Nutylėti gyvenimai

***

Taip ir gyvename. Kaip ežiukai rūke. Kaip neišmokę kalbos, o tik puskalbę. Kaip bijodami visų ir savęs. Lyg turėdami dar vieną, atsarginį gyvenimą, kuriame visi visiems atvirai kalbės apie viską. Nuostabu tai, kad jei taip atsitiktų, tai nieko blogo neatsitiktų! Atvirkščiai, būtų aiškiau, drąsiau, ramiau. Bet nebus…

Atsakymai

Burgis, 2014-03-25 08:24:22

Lyg nežinojote…

Gediminas, 2014-03-25 10:48:23

“Mokytojas žino, kad kai kurių savo dėstomo dalyko temų visai neišmano, bet niekam apie tai nesako”

Dažniausiai mokytojas sako, kad nemėgsta kai kurių temų 🙂

Burgis, 2014-03-25 10:55:42

Gediminui: teisingai. Kai aš sakau, kad nemėgstu kokios nors temos, tai sau sąžiningai prisipažįstu, kad neišmanau tos temos. Pavyzdžiui, optikos… Pavyzdžiui, įmantriųjų anglų kalbos laikų (Past Perfect ir pan…)

Giedrius, 2014-03-25 12:20:12

Sunku būti atviram, kai nežinai, ar kiti irgi su tavimi yra atviri, be to, nežinai, kas linkęs teisti, o ne suprasti.

Pakanka, kad ir gerą žmogų gyvenimas paspaustų ne ten kur reikia, kad gyvenimas išsišakotų į du (vienas kitam neprieštaraujančius, bet keliančius prieštarą).

Rasa, 2014-03-25 12:41:29

🙂 Aš esu pakankamai atviras žmogus. Nes man nėra svarbu kitų “teismas” 🙂 Bet kas iš to? Vis vien visi mato mane taip skirtingai, kad net užvakar neiškentus vienai moteriai taip ir pasakiau: Ar tu girdi ką aš tau jau 5 kartus pakartojau? Kad aš nesakiau to, ką tu tareisi girdėjus? 🙂 Žmonės vis vien ir mato ir girdi tik tai, ką ir kaip jie patys nori matyti ir girdėti 🙂 Na, nebent rusiškai pasiunti, tai tada beveik visi teisingai išgirsta ir iš pirmo karto 🙂

petras, 2014-03-25 13:10:30

Rasa, reikia viską fiksuot. Garsą ir vaizdą, tada galima būtų pateikti įrodymus. galima būtų kokį šalmą pasigamint su reikiama įranga. manau daug kam naudinga būtų. panašiai kaip rusijoje labai išpopuliarėjo registratoriai automobiliuose (įrašinėja vaizdą), kad galėtų po to teismuose teisybę rast 🙂

Regina A., 2014-03-25 14:04:45

O gi mokytojams leidžiama nežinoti. Paaiškinsiu. Bendrojo lavinimo mokyklose matematikos mokytojai prilyginti IT mokytojams su visom kvalifikacinėm kategorijom, nors apie programavimą nei bū, nei mė, o tekstą MS Word`e lygiuoja su 100 tarpo klavišo paspaudimų ir t.t.

Jei tai reglamentuoja oficialūs ŠMM ministro pasirašyti dokumentai, paruošti ŠMM „specialistės“, kuri puikiai apie tai žino.

Mano nuomone, tai sąmoningas IT žlugdymas mokyklose, kai skambinama varpais Europoje ir Lietuvoje, kad 2016 m. truks IT specialistų dešimtim tūkstančių. ŠMM tos problemos sprendime nepadarė nei vieno žingsnio, nors ir žino.

Saula, 2014-03-25 14:10:05

Mano direktorius irgi žino, kad jo mokykloje yra net keli mokytojai, vertesni direktoriaus posto, ir ne tik, kad niekada apie tai nekalba, bet ir bando juos išėsti iš mokyklos…

Aušra, 2014-03-25 15:10:07

Atsiprašau už įžūlumą, bet ar jūs, gerb. B. Burgi, taip pat tylomis sau pripažįstate, kad gimnazijoje yra asmenų, labiau nei jūs vertų gimnazijos direktoriaus kėdės? (negalėčiau įsivaizduoti)

Burgis, 2014-03-25 16:39:57

Aušrai: nebūsiu kuklus – kol kas savęs niekuo keisti nesiūlau… :-)))

Indra, 2014-03-25 16:48:04

Lenkų poetė V. Šimborska atsiimdama Nobelio premiją kalbėjo apie žodelį „nežinau“. Ji sakė, kad tik tironai viską žino puikiai, o kiti, net sau pasisakę, kad kažko nežino, gali norėti sužinoti – juk taip ir tampama „proto bokštais“, taip nuolat tobulėjama, atrandami nauji dalykai, taip kasdien gimsta vis kitos įžvalgos. Ir gal visai nesvarbu visiems prisipažinti, svarbu – norėti sužinoti pačiam!

kaimiete, 2014-03-26 10:16:46

Šiemet po ilgo laiko pasiūlė mokyti fizikos. Iškart prisipažinau, kad daug ko nemoku, bet mokysimės kartu. Vaikai priėmė žaismingai, o aš nusiėmiau stresavimo galimybę. Kokia nuostabi būna mokinio savijauta, kai moko mane. Atsirado žaismo pamokose ir laisvės.