Parašo teisė

Anais tolimais laikais bent šiek tiek padoresniame restorane svarbiausias žmogus buvo durininkas. Jei jis tave įleis – galėsi pavalgyti, išgerti, pasilinksminti, bet jei nepanorės įleisti (ar tu moki padaryti, kad panorėtų?) – tai ir neįleis…

*

Praėjusią savaitę jau čia, Vilniuje, vienoje valdiškoje institucijoje pajutau – durininkai vis dar valdo!

*

Iš kur tai kyla?

Dideli viršininkai tik pasirašinėja raštus, įsakymus, nutarimus, taisykles, nuostatus, etc., etc., kuriuos parengia klerkiukai (vos nepasakiau – durininkai…).

Kodėl taip?

Pirmiausia todėl, kad daug bukagalvių, tinginių yra dideli viršininkai. Jie nemokėtų ne tik parašyti. Jie tingi net perskaityti. O jei ir perskaito, tai nieko nesupranta…

Antra, klerkiukai taip susireikšmina. Žiūrėk, mano raštas keliauja su Jos, su Jo parašu! Be to, taip klerkiukai pateisina savo buvimą.

*

Per ketvirtį amžiaus Gimnazijoje nė vieno direktoriaus rašto neparašė niekas, išskyrus direktorių.

Žinoma, buvo raštų, kurie buvo reikalingi mokytojams, moksleiviams, jų tėvams, todėl kartais juos parengdavo mokytojai ar administracijos darbuotojai, bet nė vieno tokio rašto nepasirašiau neperskaitęs, o dažniausiai – ir pakoregavęs, suredagavęs, ištaisęs…

*

Bet buvo dokumentų, kuriuos dėl bukagalvių sukurtos sistemos turėjau pasirašinėti nei skaitęs, nei supratęs. Daugiausia tai buvo buhalteriniai dokumentai. Tiesa, pirmus trejus Gimnazijos gyvavimo metus aš pats buvau ir buhalteris, ir ūkvedis, ir…

O paskui jie laimėjo….

Baigiant kadenciją Gimnazijoje nuo ryto iki vakaro plušo dvi buhalterės, pavaduotojas ūkio reikalams, raštvedė – sukurdavo kalnų kalnus dokumentų! Koks kvailys sugalvojo, kad vienas žmogus, direktorius, gali perskaityti, perprasti tai, ką sukūrė keturi profesionalai? O jei tu negali perskaityti, perprasti, tai kaip gali pasirašyti?! Privalai! Tokia bukagalvių sukurta tvarka.

*

Ką ten Gimnazija… Tai mažytė įstaigėlė. Galvokite apie ministerijas, prezidentūrą…

***

Jau žinau, kad daugelis ims ginčytis: negali gi Prezidentė pati rašyti raštų! Kada ji dirbtų kitus jai pavestus darbus?

Aš atsakau – tai tegu ir pasirašinėja tie, kurie tuos raštus sukūrė! Valstybė turi žinoti visus profesionalus, kurie sukuria viešas ir slaptas pažymas, kurie iš tiesų skiria apdovanojimus, premijas ir kt. Kam ta vaidyba? Kam tas melas – „Prezidentė pasakė…“?

Bet dar ilgai ilgai viskas bus taip, kaip yra… Nes taip yra ne tik mūsų šalyje…

Atsakymai

petras, 2015-12-14 10:17:06

tai gal geriausias variantas būtų du parašai po dokumentu. pasirašo asmuo, kuris sukūrė dokumentą ir pasirašo tam tikras valdininkas (kad dokumentas įgautų atitinkamą teisinę galią). galėtų dar valdininkas prierašą daryt, pvz.: pasirašau neskaitęs 😀

Burgis, 2015-12-14 14:03:57

petrui: o kam Jums tas valdininko parašas?

Pentium100, 2015-12-14 14:34:53

Be to, tų mažesniųjų klerkų parašai turėtų galioti ir užtraukti jiem patiem atsakomybę, jei pasirašyta ten, kur nebuvo galima pasirašyti.

Pavyzdys – padal galiojančius įstatymus gaunamas leidimas statyti pastatą draustinyje. Po to paaiškėja, kad ten neturėjo būti leista statyti to pastato. Tokiu atveju, jei pastatas jau pastatytas, jis turėtų likti, o asmuo, išdavęs leidimą statyti (kieno parašas), turėtų už tai atsakyti asmeniškai (didelė bauda, kalėjimas ar dar kaip).

Tuo tarpu dabar už klerkų klaidas mokame mes, mokesčių mokėtojai, nes, jei yra priteisiama kompensacija iš valstybės ar savivaldybės, taigi ne tie valdininkai sumoka iš savo kišenės, o iš pinigų, skirtų kelių remontui ir pan.

petras, 2015-12-14 14:59:37

tai kad blokuoja mano pasisakymus, negaliu nieko atsakyt.

petras, 2015-12-14 15:00:53

parašas tam, kad įsigaliotų dokumentas. gi parašiau

Burgis, 2015-12-14 15:03:15

petrai: tai kaip prieš tūkstantį metų pasakė, kad tik su vaško antspaudu galioja, tai tik taip Jums ir tinka? Nesupratote…

