Oksfordas Kaune

Vakar mane nušvietė visa jausmų vaivorykštė…

Mūsų katedroje paskaitą skaitė profesorius, pirmą kartą atvykęs į buvusio Rytų bloko šalį.

Prof. Nick Trefethen yra Oksfordo universiteto Matematikos instituto Skaitinės analizės grupės vadovas, 2011-2012 metams išrinktas tarptautinės SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics, http://www.siam.org) asociacijos prezidentas. Jei tikėti profesoriumi, tai Lietuvoje yra tik vienas SIAM narys – mūsų universiteto prof. Minvydas Ragulskis, kuris ir atlydėjo svečią į katedros auditoriją. Susirinko gal apie keturiasdešimt klausytojų – nelabai didelė auditorija atrodė pilna. Daug jaunų žmonių…

Paskaita buvo

Chebfun: A New Kind of Numerical Computing

The chebfun project is a collection of algorithms, and a software system in object-oriented MATLAB, which extends familiar powerful methods of numerical computation…

***

Manau, kad profesorius yra autizmu sergantis genijus. Sprendžiu iš to, kaip jis atėjo į auditoriją ir nė nežvilgtelėjo į klausytojus. Kaip jis suprakaitavo beskaitydamas paskaitą, nors karšta tikrai nebuvo. Bet labiausiai iš akibrokšto, kai, vos pradėjęs paskaitą, lektorius pasakė pastabą pusbalsiu kalbantiems auditorijoje. Be krislelio humoro! (Autistai jo neturi.) Niekada taip nedarykite! Juo labiau, kad kažkas tikrai burbėjo… Panašu, kad kažkas vertė kaimynui, nesuprantančiam angliškai. Baisiausia, kad burbėjimas nesiliovė ir po pastabos. Garbė profesoriui, kad daugiau jis nieko nesakė.

Aš sėdėjau pirmoje eilėje, susigūžiau ir negalėjau atsisukti, nes būčiau pažeidęs taisyklę: didžiausias nemandagumas yra parodyti kito nemandagumą. Todėl nežinau, nei kas burbėjo, nei kodėl. Bet man buvo gėda dėl tokio elgesio! Jei nesupranti, įsirašyk paskaitą ir tada prašyk, kad išverstų. Arba išvis neik, nes kiti irgi žmonės – nesusireikšmink. O svarbiausia – tai didžiulė nepagarba lektoriui. Juk ne su studentais jis atvyko pakalbėti…

***

O paskaita buvo nuostabi! Magistrantai, doktorantai galėjo pasimokyti, kaip reikia parengti skaidres, kaip „online“ režimu rodyti sukurtos sistemos galimybes (kaip nuspalvinta!), kaip nereikia smulkiai komentuoti (o juo labiau – skaityti!) visko, kas parašyta skaidrėje, kaip suderinti aukštą mokslo lygmenį su vaizdžiu praktiškumu.

Profesorius kalbėjo, rašė kompiuteriu ir lentoje greitai, elegantiškai, įtaigiai. Mačiau prieš save Mokslininką, fanatiką, minčių tornadą! Buvau Profesoriaus, o ne kokio dėstytojo paskaitoje – paskaitos metu jis nebendravo su auditorija, klausimų laukė (sulaukė…) po pranešimo. Žinoma, studentams paskaitą reikėtų skaityti kitaip. Bet jis buvo mokslo žvaigždė, kuriai nerūpi, kad ne visi žino net kas tas MATLAB, kas ta Čebyšovo (Čebyševo? visada abejoju, kaip geriau lietuviškai rašyti šio rusų mokslininko pavardę…) aproksimacija ir kt. Jei atėjai į paskaitą – turi žinoti, ko atėjai. Aš žinojau, kad mažai ką suprasiu, bet likau labai labai patenkintas! Patenkintas paskaitos forma ir turiniu, Profesoriaus teigiamomis ir neigiamomis pamokomis… Nepatenkintas – keliais žmonėmis auditorijoje.

***

P.S. Apie Chebfun galima paskaityti ir žiniatinklyje. Atrodo, kad galima ir išbandyti, bet dar nemėginau…

Atsakymai

Andrius, 2010-08-20 10:10:26

Aš visad maniau, kad čia tik jaunų, neišauklėtų ir neišsiauklėjusių žmonių problema. Na, kad garsiai kalba kai nedera, naudojasi telefonu kai nedera, čepsi ir kitokiais veiksmais demonstruoja savo nesantūrumą.

Bet gal čia ne tik jaunimo problema. Gal reikia mokytis mažiau matematikos ir daugiau etiketo? Provokuoju šiek tiek. 🙂

petras, 2010-08-20 11:18:01

jep, dažniausiai taip ir būna, kai į kitus pirštais rodai (jaunimas), tai ir savęs nepamatai (senimas). šiaip visi žmogai vienodi 🙂 nereik nuvertint jaunesnių ar senesnių, vienaip ar kitaip atrodančių.

