Paradigma

Paradigma – lingv. linksniavimo, asmenavimo ar kirčiavimo tipas, žodžio formų sistema. (www.zodynas.lt)

*

paradigma [gr. paradeigma — pavyzdys]: 1. žodžio kaitybos formų sistema, asmenavimo, kirčiavimo ar linksniavimo pavyzdys; 2. teorinių ir metodologinių prielaidų, kuriomis remiasi konkretus moksl. tyrimas, visuma; 3. pavyzdys iš istorijos, panaudotas įrodymui, palyginimui.

(www.terminai.lt)

*

Pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, ką reiškia paradigma? Šį terminą į mokslinę veiklą pirmasis įvedė T. Kunas (Thomas Kuhn) knygoje „Mokslinių revoliucijų struktūra”.

Paradigma – teorinių ir metodologinių prielaidų, kuriomis remiasi konkretus mokslinis tyrimas, visuma. Asmeniniame tobulėjime ši sąvoka reiškia požiūrių į pasaulį sistemą, tam tikrą pasaulio modelį, kuriuo naudodamiesi interpretuojame kasdienius įvykius.

(povilas.panavas.lt)

***

Aha, pavyzdys, visuma… Ką tokio įmantresnio pasakome tuo žodžiu? Nieko!

Taigi, žmogau, ir žinok: jei parašysi ar pasakysi „paradigma“, tai esi vargšų vargšas. Esi menkysta, išdavęs tėvų ir protėvių kalbą. Esi nemokša, graikišku žodžiu pridengiantis savo nemokšiškumą. Esi pasipūtėlis, norintis sumenkinti savo skaitytojus ar klausytojus.

Geriau dabar pat surink iš išmesk iš savo kalbos visus žodžius, prilygstančius „paradigmai“. Nes kitaip atrodysi komiškai kaip ta literatūrinė herojė, kuri, norėdama pasakyti, kad kambaryje nėra gaivaus oro, sakydavo: „O, čia man trūksta atmosferos!…“

***

Šiandien atsisakiau dalyvauti švietimo projekte. Gal pirmą kartą gyvenime atsisakiau užsidirbti pinigų. Iš pradžių man atrodė, kad darbas nesunkus ir patrauklus, bet užteko susipažinti su užsakovų nuostatomis ir supratau, kaip projektas užkrėstas kompetencijomis, paradigmomis ir archeologine komunikacija… Aš nemoku komunikuoti. Aš moku bendrauti. Ne, aš nekenksiu švietimui!

Atsakymai

Burgis, 2014-08-01 20:44:23

Be paguodos…

Edvinas, 2014-08-01 21:06:30

Teko domėtis šio žodžio vartojimu ir man. Norėčiau apginti šio žodžio vartojimą – jis tikrai nėra toks bereikšmis. Nieko negaliu pasakyti apie 1-ą ir 3-ią šios žodžios reikšmes, tačiau antroji tikrai vartojama gamtos moksluose (gal ir kitur taip pat, bet neteko aptikti). Pateiksiu paprastą pavyzdį: šiuo metu astronomijoje naudojamas heliocentrinis pasaulio modelis, pagal kurį dangaus kūnų judėjimą aprašančos lygtys yra paprastesnės nei geocentriniame modelyje. Žmones, kurie gyveno prieš Koperniką, visų dangaus kūnų judejimą aiškino geocentriniu modeliu. Po Koperniko, tie patys reiškiniai pradėti aiškinti pagal heliocentrinį pasaulio modelį. Šis perėjimas yra vadinamas paradigmų kaita, t.y. kurį laiką visus reiškinius aiškiname pagal vieną teoriją, tačiau atsiradus geresnei, pereiname prie kitos. Tokie perėjimai vadinami mokslo revoliucijomis (jos tikrai nevyksta taip dažnai kaip rašo lietuviški žinių portalai). Viena pastarųjų mosklo revoliucijų buvo Einšteino bendroji reliatyvumo teorija ir standartinis modelis. Daugiau apie paradigmų kaitą galima paskaityti Michael Brooks knygoje “13 protu nesuvokiamų dalykų” (pavadinimas gali klaidinti, tai tiktai gera mokslo populiarinimo knyga, kurioje nėra pseudomokslo).

