. Kiek suprantu, tamsta kalbėjai apie katalikų bažnyčia. Nuvažiuokit į Latviją, kertu lažybų jums žymiai labiau patiks kuklios Liuteronų apeigos. Priminsiu, kad tarp liuteronų ir katalikų savo laiku truko 30 metų karas nusinešęs kelis milijonus gyvybių…

Burgis, 2013-02-28 13:33:31

ak: panašu, kad esate gana vienišas… Šalia manęs gyvena, dirba labai daug Romos katalikų, todėl aš stengiuosi, kad jiems būtų geriau, nes tada ir man bus geriau…

ak, 2013-02-28 13:59:45

na primenu, kad tada jūs dar neperžengėte Kauno ribų – Latviai – Liuteronai, estai – Kalvinistai, švedai – ten gyvena jūsu pora vaikų ir vaikaičių irgi kažkokios pakraipos protestantai. LR ir Lenkai Baltijos regione bene vieninteliai katalikai. Taigi tas katalikų bažnyčios orumas – niekam nereikalingas. Nors ir nesu aršus ateistas, man aplamai tos religijos atrodo greičiau, kaip etnokultūriniai papročiai, bet neužmirštu vieno fakto – žmonių žudymas jau nėra joks paprotys. O didžiausias pasaulio žudikas be abejonių yra katalikų bažnyčia. Tiesiog kada nors pasidomėkite, kiek žmonių buvo nužudyta vardan katalikų bažnyčios gerovės. Taigi to dabartinio popiežiaus žaidimai – ar jis atsistatydina ar jį su grabu išneš – koks skirtumas? Bene pusantro šimto metų bažnyčia jau nebesurengia tiesioginių žudynių, Bet ar už tai jai galima atleisti “tamsujį tūkstantmetį” kada tūkstantį metų bet kokia pažanga buvo užgniaužiama ir visi nepatenkintieji žudomi?

Arvydas, 2013-02-28 14:44:06

Šį popiežių išvarė Perkūnas (žemaičių krikšto 600-mečiui).Gal matėt ,kaip Žaibas skėlė tiesiai “per kepurę”.Bažnyčiai reikia” padėti” žemaitiškai -pasimelsti Tikrąjam Dievui ,kad labai skaudžiai nebaustų tų sektantų.Beje ,tai liečia ne tik katalikus ,bet ir visokius protestantus ,bei mormonus.Tikrai -tie “išmislinčiai” nepatinka Dievui-senam užmirštam Tikrąjam žemaičių ir lietuvių Dievui,o arabų pasakos ir tėra tik arabų pasakos (arabų pūtimas ,kaip žmonės sako).

petras, 2013-02-28 15:06:41

Arvydai, labai įdomu. o tas žemaičių dievas, tai jis tik žemaičius globoja ar visus pasaulio žmones. o jeigu tik žemaičius, tai jį turi šik žemaičiai ir garbint ?? o gal jis tiesiog žemaitiškai kalba, bet dievas yra visiems. kaip ten iš tikro ?:)

Kirke, 2013-02-28 15:57:08

petrai, o Jūs žinojote, kad yra pasaulietinės ir vietinės religijos, monoteistinės ir politeistinės…? Gėda prisipažinti, bet aš tik visai neseniai tą išsiaiškinau.

Tai tos “vietinės” ir reiškia, kad kas ką pas save turi, tą ir tiki/garbina. Žemaičiai – tikriausiai savo dievą 🙂

