Pakeisti ar prisitaikyti?

Atostogauju, bet ta pasaulio įvairovė plūsta į mane „be baigos, atvangos…“

***

Ir tada aš einu pakapstyti komposto savo gėlėms… Viską matau, viską girdžiu, bet tikrai suprantu, kad gyvenimas nėra vien kova. Manau, kad žinau, kiek reikia prisitaikyti, žinau, kad nereikia žudytis, bet retkarčiais „galandu kirvius, kalavijus aštrius“, o dažniausiai dainuoju: „Skinsiu raudoną rožę…“

*

Paskambino Mokytoja Laima Kalvaitienė, pakalbėjome apie Norvegiją (ji dabar ten gyvena), apie vaikus, apie anūkėlius – taip gera, gera!

*

Prisitaikysiu tik tiek, kad galėčiau jausti „gyvenimo aitrų skonį“, kad laukčiau, kol „vėl nusmelks gyvenimo geismas“, ir kad aš gyvenčiau savo gyvenimą, o ne jis mane gyventų…

Atsakymai

Burgis, 2014-07-18 11:31:25

Tik būkite sveiki!…

Darius, 2014-07-18 12:25:25

Ar moksleiviai vyksta į NEC peržiūrėti savo darbų, ar tik laukia atsakymo apie apeliaciją? Ar jie turi galimybę pamatyti savo klaidas, vertintojų darbą? Jei jie turi aklai pasitikėti apeliacijos rezultatais, tai tada yra visiškas absurdas.

Burgis, 2014-07-18 12:29:04

Dariui: taip, yra tas visiškas absurdas.

Aš, 2014-07-18 12:59:00

O aš šiandien klausiausi Kelmickaitės laidos per LR. Probloškė vienas faktas – paskambinusi klausytoja, matyt, lietuvių k. mokytoja, uždavė klausimą, ar vienoje iš abiturientų lietuvių k. egzamino temų nėra klaidos. Atsakinga ponia be pasimaivymų atsakė TAIP. Ir prodūrė, kad tokio tipo klaidos rašiniuose nebuvo laikomos klaidomis. Man liūdna…

Aš, 2014-07-18 13:12:04

Pasak klausytojos, klaida temos “Atmintis: kodėl žmoguje gyva tai, ko jau nėra?” formuluotėje – neturėtų būti naudojamas vietininkas “žmoguje”.

1991, 2014-07-18 13:32:17

vadinasi, buvo neverti, jog pakeltų, nes kitiems 23 pakėlė!

Darius, 2014-07-18 13:57:50

To 1991: o ar tai negali būti kerštas KTUG abiturientams už tai, jog KTUG direktorius kritikuoja ŠMM ir NEC?

Burgis, 2014-07-18 13:59:41

1991: tai galėjo gi ir sumažinti! Nors dėl vaizdo, kad dirba…

Burgis, 2014-07-18 14:02:13

Dariui: taip, kasmet man tas hamletiškas klausimas: kritikuoti ar nekritikuoti (elgtis kaip Licėjaus kolega…)? Nekritikuočiau – tai gal „padėčiau“ tų metų laidai, bet kas padės visiems, visada?

*

Kol žmonės sutinka ateiti į mokyklą, kurios direktorius neįtinka valdžiai, kritikuosiu.

petras, 2014-07-18 14:05:31

kritika padeda tik tada, jei į ją atsižvelgiama. kitu atveju tai tik plepalai 🙂

petras, 2014-07-18 14:07:23

O nekrtitikuodami tikrai nepadėsit gimnazistams, nes nematau kaip tai galėtų būt susiję su egzaminų rezultatais

Burgis, 2014-07-18 14:13:14

Dariui ir Petrui: mokytis iš Angelos Merkel santykių su V.Putinu?

chemikas Rimas, 2014-07-18 14:13:52

petrai, nesutimku, kad tai tik plepalai. Kritikuoti svarbu, nes tik lašas po lašo…. reik tą akmenį judinti/krutinti

Ema, 2014-07-18 14:19:06

Aš taip pat girdėjau Z. Kelmickaitės laidą. Mane sukrėtė dar vienas momentas: kuomet atsakingoji ponia pripažino klaidą temos formuluotėje ir pareiškė, jog ,,sąžiningai” šita klaida nebuvo laikoma klaida ir mokinių rašiniuose, tai buvo priimta kaip teigiamybė (suprask,- štai kokie teisingi, padorūs žmonės).