V.R., 2010-08-20 12:09:20

Taip taip, didžiausias nemandagumas yra parodyti kito nemandagumą… Ir pradėjome nuo kritikos.

Burgis, 2010-08-20 12:32:42

V.R.: nepastebėjote, kad aš neįvardijau nė vieno iš tų, kurie galėtų sutrikti. Oksfordo profesorius lietuviškai nemoka.

Kita vertus, Gerb. V.R., patenkame į amžinąjį ciklą, nes Jūs irgi ką tik pažeidėte tą taisyklę…

petras, 2010-08-20 13:11:56

geriausia priemonė sprendžiant ginčus ar ieškant teisybės, surengt varžybas, toje srityje, kurioje nei vienas oponentas nesitreniravo ir neturi jokių įgūdžių.

pvz. b.b. ir v.r. galėtų surengt virtų kiaušinių valgymo varžytuves, kas daugiau suvalgo to ir teisybė. taigi bereikia fantazijos ir noro nugalėt. ir nebereiks čia ginčytis 🙂

loreta, 2010-08-20 13:39:29

Puikūs įspūdžiai, ačiū, kad pasidalijate:) Tik ką daryt, kai žmogus esi mokytoja ir matai, kad mokinukas tikrai nemandagiai (švelniai tariant:) elgiasi? Nieko nesakyt, nes tapsi dar nemandagesnė? Nors, aišku, moralizavimas išvis nieko gera, tik atstumia, bet ką daryt? Ne visada greitosiomis ar analogija kokia, ar anekdotas galvon šauna, kad būtum visada faina:):)

Matilda, 2010-08-20 14:36:42

Taip, nemandaguma- opi problema. Teko su tuo susidurti kelionėje. Buvau priversta bendrauti ( kartu sėdėti ir gyventi) su mokytoja ir bibliotekininke. Stengiausi kai kurių jos ,, netikėtumų” nematyti, bet negalėjau. Kai žmogus , sėdintis šalia, ištisai valgo garsiai čepsėdamas, kosti ir čiaudo neprisidengdamas ir… gadina orą, tai ir tolerantiškiausias žmogus turbūt neiškentėtų. Stengiausi ir nematyti, ir negirdėti, bet… Taip kad nei profesija, nei išsilavinimas negaranįuoja inteligencijos ir kultūringumo. Tiesiog tokiu , matyt, gimstama ir nesistengiama tobulėti.

vilija, 2010-08-20 17:07:08

Kodėl gerbiamasis leidžiate sau nustatinėti diagnozes? Turite specialų išsilavinimą? Asmeninę patirtį? Nemanau kad tai labai tobulas , direktoriaus ir docento vertas komentaras….

Buvau paskaitoj, labai patiko, bet pastebėjau ir jumoro jausmą ir bendravimą.

Taip pat piktinausi gerbiamų kolegų garsiai beriamais komentarais.

Maciau ir neįgalių jaunų žmonių toje paskaitoje. Kaip po tokio komentaro jiems ateiti dar kartą?

Burgis, 2010-08-20 19:45:54

Vilijai: Taip, Gerbiamoji Vilija, turiu didelę asmeninę patirtį! Lietuvišką ir tarptautinę. Dar būdamas studentas išklausiau žymiausių to meto pedagogų, psichologų paskaitų ciklus, tai įrašyta mano diplome. Specialiai tais klausimais stažavausi Maskvoje, Danijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje. Domiuosi tos srities literatūra. Bet svarbiausia – man 60 metų…

Kita vertus, aš turiu savo nuomonę, Jūs turite savo ir ją, jei pastebėjote, gana tiesmukiškai, kaip ir aš, paskelbėte. Nemanau, kad tai tobulas moters komentaras… :-))) Lygiosios?

sonata, 2010-08-20 20:37:04

o … moters komentarai turi būti tik tobuli?:))) netobuliems leistina būti tik vyrams?:)

Burgis, 2010-08-20 21:22:06

Sonatai: taip, moterys turi būti tobulos! Ir jos tokios beveik visos ir visada yra! Kitaip ar Ieva būtų sugundžiusi tokį protingą ir darbštų Adomą?

sonata, 2010-08-20 21:40:39

p. Burgiui: na čia jau (ne)mokslinė fantastika:) visa laimė, kad tobulumas yra subjektyviai suvokiama sąvoka. Priešingu atveju būtų labai nuobodu – standartiški tobuli žmonės elgiaisi vienodai tobulai. (Beje, mano jaunoji anglų kalbos mokytoja liepė išmokti, kad “Nobody is perfect” -veiksmažodis vienaskaitoje, pirmadienį vėl gausiu kontrolinį:))

vilija, 2010-08-20 21:43:43

B.B. pripažino lygiąsias? Moteriai?