Arvydas, 2013-02-28 17:54:46

Žemaičių Dievas globoja VISUS (juk ,žinia,angelai kitame pasaulyje kalba žemaitiškai).Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės,pats laikas visoms pasaulio tautoms mokytis žemaitiškai…Visas pasaulis praktiškai yra tik Žemaitijos provincija (Dievas turi gerą jumoro jausmą).Įsiklausykit į pavadinimą ŽEMAITIJA t.y. ten kur ŽEMAI.Visi užvertę akis į dangų ieško Dievo ,o jis ŽEMAI -ŽEMAITIJOJE.(su kuo ir sveikinu visus tikrus žemaičius).Ir -aš čia visai be ironijos…

ak, 2013-02-28 18:55:14

Šaunuolis Algirdai – žemaičių Perkūnas vieną kitą irgi nutrenkia, bet milijonais nežudo. Tai rimtas, pagarbos vertas Dievas. Pats kelis kartus buvau ramuviečių renginiuose. Nežinau, bet jau taip susiklostė, kad beveik nei viena rimtesnė religija man nėra svetima. O Kirkei norėčiau pasakyti, kad tos politeistinės, monoteistinės religijos – visai nesvarbu, nebent disertaciją apie jas rašytum. Mums visiems svarbu kuo tikim ar kuo netikim mes patys BUrgis įtariu vis dar tebėra doras Žemaitijos kaimo vaikis. Mat žemaičiai paskutiniai Europoje priėmė katalikybę, ko gero paskutiniai jos ir išsižadės…

Algirdas, 2013-02-28 19:52:28

Viena drauge pasiule apsilankyt jusu svetainej. Na ir pirmasis straipsneslis (bei komentarai) buvo butent sis. Turiu prisipazint, kad paliko slogu ispudi. Mano nuomone Baznycia yra labai ivairialypis organizmas ir viska suplakt i viena yra labai neapdairu. Sakyciau netgi lengvabudiska bei neatsakinga. Pirmiausiai reiketu saves paklausti kas toji Romos Kataliku Baznycia. Kristus? Popiezius? Vyskupai? Kunigai? Tikintieji? Pastatai? ir t.t. O gal taip pat tu ir as? Kuri mes cia dabar kritikuosim? Istorikams ne paslatis, kad ten kur atsiranda turtai ir valdzia atsiranda ir tu kurie nori tuo pasinaudoti. Kaip sako Sv. Rastas “kur yra lavonu ten atsiranda ir maitvanagiai” Ar tai butu pavieniai asmenys ar net itakingos grupuotes. Ir sis fenomenas aptinkamas ivairiose strukturose. Kai Baznycia buvo persekiojama pirmaisiais amziais, nedaug savanaudiskais tikslais suintereruotu asmenu ten verzesi(beje ir siais laikais dar yra daugybe valstybiu, kuriose krikscionys persiokiajami ir zudomi, deja, sios temos maziau idomios pasaulinei spaudai, bei daugeliui is musu, nei popieziaus batu spalva ar jo pensijos dydis). Kai Romos imperija krikscionybe pereme kaip savo religija, situacija pasikeite radikaliai. Todel vartant istorijos puslapius deretu pameginti atskirti krikscioniskaja minti, bei savu tikslu bei ambiciju siekiancius zmones ar zmoniu grupes. Kiek gyvybiu nusinese komunizmo smekla, nors idejos is paziuros buvo labai grazios ir kilnios – lygybe, brolybe, teisingumas ir tt. Vadinasi ne viskas auksas kas ziba. Sakydami, kad Baznycia nedare nieko kito kaip zude(kaip buvo parasyta komentare), mes nubraukiam begaline minia zmoniu, kurie Baznycios vardu dare gerus darbus. Kurie, slauge, guode, ugde, selpe, padejo daugybei isskleisti juose gludincius talentus. Imkime kaip viena is daugybes pavyzdziu Motinos Tereses seseris, kurios atiduoda visa savo gyvenima, slaugyti vargsus bei palydeti mirstancius ir visu apleistus, kuomet jie jau nebereikalingi niekam. Ir uzsiima sia veikla veltui. Atiduoda visa savo gyvenima. Bet ne, geriau pakalbekim apie koki nors iskrypeli kuniga pedofila, nes tai daug populiariau. Neveltui patarle sako: “griuvantis medis sukelia daugiau triuksmo, nei augantis miskas”. Nesakau, kad nereikia kalbeti apie iskrypimus. Butina ir kalbeti apie juos ir taisyti. Bet susidaro toks ispudis, kad apie nieka kita jau ir nebekalbam. Yra tiek graziu dalyku padarytu ir uzmirstu istorijos eigoje. Kodel nekalbam ir apie juos? Juk tai ir yra tikrasis musu turtas! O gal as klystu? Gal musu tikrasis turtas kapstytis meslynuose, todel taip mielai tuom ir uzsiimam. Na, bent jau toks ispudis susidaro ziurint i reitingus, kas labiausiai domina nudienos zmones. Siulyciau pameginti paziureti i Baznycia ne griaunanciomis, o kurianciomis akimis – pasidometi kuo ji yra grazi. Gal gi sitokiu zvilgsniu beziurint ir isties sugebesim jai (ir sau) kazkuom padeti, kaip ir trosko straipsnio autorius Burgis. Juk pasaulio(ar Baznycios) keitimas prasideda nuo saves.

