Pasaka apie pagalbą

Užsakymo žodžiai: bitutė, siūlas, pelytė.

***

Nedaug pas mus didelių žydinčių medžių, bet bitutės juos suranda. Mėgsta kvepiančiuose medžiuose pailsėti paukščiukai.

Tas paukščiukas buvo dar jaunas, išdykęs. Pamatęs, kad į medžio žiedą nutupė bitutė, jis tik kapt! snapeliu – ir nulaužė bitutei sparnelį… Bitutė dūzgia, sukasi ratu žiedelyje, bando pakilti, o paukščiukas vėl kapt! – ir nulaužė antrą sparnelį. Ir nuskrido sau nenaudėlis…

O bitutė aukštai, skristi negali, savo mažomis kojytėmis ant žemės nusileisti negali. Šaukia bitutė:

– Padėkite man, padėkite!

Išgirdo šauksmą pelytė, išlindo iš urvelio ir galvoja, kaip padėti bitutei. Pelytė taip aukštai į medį įlipti negali…

Skrenda pro šalį kita bitutė. Pelytė ir sužeistoji bitutė šaukia:

– Sustok, bičiule, padėk!

Bitutė nutūpė prie žiedelio ir sako:

– Aš tikrai padėčiau, bet negaliu panešti bitutės. Mes, bitės, ir medaus nedaug panešame. Nešame po mažą lašelį, bet skraidome visą dieną, todėl daug prinešame.

– Sugalvojau, sugalvojau! – sušuko pelytė. – Aš urvelyje turiu ilgą siūlą. (Pelytės į savo urvelius prisineša visokių nereikalingų dalykų. Taip daro tik pelytės ir senos močiutės). Tu, skraidančioji bitute, paimk siūlo galą, nunešk prie sužeistosios bitutės ir pririšk prie medžio šakos. Aš laikysiu kitą siūlo galą, ir bitutė nusileis siūlu kaip alpinistė!

Taip jos ir padarė. Po to sužeistąją bitutę pelytė priėmė į savo urvelį ir slaugė, maitino tol, kol bitutė pasveiko. Už tai pasveikusi bitutė pelytei į urvelį prinešė medaus visai žiemai!

Atsakymai

Burgis, 2014-07-25 09:37:23

Pravers…

qwerty, 2014-07-25 19:57:38

Mėginsime sudėti pirmą žodį.

Klausykitės gerai… Širdim klausykit!

Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų

Pajusite medaus ir kraujo skonį,

Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant,

Užuosit šieno ir liepynų kvapą,

Regėsit baugų debesio šešėlį

Per lauką bėgant… Taigi pamėginkim.

„El-ie“ bus „Lie“, „tė-u“ bus „tu“, „vė-a“ bus „va“.

Kartokite! Kartokit ir klausykit.

Ar girdit jau?

CHORAS

Te-ri-to-ri-ja už-krė-sta maru. A-fri-ki-nių kiau-lių ma-ru…wtf?

qwerty, 2014-07-25 23:22:12

Ir vienąkart, Pavasari,

tu vėl atjosi drąsiai,

o mylimas Pavasari,

manęs jau neberasi.

Sustabdęs juodbėrį staiga

į žemę pažiūrėsi,

ir žemė taps žiedais marga –

aš diemedžiu žydėsiu. (S.N.)

Ema, 2014-07-26 08:59:30

qwerty:

Kai rūkas padengia slėnius, žvelkite į kalnų viršūnes.Kai kalnus užkloja tamsa, pakelkite akis dar aukščiau – į žvaigždes. (W. Whitman).

Gyvenimas yra gražus.