Dėl kritikos. Yra rytiečių patarlė: ,,geras sėjėjas žiūri, į kokią dirvą beria sėklą. Visgi manau, kad kalbamu atveju kritikuoti reikia. Ateis laikas, susirinks ,,kritinė masė”, bus permainos. Tik liūdna, kad kol kas B. Burgis vienas lauke (..-)karys.

petras, 2014-07-18 14:30:30

sutinku, kad kritikuoti svarbu, bet dėl to nereikia labai susireikšminti, nes kritikuoti nėra sunku. sunku realiai kažką padaryt yra.

Aš, 2014-07-18 14:34:41

Ema, būtent! Egzaminų rengėjai, profesionalai, turi teisę šitaip klysti, o abiturientai? Dvigubi stanartai? Vieni sąmoningai nedarė tokių klaidų, o kiti, padarę, irgi liko nenubausti… Kad kritikos sulaukė matematikos, biologijos užduočių rengėjai, kaip ir plačiai nuskambėjo. Bet šičia… Kyla klausimas, ar gali tokia komanda, kuri “išleidžia” užduotis su klaidomis, parinkti tinkamus vertintojus? Kaip tokie vertintojai, kurie yra ir mokytojai, parengia abiturientus? Labai norėtųsi pamatyti, ar vertintojų abiturientai gavo geresnius vertinimus (dėl to, kad jų mokytojai kompetengesni). O gal visgi šio namo pamatai papuvę? – ką ir bando pasakyti tinklaraštininkas…

Burgis, 2014-07-18 14:34:51

petrui: kol mes čia susirašinėjame, aš išsprendžiau tris puikius uždavinius savo naujajai knygai. O Jūs?

petras, 2014-07-18 14:42:44

Aš darbe sėdžiu ir ruošiuos jau baigt darbo dieną, tai va galiu kokių 10 min parašinėti 🙂 planuoju ką valgyti reiks pasidaryt

Ema, 2014-07-18 15:37:47

Petrui: nepastebėjau kritikuojančiojo susireikšminimo. Nuoseklumą, tvirtą poziciją, kantrybę – taip.

Aš vis galvoju: ar legalu tai, kad absolventas negali pamatyti ištaisyto savo darbo? Kokie motyvai slaptumui? Ar susivienijusi akademinė bendruomenė gali to pareikalauti? Kokia turėtų būti procedūra?

Dariui: jeigu ŠMM ir NEC keršija B. Burgiui per vaikus, tai čia pats žemiausiais lygis. Tokių žmonių negalima prileisti prie vaikų (ugdymo)

Darius, 2014-07-18 16:24:40

Išsiaiškinti ar kerštauja galima tik pamačius darbus ir tikrintojų įvertinimą. Kol to neleidžia, tol ir kyla sąmokslo teorijos ir amžinas klasiko klausimas: “O kas galėtų paneigti?”

1991, 2014-07-18 16:44:53

Tai ar normalu, kad iš visų istorijos laikiųsiųjų tik 2,89 % tegavo įvertininimus 86-99????

Ema, 2014-07-18 17:47:31

Pats faktas, kad mokiniui neparodomos jo klaidos ir jų taisymas, yra nusižengimas pedagogikos principams.

KTU pirmakursis, 2014-07-18 19:02:51

Dėstytojau Burgi, o kada preliminariai (daugmaž) pasirodys Jūsų rašoma matematikos uždavinių knygutė?

Burgis, 2014-07-18 19:47:37

KTU pirmakursiui: norėčiau, kad išleistų sausio mėnesį. Dar turiu išspręsti bent 200 uždavinių, kad iš viso būtų ne mažiau 300.

Ronaldas, 2014-07-18 23:55:08

Su didžiausiu malonumu lauksiu matematikos uždavinių knygos!

Nustebau, kad nebegalima peržiūrėti egzaminų. Pats laikiau VBE prieš 4 metus ir tuo metu dar buvo galima peržiūrėti savo ištaisytą VBE nuvykus į egzaminų centrą Vilniuje. Tiesa, egzaminą peržiūrėti buvo galima tik pusę metų nuo laikymo datos.

Keista – atrodo, turėtų viskas su laiku gerėti, bet štai NEC sugeba ir atgal į praeitį keliauti.

