Pasaka apie dvi statulas

Karšta saulė nualino Afrikos žemę. Išdžiūvo upės ir upeliai, išdegė žolė, nugaišo labai daug žvėrių. Žmonės pulkais traukė į šiaurę, tikėdamiesi, kad ten vėsiau, kad ten daugiau vandens, augalų, žvėrių, žuvų, o tai reikštų daugiau maisto.

Deja, kelią jiems pastojo aukšti, statūs kalnai. Būriai žmonių ilgai vaikščiojo stačių uolų papėdėje, kol pagaliau rado siaurą tarpeklį. Prie įėjimo į tarpeklį sėdėjo senas senas žmogus.  Minia praėjo pro jį, niekas net nepasisveikino.

Tarpeklis siauras, žmonės braunasi vienas pro kitą, skuba, pykstasi… Staiga prieš juos atsiveria nedidelė aikštelė, už jos tarpeklis skyla į dvi šakas, o prie kiekvieno kelelio stovi po statulą. Dvi aukštos, didingos statulos lyg saugo įėjimus į tuos du tarpeklius. Viena statula iš balto marmuro, kita statula – iš juodo granito. Baltoji statula vaizduoja plačiai atsimerkusį žmogų, o juodoji – visai užsimerkusį žmogų.

Žmonės sustojo, tariasi, kurio keliu eiti toliau. Niekas negali paaiškinti, ką reiškia tos dvi statulos. Visi žmonės pavargę, nenori  eiti tuo keliu, kuris gal neišves jų į tinkamą gyventi kraštą, bet kaip žinoti, kuris kelias geras? Ginčijosi žmonės, ginčijosi, kol kažkas pasiūlė:

– Reikia nueiti ir pasiklausti to senelio, kuris sėdi priekalnėje prie tarpeklio.

Pasiuntė kelis žmones tarpekliu atgal, o kiti susėdo ant žemės ir laukia.

Senelis gražiai sutiko pasiuntinius ir nė neklausiamas pasakė:

– Žinau, kad negalite pasirinkti tinkamo kelio. Daug žmonių ėjo šiuo tarpekliu ir daug žmonių manęs klausė, kuriuo keliu eiti toliau nuo kryžkelės. Deja, jūs patys turėsite pasirinkti. Aš tik pasakysiu, kad kelias pro baltąją statulą bus ilgas ir sunkus. Jūs turėsite įveikti daug kliūčių, bet kaip tik todėl ir išmoksite įveikti kliūtis tolesniame gyvenime. Jūs patirsite, kokie įvairūs ir dažnai neteisūs būna jūsų bendrakeleiviai, bet už tai tolesnis jūsų gyvenimas bus aiškesnis, suprantamesnis, viską jūs geriau matysite. Baltoji statula todėl ir vaizduoja žmogų atmerktomis akimis.

– Kelias pro juodąją staulą yra trumpesnis ir lengvesnis. Jūs pamatysite, kaip tai sužinoję žmonės puls, stumdydami vieni kitus. Todėl juodoji statula ir užsimerkė, kad to nematytų. Skubėdami tuo keliu žmonės neišmoks padėti vieni kitiems, užjausti vieni kitus. Juose įsigalės godumas, panieka sunkiam darbui. Žmonės išmoks vogti, meluoti. Blogiausia, kad jie visą tolesnį gyvenimą nugyvens lyg užsimerkę, kaip ta statula, nematydami, koks nieko vertas, koks neteisingas tas jų gyvenimas.

Sugrįžo pasiuntiniai, papasakojo miniai viską, ką išminčius išdėstė. Žmonės pasklido abiem keliais – ir pro baltąją statulą, ir pro juodąją. Po kelių dienų ir vieni, ir kiti išėjo iš tarpeklio į gražų slėnį.  Ten žmonės įkūrė savo miestus ir kaimus, iš ten žmonės pasklido po visą pasaulį. Praėjo keli tūkstančiai metų, bet mes ir dabar galime suprasti, kurių žmonių protėviai praėjo prie baltąją statulą, o kurių – pro juodąją…

Atsakymai

Burgis, 2013-11-11 11:22:47

Supratote?…

ainana, 2013-11-11 18:58:25

Ka galvojat ponas Burgi ?

Ar neturetu demokratinis pasaulis sutvarkyt ta S. Koreja? Kiek ten gali but tiks pragaras?

Lapkritį septyniuose Šiaurės Korėjos miestuose viešai mirties bausme nubaudė apie 80 žmonių. Tai pirmas toks atvejis valdant Kim Jong Unui.

http://www.delfi.lt/news/daily/world/septyniuose-siaures-korejos-miestuose-masines-egzekucijos.d?id=63259000#ixzz2kMCOzhcV

Darius, 2013-11-11 19:21:08

Šiaurės korėjiečiai ėjo ne pro juodąją statulą, jie lipo per klanus. Tie, kas liko gyvi, visai nuprotėjo…

Povilas, 2013-11-11 22:30:24

Nereikia ir Š.Korėjos. Ten, kur gyvenama pagal šarijato įstatymus, užmėtoma akmenimis vaikų akivaizdoje…

petras, 2013-11-12 08:56:44

Truputi į temą:

http://fc08.deviantart.net/fs71/f/2013/106/f/6/lmao_by_twistedstepz-d61ytbp.jpg

ak, 2013-11-12 12:19:03

Na, baltosios rasės protėviai pasuko į šiaurę – ten reikėjo šiltų rūbų, gerų būstų, o ir žvėrys buvo stiprūs – mamutai, ilgavilniai raganosiai, šiaurės lokiai urviniai tigrai – sunku buvo – reikėjo vadų, gerų ginklų daug dirbti ir nemažai mąstyti. Todėl baltoji rasė – protingiausia aktyviausia ir kovingiausia. Pasukę į dešinę, kur užsimerkęs žmogelis primena budistą medituojanti pateko į šiltą ir derlingą kraštą kur labai lengva buvo verstis žemdirbyste per metus išauginant po tris derlius, kur miškai buvo pilni gyvių, upės žuvų. Ten daug greičiau atsirado vergija, žmogaus išnaudojimas nes apsimokėjo belaisvį paversti vergu.

Burgis pamiršo dar tuos, kurie pasuko atgal – nėjo nei į kairę nei į dešinę – parėjo atgal į Afriką arba net neišėjo iš jos. Jų intelektas buvo žemas ir jie gyveno primityviai – namą pasistatyti buvo nesunku – užteko kelių pagalių ir kelių palmės lapų. Maisto visur buvo daug – jie tapo negrais. Gal ir visai neblogais žmonėmis, bet tinginiais – nes nereikėjo itin daug dirbti, ar kovoti, kad išliktum. Ir tik baltieji juos privertė sukrusti – veržėsi į žemyną nes jiems reikėjo vergų – patys jau tingėjo dirbti. Beje dabar Afrikoje jokia naujiena atrasti kaimelį kur žmonės viskuo apsirūpina patys – maisto užsiaugina, alaus pasidaro ir net apie televizorių žino tik iš nuogirdų…

petras, 2013-11-12 12:26:09

šiaip klimato sąlygos manyčiau ne mažai įtakoja darbingumą žmogaus. juk pvz. prie + 40 šviečiant saulei dirbti fizinį darbą praktiškai neįmanoma arba labai sunku. o aptingsta visi žmonės, kai lengvai gauna tai, ką norint gaut prieš tai reikėjo daug dirbti. kaip sakoma prie gero priprantama 🙂 pvz. kiek Lietuvoje žmonių važiuoja su automobiliu iki parduotuvės 200 ar 300 metrų, kad apsipirkti ?:)