Vanessa, 2013-02-28 20:20:05

http://www.kvantinemagija.lt/deti-lygybe-tarp-kristaus-ir-krikscionybes-jau-nebegalima.html

Kaip vyko didysis sprogimas, kaip susikure trejybe, kaip susikure pats zmogus (o viskas apskaiciuota matematiskai), visa visata tai ir yra matematika, prasidedant tikru skaiciumi 1 (vienas). O visi kiti skaiciai tik iliuzija – atsispindejimas vieneto. Visa tai galima pasiziureti http://www.gintaropokalbiai.lt – viskas nuo pradzios – yra seminaras. Visi seminarai ten yra geri, vienas kita papildantys. Jokios religijos, tik faktai – matematika, fizika. Isgirsite apie iliuzija, susitapatinima su asmenybe, pareigom ir daug geru dalyku. Suzinosite, kad Dievas tai ir yra pats zmogus , o ne ant debesies krasto sedintis baudziantis senukas. Suzinosite, kad mintis yra materiali, kad viskas pastoviai kinta ir viskas sudaryta is vibraciju.

Rimvydas, 2013-02-28 21:29:32

O gal ir nereikia jai padėt- kuo greičiau sunyks, tuo bus visiems geriau

Manfredas, 2013-03-01 04:11:37

Vanessai: įspūdinga – matematiškai apskaičiuota, kaip susikūrė trejybė…

Gal pradžiai man paprastesnį dalyką paaiškintumėt: kur tangentas turi trūkio taškus, ir kodėl?

Arvydas R., 2013-03-01 07:26:25

Štai ir mano du centai bažnytine tema:

Štai, jau penkerius metus Mosėdžio klebonas renka aukas naujos koplyčios statybai. Gaila, tačiau surinktų pinigų kol kas pakako tik naujam BMW!..

:)) Gero penktadienio visiems!

Burgis, 2013-03-01 08:06:39

Štai, matote – tikėjimas gali būti ir toks, kaip rašo Vanessa…

Gintare, 2013-03-01 08:53:40

Tiesiog toks mažas pastebėjimas: tai bažnyčiai, į kurią savo įraše kreipiasi svetainės šeimininkas, visiškai tas pats, ką kas kalba ir daro – nes tai tėra tik pastatas. Jeigu kalbame apie Bažnyčią kaip instituciją, žodį reikėtų rašyti iš didžiosios raidės.

jamaica, 2013-03-01 10:54:00

Algirdui: visiškai pritariu, kad Romos katalikų bažnyčia yra įvairialypis, sudėtingas organizmas. Bet Bažnyčia yra dar sudėtingesnis. Juk be Romos katalikų yra ir kitokių krikščioniškų konfesijų. Kiek yra protestantiškų bendruomenių! O kiek Rytų krikščionių bažnyčių!

