Parašykite Prof. Dr. Vytautui Landsbergiui

Vakar paštu gimnazija gavo storą storą knygą! Iškart sudomino siuntėjas – žr. kortelę:

Na, aš prie visko pratęs, bet kad PATS Prof. Dr. Vytautas Landsbergis knygas su savo nuotrauka viršelyje asmeniškai siuntinėtų mokykloms nemokamai – prie tokių „dyvų“ nepratęs. Dar labiau suglumino į knygą įdėta vizitinė kortelė… Tai užuomina, kad turime pradėti bendrauti tiesiogiai? Tai kortelė visiems, kurie atsivers knygą? Nuskenavau, nes knygą bevartant gali iškristi…

Kas tai per knyga? Tai jau šeštasis tomas (kažkas gimnazijoje matė ir kažkuriuos ankstesnius tomus…) dokumentų, stenogramų ir kt., susijusių su kortelės savininku. Suprantu, kad tai vertybė, bet kodėl nutariau neskaityti? Nežinau…

Bet jau šiandien parašysiu padėkos laišką siuntėjui. Kartu paprašysiu paramos vienam talentingam gimnazistui, kuris norėtų nuvykti į tarptautinę chemijos olimpiadą Azerbaidžane, bet reikia apie 5000 litų. Tokia smulkmena, palyginus su nemokamai dalijamomis knygomis! Gal duos?

Atsakymai

Ingrida, 2010-04-09 08:40:27

Perskaičiau ir pagalvojau : kai mes suaktyvinome protą, tai ko gero pamiršome etiką. Nepamenu kur perskaičiau žodžius (citata nėra tiksli) – Etika auklėja mumyse žmogų, o protas, tik paklusdamas etikai, gali dirbti visuomenės labui. O jei etika bus proto valdžioje, tai rezultate turėsime abejingumą …. Gal čia tas paskutinis variantas?

petras, 2010-04-09 08:41:33

jei gražiai paprašysit, manau turėtų duot :DD

Darth Vader, 2010-04-09 11:28:45

Rinkimai artėja – konservuotų krikdemų partijūkštė per juos gaus į ragą. tai ir reklamuojasi. O pinigų reikia paprašyti. Vienas talentingas gimnazistas vertesnis už 100 tonų stenogramų.

rv, 2010-04-09 18:51:22

Ir as taip pat pagalvociau. Jeigu ideta vizitine kortele, tai reiskia atveriamos durys atgaliniam rysiui.

Adomas, 2010-04-09 20:50:10

Ne į temą gerb. Burgiui.

Nesu akademinis žmogus, tai gal Jūs ar kiti galėtumėt paaiškinti – kiek žinau “profesorius” yra pedagoninis laipsnis, pareigos. Jei nebedirbi pedagoginio darbo, ar galima vadintis profesoriumi ir toliau? O gal gerb. V.L. dėsto? Briuselyje? Seniai kankino toks klausimas – gal apšviestumėte. Aš suprantu, kad iki mirties būsi mokytoju, mokslų daktaru, gydytoju, bet katedros vedėju, mokyklos direktoriumi – tik kol eisi tas pareigas. Ar kitaip čia yra? Ačiū.

V., 2010-04-09 21:42:49

Adomui

Yra pedagoginiai vardai ir moksliniai laipsniai. Mokslo laipsnis – t.y. kvalifikacinis laipsnis mokslo srityje.

Moksliniai laipsniai pas mus yra daktaro ir habilituoto daktaro.

Moksliniai vardai – docento ir profesoriaus. (Gali turėti mokslinį laipsnį, bet nedirbti pedagoginio darbo, tada nebūsi nei docentas, nei profesorius).

Tai jei, kaip jūs sakote, iki mirties gali būti mokytoju, taip pat iki mirties gali pagerbiant būti vadinamas docentu ar profesoriumi – tai yra VARDAS.

Gal p. Burgis atsakytų kitaip?

jamaica, 2010-04-09 21:52:20

Truputį patikslinsiu V. informaciją.

Dėl daktaro ir habilituoto daktaro – teisybė. O su docentais ir profesoriais dar šiek tiek sudėtingiau yra 🙂

Yra pareigos, ir yra pedagoginiai vardai.