Regina D., 2014-07-19 08:47:33

Dėl tos klaidos temos formuluotėje, tai niekas vertinimo normų nekeitė – nebuvo laikoma klaida tik junginys iš temos pavadinimo, visi kiti “gyvo padaro” vietininkai buvo žymimi gramatikos klaidomis.

Ištaisytus darbus pamatyti gali tik pats moksleivis, parašęs prašymą NEC. Bet ceremonija be galo ilga: NEC darbuotojai asmeniškai susisiekia su buvusiu abiturientu ir paskiria laiką, kada atvykti. Atvykus duoda pasirašyti 1 egzempliorių sutarties, kad nefilmuosi, nefotografuosi, NEUŽSIRAŠINĖSI – neleidžia išsitraukti net pieštuko, susipažinimą su darbu atidžiai stebi dvi tetulės (kaip ir dera tokios pareigoms, jos neprisistato) ir dar moralizuoja: “Mokytis reikėjo, o ne dabar čia kažko ieškoti. Egzaminas praėjo – pamirškit!” Negana to, atskirame sąsiuvinyje pasižymi, kurios mokyklos ir kurio mokytojo mokiniai čia tokie įžūlūs. Pernai norėjau tik metodikos tikslais susirinkti savo mokinių VBE darbus, tai patekau į Juodąjį sąrašą, o tai reiškia – jokių projektų, jokių darbo grupių, jokių oficialių pakvietimų ten, kur atranką daro ŠMM ir NEC.

LinaL, 2014-07-19 09:47:58

Kafka, „Procesas“: esi kaltinamas, o už ką – ne tavo reikalas.

NEC: balus nuėmėm, o už ką…

Tingėjai mokytis!

Matilda, 2014-07-19 09:48:37

Išvada viena- jei viskas taip įslaptinta, dirbama nešvariai. Teko taip pat susidurti su šita ,,komanda” . Galiu tiek pasakyti- dirba žmonės , kurie ten neturėtų dirbti- nulis kompetencijos, nulis tolerancijos. Protingi tik jie- visi kiti- absoliutūs ,,nuliai”. Tiesa yra viena- NEC-o ir ŠMM. Ko tada galima tikėtis iš egzaminų?

Aš, 2014-07-19 10:14:57

Regina D., taip išeina, kad laidoje dalyvavusios ponios dar ir apsimelavo sakydamos, kad tokios klaidos nebuvo fiksuojamos. Mokiniai turi išmanyti “gyvo padaro” vietininko naudojimą, o rengėjams nebūtina. Absurdas, ne kitaip.

Regina D., 2014-07-19 14:34:50

Jūs čia piktinatės gramatikos klaida temos formuluotėje, bet tai niekniekis palyginti su tuo, kad pats rašinio objektas – kilni ar nekilni kasdienybė – tiesiog neegzistuoja, o apie ją reikėjo samprotauti!

Pačios baisiausios buvo pakartotinės sesijos mokyklinio egzamino temos – pirmąkart tiek daug mokinių neišlaikė šios sesijos egzamino. Kaip jums patinka tema apie valdingumą – ar tai dorybė, ar yda? Viena, kad valdingumo sąvokos nėra ne tik literatūros programoje, vadovėlyje, bet jos nėra jokiame mokykliniame vadovėlyje – nei etikos, nei filosofijos. Antra – apskritai temos formuluotė idiotiška – valdingumas nėra moralinė kategorija, tad negali būti nei yda, nei dorybė.

Regina D., 2014-07-19 18:05:54

Burgiui: aš jūsų nieko nemokau, aš tik tyrinėju ir pasakoju 🙂 Šiandien, pavyzdžiui, papasakosiu, kad išmintinga gyvenime ir egzaminuose vadovautis tokio lordo Alfredo Tenisono, garsaus XIX a. anglų poeto, mintimi: “Kovoti, siekti, pasirodyti, ir nepasiduoti.”

Giedrius, 2014-07-19 19:36:44

Reikia ir pakovoti, ir pailsėti. Poilsio man ir gydytoja išrašė… Atostogos.

chemikas Rimas, 2014-07-20 20:40:32

ir aš laukiu matematikos knygutės. Manau, kad dauguma uždavinių man bus neįkandami, bet vis dar noriu miklinti savo pilkąją masę 🙂