Rūta, 2015-12-14 16:52:56

Oi, virtuvė kol valdiškas popiergalis išeina į išorę yra daug gilesnė. Klerkiukas pasirašo, tik jo parašas lieka ant vidinio egzemplioriaus. Dažniausiai ant jo privalo pasirašyti dar bent 5 truputį aukštesni klerkiukai, kurie prieš tai sudarko rašto turinį pagal save. Ir kol žemiausio klerkiuko sukurtas popiergalis palieka kontorą, ten būna rašyta perrašyta taip, kad pradinio varianto atpažinti nebegalima, o klerkiukas kaip rengėjas būna priverstas pasirašyti po tuo, kuo liepiama. Beje, jeigu prieštarauja, jis blogas klerkiukas, vietoje jo eilė paklusnių laukia… Visa šita žinant negalima sakyti, kad leidimus draustiniuose statyti išduoda žemiausia grandis, o aukščiausia nieko nesupranta… Blogiausia manau yra tai, kad kai auklės 9, tai vaikas be galvos – tiesiog niekur nėra asmeninės atsakomybės, o tada labai patogu visus galus sukišti į vandenį arba dar paprasčiau – apkaltinti žemiausią grandį. Žinoma, kad turėtų būti “pats parašei-pats pasirašei-pats atsakingas”. Bet… Kaip tada pateisins savo buvimą armija aukštesniųjų klerkiukų arba kaip gi savom rankom jie žarijas žarstys…

qwerty, 2015-12-14 21:28:18

Biurokratija yra blogybė, kuri būtina. Kuri turi savo prasmę.Niekinama retorika – “klerkiukas,žemesnes klerkiukas, aukštesnis klerkiukas”-nėra pats tinkamiausias pasirinkimas, kuomet bandoma apie tai diskutuoti.

qwerty, 2015-12-14 21:34:18

Dabar skaitau apie Vilniaus legendą Kunigaikštį Stasį Urniežių. Amžina atilsį jam. Kaip šiltai žmonės apie jį kalba…Vilniuje dar liko Rožytė. O Kaunas, ar turi kažką panašaus? Šustauską? Tačiau jis piktas, negeranoriškas .Todėl netinka. Kaip ir mūsų Sokolvas. Ar yra Kaune kažkas panašaus? Kokia šviesi, geranoriška asmenybė, kuri būtų kaip tas Kunigaikštis Vildaugas ar Rožytė. Mano draugas poetas A.Patackas, taip pat netinka, nes per daug rimtas. Ar yra, gal kas žino?

qwerty, 2015-12-14 21:45:47

Žmogaus gyvenimas toks trumpas. Toks trapus.Pilnas pavojų. O kur dar artimieji, mylimieji su jų tokiais pat gyvenimais? Todėl žiūrėti į visa tai, gyvenimą tą mūsų, rimtai ar per daug rimtai yra tiesiog kvaila, neprotinga.Kuo toliau tuo labiau pradedu gerbti tuos, kurie stengiasi nežiūrėti į visa tai rimtu veidu. Pavyzdžiui, kaip reikia priimti teismo nuosprendį, kur griežtesnis reiklaus pedagogo pokalbis su mokine kvalifikuojamas kaip nusikaltimas, pavojingas žmogaus sveikatai ir gyvybei? Aišku, kad rimtai neišeina, tik su humoru, tik taip…nerimtai…

miklis, 2015-12-14 22:03:30

Man irgi Vildaugo pagailo. Jei ne jūs, qwerty, tai būčiau dar nežinia kiek dienų pravaikščiojęs po Pilies gatvę ir prie Katedros ir pagalvojęs, kodėl kuris laikas nesutikti. O kaip dar neseniai, iš pavasario, vaikščiojom po Užupį ir klausiausi įvairiausių išmintingų pasakojimų… Amžiną atilsį.

O Kaune, man irgi kilo klausimas, kodėl nėra nieko to. Galbūt tiesiog kultūra kitokia ir žmonės netoleruotų tokių veikėjų.

Dalius, 2015-12-14 23:47:48

Taip-Kaune tokių nėra, bet Šustauskas yra geras:)) teisingai qetway sako, kad į Viską reikia žvelgt papraščiau ir su humoru. Tada ir Šustauskas bus geras:) Jau vien ko jo atsakymas į policijos klausimą “Ką kelnėse turi?” ko vertas!:)) O dar juokingiau, kad jo atsakymas pasiekė teismą:)) Taip. Panašiai ir su Bronislovu buvo-kažkaip natūraliai gavos, kad užleido vietą jaunesniam. Seniai juk kalbama apie pensininkų direktorių būtinybę eiti pensijon ir leisti dirbti jaunimui. Tik ne visi tai gražiuoju suprant. Juk sena tiesa, kad nepakeičiamų nėra. Aišku niekas nepaneigs kokį didžiulį indėlį Bronislovas įnešė i KTUG baigusiųjų žmonių ateitį, o tuo pačiu ir į Lietuvos. Gaila, kad Bronislovas netapo Švietimo ministru-būtų pakeitęs ir sistemą… Na, bet gaila, kad Lietuvoj “baltų varnų” nieks nemėgsta:(

skaitytojas, 2015-12-15 10:46:23

Daliui: ” …Seniai juk kalbana apie pensininkų direktorių būtinybę eiti pensijon ir lewisti dirbti jaunimui…”- matyt,tik Lietuvoje protas nieko nereiškia, tik amžius. Kiek žinau,Didžiojoje Britanijoje yra kitaip.