Dar vienas pavyzdys: iki Vėlerio sintezės, žmones tikėjo, jog gyvybei atsirasti reikalinga gyvybinė jėga (vitalizmas) – tai buvo tų laikų paradigma, pagal kurią ilgai aiškino, kodėl neina gauti organinių junginių laboratorijose. Po Vėlerio, nuo vitalizmo pereita prei mechanizmo – įroyta, jog org. junginių susidarymui nereikia jokios gyvybinės jėgos (kad ir kas tai būtų). Šia paradigma aiškiname šių dienų organinę sintezę. Taigi, vėl istorijos eigoje įvyko paradigmos kaita.

Na, o kur būtų galima pavartoti šį žodį švietimo seminare, nežinau. Nebent ten buvo pristatoma kažkokia revoliucinė mokslo idėja, kuri sukels paradigmų kaita. 🙂

Ema, 2014-08-01 21:28:38

Gražus sapnas:

nuo rugsėjo 1-osios švietimo biurokratai nebesikiš į mokytojų darbą.

Gal kas žinot, ką veikia tie visi šv. biurokratai?

Ema, 2014-08-01 21:31:39

Švietimo moksle (kas tai?) nėra jokių revoliucinių idėjų, tik regresiniai judėjimai.

qwerty, 2014-08-01 21:48:53

Paradigma (gr.paradeigma-pavyzdys). Platono filosofijoje-idėjos, kaip mąstyme esantys pirminiai jusliškai suvokiamų reiškinių vaizdai. Dar G.Lichtenbergo vartota bei L.Witttgensteino filosofijoje (vėlyvoje) nereta T.S.Kuhno į (gamtos) mokslo istoriją įvesta sąvoka, reiškianti: a) mokslas remiasi pagindiniu jo objekto srities vaizdiniu;b) naujiems reiškiniams,kurie prieštarauja šitam vaizdiniui (anomalijos), reikia kurti naują paradigmą; c) taigi mokslų istorija nėra tolydi, jose vyksta ‘mokslinės revoliucijos” (paradigmų kaita). Ši koncepcija įėjo ir į dvasios mokslų bei apskritai kultūros istoriją (pasaulėžiūros ir gyvenimo sampratos įvairiose epochose lūžiai).

Giedrius, 2014-08-01 22:47:59

Jūs priėmėte teisingą sprendimą. O aš radau atsakymą į labai sunkų, sunkų klausimą. Kaip sulėtinti savo gyvenimą… Kaip pritempti norus, prie galimybių.

qwerty, 2014-08-01 22:55:08

Giedriau, papasakok. Įdomu.Kaip sulėtinti savo gyvenimą? Kaip pritempti norus prie galimybių? Visi nori žinoti. Pasidalink.

Giedrius, 2014-08-01 23:04:58

qwerty, nepyk… 🙂

qwerty, 2014-08-01 23:06:33

Giedriau, parodyk kokia ten pas patį įvyko paradigmų kaita ir nepyksiu)

qwerty, 2014-08-01 23:09:33

Juk retas ginčysis, jog suvokimas ir galėjimas sulėtinti savo gyvenimą arba rastas atsakymas, kaip pritempti norus prie galimybių, nėra paradigmų kaita, pasaulėžiūros ar gyvenimo sampratos lūžis)

Giedrius, 2014-08-02 11:12:15

qwerty, aš mokausi nedeginti savo gyvenimo tiltų, ir pagaliau atsisakyti penkmečio planų… Šiek tiek labiau klausyti savo vidinio balso, bet daryti tai protingai. Tik tiek. 🙂

Pwl, 2014-08-04 13:45:48

Gal kam pravers:

Liūdnas žmogus, juokinęs visą pasaulį, Čarlis Čaplinas, per savo 70 metų jubiliejų, pasakė šiuos nuostabius žodžius:

Kuomet aš pamilau save, aš supratau, kad liūdesys ir kančia- tai tik perspėjantys signalai apie tai, kad gyvenu prieštaraudamas savo vidinei tiesai. Šiandieną aš žinau, kad tai vadinasi

” Būti savimi”.

