Palaimintasis Osama

Pasaulis turi apie ką pakalbėti. Vien karališkosios vestuvės ko vertos! Ko? Kelių dienų pokalbių… Kam mums to reikia? Kodėl mes šiuo požiūriu tokie panašūs?

***

Bet dabar sugretinkime du įvykius: 1) buvęs popiežius paskelbtas palaimintuoju; 2) nukautas Osama bin Ladenas. Šventvagiška lyginti tuos du dalykus, tiesa? Bet juk jie taip susiję! Kaip susiję? Religiniu fanatizmu.

*

  1. Bažnyčia negailestingai daužo mano vaikystės iliuzijas. Tada aš galvojau, kad šventieji yra Dievo angelai, net nemaniau, kad jie kada nors buvo žmonės. Pavyzdžiui, buvau įtikintas, kad šventasis Petras saugo dangaus vartus. Ar galėjau patikėti, kad tai – buvęs žmogus?! Dabar gi matau, kad ne Dievas, o žmonės pasirenka palaimintuosius, šventuosius. Paprastą lenkų vyruką Karolį Vojtylą, stropiai atlikusį jam tekusias pareigas (žmonių skirtas pareigas! taigi konklava rinko, ne Dievas), rašiusį eilėraščius (mokate nors vieną mintinai? ir manojo nemokate…) staiga žmonės paskelbia palaimintuoju. Ir dar kokį motyvą sugalvoja! Neva K. Vojtyla jau spėjo parodyti tiek ir tiek stebuklų! Vaikystėje buvau mokytas, kad bažnyčia smerkia kalbančius apie stebuklus. Užaugau ir paaiškėjo, kad neigia tik tuos stebuklus, kuriuos skelbia ne katalikai! O „savo“ stebuklus net kolekcionuoja, priskiria vieniems ar kitiems dangaus (Žemės?) gyventojams. Tai kaip man galvoti ir kaip tikėti?

*

  1. Osama bin Ladenas saviškių irgi paskelbtas palaimintuoju ar panašiai. Nė neabejoju! Juk žuvo šventoje kovoje už savo tikėjimą, už milijonų tikėjimą. Jis žudikas? Bet juk jo nurodymų klausė dešimtys tūkstančių žmonių! Tarkime, nukovė pagrindinį žudiką, žudikų vadą, bet juk reikia nukauti ir jo bendrininkus, tiesa? Šventasis karas niekada nesibaigs! O aš jau rašiau, kad ne kautis reikia, o mokyti. Bet kas mokys, kaip mokys? Tie, kurie K.Vojtylą skelbia palaimintuoju? Ir islamo kariai jais tikės? Niekada… Nes logika, mokslas nebūna krikščioniškas ar islamiškas.

***

Bet yra viltis. Yra ateitis. Pasigėrėkite šiais dviejų valstybių piliečiais. Jie man vienodai brangūs. Iki fanatizmo… 🙂

Atsakymai

Burgis, 2011-05-02 13:36:47

Vieta pasmerkimui…

Aš, 2011-05-02 14:05:38

Nieko asmeniško, bet religinėmis temomis, ponas Burgi, dažniausiai, kaip čia švelniau pasakius – “nepataikot”

MariusM, 2011-05-02 14:20:45

Aš, pataikykit ką nors, nes tik pasakymas “nepataikot” tai tik kultūringai išsakytas “nesamonė”…

Darth Vader, 2011-05-02 15:06:31

Nusikalbėta. Neįsigilinta. Google.lt nepasinaudota – ir gavosi eilinis nepataikymas net Dievui į langus. Būtumėte studentas – už tokį rašinį 2 pagal dešimtbalę gautumėte ir meilų “ateikite kitą kartą”. O dabar papunkčiui

  1. Katalikai stebuklų neneigia:Bažnyčia labai atsargi jų atžvilgiu, kiekvieno atveju reikalinga priekabiausia komisija, kurioje neišvengiamai yra paskiriamas žmogus, kurio pareigos – neigti stebuklą visomis jėgomis (vad. “velnio advokatas”). tačiau stebuklai įmanomi ir už Katalikybės, nes Dievas yra vienas.

  2. šventasis Petras yra žmogus, “fariziejus iš fariziejų šeimos”, kaip pats pasakė, kurį pats Dievas pasirinko šventuoju.Jis, tiesa, nestovi su raktų ryšuliu ir nesaugo vartų. Vartai į amžinąjį gyvenimą yra Jėzus Kristus, Dievas iš Dievo, žmogus iš žmogaus.