Jeigu tam tikrą laiką eini, pvz., docento pareigas ir atitinki visus kitus reikalavimus, tau gali būti suteiktas docento pedagoginis vardas. Ir tada jau nesvardu, ar tu dėstai, ar nebedėstai, ar išeini į pensiją, ar išvažiuoji į Briuselį – tu vis tiek esi docentas. Taigi žmogus, kuriam yra suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas, visą gyvenimą gali vadintis profesoriumi, net jeigu ir nebeina profesoriaus pareigų.

Burgis, 2010-04-09 21:57:15

Adomui ir V.: ne, yra kitaip! Docento ir profesoriaus pedagoginį vardą kas penkeri metai žmogus turi patvirtinti atestacijos metu. Reikalavimai gana griežti! Va, čia ir prasideda mistika: kaip tie politikai ir kitokie veikėjai sugeba patvirtinti PEDAGOGINĮ vardą, jei tam reikia būtinai dirbti MOKSLINĮ darbą pasirinktoje srityje?! Protestuodamas prieš tą neteisybę nė nesirengiu toliau vaidinti mokslininko! Kai po ketverių metų baigsis mano docento kadencija, geriau liksiu tik dr. be doc., negu užsiimsiu veidmainystės skatinimu!

Guodžia tai, kad atkapiuose retai rašoma doc., prof., dr.;…

jamaica, 2010-04-09 22:00:00

O? Maniau, kad sykį suteikus pedagoginį vardą jo daugiau patvirtinti nebereikia. O jį dar kas kažkiek metų reikia patvirtinti? Bet lukterkit. Kuo tada skiriasi docento (ar profesoriaus) pareigos nuo pedagoginio vardo?

Burgis, 2010-04-09 22:05:32

Dar kartą: laipsnio (daktaro, habilituoto daktaro) nereikia patvirtinti, jis – visam gyvenimui. O docentas nuo profesoriaus skiriasi daug kuo: skaitomų kursų sudėtingumu, vadovavimu magistrantams ir doktorantams, bet svarbiausia – tam tikruose recenzuojamuose leidiniuose paskelbtų mokslinių (mokslinių!) straipsnių skaičiumi. Tai va, dabar ir nagrinėkite, kas, kaip, kokiu ir kada mokslu užsiima…

nn, 2010-04-09 22:12:34

Anskčiau išduodavo daktaro ir habilituoto daktaro diplomus bei docento ir profesoriaus atestatus. Landsbergis turi habilituoto daktaro diplomą ir profesoriaus atestatą, todėl ir vadinasi taip. Nuo praeitų metų išduodami tik daktaro diplomai, taigi visi kiti vardai tapo tik pareigų pavadinimais (netinkamais ant antkapio 😀 ).

giedrius m, 2010-04-09 22:21:25

Keletas minčių:

a) Yra garbės profesoriaus vardas, kuris universiteto suteikiamas iki gyvos galvos spec nutarimu. Šio vardo suteikimo tvarka priklauso nuo universiteto. V.L. turi keletą garbės daktaro vardų, apie profesoriaus vardą negarantuoju.

b) Seimo nariui lyg garantuojama teisė sugryžti į tas pačias pareigas? Dėl šito negarantuoju tikrai, tik žinau, kad panaši problema buvo A. Paulauskui kai šis bandė patekti į advokatūrą.

c) A. Brazauskas, Adamkus ir t.t. vis dar vadinami prezidentais, nors tokių pareigų neatlieka.

d) Beje, VL vykdė tam tikra veiklą ir dirbdamas seime. pvz 94 metais išleido monografiją. Tuo metu tokia veikla buvo leistina.

e) Manau, kad Ugniaus argumentas galioja, jei profesorius nebeturi pareigų universitete į jį iš pagarbos gali būti kreipiamasi kaip į profesorių.

V., 2010-04-10 00:08:24

Kiek žinau, profesorių vardų niekas “neatiminėja”, juo labiau esant pensinio amžiaus, net kai profesorius nebedirba pedagoginio darbo ir nebeturi profesoriaus “etato” katedroje. Kreipinys “profesoriau” kaip mandagumo forma yra visai tinkamas. Neįsivaizduoju, kaip kitaip galėčiau kreiptis į jau nebedirbančius buvusius savo studijų profesorius.