Net jeigu nesidairytume po pasaulį, o apsiribotume tik Lietuva, jos istorija ir dabartimi, koks iškreiptas atrodytų vaizdas, jeigu ignoruotume, pvz., evangelikus liuteronus ir reformatus. Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Kristijonas Donelaitis, Radvilos, Kėdainių unija, Nepriklausomybės Akto signataras Jokūbas Šernas, Medininkų tragediją išgyvenęs Tomas Šernas (evangelikų reformatų bažnyčios kunigas, šiuo metu – ir šios bažnyčios generalinis superintendentas)…

Arvydas, 2013-03-01 12:08:29

Algirdo logika vadovaujantis-stalinizmas irgi labai KOMPLEKSINIS -sudėtingas reiškinys.Kiek žmonių pasiaukaojamai (beje pakankamai nuoširdžiai),kūrė,gimdė vaikus,statė namus ir sodino medžius….ne ,brolau-žiūrėti reikia į Galvą-kas Vadas, kokios vadovaujančios idėjos.O tie vadai ir jų idėjos -baisios-jokiomis motinomis teresėmis jų nepridengsi -iltys kyšo (kruvinos iltys).Katalikų sekta išžudė daugiau nei Hitleris su Stalinu kartu paėmus, o ir KGB palygint su inkvizicija ir jėzuitais -tik berniukai trumpomis kelnytėmis.Dar pamąstymui ,o juk ir Hitlerio Vokietijoje buvo šaunių pasiekimų ir atsidavusių ,laimingų žmonių-ir EKONOMIKA kilo,bet…..o juk Adolfas mokėsi iš katalikų.(ir pats popiežus jį palaikė).

Arvydas, 2013-03-01 12:11:49

Stalino CCCR ir Hitlerio Trečiasis Reichas irgi buvo įvairialypiai sudėtingi organizmai (nors ,aišku ,Katalikų Bažnyčia-juos gerokai lenkia…)

ak, 2013-03-01 15:05:37

Na manau jei paskaitysite istoriją ir atrasite nusikaltėlių organizaciją, kuri nužudė, žiauriau nuknkino, ar kitaip sunaikino žmonių daugiau nei katalikų bažnyčia aš nustebsiu. Mat esu istorikas, o savo laiku mokiausi matematikos. O šiaip – ką galiu pasakyti? Tikėjimas tikrai yra netapatus mafijos banditų lygio organizaciajai. Na Jūs tikite dievą? Protestantų, pravoslavų, net ir žydų dievas tas pats kaip katalikų. O niuansai…

Arvydas, 2013-03-01 17:09:37

ak, visos Tamstos minimos religijos yra komercinės.Bažnyčia turi tik vieną tikrą idėją -pavergti žmogų (žmones),visa kita tik “avinėlio kailis”-širma.Dabar ,Informacijos Amžiuje išlindo visos “ylos”,nebeįmanoma nuslėpt ar kaip nors cenzūruot faktų-melas žlunga.Nors Tikėjimas žmogui reikalingas ,kaip niekada-Tikėjimas kurį sunaikino katalikai (ir ne vien jie).Tikėjimas be išskaičiavimo ir komercijos,be valdžios ir galios siekimo.Mūsų tautose (žemaičių ir lietuvių) šio Tikėjimo dar esama.

ak, 2013-03-01 19:45:19

aIŠKU, KAD VISOS BAŽNYČIOS YRA KOMERCINĖS ORGANIZACIJOS.Na bet kapitalizme gali uždirbinėti pinigus muilindamas žmogelius kaip sugebi – tai nėra nusikaltimas. na bet katalikų bažnyčia yra jau grynai mafijos tipo nusikaltėlių organizacija – tai ir bandau paaiškinti.

Indrė, 2013-03-01 21:59:10

tikinčiam ir praktikuojančiam kažkiek skaudu tai skaityt. bet neturiu kur dėtis, kaip tik nuo baksnojimų į kitus ir į komercinę bažnyčia, pirštuką nukreipti į save, nesiskaudint ir apgalvot apie mano ryšį su Dievu ir kad gavėnios giesmės man gražiausios.

