Nuostatai

Skelbiu Nuostatų projektą. Kritikuokite, siūlykite.

*

Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondo

NUOSTATAI

  1. Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondas (toliau – Fondas) įregistruotas juridinių asmenų registre 2014 12 03, Juridinio asmens kodas 303480027, sąskaita LT977300010141383764. Fondas įsteigtas neribotam laikui. Fondo vadovas – Bronislovas Burgis. Fondas veikia pagal patvirtintus Fondo įstatus ir šiuos nuostatus. Fondo dalininkas yra vienas asmuo – Fondo vadovas.

*

  1. Fondo tikslas yra skatinti gabius ir gerai besimokančius Lietuvos moksleivius, gyvenančius be tėvų, daugiavaikėse ir/arba nepasiturinčiose šeimose.

*

  1. Kandidatus paramai gauti gali siūlyti visi Lietuvos pradinių, pagrindinių ir vidurinių, mokyklų, gimnazijų ir licėjų mokytojai. Kiekvienais metais vienas mokytojas gali pasiūlyti tik vieną moksleivį. Pasiūlyme, kuris el.paštu siunčiamas Fondo vadovui, turi būti nurodyti tokie duomenys apie moksleivį ir jo šeimą, kurie būtų pagrindas svarstyti galimybę suteikti paramą tam moksleiviui.

*

  1. Kasmet iki vasario 16 dienos Fondo vadovas sudaro ir svetainėje www.burgis.lt paskelbia trijų žmonių komisiją, kuriai pavedama iš iki tos dienos pateiktų kandidatų paramai gauti sudaryti gaunančiųjų sąrašą ir paskirstyti suteikiamos paramos pinigus. Komisija sudaroma iš KTU gimnaziją iki 2014 metų baigusiųjų žmonių. Komisijos nariu žmogus gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvejus metus iš eilės. Kasmet į komisiją įtraukiamas bent vienas praėjusiais metais nebuvęs komisijoje žmogus.

*

  1. Parama kasmet paskirstoma iki kovo pirmos dienos. Paramai skiriama iki 50 proc. tuo metu fonde esančios sumos, bet ne mažiau kaip 1000 eurų. Jei fonde kovo pirmą dieną nėra 2000 eurų, tais metais parama niekam neskiriama. Jei iki kovo pirmos dienos mokytojai nepasiūlo bent penkių kandidatų paramai gauti, tais metais parama niekam neskiriama.

*

  1. Informacija apie gavusius paramą skelbiama svetainėje www.burgis.lt ir, esant galimybei, kitose žiniasklaidos priemonėse. Paramos gavėjui ar jo šeimai pageidaujant, kai kurie duomenys (vardas, pavardė, mokykla ir pan.) viešai neskelbiami.

*

  1. Tas pats moksleivis paramą gali gauti ne daugiau kaip trejus metus. Suteikta parama ar jos dalis į Fondą gali būti grąžinama tik kaip labdaros indėlis ir tik parama gavusiojo ar jo šeimos iniciatyva.

***

***

***

Mokytojai, siūlykite kandidatus paramai gauti! Pinigų fonde šiuo metu yra, ačiū geriems žmonėms!

Atsakymai

Burgis, 2015-01-11 14:01:17

Pasidalykime…

Elena, 2015-01-11 23:35:02

Noriu pasidalyti dziaugsmu del Jusu fondo ir istatu. Auginkim ir fizikus, ir matematikus, ir …..bet auga ir sopenai, ir ciurlioniai, ir pliseckajos. Kreipkim demesi ir i juos. Nevisai supratau – ar gabus talentingi sie mokiniai irgi galetu pasinaudoti Jusu parama?

Aciu Jums, Gerasis Zmogau, tesaugo ir globoja Jus visos Auksciausios Jegos.

Burgis, 2015-01-12 07:10:16

Elenai: žinoma, gabūs gali būti bet kurioje srityje! Su džiaugsmu paremsime menininkus!