  3. Popiežių, kaip šv.Petro tradicijos tęsėją ir Dievo vietininką žemėje, renkasi Dievas. Konklava tik vykdo Dievo valią.

  4. Jono Pauliaus II stebuklas yra paliudytas, įrodyta, kad jis negalėjo būti pateisinamas bet kokia žinomia materialia priežastimi. Ne žmonių gauja susirinko, o autoritetinga komisija bandė ieškoti priekabių, kodėl stebuklo NEgali būti…ir nerado priekabių.

Bin ladenas pažeidė paties islamo reikalavimus. Pats paskelbė šventąjį karą visiems, net musulmonams. Žudė visus,kas po ranka pakliuvo (pvz., anglų inžinierius, Čečėnijoje telefono laidus įrenginėjusius: galvas nupjaustė ir už tai vietos smogikams sumokėjo). Jis tikrai nežubvo už visus musulmonus – paklauskite Lietuvos islamo išpažinėjų, ar jiems gedulas. Šiuolaikinė isamo teologija (apie kurią p.Burgis net nepagūglino) teigia, kad džihadas suprastinas ne kaip fizinė, o kaip dvasinė kova; kova ne prieš Vakarus ar Pietus, o kova su savo paties blogiu. Taip teigia teologai, o ne pakvaišę milijonieriai. Bin Ladenas pažeidė islamo normas ir nėra joks šventasis, o tik didelis nusidėjėlis paties islamo sampratoje.

Bet, aišku, veltui. Veltui aiškinu: Kaunui visada bus geri tokie šviesuliai kaip Hitleris ar Bin Ladenas. Filosofija tokia…kovianska, kurios net grabas neištiesins.

Burgis, 2011-05-02 16:34:45

Tai aš ir sakau: yra vaderio nuomonė ir kitokia… :-))).

Tik kodėl šis Vaderis taip pyksta? Teisuoliai nepyksta, teisuoliai maudosi savo teisumo palaimos spinduliuose…

Vaidas, 2011-05-02 17:21:43

  1. Aš perskaitęs pagalvojau, kad p. Burgį taip jaunystėje mokė. Todėl kam siūlėte pasinaudoti google? Ar tai, ko jį mokė nuo pasikeis? Ir apskritai, ar autoritetai iš Vatikano dar svarbūs? Štai, Jonas Paulius II dar 1996 metais paskelbė, kad evoliucijos teorija ne tik teisinga, bet ir suderinama su tikėjimu. Tačiau iki pusės amerikiečių (tikinčiųjų?) tuo netiki iki dabar.

  2. šv. Petras buvo žmogus? Yra žmogus? Man visada buvo įdomu, kuo mes tampame ten patekę. Kokio amžiaus? Išvaizdos? O gal aš per daug tiesmukai viską suprantu?

Ir šiaip for fun :), vadinasi, ir ten, danguje, yra lygesnių tarp lygių?

  1. Kaip konklava vykdo Dievo valią? Jiems visiems sako tą patį? Kodėl tada ji trunka tiek ilgai? Kodėl konklavos nariai balsuoja skirtingai? Politika… Ir apskritai, kodėl reikia konklavos, ar ne paprasčiau, lengviau, greičiau pačiam Dievui pranešti, kas kitas Jo vietininkas žemėje?

  2. Ir kas ta komisija? Kas ją sudarė, kokio tikėjimo žmonės ten vyrauja? Bažnyčia seka paskui geriausias Amerikos tradicijas, kai vaistų, draudimo, bankų, auto, naftos gavybos įmones vertina ir baudžia valstybinės komisijos, sudarytos… iš pačių bendrovių atstovų.

Kas per šiuolaikinė ir ne teologija? Pagal tokius standartus ir pranašas Mahometas niekuo nesiskirtų nuo Bin Ladeno, abu kovojo ginklu. Kaip ir kryžiaus karai, inkvizicija. Tik dabar laikams, vertybėms pasikeitus, religijai telieka plaukti pasroviui…

Paskutinė pastraipa – ar Pats tikite tuo, ką parašėte?

sonata, 2011-05-02 17:30:13

na … mano mama buvo ruošiama į vienuolyną. Bet kažkaip knygos apie inkviziciją užmušė tikėjimą bažnyčia… nežinau, koks jos santykis išliko su dievu, bet mes su broliu užauginti laisvamaniais. Gal ir gerai – skaisčiausias dangus ir juodžiausias pragaras yra mumyse. Niekieno nereikia prašyt malonės ar bausmės. Sąžinė rašo indulgencijas arba įkiša į karščiausia katilą. Ir nėr ką kaltint ar ko maldaut.