Aušrius, 2013-03-02 16:16:10

Štai svetainės šeimininkas kadaise pažadėjo Mariui neberašyti religine tema. Suprantama. Marius geras žmogus, ir nesmagu, kad jam nesmagu. Bet ar kitiems smagu, kai tiek neteisybės aplink, o reikia apie tai tylėti? Aš nemanau, kad religija, rasizmas ir nacionalizmas – uždraustos temos. Apie tai galima būtų nekalbėti, jei šitie dalykai nedarytų įtakos mūsų pasauliui. Kaip gera buvo, kai žmonės išvis nebuvo religingi! Aš tikiu, kad lietuviai nebuvo religingi iki krikšto. Tik Kijevo Rusios kunigaikštis Dmitrijus (a.k., pataisykit jei ką painioju) nesuprasdamas savo protėvių pasaulėžiūros vertė savo valdinius keleklupsčiauti prieš stabus, o Romos katalikų propagandinė mašina kaip mat išnaudojo tas nesąmones kovoje su savo kruvinais priešais ir apšaukė stabmeldžiais.

Beje, vienintelis dalykas, už ką aš galėčiau gerbti Leniną, kad jis susodino darbininkus į suolus, davė jiems knygą ir privertė išmokti rašto. Tai buvo religinės ideologijos galas, ir valdžia jau nebeįstengė toliau laikyti žmonių tamsoje, skurde ir utėlėse.

Indrė, 2013-03-02 17:29:33

man labai skauda, kai ties šia tema tiek pykčio eina.

aš kasdien paskaitau gaveniamieste.lt po trumpą interpretaciją. Ir peržiūriu save: 1*kas mane muša iš vėžių ir pametus nuoširdumą, naudoju kaukes ir įvairius gynybos mechanizmus, bendraujant su konkrečiais žmonėmis 2*kodėl apima pavasario nerimas 3* kaip galėčiau sau padėti 4* kokie artimiausi tikslai?

ir tikrai, gal aš buka avis, bet skaitant dvasininkų mintis, klausantis pamokslų man viduje darosi ramiau.. na taip, ir knygas mokslinio turinio paskaitau, ne tik siūbuoju į mūkelį – čia jau teisinuosi Jums, Aušriau (gražus vardas)

Rimvydas, 2013-03-02 18:08:28

Indre,

na kokį gi pyktį čia matai?

Dažniausiai pyktis sklinda iš tikinčiųjų pusės kai tik pabandai jiems paprieštaraut, pareiški savo nuomonę.

O kad žmonės išsako tikrus faktus, savo mintis- tai tik džiaugtis reikia kad dar ne visi abejingi vykusiems ir vykstantiems procesams, įvykiams.

Pilnai pritariu Aušriui, tik keista: o jei man labai pradės nepatikt pvz. matematika ar kokia ligų tema- ar gerb. B.B. irgi nustos rašyt šiomis temomis?

Ar ir čia kaip ir visur: visi lygūs, bet kiti lygesni?..

Burgis, 2013-03-02 18:20:28

Aš pažadėjau ne Mariui, o Martynui. Norint tai suprasti, reikia žinoti, kas yra Martynas, koks jis yra… Dėl vieno kito žmogaus pažiūrų nenustoju rašyti, bet yra išimčių, jų visada bus.

Aušrius, 2013-03-02 18:25:32

Indre, jūs nesat buka avis. Išvis jūs – ne avis. Religinėmis temomis tiek pykčio neitų, jei religijos neverstų žmogaus nusižeminti. Niekas, joks kunigas neturi teisės įtikinti žmogaus, kad jis privalo jaustis prastesniu, silpnesniu už tą kunigą ar jo deklaruojamą Dievą. O žmogus – ką jam daryti? Jis ginasi. Jis naudoja kaukes, jei reikia. Koks dar čia nuoširdumas, kai tave verčia jaustis prastesniu.