Kuomet aš pamilau save, aš supratau, kaip stipriai galima įskaudinti kažką tai, jei užkrausi jam mano paties svajonių pildymą, kai laikas dar tam neatėjęs ir žmogus tam yra nepasiruošęs. Ir tas žmogus – aš

pats. Šiandieną aš tai vadinu

“Savigarba”.

Kada aš pamilau save, aš lioviausi geisti kito gyvenimo. Ir staiga pamačiau, kad gyvenimas, kuris mane supa, suteikia man visas galimybes

augti. Šiandieną aš tai vadinu

” Branda”.

Kuomet aš pamilau save, aš supratau, kad esant bet kokiai situacijai, aš randuosi reikiamoj vietoj reikiamu metu ir viskas vyksta išskirtinai tinkamu momentu. Dabar aš tai vadinu

” Pasitikėjimas savimi”.

Kuomet aš pamilau save, aš lioviausi vogti laiką iš savęs paties ir svajoti apie būsimus didelius projektus.

Šiandieną aš darau tik tai, kas suteikia man džiaugsmo ir daro mane laimingu, ką aš mėgstu ir kas verčia mano širdį šypsotis. Darau tai taip, kaip pats to noriu ir sau patinkančiu ritmu. Ir šiandien tai

vadinu

” Paprastumu”.

Kuomet aš pamilau save, aš išsilaisvinau nuo visko, kas kenkia mano sveikatai- maisto, žmonių, daiktų, situacijų. Visko, kas mane traukė žemyn ir nukreipdavo mane iš mano asmeninio kelio. Šiandien aš tai vadinu

” Meile pačiam sau”.

Kuomet aš pamilau save, aš lioviausi visuomet būti teisus. Ir būtent tada aš pradėjau vis mažiau ir mažiau klysti. Šiandien aš supratau, kad tai yra

“Kuklumas”.

Kuomet aš pamilau save, aš lioviausi gyventi praeitimi ir pergyventi dėl rytdienos. Šiandieną aš gyvenu tik esamu momentu ir vadinu tai

“Pasitenkinimu”.

Kuomet aš pamilau save, aš suvokiau, kad mano paties protas gali man sutrukdyti, kad nuo jo galima net gi susirgti. Bet kada man pavyko jį apjungti su savo širdim, jis iš syk tapo mano vertingu sąjungininku.

Šiandien šią sąjungą vadinu

“Širdies išmintim”.

Mums nereikia daugiau bijoti ginčų, konfrontaciją, problemų su savim pačiu ir kitais žmonėmis. Netgi žvaigždės susiduria, ir iš šių susidūrimų gimsta nauji pasauliai. Šiandieną aš tai vadinu-

“Gyvenimas”.

petras, 2014-08-04 14:24:06

Na, nieko keisto kad žmogus buvo liūdnas visa gyvenimą, jei tik 70 ties suprato kas jam yra džiaugsmas ir gyvenimas :DD

Galvosūkis, 2016-08-31 18:31:44

Žodžio paradigm paaiškinimas anglų kalba:

noun: One that serves as a pattern or model.

noun: A set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them, especially in an intellectual discipline.

Kaip vienu lietuvišku žodžiu išreikšti antrąją žodžio paradigm reikšmę?

Almantas, 2018-01-01 12:58:49

Tai visuomenės požiūris į reiškinį arba objektą. Pvz., gaji paradigma “Lietuva – runkelių kraštas”.