Pasaka apie drugelį

Išėjo Mildutė į pievelę ir pamatė ant gėlės tupintį margą drugelį. Pribėgo Mildutė, norėjo pagauti drugelį, bet drugelis pakilo ir skrenda. Mildutė vejasi, o drugelis skrenda ir vis didėja. Štai jis jau kaip paukštelis, o dabar jau – kaip didelė varna. Mildutė vejasi, o drugelis jau – kaip gandras, kaip erelis. Mildutė bėga kiek kojytės neša, o drugelis kyla ir jau didelis kaip namo stogas!

Plasnoja dideliais sparnais drugelis, kyla vėjas, atplaukia debesys, dangus niaukiasi ir pradeda lyti. Dideli lietaus lašai krinta ant Mildutės galvelės, mažytė sustoja ir stovi nusiminusi…

Pagailo drugeliui Mildutės, jis nustojo plasnoti dideliais sparnais. Vėjas nurimo, debesys išsisklaidė, lietutis nebelyja, saulutė šviečia.

O drugelis leidžiasi iš dangaus ir mažėja, mažėja. Štai jis jau mažas kaip bitutė, o dabar jau – kaip uodelis.

Mildutė vėl pradėjo gaudyti mažą drugelį, bet drugelis sumažėjo, sumažėjo, pasidarė mažas lyg smiltelė. Nutūpė jis ant gėlės žiedelio ir įkrito tarp žiedlapių. Mildutė pribėgo, pasilenkė prie žiedelio… O, kaip skaniai kvepia!

Kas kvepia – žiedelis ar drugelis?

***

Vakar mes su Mildute prieš miegą apie viską pakalbėjome. Perskaičiau dvi ilgas pasakas. Mildutė labai susidomėjo, kodėl troliai būna blogi, kodėl jie pavirto akmenimis. Norėdamas nukreipti savo saulutės mintis, greitai sukūriau šią pasaką apie drugelį. Ir nustebau – Mildutei labai patiko! Tris kartus turėjau pakartoti. O paskui miegojome kaip du kiškučiai…

***

Išvada: reikia visai suvaikėti, kad įtiktum vaikams.

Atsakymai

Burgis, 2011-11-13 11:01:29

Įvertinkite…

Rasa, 2011-11-13 12:54:08

Graži pasakėlė…

O vis tik- kodėl troliai būna pikti? Ir- kuo kvepia drugeliai?

Gitana, 2011-11-14 08:58:11

Labai, labai.

Nuostabūs kiškučiai.