Bet pavasarį trykšta gyvybė! Ir štai žmogus jau nebegali pakęsti tų kaukių. Jis nori gyventi. Pavasarį ypatingai norisi pakelti akis ir kalbėti su žmonėm žiūrint jiems tiesiai į veidą. Ir nereikia čia jokios pagalbos. Ir jokių artimiausių tikslų nereikia. Tik dėkis prie mylimų žmonių ir sykiu su jais gyvenk. Pagalba ir tikslai atsiras. Pakeliui.

Aušrius, 2013-03-02 18:30:10

Labai atsiprašau. Visai jau suvaikėjau – žmogaus vardą pamiršau. Ateityje minėdamas vardus netingėsiu pasitikrinti. Kokia gėda.

Burgis, 2013-03-02 18:55:57

Aušriui: smulkmena…

ak, 2013-03-02 19:38:29

Indre – skaitei romaną apie Ulenšpygelį – jo tėvą sudegino už labai baisų nusikaltimą – jis skaitė bibliją flamandų kalba (tais laikais buvo galima tik lotyniškai). Vėliau jį su motina kankino. Ne dėl pažiūrų – tiesiog jo tėvas turėjo šiek tiek pinigėlių ir tardytojai norėjo sužinoti, kur jis juos slepia. Motina neatlaikė kankinimų ir išprotėjo. Ar galvoji, kad Tilis Ulenšpygelis, po to tapęs jūrų gezu, turėjo už ką mylėti katalikų kunigus? Jis jų nekentė visa širdimi. Manęs nestebina, kad gezai, ar Jano Žižkos sukilėliai sugavę katalikų kunigą išbadydavo jam akis, gyvam nulupdavo odą, nes tiek čekų valstiečiai, tiek olandų miestelėnai nekentė tos katalikybės baisia neapykanta. Gal atspėsi kodėl gezai eidami į mūšį šaukdavo : “geriau turkas negu papistas”.

ir, 2013-03-04 08:52:15

Tikėjimas yra Dievo malonė,ir kai ji ateina į tavo širdį,tada nesinori su niekuo ginčytis,o tik norisi dėkoti Jam už tai…

Burgis, 2013-03-04 08:55:45

ir: kalbame ne apie Dievą, kalbame apie bažnyčią…

ir, 2013-03-04 09:20:01

Aš Dievo veidą atradau bažnyčioje(nežiūrint jos viso netobulumo:)) po 40 metų ieškojimų…Neįsivaizduoju, kur dar galima būtų jį atrasti.’tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią’-tai Kristaus žodžiai

Burgis, 2013-03-04 09:23:55

ir: tai bažnyčios žmonių žodžiai, priskirti Kristui… Pasistenkite atrasti Dievą, o ne tik jo veidą.

ak, 2013-03-04 09:30:18

Taip, mielas “ir” vargu ar Jėzus Kristus, jei jo savo laiku nebūtų nukryžiavę romėnai, būtų parašęs “Raganų kūjį”, būtų reikalavęs deginti raganas, kurti jėzuitų ordiną, žiauriai kankinti eretikus, rengęs kryžiaus žygius ar deginęs žydus (jis pats buvo žydas) aiškinęs, kad kitatikiai nežmonės ir t.t. Vargu ar jo valdomas Vatikanas būtų tapęs turtingiausia pasaulio valstybe – jei prisimenate, jis pamoksluose sakė, kad turintis dvejus marškinius vienus turėtų atiduoti neturtėliui… Abejoju ar jis būtų kūręs riterių ordiną pasivadinusi “Kariaujančiais Kristaus broliais” ir siuntes jį į Pabaltijį pagonių naikintį. Nors jo pamoksluose daug nesąmoniu, bet žiaurumo, neapykantos ir žudymo jis nepropagavo, kas tiesa, tai tiesa. Tuos dalykus vėliau sukūrė Kristaus pasekėjai – popiežiai bei katalikų bažnyčios vadovai.

ir, 2013-03-04 10:17:01

ak:vis kryžiaus karai ,raganos,o jūs Pranciškaus Asyžiečio istoriją paskaitykit;)

Vladas, 2013-03-04 10:48:45

“Bažnyčia yra gerai visuomenę stabilizuojanti jėga. nematyti stabilizuojančio visuomenę religijos poveikio gali tik ateistiniai fanatikai.”

