Parašo teisė

Šiandien buvau pas savo Ministrą. Jis vėl man patiko: kai sistemoje viskas gerai, vadovas gali užsiimti strateginiais klausimais, bet kai kas nors neveikia, kažkas nedirba savo darbo, tikras vadovas ima vadžias į savo rankas. Tikiuosi gerų poslinkių.

Bet visą kelią į Vilnių ir atgal galvojau tik apie Laurutę ir … parašo teisę. Nuo karalių, nuo carų laikų ji liko tokia, kokia ir buvo. Nesvarbu, kad raštų padaugėjo tūkstanteriopai, nesvarbu, kad joks vadovas nepajėgus net peržvelgti to, ką pasirašo – ant “didelio” rašto turi būti “didelio” viršininko parašas! Kodėl?! Kad  tą raštą paruošusieji klapčiukai už nieką neatsakytų? Vyriausybės nutarimą, priimtą rugsėjo pradžioje, nutarime įpareigota organizacija gavo lapkričio pabaigoje ir tai per tarpininkus…

Apsukime kitaip. Aš pats parašyčiau visus svarbiausius ne tik gimnazijos, bet ir viso švietimo raštus, nutarimus, sprendimus ir ekspertai juos patvirtintų. Bet ne. Kažkur sėdi menkas žmogelis, turintis parašo teisę. “Vizuoja” raštus. Nori vizuoja, nori – ne. Jis visada žino geriau už tave, kodėl tai galima daryti, o to – ne. Kodėl – tau neaiškins. Ne tavo reikalas. Parašo teisę turi jis!

Aš irgi turiu parašo teisę. Pasiskųskite, kada ja netinkamai pasinaudojau. Kažką juk reikia keisti!

Atsakymai

Ingrida, 2010-03-09 12:35:59

Jūs labai teisingai pats parašėte (paklausėte): “Kad tą raštą paruošusieji klapčiukai už nieką neatsakytų?”. Ir manau nebūtinai tai reiškia, kad tie klapčiukai negalėtų (ar nenorėtų) už tai atsakyti. Tiesiog baisiausia tai, kad mūsų valstybėje karalius yra ne tas, kuris kuria su atsakomybe ir aukšta kvalifikacija dirba, o pasirodo karalius yra tas – kuris turi parašo teisę. O dar baisiau yra tai, jog tas, kuris turi parašo teisę, dažnai leidžia sau (nors teisės kaip ir neturi) žeminti žmogų, stabdyti progresyvius įvykius ir panašiai. Kiekvienas mes lyg irgi turim parašo teisę, bet mūsų visų parašai dar stovi hierarchijos eilėje. Lyg ir demokratinėje valstybėje gyvename, bet jaučiamės kaip Alisa stebuklų šalyje visoje “parašų sistemoje”. Pažiūrėkit, kaip visiem užsieniečiam, pradėjusiems pas mus verslą, nesuvokiama valstybės mokesčių struktūra, daugelio institucijų egzistavimas aplamai. Jie nesupranta, kad į savo kaštus dar tenka įsitraukti tokias išlaidas kaip „pakištukai“. Kažką reikia keisti tikrai! Bet va kas tas „kažkas“? Pirmiausia ko gero keistinas žmogaus požiūris į žmogų , kad būtų sukurta valstybės struktūra, kuri tarnautų žmogui, o ne žmogus būtų klapčiukas visoje valstybės sistemoje. Bet čia gi procesas, mes negalime paspausti „Reset“ mygtuko savo galvelėse ir patapti kitaip mąstančia tauta, nes mūsų dauguma jau su genais matyt atsinešam tokias programas, kurios seniai reikalauja atnaujinimo. Ačiū dievui, kad nevisi … .

giedrius m, 2010-03-09 13:19:54

“Bet ne. Kažkur sėdi menkas žmogelis, turintis parašo teisę.” nuskambėjo tikrai ne taip, kad ten sėdintis žmogelis ką nors žemintu. Nuskambėjo negražiai 🙂

Parašo teisę ir biurokratiją įteisina įstatymas. Tai – labai Europietiška. Teoriškai dalis tų žmonių yra ir naudingi, kadangi pristabdo kitus, nesusipažinusius su įstatymais ir prisiema už juos atsakomybę (iš dalies ar pilnai). Dalis, žinoma, yra niekam nereikalingi.

Prieštaraujant Ingridai… aš pažįstu keletą Amerikos verslininkų. Dauguma jų turi teisės departamentus, kurie tvirtina ir tikrina įvairius sandorius, sutartis. Pakištukai, žinoma, nėra visose šalyse paplitę. Tačiau vėlgi, Italija – viena korumpuočiausių šalių. O tai Europa. Todėl pradėkime tvarkytis patys ir neduokime pakišų policininkui, sustabdžiusiam kelyje, gydytojui valstybinėje įstaigoje ir niekur kitur. Ir, aišku, nepriimkim jų savo darbe. Tik taip galima pakeisti Lietuvą.

Darth Vader, 2010-03-09 14:03:33

Patiko šitų…konservuotų liberalių baukučių ministras? hm…

Parašo teisė, deja, būtina. Gal kada nors kas nors sugalvos geresnę. Bet ne dabar, ne šiame šimtmetyje.

Burgis, 2010-03-09 16:02:11

Giedriui M.: parašo “teise” (rašau kabutėse, nes gerąja prasme tos teisės taikymo visai neatmetu!) naudojasi anaiptol ne vien kyšininkai. Dargi sakyčiau, kad kyšininkų mažuma. Blogiausios kitos dvi grupės: 1) tie, kurie ta teise stengiasi įtvirtinti ir pademonstruoti savo pranašumą prieš tave, savo reikšmingumą; 2) bailiai ir bukagalviai, kurie ta parašo teise stengiasi paslėpti savo neišmanymą, siauraprotiškumą.

Tai va, noriu tikėti, kad JAV ir kitose Europos šalyse tokių mažiau. Pavyzdžiui, Švedijoje valdžia beveik visai nepastebima, nes niekas ten nesusireikšmina…