Palauksiu atvelykio…

Šventė yra tavyje. Ji ten yra arba jos ten nėra.

Velykos yra šventės pažadas visiems. Velykos yra gamtos atgimimo šventės pažadas, žmogaus atgimimo šventės pažadas. Religija čia niekuo dėta. Ne bažnyčia suka gyvenimo ratą. Pastebėkite, kad šiandien margučiams dėmesio bus daugiau nei bažnyčiai…

*

Šiuo metu manyje šventės nėra… Nemoku ir nenoriu veidmainiauti. Bet už tai manyje labai padaugėjo meilės geriems žmonėms ir vilties. Bus atvelykis, vaikų velykėlės. Šokoladiniai kiškučiai tupi ir laukia… Tas atvelykis, tas atgimimas šiemet iki manęs eis ilgiau. Vėluos… Bet jis ateis!

*

Turi gi būti salelė!

Ežeras? Miškas? Pilis?

Ten, kur nuėjusius kelią

Vėl pasitinka viltis.

*

Stebiuosi, kokių pranašiškų eilėraščių esu parašęs… 🙂

Pavasario niekas sustabdyti negali! Sveikinu visus, kurie šiandien švenčia atvira širdimi, gėrio kupina širdimi! Džiaugiuosi, kad tokių žmonių mano gyvenime – tūkstančiai. Aš šiandien atiduodu jiems tai, kuo pats dažniausiai mėgstu pasidžiaugti: pasitenkinimą kurti, duoti, ramybę gėryje, aistrą gyventi, laimę matyti, girdėti, jausti…

*

Nenoriu šiandien galvoti, kaip švenčia tie, kurie pavogė mano šventę, bet vis tiek galvoju… Ir jūs pagalvokite.

Atsakymai

Burgis, 2015-04-05 08:53:59

Būkite laimingi!…

Rasa, 2015-04-05 10:42:34

Velykos

Lyg aukso puta

po žiemos šalpusnis ištrykšta

Kamanės saldus dūzgesys

panyra į žiedą jo tirštą.

Pakyla dangus,

žemės pumpurui

leisdamas brinkti,

dienai ilgėti,

skruzdėlei šapgalius rinkti,

paukščiui sugrįžti,

medžiui pradėt naują rievę…

Pavasarį tu toks nuogas esi,

toks matomas, Dieve,

gluosny prie upės

tartum bažnyčioje

išsikeroji

ir manimi

lyg lūpine armonikėle

dieviškai žemišką

groji. (J. Marcinkevičius)

Gerų švenčių visiems čia besilankantiems.

qwerty, 2015-04-05 10:50:38

Jei iš tavęs atėmė šventę, tai nesuteikia tau teisės atimti šventę iš tavo mylimų. Kad ir kaip sunku – nebūk atėmusių šventę bendrininku. Nedrįsk.Atmink, kad tavo mylimieji jaučia tave, kad vienas tavo tam tikras žodis, pasakytas liežuviu, kūnu ar žvilgsniu, gali išduoti.Ir tuomet tu tapsi bendrininku.Šventė bus atimta tik tada, kada tu tapsi jų bendrininku ir atimsi šventę iš mylimų. Netapdamas bendrininku tu gali viską pakeisti. Susigrąžjnti atimtą iš tavęs. Pabandyk.Tau pasiseks…

Burgis, 2015-04-05 11:03:49

qwerty: Ačiū! Aš stengiuosi… Ir džiaugiuosi, kad mano mylimieji tai supranta. Ir džiaugiuosi, kad mylimieji gali švęsti ir švenčia!

qwerty, 2015-04-05 11:19:56

Jei atvirai, tai tą komentarą aš rašiau sau.Ne jūs vienas toks, iš kurio šventę atėmė…Tačiau mano atvejis dar bjauresnis. Atimant šventę iš manęs bendrininku buvau jau iš pradžių.Ir ne bet kokiu, o organizatoriumi. Kiti – tik vykdytojai, padėjėjai. Lengviau kiek ir paprasčiau, kuomet turi ką kaltinti, kuomet kalti kiti…aš neturiu ko, išskyrus save patį…

Burgis, 2015-04-05 11:25:44

qwerty: šiek tiek ne į temą… Aš nesuprantu, kaip Jumyse tiek visko telpa: ironijos, pykčio, gėrio, užuojautos, minčių gelmės, žodžių taiklumo… Jūs esate aukšto skrydžio Žmogus!

Sokolovas, 2015-04-05 15:46:53

PAINIAVA

Nakties tamsoj vėl brėkšta rytas,

Aukštoj kalvoj vėl lyguma,

Už lango snaigės per Velykas,

Įpratom džiaugtis painiava…

Įpratom per šventes liūdėti,

Pamėgom džiaugtis, kai skaudu,

Ar savyje surasim klėtį?

Anokį skėtį nuo bėdų?

Įpratom trenksmo negirdėti,

Bet ieškom muzikos tyloj,

Vieniems kitus apgaudinėti,

Mus moko prietemoj šiltoj…

Kas, jei ne mes, apgaulės trokštam?

Mes patys siekiam painiavos….

Vieni kitų suprast nemokam,

Kalvose ieškom lygumos

“Tiesos” tarnai melu svaiginas,

Vertybių griūtį švęsdami,

Ir nuolat ieško jie “šaltinių”,

Kurie “pūkuoti ir balti”

O ne, nereikia jų ieškoti,

Juk patys lenda į akis,

Kai eina,-tenka atsistoti,

“Duok kvailiui kelią”,-pasakys

Tad painiava kilmės nuo mūsų,

Ko mes verti,- mums siųs dangus,

Ir šlapią sniegą per Velykas,

Ir klampią balą per Naujus…:)

🙂

kaimietė, 2015-04-05 18:20:10

Šaunu, Sokolovai, taikliai. Priešybių vienybė.