O štai ir matematika!

Valstybinį matematikos brandos egzaminą laikė 67 mūsų abiturientai. Vidurkis – 89,72 (antras geriausias per septynerius metus), maksimalių įverčių – 20 (visų laikų rekordas!). Palyginkite: Lietuvoje du procentai abiturientų gavo matematikos „šimtukus“, mūsų gimnazijoje – 29,85 proc. Yra skirtumas…

Mažiausias rezultatas – 56.

***

Ką galiu pasakyti? Po trijų egzaminų mes jau turime 64 „šimtukus“ – tiek niekada neturėjome po visų egzaminų. Bet ar tai guodžia nusiminusius dėl savo rezultato? Tikrai ne… Ar nusivylimas tik dėl egzaminavimo sistemos? Tikrai ne…

***

Žinoma, niekada neatsisakysiu egzaminavimo turinio ir formos kritikos, ypač lietuvių kalbos ir literatūros egzamino. Vakar telefonu kalbėjau su NEC direktoriaus pavaduotoju ponu Pavel Čuchonski. Klausiau, kodėl anglų kalbos darbus abiturientai galėjo pamatyti, o lietuvių kalbos – ne. „Nėra techninių galimybių“, – paaiškino ponas P. Čuchonski. „Bet juk tai pažeidžia įstatymą, kuris nurodo, kad pilietis turi teisę žinoti, ką valstybė apie jį žino!“ – paaiškinau tam ponui. „Bet mes ir neslepiame, – atsakė ponas, – atvažiuokite ir pasižiūrėkite.“

„O jūs už kelionę ir sugaištą laiką užmokėsite?“ – paklausiau pono. „Neužmokėsime“, – atsakė ponas. Pagaliau, kokia čia lygybė vilniečiams ir klaipėdiečiams?!

Norėčiau, kad valstybė pakeistų tuos, kurie neranda „techninių galimybių“ tais, kurie randa. Bet valstybė nebemoka mylėti savo vaikų. Valstybė tik moka taškyti visų mūsų pinigus, kad egzaminų popieriai atrodytų „kaip Vakaruose“…

*

Šįryt abiturientai pamatė savo matematikos darbus. Neištaisytus… Vargšai jūs, ponai, vargšai…

Atsakymai

Burgis, 2013-07-05 10:01:29

Saviems ir svetimiems…

Abiturientė, 2013-07-05 10:08:19

Direktoriau, ponas su kuriuo jūs šnekėjote melavo jums, slepia jie nuo mūsų lietuvių egzamino darbus. Skambinau į nec ir prašiau parodyti man lietuvių kalbos ir literatūros rašinį, kad galėčiau objektyviai nuspręsti dėl apeliacijos. Moteris pakėlusi ragelį pasakė: “Darbus galėsite pamatyti po liepos 19d.”

O kas tada? Juk liepos 19d. mūsų išleistuvės, juk jau laikysiu atestatą savo rankose. 🙂 Toks jau tas nec. Jiems galioja jų įstatymai. 🙂

Kristupas, 2013-07-05 10:18:46

Direktoriau, “žirklių principas” pasitvirtino. Ačiū Jums, už viską.