Nuotakų parengimo seminaras

Viena šios svetainės lankytoja man priminė, kad mudviejų santuokoje ir mano žmona labai svarbi. Aš jums pasakysiu – ji tokia svarbi, kad jos pavyzdžiu galiu išmokyti surasti savo laimę tūkstančius merginų!…

*

Albina yra vienturtė. Kai ją sutikau, ji buvo tikra gražuolė. Žinoma, ir dabar ji gražuolė, bet tada dar buvo ir jauna gražuolė! Jūs pasakysite, kad tai man taip atrodė. Ne, ji pati tai žinojo ir tai mokėjo parodyti.

Taigi pirmas patarimas: mergina turi žinoti savo vertę ir mokėti tai parodyti. O, tai tikras menas – mokėti taktiškai, subtiliai tai parodyti! Aš tada dar buvau nedrąsus, bet koks įžūlesnis pranašumo parodymas (jos man…) mano mergaitei būtų buvęs pražūtingas: aš būčiau išsigandęs ir pabėgęs…

*

Aš buvau jausmo žmogus, Albina buvo proto žmogus. Ji viską apie mane sužinojo anksčiau, nei aš tai sužinojau. Mano jausmas būtų atsimušęs į sieną, jei ji nebūtų tinkamai pasirengusi to jausmo atakai.

Tai antras patarimas, kurį visiems jau ne kartą sakiau: jausmas turi eiti į žvalgybą, bet protas turi stovėti sargyboje.

*

Albina tuo metu buvo lygiai tiek pat išsilavinusi, išprususi, apsišvietusi, kaip ir aš, bet aš jai stengiausi pasirodyti kuo geresnėje šviesoje, o ji nesistengė man patikti, demonstruodama savo pranašumus. Tai trečiasis patarimas jums, merginos: jūs turite prilygti vyrukams, bet leisti jiems, liūtukams, plasnoti savo karčiais… Pasijutęs šeimos galva, vyras tave mylės dešimteriopai.

*

O kaip išgyventi kartu 40 metų? Albina moka! Ji jau seniai suprato, kad mano charakteris – ne saldainis, bet ji taip moka spaudyti greičio ir stabdžių pedalus, kad mūsų duetas skrieja kaip vėjas! Čia jau tiesų tiesa: aš esu šeimos galva, bet mūsų šeimos lainerį vairuoja Albina. Tai ketvirtasis patarimas jums, merginos: išmokite vairuoti! Išmokyte spaudyti abu pedalus…

*

Penktasis patarimas, ko gero, svarbiausias: jums reikia daug, daug, daug ko išmokti! Mano Albina moka virti, kepti, skalbti, siūti, gražiai rengtis, puoštis, gražiai padengti stalą, auginti gėles, dekoruoti kambarius, parinkti dovanas, bendrauti su draugais ir su svečiais, vadovauti žmonėms, dirbti su žmonėmis, prisiminti šimtus faktų, žmonių ryšių, paskalų…

*

Ir už viso to, ir po visu tuo jos ir mano gyvenime yra meilės siena, meilės pamatai, aistringiausios mūsų meilės liepsna!…

Atsakymai

Burgis, 2014-02-24 22:01:13

Sutikite…

Kaimietė, 2014-02-25 20:07:17

Gražu…

Pamiršote pasakyti: meilės išsaugojimas – sunkus darbas. Nudirbus šį darbą, „ senukams“ atsiranda galimybė mėgautis ramia, intelektualia meile, kuo nors ją pasaldinant. Kaip galima kalbėtis… Tas buvo neįmanoma, kai viskam vadovavo aistra.