Daugelyje šalių (Italijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Lenkijoje ir kt.) profesoriais vadinami visi dėstytojai.

Nematau čia jokios tragedijos – tai tiesiog pagarbus kreipinys.

giedrius m, 2010-04-10 00:19:34

V. Nevisai tikslu. Bent prancuzijoje, associate professor atitinka mūsų docentą. Tiesiog tas laipsnis paprasčiau prieinamas.

Adomas, 2010-04-10 00:25:53

Visų pirm ačiū šeimininkui: laipsnis – visam gyvenimui, o profesūra – kol dirbi, kol eini profesoriaus pareigas. Čia ir buvo mano ironija. Aš susijęs su KMU, bet ten nedirbu. Ir žinau, kaip plėšosi visi, kad per penkerius metus būtų atestuoti. Žinau, kaip prie vieno doktoranto straipsnio prilimpa dar penki docentai ar profesoriai kaip bendraautoriai, net iš skirtingų katedrų… Visi nori per tuos penkerius metus sukaupti “mokslinį” stažą. Pabandykit vieną kart gavus docento ar profesoriaus pedagoginį vardą visą gyvenimą tais vardais naudotis. Pagal daugelį viršuj pasisakiusių išeina, kad, jei gavai, tai ir visam gyvenimui. Tai ko jie vargsta kas penkeri metai?

V. – Jūs labai klystate. Jūsų išvardintose šalyse profesoriumi vadina ne profesorių, o mokytoją. Jau nuo ketvirtos klasės (tarybiniais laikais) per prancūzų klb. pamokas mes sveikindavomės: “bonžūr mė zėlev” – “bonžūr mon profesior”, kas į lietuvių išvertus – sveiki (laba diena), mano mokiniai – sveikas, mano MOKYTOJAU”.

Taip, kad mano klausimas neatsakytas. Prof. Landsbergis, prof. Prunskienė (o gal ji dėsto?)???.

V., 2010-04-10 00:57:15

O kas blogo, jei antkapiuose yra parašyta prof. ToksirToks? Dirbo žmogus, buvo gerbiamas, profesorius. Juk už nieką tokių vardų nedalija.

Buvau žydų kapinėse (ne Lietuvoje), tai ten turbūt visi profesoriai buvo taip ir pavadinti. Net ir docentai išvardinti.

V., 2010-04-10 00:59:02

Pacituosiu Vikipediją.

Profesorius – aukštosios mokyklos dėstytojas, turintis aukščiausią pedagoginį laipsnį. Šis terminas kilo iš lotyniško žodžio professor, reiškiančio, kad žmogus yra patyręs kurioje nors meno ar mokslo srityje ir yra aukščiausio lygio mokytojas. Žodžio naudojimas skiriasi priklausomai nuo kalbos bei kultūrinių tradicijų. Jis gali reikšti aukščiausią akademinį laipsnį arba pareigas užimamas aukštojoje mokykloje.

nedaktarė, 2010-04-10 08:13:22

Dabar Lietuvoje kaip šungrybių po lietaus pridygo “dr.” – atseit mokslo daktarų, viena tokia dirba NEC, apsigynusi disertaciją iš kažkurio poeto nagrinėjimo (rado mat mokslą…), nors dirbdama mokykloje nesugebėjo vesti pamokų ir neturėjo net vyr.mokytojo vardo. Jeigu profesorius V.Landsbergis pasirašinėtų tik taip, kaip toji iš NEC – dr., – tai geriau tada visai be titulų… Šarikovų filosofija – visi turi būti, lygūs, bet Orvelas perspėjo: jei visi gyvuliai lygūs, tai kaipmat atsiras kiaulių, lygesnių už kitus.