Reikalas rimtas

Kaip moteris galiu ir nusileisti. Ištiesų, gal ir nereikia autizmo diagnozei nustatyti mediko diplomo. Užtenka stazuotes Danijoje ir JAV.

Kita vertus, net medikai diagnozės viešai skelbti lyg ir neturi teisės….

Žydrūnas, 2010-08-20 21:49:05

Grožis visada nugali, nėr čia ko ir pripažint labai

D., 2010-08-20 21:52:29

tai kad tas profesorius nuotraukoje tai šypsosi 🙂 kiek aš pažinojau vieną mokinį autistą su lengva forma tai jam sunkiai sekėsi ir šypsotis.

Burgis, 2010-08-20 22:25:37

Gerb. Kolege Vilija! Kokia širšė Jums įgėlė? Kas čia blogo, jei aš manau (pabrėžiu, manau!), kad profesorius turi autizmo sindromą? Tai juk pagyrimas, o ne papeikimas! Ar Jums naujiena, kad daugybę didžiausių pasiekimų dabar turime priskirti būtent tokiems žmonėms? Filmas „Nepaprastas protas“ – tik vienas menkas pavyzdys.

Aš didžiuojuosi, kad, nebūdamas medikas, padėjau tokiam savo gimnazistui tapti pasauline žvaigžde, nes įžiūrėjau jame būtent tokį sindromą. O kiti šalinosi…

Esu įsitikinęs, kad kasmet gimnazijoje mes turime 1-2 „autistus“ ir jie, bent man, yra aukso fondas.

Pagaliau, gal Jūs pamenate mano klaidą katedroje, kai nepatikėjau „autistu“ iš Marko Haddoko knygos „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“? Iš klaidų reikia mokytis!

Ir dar. Kiekviena diagnozė, net medikų, yra tik daugiau ar mažiau pagrįsta jų nuomonė. Tik aš žinau, kokią kainą užmokėjau už medikų „diagnozę“…

Labos nakties.

D., 2010-08-20 22:30:31

Pritariu Burgiui, mano minimas mokinys autistas buvo vienas geriausių mokinių mokykloje.

Airidas, 2010-08-21 06:13:07

Direktoriau, Jūsų mintis labai magiška, paslaptinga ir afašinuojanti (kaip pasaka apie Pelenę). Tačiau ar teko kada matyti kokius nors statistinius duomenis, kur būtų palygintas procentas autistinių “žvaigždžių” su procentu autistų iš visos žmonijos?

Jei turėtumėte galimybę nuoširdžiai pasikalbėti ir atidžiai išklausyti Oksfordo profesoriaus, bijau kad nusiviltumėte, nes jis Jums tikriausiai papasakotų, kad nebendravo su auditorija, nes paskaitos metu visu protu buvo pasinėręs į nagrinėjamą temą. Juk žmogus ne papletkinti atėjo, tai ne mes Burgio svetainėje… Ar prisimenat, kai teko gulti ant to Jūsų žymiojo operacinio stalo? Ar chirurgai prieš operaciją buvo šnekūs, šypsojosi?* Aš tai pažinojau vieną batsiuvį, kuris kai klijuodavo kulnus, atsijungdavo nuo likusio pasaulio. Aš jį šnekindavau, bet jei klausimas nebūdavo tiesiogiai susijęs su batais, atrodė kad manęs nė negirdi.

Dar aš manau, kad būtina ligos sąlyga yra apribota gyvenimo kokybė (fizinis skausmas, nemiga, visokie mąstymo bei bendravimo sutrikimai ir pan.)

*Pažiūrėsim ar suveiks patarimas iš kitos temos, nes panaudojau palyginimą tinkantį auditorijai. Burgiui šachas, nes arba sutinkate su mano nuomone, arba teks išsižadėti citatos iš temos apie knygą.

Burgis, 2010-08-21 08:48:59

Airidai, Tu buvai mūsų mokslo žvaigždė ir vienas keisčiausių (tik priimk tai kaip komplimentą!) moksleivių gimnazijoje. Neabejoju, kad daug pasieksi gyvenime. Tada ir pakomentuosiu tavo komentarą… Kur Tu dabar? Jau ne Italijoje?

Airidas, 2010-08-21 08:59:16

Aš Jums buvau atsiuntęs e-mail’ą prieš kelias savaites. Dabar persikrausčiau į Indiją, tęsiu bakalaurą IIT Delhi. Nusipirkau Hero Honda ir dabar duoduosi gatvėse.

Burgis, 2010-08-21 09:11:11

O ką aš sakiau, Airidai! Tik neužsimušk!

D., 2010-08-21 11:51:25

Airidui: man kai teko vieną kartą gulti ant operacinio stalo tai gydytojai šypsojosi ir juokavo. Gal dėl to jog liga ne tokia baisi buvo, o ir lyg ne ant “durniaus” išoperavo, nieko nepaliko :).