Vinge, 2011-05-02 20:55:29

O gal rašinio autorius paprasčiausiai žmogiškai pavydi, kad palaimintasis ne jis. Juk jam nesimels… O norėtų…

Burgis, 2011-05-02 22:02:18

Vinge: tai jau nenorėčiau, nenorėčiau, kad man melstųsi! Visą laiką norėjau, kad mylėtų, ir, atrodo, pasisekė!

Aš, 2011-05-02 22:12:10

Nežinau ko čia minusuot, bet Petras buvo žmogus, ar jis prie vartų ar ne, tai čia nenumirę nežinosim, bet kad jis kaip asmuo buvo tai faktas, net Vatikane jo kapą mačiau 🙂

Petras, 2011-05-02 22:58:47

Panašu, kad kai kuriu Dievas yra google :DDD

nv, 2011-05-02 23:51:07

Viena smulkmena-osama buvo amerikiečių parengtas kovotojas prieš sovietų invaziją Afganistane.Šiems pasitraukus iš Afganistano,osama nenorėjo likti bedarbiu samdiniu,todėl atsuko savo įniršį prieš buvusius mokytojus.Ilgai vargo mokytojai,kol savo augintinį mirtinai ,,sudrausmino”….

VYTS, 2011-05-03 08:48:32

“šventasis Petras yra žmogus, „fariziejus iš fariziejų šeimos“, kaip pats pasakė, kurį pats Dievas pasirinko šventuoju.”

Paulius buvo fariziejus iš fariziejų šeimos, ne Petras.

“Popiežių, kaip šv.Petro tradicijos tęsėją ir Dievo vietininką žemėje, renkasi Dievas. Konklava tik vykdo Dievo valią.”

Tu rimtai? Na, ta prasme lengvatikybei turi būti ribos.

“Bin ladenas pažeidė paties islamo reikalavimus. Pats paskelbė šventąjį karą visiems, net musulmonams.”

Kokius?

” Šiuolaikinė isamo teologija (apie kurią p.Burgis net nepagūglino) teigia, kad džihadas suprastinas ne kaip fizinė, o kaip dvasinė kova; kova ne prieš Vakarus ar Pietus, o kova su savo paties blogiu.”

Na žinoma. Turbūt “paleistuves” irgi reikia užmėtyti akmenimis dvasiškai, gėjus numesti nuo stogo dvasiškai ir t.t.

Žodžiu, jei Burgiui 2, tai tamstai 0.

petras, 2011-05-03 09:11:44

viskas susiveda į valdžią ir pinigus. bet pagrinde į valdžią. o tam reikalinga politika. todėl, kalbėti viešoje vietoje apie religiją yra dar blogiau nei apie politikus ginčytis :)) aišku gerai, kad nebedegina bent jau už kalbas. tikėkit kas kuom norit ir nelįskit ir nieko neįrodinėkit kitiem ir visiem bus gerai gyvent. bet taip neįmanoma :DD vnž prirašiau nesąmonių, bet kalbos apie sektas, religijas, valdžias ir politiką yra beprasmės ir kiršinančios žmones. nors aišku visda norisi įrodyt savo tiesą.

Burgis, 2011-05-03 11:42:04

Nežymia persvara, bet laimime, a? Tik nesipykime! Požiūriai, tikėjimai, žinios gali būti skirtingi, bet tolerancija, pakantumas gali būti panašūs. (Čia gerai pasakiau!)

bruno, 2011-05-03 13:30:52

aš esu vienas iš aktyvesnių (kalbomis, tiesa) bažnyčios ‘nemylėtojų’. Inkvizicija – tik maža dalis to, ką blogo jie yra nuveikę.

Antras punktas – įjunkime empatijos gabaliuką ir įsivaizduokime, kad viskas yra atvirkščiai – nukautas popiežius, aktyviai kovojęs už savo istorines žemes, tiesas ir prievoles. Bet naudojęs teroristinius metodus. Ar nepaskelbtų jo vokiečiai/lenkai palaimintuoju? Sutinku su B.B. – karas be galo. Vieni nužudė ir džiaugėsi, kiti ruošiasi žudyti dabar jau nužudytojo vardan. Kas laimės?

petras, 2011-05-03 13:51:27

po rugsėjo įvykių, dainelę net susuko apie osamą 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=a42sZzsvFSQ

humoras išgelbės pasaulį. taika

eugenijus, 2011-05-03 15:56:42

visi dievai yra sugalvoti zmoniu. tai taip akivaizdu, kad net neidomu aiskinti… tikrasis Kūrėjas yra milijardus kartu sudetingesnis, nei gali musu smegeneles nupaisyti. tas religinis fanatizmas – tik tesinys savu problemu. kiekvienas savaip jas sprendzia.