Burgis, 2010-04-10 08:48:28

Dar patikslinsiu: iš tiesų, mano 1994 metais Lietuvos Respublikos nostrifikuotas docento atestatas yra NERIBOTO galiojimo! Taigi formaliai profesorius – visą gyvenimą profesorius, bet realiai žinau tik vieną docentą, kuris buvo docentas, nors sėdėjo kalėjime – tai iš komedijos „Sėkmės džentelmenai“… Gali vadintis profesoriumi ir nedirbdamas universitete, bet tai klaidina – ar tu kalbi apie vardą, ar apie pareigas? Bet nuostabiausia ne tai. Nuostabiausia, kad pasidomėjus gali paaiškėti, jog, pavyzdžiui, Glaveckas, Prunskienė ir pan. YRA profesoriai pagal PAREIGAS (na, gal 0,5, gal 0,25 etato, bet yra)!

Žinoma, gali būti suteiktas garbės daktaro vardas (negirdėjau “garbės profesoriaus”…), gali tapti profesoriumi emeritu (suprask – pensininku…), bet ar tai ir yra gyvenimo tikslas, laimė?…

giedrius m, 2010-04-10 11:53:26

VDU yra suteikus 13 garbės profesorių vardų : http://www.vdu.lt/apie-vdu/garbes-daktarai-ir-profesoriai.html

Manau, yra ir kitų universitetų.

giedrius m, 2010-04-10 11:57:20

Beje, KTU irgi turi kelis… reiktu žinoti 🙂

Burgis, 2010-04-10 12:09:36

Giedriui: taip, gėda man, gėda… Bet aš kažkaip apskritai mažai domiuosi pažymėtais garbe. Domiuosi spinduliuojančiais garbe, išmintimi, dora.

Andrius, 2010-04-11 19:52:12

O gal galime išsiaiškinti reikalą iki galo?

Gal galite kas trumpai ir aiškiai paaiškinti ne tik apie daktarus ir profesorius, bet ir apie magistrus bei bakalaurus?

Jei žemiausias mokslinis laipsnis yra daktaro, kas tuomet yra magistras?

jamaica, 2010-04-11 20:01:31

Bakalauras ir magistras yra kvalifikaciniai laipsniai.

Daktaras ir habilituotas daktaras – mokslo laipsniai.

Asistentas, lektorius – pareigos.

Docentas, profesorius – irgi pareigos, bet tam tikrą laiką išdirbęs šiose pareigose (ir jeigu atitinki kitus reikalavimus) gali gauti ir docento/profesoriaus pedagoginį vardą.

Egidijus, 2010-04-13 08:24:07

Gal galit kas išvardinti eiliškumą pagal laipsnio didėjimą. Šiaip įdomu. Žinau, kad: 1) bakalauras 2) magistras 3) doktorantas ir paskutinis profesorius.

giedrius m, 2010-04-13 10:26:58

Egidijau : Doktorantas yra studentas, siekiantis Daktaro mokslinio laipsnio. Toliau eina Habilituotas Dr. (nors man rodos šis laipsnis nebesuteikiamas? tačiau yra žmonių, šį laipsnį turinčių) ir (galbūt maišau) akademikas. Profesorius yra ne iš šitos operos.

Egidijus, 2010-04-13 10:40:53

O turint daktaro laipsnį ko trūksta, kad galėtum dėstyti paskaitas? Ar jau studijuojant dokturantūroje gali dirbti kokiu laborantu? Įdomu, nes žmona nori po matematikos magistratūros eiti toliau iki dėstytojos.

Burgis, 2010-04-13 10:44:38

Egidijui: Po magistrantūros tikrai jau galima dirbti dėstytoju, bet reikia gauti etatą (vietą). Po to galima bandyti tapti docentu, profesoriumi – jokių papildomų studijų jau neprireiks, bet prireiks mokslinio ir pedagoginio „įdirbio“.

Petras, 2011-05-18 13:21:02

Tarybiniais laikais tik rektoriai turejo daktaru ir profesoriu vardus, o dabar priviso ju kaip shunu, nors Lietuvoje nera jokio mokslo. Be to, profesoriais yra vadinami ne tik pedagogai, bet ir mokslu daktarai.

Eglė, 2015-01-22 11:28:56

Laba diena prof. Burgis ir prof. V. ir visi kiti prof. 🙂

Būtų didelė garbė susitikti su Burgis ir vėliaus su V. Prieš tai planuoju perskaityti dar vieną knygą, .. tik prabėgom.

Lauksiu Jūsų atsakymo.