Net nebandau ginčytis. Bažnyčia tikrai stabilizuoja visuomenę, o to stabilizavimo būdai ir metodai be abejo priklauso nuo konkrečios epochos, situacijos ir visuomenės mentaliteto. Šiandien nėbėra inkvizicijos ne todėl, kad bažnyčia pasikeitė, šiandien visuomenė visai kita nei viduramžiais, todėl ir stabilizavimo metodai kitokie.

Lygiai taip pat visuomenę Baltarusijoje tikrai stabilizuoja A. Lukašenka arba Rusijoje V. Putinas ir tegul man ne visai priimtini vieno ar kito iš jų veiklos metodai, bet matyt jie atitinka dabartinę Baltarusijos ar Rusijos visuomenės situaciją.

Aš tikrai nesu karingojo ateizmo atstovas ir nesiekiu likviduoti ar apriboti bažnyčios, bet labai norėčiau, kad kada nors visuomenė priaugtų iki tokio sąmoningumo lygio, kad jai stabilizuoti nebereikėtų bažnyčios, Putino, Lukašenkos ar kitokių autoritarinių autoritetų, kaip šiandien kad neprisireikia inkvizicijos, konclagerių, karo lauko teismų ar trėmimų.

Rimvydas, 2013-03-04 12:22:21

Už paskutinę mintį Vladui riebus pliusas

ak, 2013-03-04 14:01:02

Na buvo Pranciškus Asyžietis, kurį bažnyčios dignitoriai niekino ir laikė kvailiu. Smetonois laikais buvo kunigas Antanas Drazdauskas (Strazdelis), reklama sukūrė Motiną Teresę, buvo Tėvas StaNISLOVAS… aR TAI KĄ NORĮS REIŠKIA ? vATIKANUI REIKIA ŠVENTŲ ŽMONIŲ, KAD JIE PATEISINTŲ SAVO GROBIMĄ, MELĄ… aR TĖVAS sTANISLOVAS GALI PADĖTI KOKIOS NORS IŠ KELIŲ ŠIMTŲ ANT šATRIJOS SUDEGINTŲ RAGANŲ SIELAI? aR JIS ĮTIKINS POPIEŽIŲ IŠ vATIKANE SAUGOMŲ SEPTYNIŲ TŪKSTANČIŲ TONŲ AUKSO BENMT VIENA SKIRTI BADAUJANTIEMS rUANDOS GYVENTOJAMS? jUK NE…

Saula, 2013-03-04 19:07:50

Lenkų rinkimų akcija Seime siūlo privalomą tikybos pamoką iki 14 m. mokiniams… Kaip jums toks siūlymas?

Žinoma, kad jis nepraeis. Bet dar kartą akivaizdu, kad seimūnams nė motais Švietimo įstatymas ir kt. teisės dokumentai…

Burgis, 2013-03-04 21:12:27

Saulai: privalomas tikėjimo komunizmu mokymas jau buvo, žinome, kaip jis baigėsi… Žinoma, tas mokymas gerokai pakeitė kai kurių žmonių gyvenimus. Pavyzdžiui, mano…

lol, 2013-03-05 12:19:25

o kažin, kodėl į tikybos pamokas mažiau mokinių eina.

mūsų giminėje moksleivis pasirinko tikybą todėl, kad auklėtoja tikybos mokytoja ir dar todėl, kad beveik visa jo klasė pasirinko tikybą. O per pačias tikybos pamokas jokių pamokslavimų nebūna, kaip ir nėra tokios pamokos, aptariami bendri reikalai.

Kažkoks įvadas apie religijas galėtų būti laisvai pasirenkamas, o ne privalomas/priverstinis tikybos mokymas.

Namuose močiutė: …eik į bažnyčią ” duosiu litą”, o jei komunijos prieisi, tai naujas kompiuteris garantuotas.

Sarmata…