Giedrius, 2011-05-03 16:41:54

Osamai turetų būti dėkingi daug žmonių, kariavusių Afganistane. Afganistane jį vertino taip pat…kaip Masudą (“Pandžero tigrą”). Jis pats nešdavo sužeistuosius iš mūšio lauko, buvo malonus belaisviams. Beje, kaip padėjo Jonas Paulius II katalikams Ruandoje? Beje, kas nutiko Jonui Pauliui I? Kodėl jo nepaskelbė palaimintuoju? Praėjus daugiau kaip trims amžiams po Galilėjaus mirties, popiežius Jonas Paulius II Katalikų bažnyčios vardu pripažino, kad su Galilėjumi buvo elgtasi neteisingai, tačiau kažkodėl PAMIRŠO kryžiuočių elgesį su baltais? Regis, jam paminklą pastatys lietuvių krauju permirkusioje vietoje, kurioje 1362m., po trijų savaičių apsiausties, kryžiuočiai sunaikino pilį bei apylinkės gyventojus? Juokinga ir graudu, kad Lietuvoje apdovanojama Riterio kryžiais, vyksta riterių turnyrai? Neteko girdėti, jog Izraelyje vyktų esesininkų turnyrai? Lietuvoje, regis, būtų galima organizuoti ir NKVD-istų turnyrus, ar ne?

jurgis, 2011-05-03 17:18:20

http://rationalwiki.org/w/images/9/97/Science_vs_faith.png

nors Sonatos mamai kiek kitaip buvo…

todėl turbūt prie “Faith” nėra tiesiog “get an Idea”

gal “get Some Emotional Impression” and “take/get some Idea for it” ir paskui t.t. (kol nebus prieštaraujančio “Bigger Emotional Impression”)

Lina L., 2011-05-04 12:48:59

Jei ieškom analogijų, tai aš prigalvojau tokių žemiškų, apie religiją nekalbu.

Kaip gerb.Burgis tiki, kad jo anūkėliai yra tobuli, nors protu ir suvoktų, kad turėtų turėti ir trūkumų, kaip kad visi turi, taip ir tikintieji popiežiumi – tiesiog tiki, kad tai tobulas žmogus, iki garbinimo, žmogui gal to reikia. O kai kas gali net ir pasveikti įsijautęs 🙂

Apie Osamą – aš žmogus taikingas, man rodomi vaizdai žmogaus su automatu nekelia susižavėjimo. Kaip ir džiaugsmas kažką nužudžius. Na popiežiai, kalbant apie paskutinius dešimtmečius, lyg ir neliepė niekur nieko žudyti? Pliusas už tai.

Bet vėl iš kitos pusės – ką mes žinome apie juos be to, ka pateikė žiniasklaida? O ji, deja, dažnai pateikia taip, kaip kažkam naudinga…

petras, 2011-05-04 15:11:54

jo, ir dar visada pagalvokit apie obamą, kuriam tiesiogiai pavaldi visa jav kariuomenė. kiek civilių žmonių jie nužudė ? tikrai osamos organizaciją lenkia. plius okupavo jau bent kelias šalis ir dar kitose nori kariaut, bet tai nesutrukdo gaut taikos nobelio premiją :DD juokinga, bet iš tikro tai graudu. teisybė to, kas stipresnis. kaip ten marijonas sakė: nugalėtojo niekas neteis…

giedrius_m, 2011-05-04 15:46:54

Nereikia pulti į kraštutinumus. Pradžiai, Islamas, kaip ir Krikščionybė, nėra vientisa religija, o sudarytos iš atšakų. Mokymai apie džihadą yra įvairūs. Įvairūs yra ir krikščionybės mokymai.

Bet… Osama yra ir buvo nusikaltelis, kuris tiesiogiai kaltas dėl žmonių mirties. Tai nėra toleruotina. JPII, kiek žinau, ne. Štai dabartiniam popiežiui galima būtų prikišti, kad tarnavo nacistinėje organizacijoje (Hitler Jugend) kai buvo vaikas. Pionierių atitikmenyje.

Nereikia bažnyčios reikaluose ieškoti rimtos logikos. Ten ji kitokia, kaip ir politiniuose įsitikinimuose. Yra žmonių, kuriems to reikia ir nieko kito, kas tikėjimą pakeistų, nėra.