Aš, 2015-01-12 12:07:19

Pasiūlymas/klausimas 3 punktui – per kokį laikotarpį mokytojas gali pasiūlyti tik vieną moksleivį? Iš viso? Per vienerius mokslo metus?

Burgis, 2015-01-12 12:38:07

Aš: teisinga pastaba! Taisau…

chemikas Rimas, 2015-01-12 13:21:58

jei nedirbi mokykloje, tai siūlyti negali?

Burgis, 2015-01-12 14:03:52

Chemikui: reikia rasti tos mokyklos mokytoją, kuris sutiktų pasiūlyti…

M11, 2015-01-12 17:43:12

Pastebėjimas dėl 5 punkto: “Paramai skiriama 50 proc. tuo metu fonde esančios sumos” – skamba gana slidžiai. O jei suma pasieks milijoną, o kandidatų bus tik 2, ar vis tiek bus privaloma jiems išdalinti tuos 500 000? 🙂

Kitas klausimas kiek abstraktesnis – teisingai suprantu, kad parama bus teikiama pinigine forma? Jeigu moksleivis nepilnametis, ar paramą valdys tėvai? Kaip užtikrinti saugiklius, kad parama iš tiesų kažkokia forma skatins gabų vaiką, o nebus panaudota visiškai su vaiko gerove nesusijusioms išlaidoms?

Burgis, 2015-01-12 20:12:04

M11: milijono tikrai nepasieks, bet jei ir pasiektų, padalintume tūkstančiui vaikų – puiku!

*

Taip, parama bus pinigais. Neabejoju, kad rasime, kam pervesti pinigus, kad jie tektų moksleiviui arba jo šeimai.

Burgis, 2015-01-14 09:35:39

Dar šiek tiek pakeičiau Nuostatus.

*

Jau neramu dėl to, kad iki šiol niekas nepasiūlė nė vieno kandidato paramai gauti. Nejaugi niekam nereikia pinigų? Nejaugi neatsiras norinčių padėti vargstančioms šeimoms?

Briedis, 2015-01-14 09:54:58

Gal galite patikslinti kokiu adresu reiktų siųsti paraiškas. Jau beveik susiruošiau eiti pas vieną Mokytoją, dėl vieno vaiko. Bijau, kad jai gali būti neaišku kur siųsti.

Burgis, 2015-01-14 10:11:02

Briedžiui ir kt:

mano adresas yra [email protected], bet galima spragtelėti voko ženkliuką šios svetainės tituliniame puslapyje ir rašyti…

Iš šalies, 2015-01-14 14:41:25

Dėl penkto punkto. Jei iki kovo pirmos mokytojai pasiūlys tik keturis kandidatus, jie negalės gauti paramos?

Burgis, 2015-01-14 18:16:32

Iš šalies: na, aš tikrai norėčiau, kad būtų konkursas. Juk mes nieko neprašome, mes tik siūlome!

Bet visada gali būti išimčių…

Daiva, 2015-01-21 15:07:12

Siūlyčiau pasvarstyti galimybę dalį paramos teikti natūra: gabiems ir socialiai remtiniems vaikams padengti būrelio, muzikos instrumento įsigijimo, dalyvavimo tarptautiniame konkurse, moksleivių mainuose ar olimpiadoje kaštus.

Arnas Laurynas, 2015-02-01 17:31:54

Labai dziugu, kai trumpas komentaras paliktas Google debesyse virsta kunu. Ypac kai tai, fondas skirtas tokiam kilniam tikslui. Godspeed – kaip sako anglai…

P.S. Daivos komentaras labai taiklus, butu geriau labai stipriai neapsiriboti nuostatuose. Nepaisant pagrindinio siekio, remti atskirus mokinius, jei atsiratu puiki paramos paraiska, skirta keliems mokiniams – negi neremsit?!